תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עתלית KKL5\25228-4m
עתלית, חלוקה לחלקות J15\7091-7m
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא. J15M\343
עתלית. סימון דיונות, בית קברות ועוד. מבוסס על תצלום אויר J15M\789
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים J15M\347
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים KL5M\4928
עתלית KKL5\25228-3m
עתלית KKL5\25228-2m
עתלית S15M\20200\4
עתלית S15M\20200\3
עתלית S15M\20200\1
עתלית S15M\20200\6
תיאור:
עתלית
סימול: KKL5\25228-4m
תיאור:
עתלית, חלוקה לחלקות
סימול: J15\7091-7m
תיאור:
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא.
סימול: J15M\343
תיאור:
עתלית. סימון דיונות, בית קברות ועוד. מבוסס על תצלום אויר
סימול: J15M\789
תיאור:
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים
סימול: J15M\347
תיאור:
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים
סימול: KL5M\4928
תיאור:
עתלית
סימול: KKL5\25228-3m
תיאור:
עתלית
סימול: KKL5\25228-2m
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\4
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\3
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\1
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\6
עתלית
עתלית, חלוקה לחלקות
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא.
עתלית. סימון דיונות, בית קברות ועוד. מבוסס על תצלום אויר
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים
עתלית
עתלית
עתלית
עתלית
עתלית
עתלית