תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת שרלי כהן אל נחום גולדמן בעניין נכותו של אחיו מכלוף כהן וטענותיו כלפי עליית הנוער S80\52-2t
"Essays on the Collective Settlement ' The Kvutza'. By Maurice Pearlman, Abraham Yisraeli, Shalom Wurm", חוברת מהסדרה "Palestine Pioneer Library" מאת מחלקת עליית הנוער של ההסתדרות הציונית העולמית (תל אביב, דפוס "הארץ", 64 עמ', ללא תאריך) A154\162-10t
פרוטוקול ישיבה שעסקה בחינוך הדתי במוסדות עליית הנוער במשקים S43\125-2t
פרוטוקול ישיבת המועצה הפדגוגית של עליית הנוער, שעסקה בין השאר בשיתוף הפעולה עם משרד החינוך S43\125-1t
מכתב מאת רחה פריאר אל הנהלת עליית הנוער בעניין הכשרת חניכים בקיבוצים S42\301-1t
מכתב בקשה מאת משה קול אל מדריכי עליית הנוער ומזכירויות משקים להקפיד על אי הגשת לחם בפסח בחדרי האוכל S42\259-3t
סקירה: "מעשים ומגמות במפעלי עליית הנוער" S42\261-2t
"תערוכת ציירים ופסלים בוגרי עליית הנוער", הוצאת משכן לאמנות על שם חיים אתר, עין חרוד, ובית הנכות הלאומי "בצלאל", ירושלים; חוברת בעניין התערוכה שהתקיימה בקיבוץ עין חרוד בימים 02-15.04.1959 וב"בצלאל" בירושלים בימים 18.04.1959 - 10.05.1959 A605\475-17t
סיכום פגישה עם נציגי מוסדות חינוך מסורתיים, שבה הציג משה קול את עקרונות שמירת השבת והכשרות במוסדות חינוך מסורתיים של עליית הנוער S115\530-1t
דיווח על ברית מילה לחניכים במוסדות עליית הנוער שלא נימולו S115\530-2t
דוח על פעילות "קרן ילדנו" בשיתוף עליית הנוער להוצאת ילדים ממוסדות של המסיון ושיבוצם במוסדות חינוך S115\356-1t
מכתב מאת משה קול אל נציג המחלקה למזרח התיכון בעניין מדיניות קבלת ילדים צעירים למוסדות עליית הנוער S115\365-2t
תיאור:
מכתב מאת שרלי כהן אל נחום גולדמן בעניין נכותו של אחיו מכלוף כהן וטענותיו כלפי עליית הנוער
סימול: S80\52-2t
תיאור:
"Essays on the Collective Settlement ' The Kvutza'. By Maurice Pearlman, Abraham Yisraeli, Shalom Wurm", חוברת מהסדרה "Palestine Pioneer Library" מאת מחלקת עליית הנוער של ההסתדרות הציונית העולמית (תל אביב, דפוס "הארץ", 64 עמ', ללא תאריך)
סימול: A154\162-10t
תיאור:
פרוטוקול ישיבה שעסקה בחינוך הדתי במוסדות עליית הנוער במשקים
סימול: S43\125-2t
תיאור:
פרוטוקול ישיבת המועצה הפדגוגית של עליית הנוער, שעסקה בין השאר בשיתוף הפעולה עם משרד החינוך
סימול: S43\125-1t
תיאור:
מכתב מאת רחה פריאר אל הנהלת עליית הנוער בעניין הכשרת חניכים בקיבוצים
סימול: S42\301-1t
תיאור:
מכתב בקשה מאת משה קול אל מדריכי עליית הנוער ומזכירויות משקים להקפיד על אי הגשת לחם בפסח בחדרי האוכל
סימול: S42\259-3t
תיאור:
סקירה: "מעשים ומגמות במפעלי עליית הנוער"
סימול: S42\261-2t
תיאור:
"תערוכת ציירים ופסלים בוגרי עליית הנוער", הוצאת משכן לאמנות על שם חיים אתר, עין חרוד, ובית הנכות הלאומי "בצלאל", ירושלים; חוברת בעניין התערוכה שהתקיימה בקיבוץ עין חרוד בימים 02-15.04.1959 וב"בצלאל" בירושלים בימים 18.04.1959 - 10.05.1959
סימול: A605\475-17t
תיאור:
סיכום פגישה עם נציגי מוסדות חינוך מסורתיים, שבה הציג משה קול את עקרונות שמירת השבת והכשרות במוסדות חינוך מסורתיים של עליית הנוער
סימול: S115\530-1t
תיאור:
דיווח על ברית מילה לחניכים במוסדות עליית הנוער שלא נימולו
סימול: S115\530-2t
תיאור:
דוח על פעילות "קרן ילדנו" בשיתוף עליית הנוער להוצאת ילדים ממוסדות של המסיון ושיבוצם במוסדות חינוך
סימול: S115\356-1t
תיאור:
מכתב מאת משה קול אל נציג המחלקה למזרח התיכון בעניין מדיניות קבלת ילדים צעירים למוסדות עליית הנוער
סימול: S115\365-2t
מכתב מאת שרלי כהן אל נחום גולדמן בעניין נכותו של אחיו מכלוף כהן וטענותיו כלפי עליית הנוער
"Essays on the Collective Settlement ' The Kvutza'. By Maurice Pearlman, Abraham Yisraeli, Shalom Wurm", חוברת מהסדרה "Palestine Pioneer Library" מאת מחלקת עליית הנוער של ההסתדרות הציונית העולמית (תל אביב, דפוס "הארץ", 64 עמ', ללא תאריך)
פרוטוקול ישיבה שעסקה בחינוך הדתי במוסדות עליית הנוער במשקים
פרוטוקול ישיבת המועצה הפדגוגית של עליית הנוער, שעסקה בין השאר בשיתוף הפעולה עם משרד החינוך
מכתב מאת רחה פריאר אל הנהלת עליית הנוער בעניין הכשרת חניכים בקיבוצים
מכתב בקשה מאת משה קול אל מדריכי עליית הנוער ומזכירויות משקים להקפיד על אי הגשת לחם בפסח בחדרי האוכל
סקירה: "מעשים ומגמות במפעלי עליית הנוער"
"תערוכת ציירים ופסלים בוגרי עליית הנוער", הוצאת משכן לאמנות על שם חיים אתר, עין חרוד, ובית הנכות הלאומי "בצלאל", ירושלים; חוברת בעניין התערוכה שהתקיימה בקיבוץ עין חרוד בימים 02-15.04.1959 וב"בצלאל" בירושלים בימים 18.04.1959 - 10.05.1959
סיכום פגישה עם נציגי מוסדות חינוך מסורתיים, שבה הציג משה קול את עקרונות שמירת השבת והכשרות במוסדות חינוך מסורתיים של עליית הנוער
דיווח על ברית מילה לחניכים במוסדות עליית הנוער שלא נימולו
דוח על פעילות "קרן ילדנו" בשיתוף עליית הנוער להוצאת ילדים ממוסדות של המסיון ושיבוצם במוסדות חינוך
מכתב מאת משה קול אל נציג המחלקה למזרח התיכון בעניין מדיניות קבלת ילדים צעירים למוסדות עליית הנוער