תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עתלית. מפת מדידה של גוש 10527, חלקות מס' 6, 19. הוכנה עבור "מחסני קירור עתלית" J15\3851\9-1m
עתלית. מפה מפורטת של אדמות עתלית. חלוקה לגושים ולחלקות וציון מספריהם. נתוני טופוגרפיה J15\5690-1m
עתלית. מפת סימון תחומי אדמות פיק"א התפוסות על ידי עבודות הנמל בעתלית על גבי מפה טופוגרפית של אזורי כרייה ליד עתלית. אבחנה בצבע בין שטחים: מחצבות, שטח נדרש לבנייה ולשימושים אחרים, שטח מיועד להרחבה של המחצבות בעתיד ועוד J15\5686-1m
עתלית. גוש 10539, חלקה 4. תכנית בית התרבות. תרשים המגרש והסביבה. פרספקטיבה. חתך, חזיתות. המבנה בבעלות החקלאי עתלית. J15\10453-2m
עתלית, מפת סימון של מפרץ עתלית וסביבותיו. המפה כוללת את המבצר ושלל אתרים סביבו, בין השאר: מסילת הברזל, מחצבה, מגדלי השמירה, שערי המושבה, בית קברות מתקופת הברזל ומפעל המלח. J15\2374-1m
עתלית, תוכנית מתאר לפיתוח העיירה עתלית. פירוט במקרא ובצבע של שלבי הפיתוח. המפה מתארת דרכים, חלקות, צמחיה ונקודות מדידה (נ.טריג?). J15\7093-1m
עתלית, תוכנית כללית של זכיון עתלית (ATLIT CONCESSION - GENERAL PLAN). סימון גושים, חלקות ופרטים כללים במרחב, סימון באדום של חלקות המוחכרות לפיק"א. מפה כללית של אזור הזכיון ומפה מפורטת של המבצר הצלבני. J15\7468-1m
עתלית. מפת סימון "תחנת אהרונסון" בגוש מס' 10529 באדמות עתלית. חלוקה לחלקות וסימון שטחים נטועים בשוברי רוח ("Planted Wind Breakes"). הדגשה בצבע על שני שטחים, "A" ו "B" המיועדים ל"פארק אהרונסון" וציון גודלם בדונמים. חתימה של הדס [?] J15\10018-3m
עתלית J15\7091-3m
עתלית. חלוקה לגושים וחלקות. סימון חלקות 2 ו-6 בגוש 10529. J15\11059-14m
עתלית. הצעה להרחבת המושבה. סימון שטח מדרום למושבה המיועד להרחבה. J15\9965-1m
עתלית. חלוקה לגושים וחלקות. סימון באר בגוש 10532, חלקה 16. J15\9404-2m
תיאור:
עתלית. מפת מדידה של גוש 10527, חלקות מס' 6, 19. הוכנה עבור "מחסני קירור עתלית"
סימול: J15\3851\9-1m
תיאור:
עתלית. מפה מפורטת של אדמות עתלית. חלוקה לגושים ולחלקות וציון מספריהם. נתוני טופוגרפיה
סימול: J15\5690-1m
תיאור:
עתלית. מפת סימון תחומי אדמות פיק"א התפוסות על ידי עבודות הנמל בעתלית על גבי מפה טופוגרפית של אזורי כרייה ליד עתלית. אבחנה בצבע בין שטחים: מחצבות, שטח נדרש לבנייה ולשימושים אחרים, שטח מיועד להרחבה של המחצבות בעתיד ועוד
סימול: J15\5686-1m
תיאור:
עתלית. גוש 10539, חלקה 4. תכנית בית התרבות. תרשים המגרש והסביבה. פרספקטיבה. חתך, חזיתות. המבנה בבעלות החקלאי עתלית.
סימול: J15\10453-2m
תיאור:
עתלית, מפת סימון של מפרץ עתלית וסביבותיו. המפה כוללת את המבצר ושלל אתרים סביבו, בין השאר: מסילת הברזל, מחצבה, מגדלי השמירה, שערי המושבה, בית קברות מתקופת הברזל ומפעל המלח.
סימול: J15\2374-1m
תיאור:
עתלית, תוכנית מתאר לפיתוח העיירה עתלית. פירוט במקרא ובצבע של שלבי הפיתוח. המפה מתארת דרכים, חלקות, צמחיה ונקודות מדידה (נ.טריג?).
סימול: J15\7093-1m
תיאור:
עתלית, תוכנית כללית של זכיון עתלית (ATLIT CONCESSION - GENERAL PLAN). סימון גושים, חלקות ופרטים כללים במרחב, סימון באדום של חלקות המוחכרות לפיק"א. מפה כללית של אזור הזכיון ומפה מפורטת של המבצר הצלבני.
סימול: J15\7468-1m
תיאור:
עתלית. מפת סימון "תחנת אהרונסון" בגוש מס' 10529 באדמות עתלית. חלוקה לחלקות וסימון שטחים נטועים בשוברי רוח ("Planted Wind Breakes"). הדגשה בצבע על שני שטחים, "A" ו "B" המיועדים ל"פארק אהרונסון" וציון גודלם בדונמים. חתימה של הדס [?]
סימול: J15\10018-3m
תיאור:
עתלית
סימול: J15\7091-3m
תיאור:
עתלית. חלוקה לגושים וחלקות. סימון חלקות 2 ו-6 בגוש 10529.
סימול: J15\11059-14m
תיאור:
עתלית. הצעה להרחבת המושבה. סימון שטח מדרום למושבה המיועד להרחבה.
סימול: J15\9965-1m
תיאור:
עתלית. חלוקה לגושים וחלקות. סימון באר בגוש 10532, חלקה 16.
סימול: J15\9404-2m
עתלית. מפת מדידה של גוש 10527, חלקות מס' 6, 19. הוכנה עבור "מחסני קירור עתלית"
עתלית. מפה מפורטת של אדמות עתלית. חלוקה לגושים ולחלקות וציון מספריהם. נתוני טופוגרפיה
עתלית. מפת סימון תחומי אדמות פיק"א התפוסות על ידי עבודות הנמל בעתלית על גבי מפה טופוגרפית של אזורי כרייה ליד עתלית. אבחנה בצבע בין שטחים: מחצבות, שטח נדרש לבנייה ולשימושים אחרים, שטח מיועד להרחבה של המחצבות בעתיד ועוד
עתלית. גוש 10539, חלקה 4. תכנית בית התרבות. תרשים המגרש והסביבה. פרספקטיבה. חתך, חזיתות. המבנה בבעלות החקלאי עתלית.
עתלית, מפת סימון של מפרץ עתלית וסביבותיו. המפה כוללת את המבצר ושלל אתרים סביבו, בין השאר: מסילת הברזל, מחצבה, מגדלי השמירה, שערי המושבה, בית קברות מתקופת הברזל ומפעל המלח.
עתלית, תוכנית מתאר לפיתוח העיירה עתלית. פירוט במקרא ובצבע של שלבי הפיתוח. המפה מתארת דרכים, חלקות, צמחיה ונקודות מדידה (נ.טריג?).
עתלית, תוכנית כללית של זכיון עתלית (ATLIT CONCESSION - GENERAL PLAN). סימון גושים, חלקות ופרטים כללים במרחב, סימון באדום של חלקות המוחכרות לפיק"א. מפה כללית של אזור הזכיון ומפה מפורטת של המבצר הצלבני.
עתלית. מפת סימון "תחנת אהרונסון" בגוש מס' 10529 באדמות עתלית. חלוקה לחלקות וסימון שטחים נטועים בשוברי רוח ("Planted Wind Breakes"). הדגשה בצבע על שני שטחים, "A" ו "B" המיועדים ל"פארק אהרונסון" וציון גודלם בדונמים. חתימה של הדס [?]
עתלית
עתלית. חלוקה לגושים וחלקות. סימון חלקות 2 ו-6 בגוש 10529.
עתלית. הצעה להרחבת המושבה. סימון שטח מדרום למושבה המיועד להרחבה.
עתלית. חלוקה לגושים וחלקות. סימון באר בגוש 10532, חלקה 16.