תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78 מרחביה, עליית הנוער 1938-1939 A125\3052-82p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, עמוד מאויר המראה את בתי נהלל, ואיש זורע בצירוף טקסט המספר על עליית בני הנוער לנהלל 1938-1939 A125\3052-100p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. פנחס. 1938-1939 A125\3052-110p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער שושנה שווארץ 1938-1939 A125\3052-109p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, קולאז' תצלומים של נוער עליית הנוער בעבודה חקלאית והכותרת: נהלל, הכנה לחות שטוק 1938-1939 A125\3052-105p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. חיה הירש 1938-1939 A125\3052-107p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. חגי איברל 1938-1939 A125\3052-108p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, קולאז' תצלומים של נוער עליית הנוער בעבודה חקלאית והכותרת: נהלל, הכנה לחות שטוק 1938-1939 A125\3052-104p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' נוער עליית הנוער מטיילים A125\3052-56p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78 מרחביה, ימים ראשונים של עליית הנוער שם 1938-1939 A125\3052-81p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' עליית הנוער שמחים בשובם מטיול 1938-1939 A125\3052-58p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' עליית הנוער חוזרים מטיול A125\3052-57p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78 מרחביה, עליית הנוער 1938-1939
סימול: A125\3052-82p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, עמוד מאויר המראה את בתי נהלל, ואיש זורע בצירוף טקסט המספר על עליית בני הנוער לנהלל 1938-1939
סימול: A125\3052-100p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. פנחס. 1938-1939
סימול: A125\3052-110p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער שושנה שווארץ 1938-1939
סימול: A125\3052-109p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, קולאז' תצלומים של נוער עליית הנוער בעבודה חקלאית והכותרת: נהלל, הכנה לחות שטוק 1938-1939
סימול: A125\3052-105p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. חיה הירש 1938-1939
סימול: A125\3052-107p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. חגי איברל 1938-1939
סימול: A125\3052-108p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, קולאז' תצלומים של נוער עליית הנוער בעבודה חקלאית והכותרת: נהלל, הכנה לחות שטוק 1938-1939
סימול: A125\3052-104p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' נוער עליית הנוער מטיילים
סימול: A125\3052-56p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78 מרחביה, ימים ראשונים של עליית הנוער שם 1938-1939
סימול: A125\3052-81p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' עליית הנוער שמחים בשובם מטיול 1938-1939
סימול: A125\3052-58p
תיאור:
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' עליית הנוער חוזרים מטיול
סימול: A125\3052-57p
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78 מרחביה, עליית הנוער 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, עמוד מאויר המראה את בתי נהלל, ואיש זורע בצירוף טקסט המספר על עליית בני הנוער לנהלל 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. פנחס. 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער שושנה שווארץ 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, קולאז' תצלומים של נוער עליית הנוער בעבודה חקלאית והכותרת: נהלל, הכנה לחות שטוק 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. חיה הירש 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, עין חרוד, סיפורים עם איור. צעירים שהגיעו עם עליית הנוער. חגי איברל 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78, נהלל, קולאז' תצלומים של נוער עליית הנוער בעבודה חקלאית והכותרת: נהלל, הכנה לחות שטוק 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' נוער עליית הנוער מטיילים
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78 מרחביה, ימים ראשונים של עליית הנוער שם 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' עליית הנוער שמחים בשובם מטיול 1938-1939
חברות הנוער אלבום שי להנרייטה סאלד ליום הולדתה ה-78. דגניה א' עליית הנוער חוזרים מטיול