תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
יק"א. דוחות על ביקורים ומצב החקלאות במושבות יק"א ועל פרויקט ההתבססות, פרוטוקולים, תזכירים והתכתבות בענייני מלגות ללימודי חקלאות, ביטול פגישת מועצת יק"א בארץ, עליית הנוער, מקוה ישראל, דוחות התיישבות וטנדרים למושב לכיש 1961- 1961 J93\236
יק"א. דוחות על ביקור במושבות יק"א והתכתבות בענייני כספים, פגישות וביקורים של מועצת יק"א בארץ, מענקים מיוחדים, ספרים, עליית הנוער והלוואות ליישוב מחדש 1961- 1961 J93\237
אמיקא. התכתבות בענייני באר טוביה, כפר ורבורג, כספים, זיכיון החולה, עליית הנוער והתיישבות בקפריסין 1947- 1948 J93\281
יק"א. התכתבות בענייני עליית הנוער, טנדרים וטרקטורים, פגישות וביקורים של מועצת יק"א בארץ, כספים ומושבות יק"א 1961- 1961 J93\235
גיוס חבורות הנוער לנח"ל (נוער חלוצי לוחם), מחזורי האימונים הצבאיים הראשונים במחנה 80 של הנח"ל, סוגיית "ביטול תורה" במובן של הפסקת לימודי חברות הנוער לשם גיוס צבאי, קביעת מדיניות הגיוס לצבא של עולי עליית הנוער במחזורים לידה 1931-1932 ורשימות שמיות של נערי חבורות הנוער במחזורי לידה 1930-1931-1932 המיועדים לגיוס וחומר אודות הקמת הנח"ל 1948- 1949 S75\4612
מכתבים מאת גיורא יוספטל, ברלין, אל חנוך ריינהולד-רינות, קיבוץ עין חרוד, בעניייני עליית הנוער (1934 - 1935); "Ordnung und Wirksamkeit des judischen oeffentlichen Berufsausbildungswerks in Deutschland", תזכיר (1937); רשימה על "החלוץ" ומפעל ההכשרה (1938) 1934- 1938 A344\10
"מייסוד עליית הנוער, מקור - חטעות", רשימה היסטורית מאת רחה פרייאר (העתק בכתב מכונה), ומכתבי ברכה מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים אל רחה פרייאר לרגל קבלת פרס ישראל (העתקי הדפסת צילום) 1980- 1981 A256\14
התכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים; תוכניות העבודה, תזכירים, רשימות, סקירות ומאמרים מאת רחה פרייאר בענייני עליית הנוער 1940- 1949 A256\6
התכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים; דו"חות, תוכניות העבודה, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות, מאמרים מאת רחה פרייאר וקטעי עיתונים בענייני עליית הנוער 1940- 1948 A256\5
התכתבות, זכרון דברים, הערות לטיוטא, פרשת התביעה, כתב הגנה, תוכניות, אישורי בית המשפט המחוזי בירושלים, קטעי עיתונים בעניין משפט שהתנהל לשם קביעה שרחה פרייאר יסדה את עליית הנוער 1952- 1954 A256\4
חוזרים, פרוטוקולים של ישיבות, תזכירים ותוכניות בעניין ייסוד "עליית הנוער". בין היתר, פרוטוקול בדבר ייסוד אגודה לסיוע לנוער, ברלין, 05.02.1933; החלטות של דיוני האגודה בהשתתפות הנרייטה סאלד, 1933 1933- 1940 A256\3
אלבום שהוגש לרחה פרייאר על ידי הוועד למען עליית הנוער של "הדסה" - ויצ"ו במונטראול, בביקורה בקנדה, 02.02.1966 1966- 1966 A256\2