תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת הרב הראשי לארץ ישראל, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, אל המפקח הכללי של המשטרה (The Inspector General of the Palestine Police) בעניין ביקורו במחנה הפליטים בעתלית ובמחנה האסירים במזרע ובקשתו מהמפקח לשפר את תנאיהם ולהקשיב לבקשותיהם S51\191\1-16t
דוח מאת יצחק בן צבי על ביקורו במחנה המעצר בעתלית של מעפילי "דוריאן" S6\4289-1t
העתק דוח מאת ג.[?] תשבי על 15 מהנדסים וטכנאים ממעפילי "דוריאן" השוהים במחנה המעצר בעתלית, בצירוף קורות חיים שלהם: Snopkowski Chaim Juda, Kaminkowski Chaim, Moses Matzner, Joseph Weiss, Emeric Fleischmann, Joel Friedman, Chilewicz Michal, Hermann Pohoryies, Carol Rubinstein, Alexander Fleker, Emil Menachemori, יצחק גרייצר, יוסף סטרז' S6\4289-2t
מכתב מאת המדריך N. Fiat אל אליהו קראוזה, מנהל בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" ביפו, בעניין ביקור בגן בנימין ובדבר לולים בעתלית ובבנימינה (20.05.1935) J41\316-6t
שאלון על שם נימרק [נומרק?] יעקב (שנת לידה: 1906, פולין), עתלית S90\2319-164
שאלון על שם שולמי עדין (שנת לידה: 1912, ארץ ישראל), עתלית S90\2321-152
שאלון על שם אדרת אברהם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), עתלית S90\2321-153
דירקטוריון, ועדת מקרקעין. נושאים בדיון, קרקעות : זיו הגליל, פקיעין, ראש פינה, יריחו, סחנין, נטועה, נטופה, עין יברוד, מפרץ חיפה- השכרת חלקות לחניה, סמוע, עתלית, עדי, בנימינה, קבר ר' יוסי KKL5\68415\2-1t
רכבת חיפה עתלית, ארכיון רות עליאב A454\388-14p
מכתב מאת נציג חברת המלח בארץ ישראל, עתלית, אל המהנדס ויקטור זלקינד בירושלים בענייני הנדסה (29.07.1934) A387\20-2t
עלון מידעי עבור מחנה המעפילים עתלית KKL5\66666\2-1t
אישור על שחרורו של דוד ניב (לינייבסקי) ממחנה העצורים בעתלית, 26.05.1948 (העתק בצילום) A651\2-13t
תיאור:
מכתב מאת הרב הראשי לארץ ישראל, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, אל המפקח הכללי של המשטרה (The Inspector General of the Palestine Police) בעניין ביקורו במחנה הפליטים בעתלית ובמחנה האסירים במזרע ובקשתו מהמפקח לשפר את תנאיהם ולהקשיב לבקשותיהם
סימול: S51\191\1-16t
תיאור:
דוח מאת יצחק בן צבי על ביקורו במחנה המעצר בעתלית של מעפילי "דוריאן"
סימול: S6\4289-1t
תיאור:
העתק דוח מאת ג.[?] תשבי על 15 מהנדסים וטכנאים ממעפילי "דוריאן" השוהים במחנה המעצר בעתלית, בצירוף קורות חיים שלהם: Snopkowski Chaim Juda, Kaminkowski Chaim, Moses Matzner, Joseph Weiss, Emeric Fleischmann, Joel Friedman, Chilewicz Michal, Hermann Pohoryies, Carol Rubinstein, Alexander Fleker, Emil Menachemori, יצחק גרייצר, יוסף סטרז'
סימול: S6\4289-2t
תיאור:
מכתב מאת המדריך N. Fiat אל אליהו קראוזה, מנהל בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" ביפו, בעניין ביקור בגן בנימין ובדבר לולים בעתלית ובבנימינה (20.05.1935)
סימול: J41\316-6t
תיאור:
שאלון על שם נימרק [נומרק?] יעקב (שנת לידה: 1906, פולין), עתלית
סימול: S90\2319-164
תיאור:
שאלון על שם שולמי עדין (שנת לידה: 1912, ארץ ישראל), עתלית
סימול: S90\2321-152
תיאור:
שאלון על שם אדרת אברהם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), עתלית
סימול: S90\2321-153
תיאור:
דירקטוריון, ועדת מקרקעין. נושאים בדיון, קרקעות : זיו הגליל, פקיעין, ראש פינה, יריחו, סחנין, נטועה, נטופה, עין יברוד, מפרץ חיפה- השכרת חלקות לחניה, סמוע, עתלית, עדי, בנימינה, קבר ר' יוסי
סימול: KKL5\68415\2-1t
תיאור:
רכבת חיפה עתלית, ארכיון רות עליאב
סימול: A454\388-14p
תיאור:
מכתב מאת נציג חברת המלח בארץ ישראל, עתלית, אל המהנדס ויקטור זלקינד בירושלים בענייני הנדסה (29.07.1934)
סימול: A387\20-2t
תיאור:
עלון מידעי עבור מחנה המעפילים עתלית
סימול: KKL5\66666\2-1t
תיאור:
אישור על שחרורו של דוד ניב (לינייבסקי) ממחנה העצורים בעתלית, 26.05.1948 (העתק בצילום)
סימול: A651\2-13t
מכתב מאת הרב הראשי לארץ ישראל, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, אל המפקח הכללי של המשטרה (The Inspector General of the Palestine Police) בעניין ביקורו במחנה הפליטים בעתלית ובמחנה האסירים במזרע ובקשתו מהמפקח לשפר את תנאיהם ולהקשיב לבקשותיהם
דוח מאת יצחק בן צבי על ביקורו במחנה המעצר בעתלית של מעפילי "דוריאן"
העתק דוח מאת ג.[?] תשבי על 15 מהנדסים וטכנאים ממעפילי "דוריאן" השוהים במחנה המעצר בעתלית, בצירוף קורות חיים שלהם: Snopkowski Chaim Juda, Kaminkowski Chaim, Moses Matzner, Joseph Weiss, Emeric Fleischmann, Joel Friedman, Chilewicz Michal, Hermann Pohoryies, Carol Rubinstein, Alexander Fleker, Emil Menachemori, יצחק גרייצר, יוסף סטרז'
מכתב מאת המדריך N. Fiat אל אליהו קראוזה, מנהל בית הספר החקלאי "מקווה ישראל" ביפו, בעניין ביקור בגן בנימין ובדבר לולים בעתלית ובבנימינה (20.05.1935)
שאלון על שם נימרק [נומרק?] יעקב (שנת לידה: 1906, פולין), עתלית
שאלון על שם שולמי עדין (שנת לידה: 1912, ארץ ישראל), עתלית
שאלון על שם אדרת אברהם (שנת לידה: 1914, ארץ ישראל), עתלית
דירקטוריון, ועדת מקרקעין. נושאים בדיון, קרקעות : זיו הגליל, פקיעין, ראש פינה, יריחו, סחנין, נטועה, נטופה, עין יברוד, מפרץ חיפה- השכרת חלקות לחניה, סמוע, עתלית, עדי, בנימינה, קבר ר' יוסי
רכבת חיפה עתלית, ארכיון רות עליאב
מכתב מאת נציג חברת המלח בארץ ישראל, עתלית, אל המהנדס ויקטור זלקינד בירושלים בענייני הנדסה (29.07.1934)
עלון מידעי עבור מחנה המעפילים עתלית
אישור על שחרורו של דוד ניב (לינייבסקי) ממחנה העצורים בעתלית, 26.05.1948 (העתק בצילום)