תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פרדס צעיר במזרח עמק חפר A377\82-120p
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים A377\82-98p
פרדס צעיר במזרח עמק חפר A377\82-125p
הרכבת גשר במשתלה מסומנת ברפיה, בפרדס במזרח עמק חפר A377\82-111p
הרכבת ראש על כנה של עץ הדר, פרדס במזרח עמק חפר, 4/1939 A377\82-104p
פרדס צעיר במזרח עמק חפר A377\82-113p
פרדס במזרח עמק חפר A377\82-118p
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים A377\82-97p
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים A377\82-96p
בפרדס במזרח עמק חפר A377\82-116p
עץ הדר בפרדס במזרח עמק חפר A377\82-123p
פרדס צעיר במזרח עמק חפר A377\82-121p
תיאור:
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-120p
תיאור:
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים
סימול: A377\82-98p
תיאור:
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-125p
תיאור:
הרכבת גשר במשתלה מסומנת ברפיה, בפרדס במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-111p
תיאור:
הרכבת ראש על כנה של עץ הדר, פרדס במזרח עמק חפר, 4/1939
סימול: A377\82-104p
תיאור:
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-113p
תיאור:
פרדס במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-118p
תיאור:
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים
סימול: A377\82-97p
תיאור:
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים
סימול: A377\82-96p
תיאור:
בפרדס במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-116p
תיאור:
עץ הדר בפרדס במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-123p
תיאור:
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
סימול: A377\82-121p
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
הרכבת גשר במשתלה מסומנת ברפיה, בפרדס במזרח עמק חפר
הרכבת ראש על כנה של עץ הדר, פרדס במזרח עמק חפר, 4/1939
פרדס צעיר במזרח עמק חפר
פרדס במזרח עמק חפר
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים
פרופסור צבי אבידב, חוקר מזיקים בהדרים, בפרדס במזרח עמק חפר, שנות השלושים
בפרדס במזרח עמק חפר
עץ הדר בפרדס במזרח עמק חפר
פרדס צעיר במזרח עמק חפר