תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"יסודות החקלאות. קורס חקלאי לחנוכי עליית הנוער" מאת מקס הירש, הוצאת הלשכה לעליית ילדים ונוער. ירושלים, תש"ה - 1945; ירושלים, תש"ז - 1946 1945- 1946 A500\9
מכתבים אל גרדה לופט מאת הנרייטה סאלד, הנס בייט ואווה מיכאליס-שטרן בשם המשרד המרכזי לישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל, בעניין בקשתה של גרדה לופט לכתוב על עליית הנוער מגרמניה 1938- 1940 A504\29
אוסף תצלומים בעניין פעילותו הציבורית של רינות (ריינהולד) למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, חלקם בצירוף תיאורים בכתב יד (בעיקר שנות ה-40 - ה-70) A474\17
מכתבים וגלויות אל חנוך רינות (ריינהולד) מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים; רשימות בכתב ידו של רינות; לוחות זמנים, הודעות והזמנות מודפסות לטקסים; נאומים, קטעי עיתונים והעתקי חוברות בעניין פעילותו הציבורית של רינות למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, בפרט בהיותו מנהל כללי של משרד החינוך בשנות ה-60 וה-70. בין היתר מאמרים מאת יגאל אלון ואבא אבן בענייני חינוך 1947- 1984 A474\9
אלבום המכיל מכתבים וגלויות אל חנוך רינות (ריינהולד) מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים; תכניות, תמונות ולוחות זמנים; הודעות והזמנות מודפסות לטקסים; קטעי עיתונים והעתקי חוברות בעניין פעילותו הציבורית של רינות למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, בפרט בהיותו מנהל כללי של משרד החינוך בשנות ה-60 וה-70 1951- 1984 A474\8
מכתבים וגלויות אל חנוך רינות (ריינהולד) מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים; חוזרים מאת רינות, מנהל כללי של משרד החינוך בשנות ה-60 וה-70 ויועץ אונסק"ו בפריס; רשימות בכתב ידו; ברכות, הודעות והזמנות מודפסות לטקסים; דו"חות, נאומים והרצאות; כרטיסי ביקור של אנשים שונים; קטעי עיתונים והעתקי חוברות בעניין פעילותו הציבורית של רינות למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל. בין היתר מסמכים בדבר קשרי התרבות בין מדינת ישראל לאיראן וכנס אונסק"ו בטהראן לענייני החינוך והתרבות 1963- 1983 A474\10
מכתבים וגלויות אל חנוך רינות (ריינהולד) מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, ביניהם גאורג לנדאואר, הנס בייט, רחה פריאר, חנה אורן, דן פטינקין, אסתר ופסח קליינרט ואחרים; דברי דפוס, כולל הודעות, לוחות זמנים, סדר היום והזמנות מודפסות לטקסי משרד החינוך והאוניברסיטה העברית בירושלים; מכתבים מאת רינות אל גאורג יוספטל, חברי הקיבוץ עין חרוד ונשיא המדינה זלמן שזר; קטעי עיתונים ותדפיסים המכילים מאמרים מאת רינות בענייני עליית נוער וכפר הנוער בקפריסין; רשימות והערות בכתב ידו של רינות בענייני חינוך 1934- 1982 A474\13
עליית הנוער 1950- 1951 S20\467\2
דו"ח סטטיסטי על עליית הנוער 1948- 1949 S20\469
עליית הנוער 1950- 1951 S20\467\1
עבודתו של שמואל ספירו בעליית הנוער בארץ ישראל. טפסים מיוחדים לחברי עלית הנוער, גליון רפואי, שאלון לבדיקת ילדים הזקוקים לטיפול מיוחד, רשימת מוסדות סגורים לילדים בארץ, רשימות הילדים שעזבו את מעון עלית הנוער בירושלים; רשימת חניכים שנפטרו במעון עליית הנוער "רוזמרי", רשימת מקרה שחפת בעליית הנוער (יולי 1944); רשימת החיילים חולי השחפת וסקירה בעניין סידור ילדים מחוץ למשפחה (יולי 1945); חוות דעת על בדיקות נוער על פי בדיקת יד 1944- 1945 A407\10
כתבות, רשימות, סקירות ומאמרים מאת שמואל ספירו בעניין בעיות רפואיות, ההתפתחות הבריאותית של בעלית הנוער, מחלות רוח בעלית הנוער, בעיות ביאולוגיות בגיל ההתבגרות (עברית); פרטיכל של לישכת עליית הנוער (כתב יד, גרמנית) 1934- 1942 A407\18