תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית S75\4611-3t
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה) A344\7-2t
מכתבו של איסר בן-צבי ראש מחלקת נוער ותרבות גופנית במשרד הביטחון אל ראשי עליית הנוער בו מקבל את בקשת לאגד את גרעיני עליית הנוער שגוייסו לאימונים צבאיים, למסגרת הנח"ל - נוער חלוצי לוחם S75\4611-2t
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" על קיצוץ בתקציב עליית הנוער J93\236-1t
העתק תעודה של רשם החברות לאישור רישום ארגון עליית הנוער כחברה פרטית ללא מטרות רווח KH4\13879-1t
העתק מכתב מאת מאיר ברלין אל הסוכנות היהודית בדבר הדרישה להעניק חינוך דתי לכל הילדים עד גיל 15 במסגרת עליית הנוער S8\197-1t
לוח שנה לשנת 1938-1939 של עליית הנוער KH4\4828-1t
התכתבות בעניין העלאתו לארץ של הילד אלפרד הוגו מאיר במסגרת עליית הנוער מגרמניה, ינואר-מאי 1940 KH4\4835-1t
רשימות שמיות של ילדים שהגיעו מנוברבגיה באוגוסט 1950 L58\260-6t
עלון מאת עליית הנוער בעניין הקמת מעונות לילדים עולים KH4\12387-1t
רשימת ילדים מנורווגיה שצריכים ללכת למרסיי L58\235-3t
רשימת ילדים שהגיעו מנורווגיה L58\218-2t
תיאור:
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית
סימול: S75\4611-3t
תיאור:
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה)
סימול: A344\7-2t
תיאור:
מכתבו של איסר בן-צבי ראש מחלקת נוער ותרבות גופנית במשרד הביטחון אל ראשי עליית הנוער בו מקבל את בקשת לאגד את גרעיני עליית הנוער שגוייסו לאימונים צבאיים, למסגרת הנח"ל - נוער חלוצי לוחם
סימול: S75\4611-2t
תיאור:
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" על קיצוץ בתקציב עליית הנוער
סימול: J93\236-1t
תיאור:
העתק תעודה של רשם החברות לאישור רישום ארגון עליית הנוער כחברה פרטית ללא מטרות רווח
סימול: KH4\13879-1t
תיאור:
העתק מכתב מאת מאיר ברלין אל הסוכנות היהודית בדבר הדרישה להעניק חינוך דתי לכל הילדים עד גיל 15 במסגרת עליית הנוער
סימול: S8\197-1t
תיאור:
לוח שנה לשנת 1938-1939 של עליית הנוער
סימול: KH4\4828-1t
תיאור:
התכתבות בעניין העלאתו לארץ של הילד אלפרד הוגו מאיר במסגרת עליית הנוער מגרמניה, ינואר-מאי 1940
סימול: KH4\4835-1t
תיאור:
רשימות שמיות של ילדים שהגיעו מנוברבגיה באוגוסט 1950
סימול: L58\260-6t
תיאור:
עלון מאת עליית הנוער בעניין הקמת מעונות לילדים עולים
סימול: KH4\12387-1t
תיאור:
רשימת ילדים מנורווגיה שצריכים ללכת למרסיי
סימול: L58\235-3t
תיאור:
רשימת ילדים שהגיעו מנורווגיה
סימול: L58\218-2t
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה)
מכתבו של איסר בן-צבי ראש מחלקת נוער ותרבות גופנית במשרד הביטחון אל ראשי עליית הנוער בו מקבל את בקשת לאגד את גרעיני עליית הנוער שגוייסו לאימונים צבאיים, למסגרת הנח"ל - נוער חלוצי לוחם
ידיעה שהתפרסמה בעיתון "הארץ" על קיצוץ בתקציב עליית הנוער
העתק תעודה של רשם החברות לאישור רישום ארגון עליית הנוער כחברה פרטית ללא מטרות רווח
העתק מכתב מאת מאיר ברלין אל הסוכנות היהודית בדבר הדרישה להעניק חינוך דתי לכל הילדים עד גיל 15 במסגרת עליית הנוער
לוח שנה לשנת 1938-1939 של עליית הנוער
התכתבות בעניין העלאתו לארץ של הילד אלפרד הוגו מאיר במסגרת עליית הנוער מגרמניה, ינואר-מאי 1940
רשימות שמיות של ילדים שהגיעו מנוברבגיה באוגוסט 1950
עלון מאת עליית הנוער בעניין הקמת מעונות לילדים עולים
רשימת ילדים מנורווגיה שצריכים ללכת למרסיי
רשימת ילדים שהגיעו מנורווגיה