תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת אברהם בן-דוד אל המחלקה בעניין פעילות עליית הנוער והקמת בתי הילדים בצרפת עבור העולים הילדים ממרוקו S20\182-1t
נתונים סטטיסטיים על חניכי עליית הנוער S8\2263\2-1t
מכתב מאת חברי הסתדרות "הנוער הציוני" בפולין (סה"כ 41 שמות) אל אלתר דרויאנוב בעניין עליית שנים מהחברים לארץ ישראל (כ"ג טבת תרצ"ג \ 1933) A10\26-7t
דוח מאת יעקב אדמיאלי מקיבוץ בין אורן בעניין קליטת נוער מצפון אפריקה בישוב במסגרת עליית הנוער ותנועת "דרור" S20\26-2t
"חיזיון ללא אח ודוגמא", כתבה מאת אהרן ציזלינג בעניין עליית הנוער ויוצאי גרמניה המתיישבים בקיבוץ עין חרוד (קטע מתוך "דפים", מרץ 1964) A474\14-3t
מודעות אבל והודעות על אזכרתו של דור אומנסקי, מאת ראש עליית הנוער בסוכנות היהודית, המנהל הכללי ועובדי המחלקה ומחנכיה (13.12.1984, 14.01.1985) A474\2-2t
עתק מכתב מאת מנחם מנדל שניאורסון (שניאורסאהן), רבי מליובוויטש, ברוקלין, אל חנוך ריינהולד, בענייני חינוך לקבוצות עליית הנוער (ברוקלין, ה' תמוז תשי"ח [23.06.1958]) A474\1-4
דו"ח על עליית פליטים יוצאי פולין מליטא, 01.11.1939 - 01.03.1941, לשימת לב מיוחדת לקבוצת עליית הנוער - "גרוחוב", מוקדש לאוסקר הנדלר (7 עמ' כמכונת כתיבה, העתק) A282\288-10t
מכתב מאת הנרייטה סאלד בשם המשרד הארצישראלי בירושלים, המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל שעל יד הסוכנות היהודית, אל J. Goldin באיסטנבול, בענייני עליית הנוער של הפליטים היהודיים בעיקר מארצות אירופה, 29.12.1942 (העתק בהדפסת צילום) A282\288-4t
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית S75\4611-3t
מכתבו של איסר בן-צבי ראש מחלקת נוער ותרבות גופנית במשרד הביטחון אל ראשי עליית הנוער בו מקבל את בקשת לאגד את גרעיני עליית הנוער שגוייסו לאימונים צבאיים, למסגרת הנח"ל - נוער חלוצי לוחם S75\4611-2t
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה) A344\7-2t
תיאור:
מכתב מאת אברהם בן-דוד אל המחלקה בעניין פעילות עליית הנוער והקמת בתי הילדים בצרפת עבור העולים הילדים ממרוקו
סימול: S20\182-1t
תיאור:
נתונים סטטיסטיים על חניכי עליית הנוער
סימול: S8\2263\2-1t
תיאור:
מכתב מאת חברי הסתדרות "הנוער הציוני" בפולין (סה"כ 41 שמות) אל אלתר דרויאנוב בעניין עליית שנים מהחברים לארץ ישראל (כ"ג טבת תרצ"ג \ 1933)
סימול: A10\26-7t
תיאור:
דוח מאת יעקב אדמיאלי מקיבוץ בין אורן בעניין קליטת נוער מצפון אפריקה בישוב במסגרת עליית הנוער ותנועת "דרור"
סימול: S20\26-2t
תיאור:
"חיזיון ללא אח ודוגמא", כתבה מאת אהרן ציזלינג בעניין עליית הנוער ויוצאי גרמניה המתיישבים בקיבוץ עין חרוד (קטע מתוך "דפים", מרץ 1964)
סימול: A474\14-3t
תיאור:
מודעות אבל והודעות על אזכרתו של דור אומנסקי, מאת ראש עליית הנוער בסוכנות היהודית, המנהל הכללי ועובדי המחלקה ומחנכיה (13.12.1984, 14.01.1985)
סימול: A474\2-2t
תיאור:
עתק מכתב מאת מנחם מנדל שניאורסון (שניאורסאהן), רבי מליובוויטש, ברוקלין, אל חנוך ריינהולד, בענייני חינוך לקבוצות עליית הנוער (ברוקלין, ה' תמוז תשי"ח [23.06.1958])
סימול: A474\1-4
תיאור:
דו"ח על עליית פליטים יוצאי פולין מליטא, 01.11.1939 - 01.03.1941, לשימת לב מיוחדת לקבוצת עליית הנוער - "גרוחוב", מוקדש לאוסקר הנדלר (7 עמ' כמכונת כתיבה, העתק)
סימול: A282\288-10t
תיאור:
מכתב מאת הנרייטה סאלד בשם המשרד הארצישראלי בירושלים, המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל שעל יד הסוכנות היהודית, אל J. Goldin באיסטנבול, בענייני עליית הנוער של הפליטים היהודיים בעיקר מארצות אירופה, 29.12.1942 (העתק בהדפסת צילום)
סימול: A282\288-4t
תיאור:
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית
סימול: S75\4611-3t
תיאור:
מכתבו של איסר בן-צבי ראש מחלקת נוער ותרבות גופנית במשרד הביטחון אל ראשי עליית הנוער בו מקבל את בקשת לאגד את גרעיני עליית הנוער שגוייסו לאימונים צבאיים, למסגרת הנח"ל - נוער חלוצי לוחם
סימול: S75\4611-2t
תיאור:
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה)
סימול: A344\7-2t
מכתב מאת אברהם בן-דוד אל המחלקה בעניין פעילות עליית הנוער והקמת בתי הילדים בצרפת עבור העולים הילדים ממרוקו
נתונים סטטיסטיים על חניכי עליית הנוער
מכתב מאת חברי הסתדרות "הנוער הציוני" בפולין (סה"כ 41 שמות) אל אלתר דרויאנוב בעניין עליית שנים מהחברים לארץ ישראל (כ"ג טבת תרצ"ג \ 1933)
דוח מאת יעקב אדמיאלי מקיבוץ בין אורן בעניין קליטת נוער מצפון אפריקה בישוב במסגרת עליית הנוער ותנועת "דרור"
"חיזיון ללא אח ודוגמא", כתבה מאת אהרן ציזלינג בעניין עליית הנוער ויוצאי גרמניה המתיישבים בקיבוץ עין חרוד (קטע מתוך "דפים", מרץ 1964)
מודעות אבל והודעות על אזכרתו של דור אומנסקי, מאת ראש עליית הנוער בסוכנות היהודית, המנהל הכללי ועובדי המחלקה ומחנכיה (13.12.1984, 14.01.1985)
עתק מכתב מאת מנחם מנדל שניאורסון (שניאורסאהן), רבי מליובוויטש, ברוקלין, אל חנוך ריינהולד, בענייני חינוך לקבוצות עליית הנוער (ברוקלין, ה' תמוז תשי"ח [23.06.1958])
דו"ח על עליית פליטים יוצאי פולין מליטא, 01.11.1939 - 01.03.1941, לשימת לב מיוחדת לקבוצת עליית הנוער - "גרוחוב", מוקדש לאוסקר הנדלר (7 עמ' כמכונת כתיבה, העתק)
מכתב מאת הנרייטה סאלד בשם המשרד הארצישראלי בירושלים, המשרד המרכזי ליישוב יהודי גרמניה בארץ ישראל שעל יד הסוכנות היהודית, אל J. Goldin באיסטנבול, בענייני עליית הנוער של הפליטים היהודיים בעיקר מארצות אירופה, 29.12.1942 (העתק בהדפסת צילום)
מכתבו של משה קולודני (קול) אל דוד בן גוריון בעניין גיוס צעירי עליית הנוער לצה"ל ובקשתו למנות איש קשר בניהול הגיוסים כדי לא לאבד את גרעיני ההתיישבות החיונית
מכתבו של איסר בן-צבי ראש מחלקת נוער ותרבות גופנית במשרד הביטחון אל ראשי עליית הנוער בו מקבל את בקשת לאגד את גרעיני עליית הנוער שגוייסו לאימונים צבאיים, למסגרת הנח"ל - נוער חלוצי לוחם
"עם הקמת כפר סולד (הרהורים על מפעל עליית הנוער)", בעניין החלטת הקונגרס הציוני ה-19 להקים יישוב בדרומה של ארץ ישראל על שמה של הנרייטה סאלד (העתק לא מתוקן, 3 דפים בכתב מכונה)