תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 1 - 8 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גאולת אדמות. איור מפת הארץ ועליו איור גרפי של האדמות שנרכשו על ידי קק"ל בשלושת העמקים הגדולים: עמק זבולון, עמק יזרעאל ועמק חפר, ופרוט שימושי הקרקע. (אנגלית) KRA\247
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל KRA\4152
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (ספרדית) KRA\4154
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (אנגלית) KRA\4153
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (פורטוגזית) KRA\4155
מודעות אבל, אזכרות. הרוגי השרון ועמק חפר. בית"ר ארץ ישראל יחד עם כל העם עומדים דום לזכר קורבנות הרשע KRU\15603
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל, הדור הצעיר, מחוז עמק חפר והשרון הצפוני. הרצאה בהשתתפות יוחנן בוס על בטחון ישראל, מועדון המפלגה KRU\9858
מודעות אבל, אזכרות. בושרי אליהו, לנה מיכאל, לבנון משה. מבני ירושלים, מחללי דרום ים המלח וממגיני עמק חפר. KRU\17812
תיאור:
גאולת אדמות. איור מפת הארץ ועליו איור גרפי של האדמות שנרכשו על ידי קק"ל בשלושת העמקים הגדולים: עמק זבולון, עמק יזרעאל ועמק חפר, ופרוט שימושי הקרקע. (אנגלית)
סימול: KRA\247
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל
סימול: KRA\4152
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (ספרדית)
סימול: KRA\4154
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (אנגלית)
סימול: KRA\4153
תיאור:
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (פורטוגזית)
סימול: KRA\4155
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הרוגי השרון ועמק חפר. בית"ר ארץ ישראל יחד עם כל העם עומדים דום לזכר קורבנות הרשע
סימול: KRU\15603
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל, הדור הצעיר, מחוז עמק חפר והשרון הצפוני. הרצאה בהשתתפות יוחנן בוס על בטחון ישראל, מועדון המפלגה
סימול: KRU\9858
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. בושרי אליהו, לנה מיכאל, לבנון משה. מבני ירושלים, מחללי דרום ים המלח וממגיני עמק חפר.
סימול: KRU\17812
גאולת אדמות. איור מפת הארץ ועליו איור גרפי של האדמות שנרכשו על ידי קק"ל בשלושת העמקים הגדולים: עמק זבולון, עמק יזרעאל ועמק חפר, ופרוט שימושי הקרקע. (אנגלית)
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (ספרדית)
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (אנגלית)
קרן קימת לישראל. 90 שנה לקרן קימת. תצלומים של פועלים ומחרשות רתומות לסוסים בתל עדשים, חלוצים חופרים תעלות, ונוף של עמק יזרעאל (פורטוגזית)
מודעות אבל, אזכרות. הרוגי השרון ועמק חפר. בית"ר ארץ ישראל יחד עם כל העם עומדים דום לזכר קורבנות הרשע
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל, הדור הצעיר, מחוז עמק חפר והשרון הצפוני. הרצאה בהשתתפות יוחנן בוס על בטחון ישראל, מועדון המפלגה
מודעות אבל, אזכרות. בושרי אליהו, לנה מיכאל, לבנון משה. מבני ירושלים, מחללי דרום ים המלח וממגיני עמק חפר.