תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
נתונים על היקף העלייה במסגרת עליית הנוער S20\468-1t
חוזר בעניין ההנחיות להעלאת חניכים למסגרות של עליית הנוער L16\671\2-1t
מכתב חוזר מאת דוד שערי, ירושלים, אל הארכיון הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, בדבר משלוח 2 חוברות חדשות של "עלים", רבעון לענייני עליית הנוער (י"ח תמוז תשט"ו - 08.07.1955) K14\464-11t
מכתב מאת אברהם מיכאליס, מנהל כפר הנוער הדתי, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות בקושטא, בעניין עליית פאני גבאי, אמו של יואל מרקוס, מטורקיה לארץ ישראל (ל' סיון תש"ה) L15\510-21
מכתב מאת אווה מיכאליס שטרן, מזכירת מחלקת עליית הנוער, לונדון, אל ידידיה בעניין איחור במשלוח לוח שנה טובה בשל הפצצות לונדון, נובמבר 1940 L55\3-9t
דוח על הפעילות בבתי הילדים של עליית הנוער באיטליה L16\130-1t
"לימוד הנביאים האחרונים", הוצאת לשכת עליית הנוער באיטליה. מילנו, 25.08.1948 (חוברת, 20 עמ') A552\194-2t
מכתב מאת משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, אל פרופ' יורם בייט, בעניין הענקת אות "יקיר עליית הנוער" בשנת היובל המיוחדת לאביו של יורם בייט - הנס בייט ז"ל. בחתימות האלוף משה נתיב, יושב ראש המועצה, ויחיאל שילה, מנהל המינהל (28.02.2008 - כ"ב אדר א' תשס"ח) A638\79-1t
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א A638\74-8t
רשימת הילדים - תלמידי "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1946 - 1949 (3 דפים בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה - העתק בצילום) A552\194-1t
"הנס בייט. כ"ב תשרי תרס"ב - י"ג טבת תשי"א, 5.10.1901 - 26.12.1947. חייו ופעולתו", חוברת הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א (העתק בצילום) A638\64-1t
מכתב מאת חוה מיכאליס (Eva Michaelis) בשם המחלקה לקשרי ציבור של הלשכה לעליית ילדים ונוער שעל יד הסוכנות היהודית בירושלים אל זיגפריד קרמרסקי, מנהל הוועד הלאומי לענייני עליית הנוער של הסתדרות "הדסה" בניו יורק, בעניין מותו של הנס בייט, 29.12.1947 (מודפס במכונת כתיבה, העתק בצילום) A638\62-3t
תיאור:
נתונים על היקף העלייה במסגרת עליית הנוער
סימול: S20\468-1t
תיאור:
חוזר בעניין ההנחיות להעלאת חניכים למסגרות של עליית הנוער
סימול: L16\671\2-1t
תיאור:
מכתב חוזר מאת דוד שערי, ירושלים, אל הארכיון הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, בדבר משלוח 2 חוברות חדשות של "עלים", רבעון לענייני עליית הנוער (י"ח תמוז תשט"ו - 08.07.1955)
סימול: K14\464-11t
תיאור:
מכתב מאת אברהם מיכאליס, מנהל כפר הנוער הדתי, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות בקושטא, בעניין עליית פאני גבאי, אמו של יואל מרקוס, מטורקיה לארץ ישראל (ל' סיון תש"ה)
סימול: L15\510-21
תיאור:
מכתב מאת אווה מיכאליס שטרן, מזכירת מחלקת עליית הנוער, לונדון, אל ידידיה בעניין איחור במשלוח לוח שנה טובה בשל הפצצות לונדון, נובמבר 1940
סימול: L55\3-9t
תיאור:
דוח על הפעילות בבתי הילדים של עליית הנוער באיטליה
סימול: L16\130-1t
תיאור:
"לימוד הנביאים האחרונים", הוצאת לשכת עליית הנוער באיטליה. מילנו, 25.08.1948 (חוברת, 20 עמ')
סימול: A552\194-2t
תיאור:
מכתב מאת משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, אל פרופ' יורם בייט, בעניין הענקת אות "יקיר עליית הנוער" בשנת היובל המיוחדת לאביו של יורם בייט - הנס בייט ז"ל. בחתימות האלוף משה נתיב, יושב ראש המועצה, ויחיאל שילה, מנהל המינהל (28.02.2008 - כ"ב אדר א' תשס"ח)
סימול: A638\79-1t
תיאור:
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א
סימול: A638\74-8t
תיאור:
רשימת הילדים - תלמידי "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1946 - 1949 (3 דפים בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה - העתק בצילום)
סימול: A552\194-1t
תיאור:
"הנס בייט. כ"ב תשרי תרס"ב - י"ג טבת תשי"א, 5.10.1901 - 26.12.1947. חייו ופעולתו", חוברת הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א (העתק בצילום)
סימול: A638\64-1t
תיאור:
מכתב מאת חוה מיכאליס (Eva Michaelis) בשם המחלקה לקשרי ציבור של הלשכה לעליית ילדים ונוער שעל יד הסוכנות היהודית בירושלים אל זיגפריד קרמרסקי, מנהל הוועד הלאומי לענייני עליית הנוער של הסתדרות "הדסה" בניו יורק, בעניין מותו של הנס בייט, 29.12.1947 (מודפס במכונת כתיבה, העתק בצילום)
סימול: A638\62-3t
נתונים על היקף העלייה במסגרת עליית הנוער
חוזר בעניין ההנחיות להעלאת חניכים למסגרות של עליית הנוער
מכתב חוזר מאת דוד שערי, ירושלים, אל הארכיון הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, בדבר משלוח 2 חוברות חדשות של "עלים", רבעון לענייני עליית הנוער (י"ח תמוז תשט"ו - 08.07.1955)
מכתב מאת אברהם מיכאליס, מנהל כפר הנוער הדתי, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות בקושטא, בעניין עליית פאני גבאי, אמו של יואל מרקוס, מטורקיה לארץ ישראל (ל' סיון תש"ה)
מכתב מאת אווה מיכאליס שטרן, מזכירת מחלקת עליית הנוער, לונדון, אל ידידיה בעניין איחור במשלוח לוח שנה טובה בשל הפצצות לונדון, נובמבר 1940
דוח על הפעילות בבתי הילדים של עליית הנוער באיטליה
"לימוד הנביאים האחרונים", הוצאת לשכת עליית הנוער באיטליה. מילנו, 25.08.1948 (חוברת, 20 עמ')
מכתב מאת משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, אל פרופ' יורם בייט, בעניין הענקת אות "יקיר עליית הנוער" בשנת היובל המיוחדת לאביו של יורם בייט - הנס בייט ז"ל. בחתימות האלוף משה נתיב, יושב ראש המועצה, ויחיאל שילה, מנהל המינהל (28.02.2008 - כ"ב אדר א' תשס"ח)
חוברת "הנרייטטה סאלד: הערכות ומקורות לדמותה", ערוכה בידי אריה ליפשיץ. הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א
רשימת הילדים - תלמידי "גבעת הילד" (בית עליית הנוער הדתי) בפירנצה, איטליה, בשנים 1946 - 1949 (3 דפים בכתב יד ומודפסים במכונת כתיבה - העתק בצילום)
"הנס בייט. כ"ב תשרי תרס"ב - י"ג טבת תשי"א, 5.10.1901 - 26.12.1947. חייו ופעולתו", חוברת הוצא על ידי המחלקה לעליית ילדים ונוער ליום הילד - יום עליית הנוער. ירושלים, אדר ב' תשי"א (העתק בצילום)
מכתב מאת חוה מיכאליס (Eva Michaelis) בשם המחלקה לקשרי ציבור של הלשכה לעליית ילדים ונוער שעל יד הסוכנות היהודית בירושלים אל זיגפריד קרמרסקי, מנהל הוועד הלאומי לענייני עליית הנוער של הסתדרות "הדסה" בניו יורק, בעניין מותו של הנס בייט, 29.12.1947 (מודפס במכונת כתיבה, העתק בצילום)