תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עליית הנוער 1951- 1952 S43\126
עליית הנוער 1948- 1951 S43\125
מכתבים אל גרדה לופט מאת הנרייטה סאלד, הנס בייט ואווה מיכאליס-שטרן בשם המשרד המרכזי לישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל, בעניין בקשתה של גרדה לופט לכתוב על עליית הנוער מגרמניה 1938- 1940 A504\29
"יסודות החקלאות. קורס חקלאי לחנוכי עליית הנוער" מאת מקס הירש, הוצאת הלשכה לעליית ילדים ונוער. ירושלים, תש"ה - 1945; ירושלים, תש"ז - 1946 1945- 1946 A500\9
ענייני ראשית עליית הנוער. התכתבות בקשר לקבוצת הנוער מגרמניה בקיבוץ עין חרוד, 1933 - 1936 (בצילום). בין היתר מכתבים מאת המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל, שעל יד הסוכנות היהודית, בחתימת הנרייטה סאלד, הנס בייט ואחרים; מכתבים מאת נציגי ה-Judische Jugendhulfe בברלין בחתימת רחה פרייאר, גיאורג יוספטל, בעניין חברת הנוער מגרמניה בעין חרוד 1933- 1958 A474\1
עבודתו של שמואל ספירו בעליית הנוער בארץ ישראל, המדור להדרכה - מצב ההדרכה בעליית הנוער. מכתבים מאת ספירו אל מר יערי בעניין השליטה בהעברת ילדים לקבוצים (19.09.1952, עברית) ובעניין כפר הנוער הדתי (24.11.1952); דו"חות על פקוח במוסדות עליית הנוער ועל חוסר טיפול רפואי בכפר הנוער בן-שמן (אוגוסט 1954); תרשים של כפר הנוער השוודי 1952- 1954 A407\15
פעילותו הציבורית של חנוך רינות (ריינהולד). מכתבים וגלויות מאת אנשים שונים, סקירות ומאמרים מאת רינות, קטעי עיתונים וקטעי חוברות, תמונות, רשימות, פרוטוקולים, הזמנות והודעות מודפסות, דו"חות בעניינים שונים: חינוך ועליית הנוער; פעילותה של הנרייטה סאלד; סר אלפרד וליידי בייט; אגודת הנוער היהודי "קדימה" בגרמניה. בין היתר מאמרים ותדפיסים מאת חנוך רינות המכילים זיכרונותיו על הנס בייט ועבודתו למען עליית הנוער; תעודות אל רינות מאת אגודת "קדימה" בברלין ומאת קרן קיימת לישראל 1932- 1984 A474\7
אוסף תצלומים בעניין פעילותו הציבורית של רינות (ריינהולד) למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, חלקם בצירוף תיאורים בכתב יד (בעיקר שנות ה-40 - ה-70) A474\17
מכתבים וגלויות אל חנוך רינות (ריינהולד) מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים; רשימות בכתב ידו של רינות; לוחות זמנים, הודעות והזמנות מודפסות לטקסים; נאומים, קטעי עיתונים והעתקי חוברות בעניין פעילותו הציבורית של רינות למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, בפרט בהיותו מנהל כללי של משרד החינוך בשנות ה-60 וה-70. בין היתר מאמרים מאת יגאל אלון ואבא אבן בענייני חינוך 1947- 1984 A474\9
רשומות, סקירות, מאמרים מאת שמואל ספירו בעניין הבעיות הרפואיות בעליית הנוער (1934 - 1942, עברית), בעניין מחלת השחפת בארץ ישראל (30.12.1945, גרמנית), בדבר המצב הגופני והנפשי של חברי עליית הנוער (עברית), עבודת הרופא בעלית הנוער (גרמנית); תזכיר מאת ד"ר סימון והערות מאת שמואל ספירו; כתבה על מצב בריאות הנוער שארית הפליטה (עברית) 1934- 1945 A407\17
אלבום המכיל מכתבים וגלויות אל חנוך רינות (ריינהולד) מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים; תכניות, תמונות ולוחות זמנים; הודעות והזמנות מודפסות לטקסים; קטעי עיתונים והעתקי חוברות בעניין פעילותו הציבורית של רינות למען עליית הנוער במערכת החינוך במדינת ישראל, בפרט בהיותו מנהל כללי של משרד החינוך בשנות ה-60 וה-70 1951- 1984 A474\8
עבודתו של שמואל ספירו בעליית הנוער בארץ ישראל. טפסים מיוחדים לחברי עלית הנוער, גליון רפואי, שאלון לבדיקת ילדים הזקוקים לטיפול מיוחד, רשימת מוסדות סגורים לילדים בארץ, רשימות הילדים שעזבו את מעון עלית הנוער בירושלים; רשימת חניכים שנפטרו במעון עליית הנוער "רוזמרי", רשימת מקרה שחפת בעליית הנוער (יולי 1944); רשימת החיילים חולי השחפת וסקירה בעניין סידור ילדים מחוץ למשפחה (יולי 1945); חוות דעת על בדיקות נוער על פי בדיקת יד 1944- 1945 A407\10