תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עליית הנוער
מוצגים פריטים 1 - 10 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תרשים תערוכה ניידת של עליית הנוער. שרטוט חדרי התערוכה, ציור חתך קדמי S75\18289-1m
ירושלים, מחסן עליית הנוער, מגרש הרוסים. תוכנית מתקן ההסקה. בטבלה: מס' החדר ושטח החימום. S75\16831-1m
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה הנגריה. חזיתות, חתכים. פרטי בניין S15M\8872\1
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה מתקן חשמל S15M\8872\5
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה. חזיתות. חישובי שטחים S15M\8872\4
ירושלים. מפת סימון שטח המקום של מוסד עליית הנוער המזרחי באזור ירושלים. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי גדר אבן. סימון מיקום תחנת הקמח על קרקע קק"ל. סימון תוואי כביש KL20M\890
מפת מוסדות עליית הנוער S75\17384-1m
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה הנגריה. חזיתות. חתכים. פרטי מבנה. דלת חיצונית. חלונות S15M\8872\2
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה. חזיתות. חישובי שטחים S15M\8872\3
תוכנית כפר "נעורים-הדסה" של עליית הנוער S75\18645-1m
תיאור:
תרשים תערוכה ניידת של עליית הנוער. שרטוט חדרי התערוכה, ציור חתך קדמי
סימול: S75\18289-1m
תיאור:
ירושלים, מחסן עליית הנוער, מגרש הרוסים. תוכנית מתקן ההסקה. בטבלה: מס' החדר ושטח החימום.
סימול: S75\16831-1m
תיאור:
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה הנגריה. חזיתות, חתכים. פרטי בניין
סימול: S15M\8872\1
תיאור:
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה מתקן חשמל
סימול: S15M\8872\5
תיאור:
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה. חזיתות. חישובי שטחים
סימול: S15M\8872\4
תיאור:
ירושלים. מפת סימון שטח המקום של מוסד עליית הנוער המזרחי באזור ירושלים. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי גדר אבן. סימון מיקום תחנת הקמח על קרקע קק"ל. סימון תוואי כביש
סימול: KL20M\890
תיאור:
מפת מוסדות עליית הנוער
סימול: S75\17384-1m
תיאור:
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה הנגריה. חזיתות. חתכים. פרטי מבנה. דלת חיצונית. חלונות
סימול: S15M\8872\2
תיאור:
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה. חזיתות. חישובי שטחים
סימול: S15M\8872\3
תיאור:
תוכנית כפר "נעורים-הדסה" של עליית הנוער
סימול: S75\18645-1m
תרשים תערוכה ניידת של עליית הנוער. שרטוט חדרי התערוכה, ציור חתך קדמי
ירושלים, מחסן עליית הנוער, מגרש הרוסים. תוכנית מתקן ההסקה. בטבלה: מס' החדר ושטח החימום.
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה הנגריה. חזיתות, חתכים. פרטי בניין
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה מתקן חשמל
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה. חזיתות. חישובי שטחים
ירושלים. מפת סימון שטח המקום של מוסד עליית הנוער המזרחי באזור ירושלים. סימון מיקום מבנים. סימון תוואי גדר אבן. סימון מיקום תחנת הקמח על קרקע קק"ל. סימון תוואי כביש
מפת מוסדות עליית הנוער
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה הנגריה. חזיתות. חתכים. פרטי מבנה. דלת חיצונית. חלונות
משאבים. מוסד עליית הנוער. תוכנית מבנה. חזיתות. חישובי שטחים
תוכנית כפר "נעורים-הדסה" של עליית הנוער