תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא. J15M\343
עתלית. עתלית-חלקות. המושבה עתלית. תיחום שטח עם סימון 2 חלקות וגודלן, דרכים ושלושה מבנים. J15M\340
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים KL5M\4928
עתלית. סימון דיונות, בית קברות ועוד. מבוסס על תצלום אויר J15M\789
עתלית. תוכנית מדידה של אדמות קבוצת מתיישבי עתלית ב' (Atlit B). חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה מס' כל חלקה ציון גודל שטחה ושם הבעלים J15M\802
עתלית KKL5\25228-4m
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים J15M\347
עתלית. חלוקה לחלקות של אדמות עתלית, לאורך חוף הים ומזרחה. ציון שמות החלקות (הבעלים ?) המפה כתובה בשפה ערבית ונושאת בולים וחותמות J15M\801
עתלית KKL5\25228-2m
עתלית S15M\20200\4
עתלית S15M\20200\3
עתלית S15M\20200\1
תיאור:
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא.
סימול: J15M\343
תיאור:
עתלית. עתלית-חלקות. המושבה עתלית. תיחום שטח עם סימון 2 חלקות וגודלן, דרכים ושלושה מבנים.
סימול: J15M\340
תיאור:
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים
סימול: KL5M\4928
תיאור:
עתלית. סימון דיונות, בית קברות ועוד. מבוסס על תצלום אויר
סימול: J15M\789
תיאור:
עתלית. תוכנית מדידה של אדמות קבוצת מתיישבי עתלית ב' (Atlit B). חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה מס' כל חלקה ציון גודל שטחה ושם הבעלים
סימול: J15M\802
תיאור:
עתלית
סימול: KKL5\25228-4m
תיאור:
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים
סימול: J15M\347
תיאור:
עתלית. חלוקה לחלקות של אדמות עתלית, לאורך חוף הים ומזרחה. ציון שמות החלקות (הבעלים ?) המפה כתובה בשפה ערבית ונושאת בולים וחותמות
סימול: J15M\801
תיאור:
עתלית
סימול: KKL5\25228-2m
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\4
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\3
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\1
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא.
עתלית. עתלית-חלקות. המושבה עתלית. תיחום שטח עם סימון 2 חלקות וגודלן, דרכים ושלושה מבנים.
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים
עתלית. סימון דיונות, בית קברות ועוד. מבוסס על תצלום אויר
עתלית. תוכנית מדידה של אדמות קבוצת מתיישבי עתלית ב' (Atlit B). חלוקה לחלקות וציון מספריהן. בטבלה מס' כל חלקה ציון גודל שטחה ושם הבעלים
עתלית
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים
עתלית. חלוקה לחלקות של אדמות עתלית, לאורך חוף הים ומזרחה. ציון שמות החלקות (הבעלים ?) המפה כתובה בשפה ערבית ונושאת בולים וחותמות
עתלית
עתלית
עתלית
עתלית