תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
יק"א. דו"חות על ביקור במושבות יק"א והתכתבות בענייני כספים, פגישות וביקורים של מועצת יק"א בארץ, מענקים מיוחדים, ספרים, עליית הנוער והלוואות ליישוב מחדש 1961- 1961 J93\237
יק"א. דו"חות על ביקורים ומצב החקלאות במושבות יק"א ועל פרויקט ההתבססות, פרוטוקולים, תזכירים והתכתבות בענייני מלגות ללימודי חקלאות, ביטול פגישת מועצת יק"א בארץ, עליית הנוער, מקוה ישראל, דוחות התיישבות וטנדרים למושב לכיש 1961- 1961 J93\236
התאחדות עולי גרמניה. תעודות בענייני יסוד קופת עזר, בעיות של רשיונות לעורכי דין מגרמניה, (1932-1933); עליית הנוער והנרייטה סאלד (1934); דו"ח סטטיסטי של הגירת יהודי גרמניה ינואר 1933-דצמבר 1935 מאת המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל 1932- 1935 A215\426
עליית הנוער 1951- 1952 S43\126
עליית הנוער 1948- 1951 S43\125
מכתבים אל גרדה לופט מאת הנרייטה סאלד, הנס בייט ואווה מיכאליס-שטרן בשם המשרד המרכזי לישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל, בעניין בקשתה של גרדה לופט לכתוב על עליית הנוער מגרמניה 1938- 1940 A504\29
עבודתו של שמואל ספירו בעליית הנוער בארץ ישראל, המדור להדרכה - מצב ההדרכה בעליית הנוער. מכתבים מאת ספירו אל מר יערי בעניין השליטה בהעברת ילדים לקבוצים (19.09.1952, עברית) ובעניין כפר הנוער הדתי (24.11.1952); דו"חות על פקוח במוסדות עליית הנוער ועל חוסר טיפול רפואי בכפר הנוער בן-שמן (אוגוסט 1954); תרשים של כפר הנוער השוודי 1952- 1954 A407\15
ענייני ראשית עליית הנוער. התכתבות בקשר לקבוצת הנוער מגרמניה בקיבוץ עין חרוד, 1933 - 1936 (בצילום). בין היתר מכתבים מאת המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל, שעל יד הסוכנות היהודית, בחתימת הנרייטה סאלד, הנס בייט ואחרים; מכתבים מאת נציגי ה-Judische Jugendhulfe בברלין בחתימת רחה פרייאר, גיאורג יוספטל, בעניין חברת הנוער מגרמניה בעין חרוד 1933- 1958 A474\1
"יסודות החקלאות. קורס חקלאי לחנוכי עליית הנוער" מאת מקס הירש, הוצאת הלשכה לעליית ילדים ונוער. ירושלים, תש"ה - 1945; ירושלים, תש"ז - 1946 1945- 1946 A500\9
פעילותו הציבורית של חנוך רינות (ריינהולד). מכתבים וגלויות מאת אנשים שונים, סקירות ומאמרים מאת רינות, קטעי עיתונים וקטעי חוברות, תמונות, רשימות, פרוטוקולים, הזמנות והודעות מודפסות, דו"חות בעניינים שונים: חינוך ועליית הנוער; פעילותה של הנרייטה סאלד; סר אלפרד וליידי בייט; אגודת הנוער היהודי "קדימה" בגרמניה. בין היתר מאמרים ותדפיסים מאת חנוך רינות המכילים זיכרונותיו על הנס בייט ועבודתו למען עליית הנוער; תעודות אל רינות מאת אגודת "קדימה" בברלין ומאת קרן קיימת לישראל 1932- 1984 A474\7
רשומות, סקירות, מאמרים מאת שמואל ספירו בעניין הבעיות הרפואיות בעליית הנוער (1934 - 1942, עברית), בעניין מחלת השחפת בארץ ישראל (30.12.1945, גרמנית), בדבר המצב הגופני והנפשי של חברי עליית הנוער (עברית), עבודת הרופא בעלית הנוער (גרמנית); תזכיר מאת ד"ר סימון והערות מאת שמואל ספירו; כתבה על מצב בריאות הנוער שארית הפליטה (עברית) 1934- 1945 A407\17
אוסף תצלומים בעניין פעילותו הציבורית של רינות (ריינהולד) למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, חלקם בצירוף תיאורים בכתב יד (בעיקר שנות ה-40 - ה-70) A474\17