תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים מאת עליית הנוער 1948- 1948 L16\166
מכתבים בעניין עליית הנוער 1948- 1948 L16\462
התכתבות בין דוקטור נכון ולשכת עליית הנוער בירושלים 1945- 1945 L16\329
מכתבים של לשכת עליית הנוער 1949- 1949 L16\464
חשבונות של עליית הנוער 1949- 1949 L16\122
התאחדות עולי גרמניה. תעודות בענייני יסוד קופת עזר, בעיות של רישיונות לעורכי דין מגרמניה, עליית הנוער והנרייטה סאלד ודו"ח סטטיסטי של הגירת יהודי גרמניה מינואר 1933 ועד דצמבר 1935 מאת המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל 1932- 1935 A215\426
תעודות והעתקי מכתבים מאת יהודה דומיניץ בעניין מפעל עליית הנוער אל נציגי מוסדות בארץ ישראל ובאירופה, מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה 1947- 1949 A552\191
מכתבים, חוזרים, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות, הזמנות ומברקים אל יהודה דומיניץ מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בארץ ישראל, בצרפת, בהולנד, בשוודיה ובאיטליה בעניין מפעל עליית הנוער, מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה 1946- 1949 A552\190
מכתבים, אגרות ומברקים מאיטליה אל יהודה דומיניץ מתקופת עבודתו כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה (1946 - 1949); בצירוף מכתב מאת יהודה דומיניץ המכיל זיכרונותיו בעניין "גבעת הילד" ומפעל עליית הנוער באיטליה בשנים 1945 - 1949 (ירושלים, 13.07.1995) 1946- 1995 A552\189
מכתבים, העתקי פרוטוקולים של ישיבות, רשימות, סיכומים ופרסומים מאת יהודה דומיניץ בעניין מפעל עליית הנוער, "המרכז לגולה באיטליה" ובדבר עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה (העתקים בכתב יד, קטעי עיתונים, חוברות) 1945- 1995 A552\192
התכתבות מחלקת עליית הנוער ברומא בענייני מסים לשלטונות המקומיים 1963- 1964 L16\1116
2 פנקסים המכילים העתקי מאמרים מאת יהודה דומיניץ בענייני ציונות, עלייה, ארץ ישראל, יהדות אירופה ויהדות איטליה, מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה 1948- 1949 A552\78