תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
גיוס חבורות הנוער לנח"ל (נוער חלוצי לוחם), מחזורי האימונים הצבאיים הראשונים במחנה 80 של הנח"ל, סוגיית "ביטול תורה" במובן של הפסקת לימודי חברות הנוער לשם גיוס צבאי, קביעת מדיניות הגיוס לצבא של עולי עליית הנוער במחזורים לידה 1931-1932 ורשימות שמיות של נערי חבורות הנוער במחזורי לידה 1930-1931-1932 המיועדים לגיוס וחומר אודות הקמת הנח"ל 1948- 1949 S75\4612
מכתבים מאת גיורא יוספטל, ברלין, אל חנוך ריינהולד-רינות, קיבוץ עין חרוד, בעניייני עליית הנוער (1934 - 1935); "Ordnung und Wirksamkeit des judischen oeffentlichen Berufsausbildungswerks in Deutschland", תזכיר (1937); רשימה על "החלוץ" ומפעל ההכשרה (1938) 1934- 1938 A344\10
"מייסוד עליית הנוער, מקור - חטעות", רשימה היסטורית מאת רחה פרייאר (העתק בכתב מכונה), ומכתבי ברכה מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים אל רחה פרייאר לרגל קבלת פרס ישראל (העתקי הדפסת צילום) 1980- 1981 A256\14
התכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים; תוכניות העבודה, תזכירים, רשימות, סקירות ומאמרים מאת רחה פרייאר בענייני עליית הנוער 1940- 1949 A256\6
התכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים; דו"חות, תוכניות העבודה, תזכירים, פרוטוקולים של ישיבות, מאמרים מאת רחה פרייאר וקטעי עיתונים בענייני עליית הנוער 1940- 1948 A256\5
התכתבות, זכרון דברים, הערות לטיוטא, פרשת התביעה, כתב הגנה, תוכניות, אישורי בית המשפט המחוזי בירושלים, קטעי עיתונים בעניין משפט שהתנהל לשם קביעה שרחה פרייאר יסדה את עליית הנוער 1952- 1954 A256\4
חוזרים, פרוטוקולים של ישיבות, תזכירים ותוכניות בעניין ייסוד "עליית הנוער". בין היתר, פרוטוקול בדבר ייסוד אגודה לסיוע לנוער, ברלין, 05.02.1933; החלטות של דיוני האגודה בהשתתפות הנרייטה סאלד, 1933 1933- 1940 A256\3
אלבום שהוגש לרחה פרייאר על ידי הוועד למען עליית הנוער של "הדסה" - ויצ"ו במונטראול, בביקורה בקנדה, 02.02.1966 1966- 1966 A256\2
קטעי עיתונים המכילים מאמרים וכתבות הנוגעים לפעילותה של רחה פרייאר למען עליית הנוער (1940 - 1961), בצירוף העתקי צילום של חוזרים ותזכירים מאת רחה פרייאר (כתב מכונה וכתב יד, 1933 - 1939) 1933- 1961 A256\13
"לחלוצת המפעל של עליית הנוער רחה פרייר כאות הערצתנו ואהדתנו", אלבום שהוגש לרחה פרייאר על ידי חברת נוער ג' בקריית ענבים, חנוכה תש"ב 1941- 1941 A256\11
התכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים, וסקירות מאת רחה פרייאר בענייני עליית הנוער 1933- 1939 A256\10
התכתבות בין רחה פרייאר לבין נציגי מוסדות שונים ואנשים פרטיים; פרוטוקולים והחלטות של ישיבות, תוכניות העבודה, סקירות ורשימות מאת רחה פרייאר בענייני עליית הנוער 1933- 1966 A256\9