תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מפעלי הנצחת זכרו של הנס (שמואל) בייט. התכתבות, חוזרים ופרסומים בעניין חלוקת מלגות על שם הנס בייט לבוגרי עליית הנוער, וזכרון דברים מישיבות הוועדה לענייני הסטיפנדיה על שם הנס בייט. בין המתכתבים: אלמנתו לוטה בייט ועובדי המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית 1950- 1956 A638\68
עבודה שוטפת בעליית הנוער. פרוטוקול הישיבה בענייני עליית הנוער מיום 18.07.1938 בהשתתפות דוד בן-גוריון, הנרייטה סאלד, יצחק גרינבוים, ורנר סנטור, אליהו דובקין, גאורג לנדאואר והנס בייט (העתק בצילום); תכנית לקליטת ילדים ונוער על ידי הסוכנות היהודית, מאת הנס בייט (01.02.1945); דו"ח הצעת תכנית להגברת כוח הקליטה לילדים ונוער עולה, מאת הנס בייט (09.11.1947) 1938- 1947 A638\34
דו"חות מחלקת עליית הנוער לגבי עלייה,קליטה והכשרה של הנוער ביישובים שונים. 1945- 1947 S14\26
חוברות ותדפיסים שונים בנושאי עליית ילדים ונוער מארצות אירופה, בעיקר מגרמניה, בפרט בדבר תנועת "הבריחה" (בגרמנית; כולל תרגום לעברית); מכתבים מודפסים מאת הנס בייט אל הנרייטה סאלד; "עליית הנוער במספרים" - דו"חות סטטיסטיים מאת הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בירושלים; פרסומים לזכר הנרייטה סאלד; חוברת "מפעל עליית הנוער: דרכו בקליטה ובחינוך" מאת אריה ליפשיץ 1934- 1950 A638\31
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי מוסדות שונים, בעיקר עובדי לשכות לעליית הנוער בארצות שונות, ואנשים פרטיים (העתקים). בין המתכתבים: הלשכה לעליית הנוער בפראג; שמואל אפלבאום בשם הלשכה לעליית הנוער בשוודיה; גאורג לנדאואר וחוה שטרן (Eva Michaelis-Stern), ירושלים; יוליוס בנימין, תל אביב; חיים היימן, חיפה; גיזלה ורבורג-ויזנסקי (Gisela Wyzanski), מסצ'וסטס; מרים ורבורג, דאבוס, ואחרים (בעיקר גרמנית) 1946- 1946 A638\1
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי לשכות לעליית הנוער בירושלים, ויצ"ו בניו יורק, ואנשים פרטיים בעיקר בארצות אירופה; בצירוף רשימות שמיות של הילדים היהודיים - מועמדים לעלייה מאירופה, ותכניות לקליטת ילדים ובני נוער במשקים של הקיבוצים ובמוסדות שונים בארץ ישראל (העתקים) 1946- 1946 A638\3
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי מוסדות שונים, בעיקר נציגי לשכות לעליית הנוער בארצות שונות, ואנשים פרטיים; בצירוף הצהרות ותזכירים שונים בעניין פעילות מדריכי עליית הנוער (העתקים). בין המתכתבים: גאורג לנדאואר, ירושלים; אברהם הרצפלד, המרכז החקלאי בתל אביב; עובדי הלשכות לעליית הנוער בהולנד ובשוודיה; פניה מלניק בשם מועצת הפועלות במינכן; משה באומגרטן, פראג; עקיבא לוינסקי, ז'נבה; יוסף קרטצנשטיין, ציריך, ואחרים 1946- 1946 A638\2
מפעלי הנצחת זכרו של הנס (שמואל) בייט. מכתבים, קטעי עיתונים, תעודות, הודעות מודפסות והעתקי צילומים בעניין יער מעלה החמישה והסמינריון הכללי למדריכי עליית הנוער על שם הנס בייט 1955- 1957 A638\67
דו"חות סטטיסטיים והצעות תקציב בעניין עליית הנוער מאת הנס בייט אל גאורג לנדאואר ומאת לנדאואר אל חברי הוועדה לעליית ילדים ונוער (פברואר - מאי 1946) 1946- 1946 A638\43
מכתבים מאת הנס ביט אל גיזלה ורבורג-ויזנסקי (Gisela Wyzanski), מסצ'וסטס, בענייני ויצ"ו ועליית ילדים ונוער; נאומיו והרצאותיו של בייט; חוזרים, מאמרים, תזכירים לזכר הנס בייט ובעניין עבודתו, ופרסומים במסגרת תכנית החינוך של עליית הנוער וקליטת ילדים ובני נוער בארץ ישראל 1944- 1972 A638\9
חוברות, קטעי עיתונים וגליונות בודדים של עיתונים המכילים כתבות ומאמרים בענייני עליית הנוער, פעילותה של הנרייטה סאלד בויצ"ו ו"הדסה" ועבודתו של הנס בייט למען עליית ילדים ונוער לארץ ישראל 1942- 1959 A638\58
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי לשכות לעליית הנוער בירושלים, לונדון, פריס, שוודיה וגרמניה, ואנשים פרטיים בעיקר בארצות אירופה; בצירוף רשימות שמיות ודו"חות סטטיסטיים בדבר הילדים היהודיים - מועמדים לעלייה מאירופה, ותכניות לקליטת ילדים ובני נוער במשקים של הקיבוצים ובמוסדות שונים בארץ ישראל (העתקים). בין המתכתבים: גאורג לנדאואר, מאיר אילי, אברהם רובינשטיין וחוה שטרן (Eva Michaelis-Stern), ירושלים; יוסף ישובי, נציג "אחווה" בחיפה; פרץ אוריאלי, מוסד "אהבה" בקריית ביאליק; סאלי מאייר, סן גאלן; אריה הנדלר וחנה שטיין, לונדון; יוסף שטילמן, ז'נבה; חיים הופמן, פריס 1946- 1946 A638\4