תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עמק חפר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
עמק חפר: ארבעים שנה לעלייה לוואדי חווארת - עמק חפר BK\70617
הבטים משפטיים של רכישת הקרקעות בעמק חפר אלבז, נורית BK\61473\ג
דין וחשבון לקראת המועצה הי"ד - משקי עמק חפר והשומרון גולדברג, זאב BK\73132
קדסטר הידרוגיאולוגי עמק חפר -סכומים כלליים משרד המים BK\68588\ג
אליכין: פנינה בעמק חפר 1978 - 1983 BK\71171
העברת מוסד נעורים-הדסה מעמק חפר לגליל: בדיקה ראשונית BK\70625
פרשת וואדי חווארת איינר, דני BK\36706\ג
דבול השרון המזרחי - שומרון, תכנית להרחבת ההתישבות, נירית - כוכב יאיר גלעד, אמנון, רזיאל ממט BK\71603
תזכיר על התישבות משפחות בעלות אמצעים בינוניים בואדי-אל-חוארית: מוגש לקונגרס הציוני הי"ז ולמועצת הסוכנות היהודית BK\73203\ג
Scheme of settlement of families with means at Wadi-el-Hawareth BK\66100\20\16
חמישים 50 כפר חיים, 1933 - 1983 BK\71735
הכנס הישראלי השני של חוקרי הקיבוץ והרעיון השיתופי: תכנית ותקצירים כנס חוקרי הקיבוץ BK\70082\ג