תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בנימינה-כפר הרואה. הצעת קו מתח גבוה בין העמוד מספר 126/179 בבנימינה ובין העמוד מספר 1/298 בכפר הרואה, עמק חפר, חלק ב'. כולל חתך של הצטלבות הקו המוצע עם מסה"ב חיפה-ת"א. J15\10168-2m
עמק חפר. הצעה לכביש החוף של אגף התכנון בקטע בית ליד-מכמורת. סימון תווי הכביש על גבי מפה טופוקדסטרית של אזור עמק חפר. חתום ע"י מ. פתאקי וא. שרון A175M\505
עמק חפר. תכנית של בית ספר משותף ליישובי עמק חפר, כפר חיים וכפר ידידיה J17\8604-12m
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל" KL20M\464\29
עמק חפר. הצעה ל"חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939 KL5M\6122
עמק חפר. "חלוקת האדמה השמורה". מפת החלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות, כפר חיים, המשמר. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי המוגדרים בתי קברות. KL5M\6190
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל KL5M\6120
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים. KL5M\3026
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים KL5M\3028
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים KL5M\3029
עמק חפר. מפה אזורית, מפת מדידה של נקודות היישוב בעמק חפר S15M\7423
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים KL5M\3027
תיאור:
בנימינה-כפר הרואה. הצעת קו מתח גבוה בין העמוד מספר 126/179 בבנימינה ובין העמוד מספר 1/298 בכפר הרואה, עמק חפר, חלק ב'. כולל חתך של הצטלבות הקו המוצע עם מסה"ב חיפה-ת"א.
סימול: J15\10168-2m
תיאור:
עמק חפר. הצעה לכביש החוף של אגף התכנון בקטע בית ליד-מכמורת. סימון תווי הכביש על גבי מפה טופוקדסטרית של אזור עמק חפר. חתום ע"י מ. פתאקי וא. שרון
סימול: A175M\505
תיאור:
עמק חפר. תכנית של בית ספר משותף ליישובי עמק חפר, כפר חיים וכפר ידידיה
סימול: J17\8604-12m
תיאור:
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל"
סימול: KL20M\464\29
תיאור:
עמק חפר. הצעה ל"חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939
סימול: KL5M\6122
תיאור:
עמק חפר. "חלוקת האדמה השמורה". מפת החלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות, כפר חיים, המשמר. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי המוגדרים בתי קברות.
סימול: KL5M\6190
תיאור:
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל
סימול: KL5M\6120
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים.
סימול: KL5M\3026
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
סימול: KL5M\3028
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
סימול: KL5M\3029
תיאור:
עמק חפר. מפה אזורית, מפת מדידה של נקודות היישוב בעמק חפר
סימול: S15M\7423
תיאור:
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
סימול: KL5M\3027
בנימינה-כפר הרואה. הצעת קו מתח גבוה בין העמוד מספר 126/179 בבנימינה ובין העמוד מספר 1/298 בכפר הרואה, עמק חפר, חלק ב'. כולל חתך של הצטלבות הקו המוצע עם מסה"ב חיפה-ת"א.
עמק חפר. הצעה לכביש החוף של אגף התכנון בקטע בית ליד-מכמורת. סימון תווי הכביש על גבי מפה טופוקדסטרית של אזור עמק חפר. חתום ע"י מ. פתאקי וא. שרון
עמק חפר. תכנית של בית ספר משותף ליישובי עמק חפר, כפר חיים וכפר ידידיה
עמק חפר. מפת תכנון עמק חפר "ב". חלוקה למגרשים. סימון מיקום מבנים. סימון מיקום חנויות, חניות, מלונות, בית כנסת. סימון תוואי מערך כבישים. נתוני טופוגרפיה. בגב המפה הערה בכתב יד: "פיתוח חוף הים עמק חפר B. תוכנית בניין ערים. מבוטל"
עמק חפר. הצעה ל"חלקות רזרבטים טבעיים" בעמק חפר, לבקשת המחלקה לבוטינקה של האוניברסיטה העברית. המפה היתה מצורפת למכתב מאת הקק"ל אל המחלקה לבוטניקה מיום 22.12.1939
עמק חפר. "חלוקת האדמה השמורה". מפת החלוקה של אדמות העמק לישובים מעברות, כפר חיים, המשמר. סימון שטחי אדמות השמורות לקק"ל. סימון אדמות הקדש מוסלמי המוגדרים בתי קברות.
עמק חפר (ואדי חווארת). מפת סימון תחומי כל הישובים היהודים בעמק כולל שמותיהם או שמות האירגונים. אבחנה ע"פ צבע בין חלקות שונות ללא מקרא מפרט. סימון אדמות קק"ל
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים.
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים
עמק חפר. מפה אזורית, מפת מדידה של נקודות היישוב בעמק חפר
עמק חפר. מפת סימון כל הישובים באזור. תאור פני השטח הפיסיים בעמק חפר והגדרת גבולות אדמות הכפרים והישובים היהודים, וכן אדמות ערבים