תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עמק יזרעאל, גלבוע. מפת סימון סקר מי תהום ציר עין חרוד-חפר יחזקאל-חפציבה.מסומנים: נטיבי גניסה אפשרית של מי תהום, מפלס מי תהום-2 מטר, מפלס – 3 מטר, מפלס- 4 מטר, דבול בריכות ומאגרים, תחום השטח הסובל משינוי מפלס מי תהום והמלחה. רשות ניקוז גלבוע KKL5\65378\1-1m
בנימינה-כפר הרואה. הצעת קו מתח גבוה בין העמוד מספר 126/179 בבנימינה ובין העמוד מספר 1/298 בכפר הרואה, עמק חפר, חלק ב'. כולל חתך של הצטלבות הקו המוצע עם מסה"ב חיפה-ת"א. J15\10168-2m
עמק חפר. הצעה לכביש החוף של אגף התכנון בקטע בית ליד-מכמורת. סימון תווי הכביש על גבי מפה טופוקדסטרית של אזור עמק חפר. חתום ע"י מ. פתאקי וא. שרון A175M\505
עמק חפר. תכנית של בית ספר משותף ליישובי עמק חפר, כפר חיים וכפר ידידיה J17\8604-12m
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה לחלקות בקטע מאדמות עמק חפר. ציון שמות המתישבים או ציון חלקות נטועות. KL5M\6191
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל" KL20M\464\28
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר חלקה "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בתי כנסת, מרפאה. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל". למפה מסמך נלווה KLM20/464/31 KL20M\464\30
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר חלקה "ב". מסמך נלווה למפה KLM20/464/30. הערות בקשר לתוכנית עמק חפר: "חסרה הטופוגרפיה של A. החיבור עם רחוב B בעייתי בגלל הטופוגרפיה. החיבור עם רחוב C לא ברור". גרמנית KL20M\464\31
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל" KL20M\464\29
עמק חפר. הצעה ל"חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939 KL5M\6122
עמק חפר. "חלוקת האדמה השמורה". מפת החלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות, כפר חיים, המשמר. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי המוגדרים בתי קברות. KL5M\6190
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל KL5M\6120
תיאור:
עמק יזרעאל, גלבוע. מפת סימון סקר מי תהום ציר עין חרוד-חפר יחזקאל-חפציבה.מסומנים: נטיבי גניסה אפשרית של מי תהום, מפלס מי תהום-2 מטר, מפלס – 3 מטר, מפלס- 4 מטר, דבול בריכות ומאגרים, תחום השטח הסובל משינוי מפלס מי תהום והמלחה. רשות ניקוז גלבוע
סימול: KKL5\65378\1-1m
תיאור:
בנימינה-כפר הרואה. הצעת קו מתח גבוה בין העמוד מספר 126/179 בבנימינה ובין העמוד מספר 1/298 בכפר הרואה, עמק חפר, חלק ב'. כולל חתך של הצטלבות הקו המוצע עם מסה"ב חיפה-ת"א.
סימול: J15\10168-2m
תיאור:
עמק חפר. הצעה לכביש החוף של אגף התכנון בקטע בית ליד-מכמורת. סימון תווי הכביש על גבי מפה טופוקדסטרית של אזור עמק חפר. חתום ע"י מ. פתאקי וא. שרון
סימול: A175M\505
תיאור:
עמק חפר. תכנית של בית ספר משותף ליישובי עמק חפר, כפר חיים וכפר ידידיה
סימול: J17\8604-12m
תיאור:
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה לחלקות בקטע מאדמות עמק חפר. ציון שמות המתישבים או ציון חלקות נטועות.
סימול: KL5M\6191
תיאור:
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל"
סימול: KL20M\464\28
תיאור:
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר חלקה "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בתי כנסת, מרפאה. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל". למפה מסמך נלווה KLM20/464/31
סימול: KL20M\464\30
תיאור:
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר חלקה "ב". מסמך נלווה למפה KLM20/464/30. הערות בקשר לתוכנית עמק חפר: "חסרה הטופוגרפיה של A. החיבור עם רחוב B בעייתי בגלל הטופוגרפיה. החיבור עם רחוב C לא ברור". גרמנית
סימול: KL20M\464\31
תיאור:
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל"
סימול: KL20M\464\29
תיאור:
עמק חפר. הצעה ל"חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939
סימול: KL5M\6122
תיאור:
עמק חפר. "חלוקת האדמה השמורה". מפת החלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות, כפר חיים, המשמר. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי המוגדרים בתי קברות.
סימול: KL5M\6190
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל
סימול: KL5M\6120
עמק יזרעאל, גלבוע. מפת סימון סקר מי תהום ציר עין חרוד-חפר יחזקאל-חפציבה.מסומנים: נטיבי גניסה אפשרית של מי תהום, מפלס מי תהום-2 מטר, מפלס – 3 מטר, מפלס- 4 מטר, דבול בריכות ומאגרים, תחום השטח הסובל משינוי מפלס מי תהום והמלחה. רשות ניקוז גלבוע
בנימינה-כפר הרואה. הצעת קו מתח גבוה בין העמוד מספר 126/179 בבנימינה ובין העמוד מספר 1/298 בכפר הרואה, עמק חפר, חלק ב'. כולל חתך של הצטלבות הקו המוצע עם מסה"ב חיפה-ת"א.
עמק חפר. הצעה לכביש החוף של אגף התכנון בקטע בית ליד-מכמורת. סימון תווי הכביש על גבי מפה טופוקדסטרית של אזור עמק חפר. חתום ע"י מ. פתאקי וא. שרון
עמק חפר. תכנית של בית ספר משותף ליישובי עמק חפר, כפר חיים וכפר ידידיה
עמק חפר. קטע ממפת עמק חפר. חלוקה לחלקות בקטע מאדמות עמק חפר. ציון שמות המתישבים או ציון חלקות נטועות.
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל"
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר חלקה "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בתי כנסת, מרפאה. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל". למפה מסמך נלווה KLM20/464/31
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר חלקה "ב". מסמך נלווה למפה KLM20/464/30. הערות בקשר לתוכנית עמק חפר: "חסרה הטופוגרפיה של A. החיבור עם רחוב B בעייתי בגלל הטופוגרפיה. החיבור עם רחוב C לא ברור". גרמנית
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל"
עמק חפר. הצעה ל"חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939
עמק חפר. "חלוקת האדמה השמורה". מפת החלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות, כפר חיים, המשמר. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי המוגדרים בתי קברות.
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל