תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
הנס בייט, מנהל עליית הנוער. מתוך אלבום תמונות בשם 'כפר ורבורג 1/7' בכריכה הפנימית נכתב 'לפסח ורבורג בהוקרה מאת אריה גרמן (?) כפר פליכס ורבורג, מושב עובדים להתישבות שיתופית J93\355-23p
עליית צירי הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי לקברו של הרצל בירושלים 1958 (בתוך אלבום של הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי בירושלים , 28 ביולי 1958 1958 PHAL\1623216
עליית צירי הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי לבית הקברות הצבאי בירושלים 1958 (בתוך אלבום של הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי בירושלים , 28 ביולי 1958 1958 PHAL\1623215
חולדה - חניכי עליית הנוער, ( יולי 1953 1953 PHRS\1435128.1
שניים בשיחה ? עליית הנוער ? (AK589) PHHB\1000306
עליית הנוער (AK589) 1945 PHHB\1000242
עליית הנוער (AK589) PHHB\1000244
עליית הנוער, יישוב דתי ? (AK589) PHHB\1000048
עליית הנוער, הקמת מבנה ? (AK589) PHHB\1000052
ישוב ? עליית הנוער ? (AK589) PHHB\1000252
צעירים ליד צריף ? עליית הנוער ? (AK589) PHHB\1000077
עליית הנוער, שייך אבריק ? (AK589) PHHB\1000061
תיאור:
הנס בייט, מנהל עליית הנוער. מתוך אלבום תמונות בשם 'כפר ורבורג 1/7' בכריכה הפנימית נכתב 'לפסח ורבורג בהוקרה מאת אריה גרמן (?) כפר פליכס ורבורג, מושב עובדים להתישבות שיתופית
סימול: J93\355-23p
תיאור:
עליית צירי הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי לקברו של הרצל בירושלים 1958 (בתוך אלבום של הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי בירושלים , 28 ביולי 1958
שנה: 1958 סימול: PHAL\1623216
תיאור:
עליית צירי הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי לבית הקברות הצבאי בירושלים 1958 (בתוך אלבום של הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי בירושלים , 28 ביולי 1958
שנה: 1958 סימול: PHAL\1623215
תיאור:
חולדה - חניכי עליית הנוער, ( יולי 1953
שנה: 1953 סימול: PHRS\1435128.1
תיאור:
שניים בשיחה ? עליית הנוער ? (AK589)
סימול: PHHB\1000306
תיאור:
עליית הנוער (AK589)
שנה: 1945 סימול: PHHB\1000242
תיאור:
עליית הנוער (AK589)
סימול: PHHB\1000244
תיאור:
עליית הנוער, יישוב דתי ? (AK589)
סימול: PHHB\1000048
תיאור:
עליית הנוער, הקמת מבנה ? (AK589)
סימול: PHHB\1000052
תיאור:
ישוב ? עליית הנוער ? (AK589)
סימול: PHHB\1000252
תיאור:
צעירים ליד צריף ? עליית הנוער ? (AK589)
סימול: PHHB\1000077
תיאור:
עליית הנוער, שייך אבריק ? (AK589)
סימול: PHHB\1000061
הנס בייט, מנהל עליית הנוער. מתוך אלבום תמונות בשם 'כפר ורבורג 1/7' בכריכה הפנימית נכתב 'לפסח ורבורג בהוקרה מאת אריה גרמן (?) כפר פליכס ורבורג, מושב עובדים להתישבות שיתופית
עליית צירי הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי לקברו של הרצל בירושלים 1958 (בתוך אלבום של הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי בירושלים , 28 ביולי 1958
עליית צירי הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי לבית הקברות הצבאי בירושלים 1958 (בתוך אלבום של הוועידה העולמית הראשונה של הנוער היהודי בירושלים , 28 ביולי 1958
חולדה - חניכי עליית הנוער, ( יולי 1953
שניים בשיחה ? עליית הנוער ? (AK589)
עליית הנוער (AK589)
עליית הנוער (AK589)
עליית הנוער, יישוב דתי ? (AK589)
עליית הנוער, הקמת מבנה ? (AK589)
ישוב ? עליית הנוער ? (AK589)
צעירים ליד צריף ? עליית הנוער ? (AK589)
עליית הנוער, שייך אבריק ? (AK589)