תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"לימוד הנביאים האחרונים", הוצאת לשכת עליית הנוער באיטליה. מילנו, 25.08.1948 (חוברת, 20 עמ') A552\194-2t
רשימת הילדים - תלמידי "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1946 - 1949 (3 דפים בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה - העתק בצילום) A552\194-1t
מכתב מאת משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, אל פרופ' יורם בייט, בעניין הענקת אות "יקיר עליית הנוער" בשנת היובל המיוחדת לאביו של יורם בייט - הנס בייט ז"ל. בחתימות האלוף משה נתיב, יושב ראש המועצה, ויחיאל שילה, מנהל המינהל (28.02.2008 - כ"ב אדר א' תשס"ח) A638\79-1t
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א A638\74-8t
"פרקי עליית הנוער (מקראה)", בהוצאה הסוכנות היהודית, המחלקה לעליית ילדים ונוער, אדר תשי"ב (קטעי החוברת, מוקדשים להנס בייט. העתק בצילום) A638\72-1t
"הנס בייט. כ"ב תשרי תרס"ב - י"ג טבת תשי"א, 5.10.1901 - 26.12.1947. חייו ופעולתו", חוברת הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א (העתק בצילום) A638\64-1t
מכתב מאת חוה מיכאליס (Eva Michaelis) בשם המחלקה לקשרי ציבור של הלשכה לעליית ילדים ונוער שעל יד הסוכנות היהודית בירושלים אל זיגפריד קרמרסקי, מנהל הוועד הלאומי לענייני עליית הנוער של הסתדרות "הדסה" בניו יורק, בעניין מותו של הנס בייט, 29.12.1947 (מודפס במכונת כתיבה, העתק בצילום) A638\62-3t
"מהעיר לכפר: מפעל בן שנה של עליית הנוער", תסכית מוקדש להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-82 מאת מרים הנרייטה בייט (ירושלים, י"ג בטבת תש"ג - 21.12.1942) A638\59-2t
"מהנרייטה סולד עד משה קול", מאמר מאת אורי קיסרי בעניין עליית הנוער (קטע העיתון "הארץ", 20.02.1959) A638\58-1t
עיתון "The Palestine Post" מיום 02.05.1947 המכיל כתבה "Young Reffugee Artist" אודות אריה שולמן, הגרוש למחנה בקפריסין על ידי השלטונות הבריטיים, וסיוע בעניין זה על ידי הנס בייט כמנהל עליית הנוער A638\56-1t
"תולדות עליית הנוער מ-1937", דפי ההגהה של מחקר מאת הנס בייט, ירושלים (9 דפים) A638\9-14t
ראשי פרקים להרצאת הנס בייט בשנת 1945 בנושא תנועת עליית ילדים ונוער (פרטי המקום והתאריך אינם ידועים); דברי הנס בייט בכינוס המדריכים (אפריל 1945); דברי הנס בייט בטקס הפתיחה של הסמינר הדתי למדריכי הנוער העולה (ספטמבר 1944) A638\9-1t
תיאור:
"לימוד הנביאים האחרונים", הוצאת לשכת עליית הנוער באיטליה. מילנו, 25.08.1948 (חוברת, 20 עמ')
סימול: A552\194-2t
תיאור:
רשימת הילדים - תלמידי "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1946 - 1949 (3 דפים בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה - העתק בצילום)
סימול: A552\194-1t
תיאור:
מכתב מאת משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, אל פרופ' יורם בייט, בעניין הענקת אות "יקיר עליית הנוער" בשנת היובל המיוחדת לאביו של יורם בייט - הנס בייט ז"ל. בחתימות האלוף משה נתיב, יושב ראש המועצה, ויחיאל שילה, מנהל המינהל (28.02.2008 - כ"ב אדר א' תשס"ח)
סימול: A638\79-1t
תיאור:
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א
סימול: A638\74-8t
תיאור:
"פרקי עליית הנוער (מקראה)", בהוצאה הסוכנות היהודית, המחלקה לעליית ילדים ונוער, אדר תשי"ב (קטעי החוברת, מוקדשים להנס בייט. העתק בצילום)
סימול: A638\72-1t
תיאור:
"הנס בייט. כ"ב תשרי תרס"ב - י"ג טבת תשי"א, 5.10.1901 - 26.12.1947. חייו ופעולתו", חוברת הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א (העתק בצילום)
סימול: A638\64-1t
תיאור:
מכתב מאת חוה מיכאליס (Eva Michaelis) בשם המחלקה לקשרי ציבור של הלשכה לעליית ילדים ונוער שעל יד הסוכנות היהודית בירושלים אל זיגפריד קרמרסקי, מנהל הוועד הלאומי לענייני עליית הנוער של הסתדרות "הדסה" בניו יורק, בעניין מותו של הנס בייט, 29.12.1947 (מודפס במכונת כתיבה, העתק בצילום)
סימול: A638\62-3t
תיאור:
"מהעיר לכפר: מפעל בן שנה של עליית הנוער", תסכית מוקדש להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-82 מאת מרים הנרייטה בייט (ירושלים, י"ג בטבת תש"ג - 21.12.1942)
סימול: A638\59-2t
תיאור:
"מהנרייטה סולד עד משה קול", מאמר מאת אורי קיסרי בעניין עליית הנוער (קטע העיתון "הארץ", 20.02.1959)
סימול: A638\58-1t
תיאור:
עיתון "The Palestine Post" מיום 02.05.1947 המכיל כתבה "Young Reffugee Artist" אודות אריה שולמן, הגרוש למחנה בקפריסין על ידי השלטונות הבריטיים, וסיוע בעניין זה על ידי הנס בייט כמנהל עליית הנוער
סימול: A638\56-1t
תיאור:
"תולדות עליית הנוער מ-1937", דפי ההגהה של מחקר מאת הנס בייט, ירושלים (9 דפים)
סימול: A638\9-14t
תיאור:
ראשי פרקים להרצאת הנס בייט בשנת 1945 בנושא תנועת עליית ילדים ונוער (פרטי המקום והתאריך אינם ידועים); דברי הנס בייט בכינוס המדריכים (אפריל 1945); דברי הנס בייט בטקס הפתיחה של הסמינר הדתי למדריכי הנוער העולה (ספטמבר 1944)
סימול: A638\9-1t
"לימוד הנביאים האחרונים", הוצאת לשכת עליית הנוער באיטליה. מילנו, 25.08.1948 (חוברת, 20 עמ')
רשימת הילדים - תלמידי "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1946 - 1949 (3 דפים בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה - העתק בצילום)
מכתב מאת משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, אל פרופ' יורם בייט, בעניין הענקת אות "יקיר עליית הנוער" בשנת היובל המיוחדת לאביו של יורם בייט - הנס בייט ז"ל. בחתימות האלוף משה נתיב, יושב ראש המועצה, ויחיאל שילה, מנהל המינהל (28.02.2008 - כ"ב אדר א' תשס"ח)
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א
"פרקי עליית הנוער (מקראה)", בהוצאה הסוכנות היהודית, המחלקה לעליית ילדים ונוער, אדר תשי"ב (קטעי החוברת, מוקדשים להנס בייט. העתק בצילום)
"הנס בייט. כ"ב תשרי תרס"ב - י"ג טבת תשי"א, 5.10.1901 - 26.12.1947. חייו ופעולתו", חוברת הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א (העתק בצילום)
מכתב מאת חוה מיכאליס (Eva Michaelis) בשם המחלקה לקשרי ציבור של הלשכה לעליית ילדים ונוער שעל יד הסוכנות היהודית בירושלים אל זיגפריד קרמרסקי, מנהל הוועד הלאומי לענייני עליית הנוער של הסתדרות "הדסה" בניו יורק, בעניין מותו של הנס בייט, 29.12.1947 (מודפס במכונת כתיבה, העתק בצילום)
"מהעיר לכפר: מפעל בן שנה של עליית הנוער", תסכית מוקדש להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-82 מאת מרים הנרייטה בייט (ירושלים, י"ג בטבת תש"ג - 21.12.1942)
"מהנרייטה סולד עד משה קול", מאמר מאת אורי קיסרי בעניין עליית הנוער (קטע העיתון "הארץ", 20.02.1959)
עיתון "The Palestine Post" מיום 02.05.1947 המכיל כתבה "Young Reffugee Artist" אודות אריה שולמן, הגרוש למחנה בקפריסין על ידי השלטונות הבריטיים, וסיוע בעניין זה על ידי הנס בייט כמנהל עליית הנוער
"תולדות עליית הנוער מ-1937", דפי ההגהה של מחקר מאת הנס בייט, ירושלים (9 דפים)
ראשי פרקים להרצאת הנס בייט בשנת 1945 בנושא תנועת עליית ילדים ונוער (פרטי המקום והתאריך אינם ידועים); דברי הנס בייט בכינוס המדריכים (אפריל 1945); דברי הנס בייט בטקס הפתיחה של הסמינר הדתי למדריכי הנוער העולה (ספטמבר 1944)