תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פנקס העתקי מכתבים יוצאים מאת יהודה דומיניץ מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1947 - 1948 (מכתבי ספטמבר - דצמבר 1948) 1948- 1948 A552\62
התאחדות עולי גרמניה. תעודות בענייני יסוד קופת עזר, בעיות של רישיונות לעורכי דין מגרמניה, עליית הנוער והנרייטה סאלד ודו"ח סטטיסטי של הגירת יהודי גרמניה מינואר 1933 ועד דצמבר 1935 מאת המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל 1932- 1935 A215\426
2 פנקסים המכילים העתקי מכתבים יוצאים מאת יהודה דומיניץ אל קרובי המשפחה, לחברים ולחניכים, מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה (אוקטובר 1947 - דצמבר 1948) 1947- 1948 A552\77
3 פנקסים המכילים העתקי מכתבים יוצאים מאת יהודה דומיניץ מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה (28.02.1947 - 05.05.1947; בין היתר כולל מכתבים לחברים) 1947- 1947 A552\74
סקירות על כושר הקליטה הכלכלי של היישוב, נתונים סטטיסטיים על עליית הנוער, חוברת מידע על חברת "גב ים" ודוגמיות של בדים 1945- 1946 S8\2662
2 פנקסים המכילים העתקי מאמרים מאת יהודה דומיניץ בענייני ציונות, עלייה, ארץ ישראל, יהדות אירופה ויהדות איטליה, מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה 1948- 1949 A552\78
3 פנקסים המכילים העתקי מכתבים יוצאים ומאמרים מאת יהודה דומיניץ מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד"(בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה (אביב - סתיו 1947) 1947- 1947 A552\75
2 פנקסים המכילים העתקי מכתבים יוצאים מאת יהודה דומיניץ אל קרובי המשפחה מתקופת עבודתו של דומיניץ כמנהל מוסד הילדים "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה (שנים תש"ח - תש"ט) 1948- 1948 A552\76
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי מוסדות שונים, בעיקר נציגי לשכות לעליית הנוער בארצות שונות, ואנשים פרטיים; בצירוף הצהרות ותזכירים שונים בעניין פעילות מדריכי עליית הנוער (העתקים). בין המתכתבים: גאורג לנדאואר, ירושלים; אברהם הרצפלד, המרכז החקלאי בתל אביב; עובדי הלשכות לעליית הנוער בהולנד ובשוודיה; פניה מלניק בשם מועצת הפועלות במינכן; משה באומגרטן, פראג; עקיבא לוינסקי, ז'נבה; יוסף קרטצנשטיין, ציריך, ואחרים 1946- 1946 A638\2
התכתבות בין הנס בייט בשם הלשכה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בז'נבה לבין נציגי מוסדות שונים, בעיקר עובדי לשכות לעליית הנוער בארצות שונות, ואנשים פרטיים (העתקים). בין המתכתבים: הלשכה לעליית הנוער בפראג; שמואל אפלבאום בשם הלשכה לעליית הנוער בשוודיה; גאורג לנדאואר וחוה שטרן (Eva Michaelis-Stern), ירושלים; יוליוס בנימין, תל אביב; חיים היימן, חיפה; גיזלה ורבורג-ויזנסקי (Gisela Wyzanski), מסצ'וסטס; מרים ורבורג, דאבוס, ואחרים (בעיקר גרמנית) 1946- 1946 A638\1
חוברות, קטעי עיתונים וגליונות בודדים של עיתונים המכילים כתבות ומאמרים בענייני עליית הנוער, פעילותה של הנרייטה סאלד בויצ"ו ו"הדסה" ועבודתו של הנס בייט למען עליית ילדים ונוער לארץ ישראל 1942- 1959 A638\58
מפעלי הנצחת זכרו של הנס (שמואל) בייט. התכתבות, חוזרים ופרסומים בעניין חלוקת מלגות על שם הנס בייט לבוגרי עליית הנוער, וזכרון דברים מישיבות הוועדה לענייני הסטיפנדיה על שם הנס בייט. בין המתכתבים: אלמנתו לוטה בייט ועובדי המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית 1950- 1956 A638\68