תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עתלית, אל מזר. מפת סימון גושים. מסמך נלווה למפה KLM20/341/13 . ציון החלקות המוצעות לקניה בעתלית ע"י מר ויץ KL20M\341\14
עתלית. מפה כללית. של אזור עתלית. מראה פני השטח. תוואי ואדיות ודרכים. אזור הדיונות. סימון אזור צבאי. ציון שמות הכפרים השכנים: טירה, עין הוד, איג'זים, סרפנד. מפה דלה בפרטים. בצרפתית KL5M\2450\2
עתלית. עתלית-חלקות. המושבה עתלית. תיחום שטח עם סימון 2 חלקות וגודלן, דרכים ושלושה מבנים. J15M\340
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים KL5M\4928
עתלית S15M\20200\5
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא. J15M\343
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים J15M\347
עתלית. מפה מפורטת של אדמות עתלית. חלוקה לגושים ולחלקות וציון מספריהם. נתוני טופוגרפיה J15\5690-1m
עתלית. מפת סימון גושים באדמות עתלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון שמות מתיישבים. סימון תוואי מערך דרכים, מסילת ברזל חיפה - קנטרה, ואדיות. תוספת פרטים בכתב יד על גבי המפה J15\4252\9-1m
עתלית (?). 2 סקיצות של חלק מאדמות פיק"א באזור עתלית (?). סימון מיקום מפעל מלח, בית סירות, מחנה אימונים, חומה עתיקה. סימון תוואי קו החוף J15M\914
עתלית. תוכנית כללית של אדמות עתלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון שטחים השיכות לחברת המלח (.Salt Co. Ltd). סימון שטחי ביצות. ציון שמות הישובים הסמוכים: עין הוד, טירה (Thire), איג'זים (Igzim). סימון תוואי מסילת הברזל J15M\885
ישראל. מפת מפתח גושים. גיליון עתלית (ATLIT) מס' 14-23 מתוך סדרת מפות בקנה מידה 1:20,000. תוספת על המפה: סימון גבולות שטחים שבבעלות קק"ל MM\1545
תיאור:
עתלית, אל מזר. מפת סימון גושים. מסמך נלווה למפה KLM20/341/13 . ציון החלקות המוצעות לקניה בעתלית ע"י מר ויץ
סימול: KL20M\341\14
תיאור:
עתלית. מפה כללית. של אזור עתלית. מראה פני השטח. תוואי ואדיות ודרכים. אזור הדיונות. סימון אזור צבאי. ציון שמות הכפרים השכנים: טירה, עין הוד, איג'זים, סרפנד. מפה דלה בפרטים. בצרפתית
סימול: KL5M\2450\2
תיאור:
עתלית. עתלית-חלקות. המושבה עתלית. תיחום שטח עם סימון 2 חלקות וגודלן, דרכים ושלושה מבנים.
סימול: J15M\340
תיאור:
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים
סימול: KL5M\4928
תיאור:
עתלית
סימול: S15M\20200\5
תיאור:
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא.
סימול: J15M\343
תיאור:
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים
סימול: J15M\347
תיאור:
עתלית. מפה מפורטת של אדמות עתלית. חלוקה לגושים ולחלקות וציון מספריהם. נתוני טופוגרפיה
סימול: J15\5690-1m
תיאור:
עתלית. מפת סימון גושים באדמות עתלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון שמות מתיישבים. סימון תוואי מערך דרכים, מסילת ברזל חיפה - קנטרה, ואדיות. תוספת פרטים בכתב יד על גבי המפה
סימול: J15\4252\9-1m
תיאור:
עתלית (?). 2 סקיצות של חלק מאדמות פיק"א באזור עתלית (?). סימון מיקום מפעל מלח, בית סירות, מחנה אימונים, חומה עתיקה. סימון תוואי קו החוף
סימול: J15M\914
תיאור:
עתלית. תוכנית כללית של אדמות עתלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון שטחים השיכות לחברת המלח (.Salt Co. Ltd). סימון שטחי ביצות. ציון שמות הישובים הסמוכים: עין הוד, טירה (Thire), איג'זים (Igzim). סימון תוואי מסילת הברזל
סימול: J15M\885
תיאור:
ישראל. מפת מפתח גושים. גיליון עתלית (ATLIT) מס' 14-23 מתוך סדרת מפות בקנה מידה 1:20,000. תוספת על המפה: סימון גבולות שטחים שבבעלות קק"ל
סימול: MM\1545
עתלית, אל מזר. מפת סימון גושים. מסמך נלווה למפה KLM20/341/13 . ציון החלקות המוצעות לקניה בעתלית ע"י מר ויץ
עתלית. מפה כללית. של אזור עתלית. מראה פני השטח. תוואי ואדיות ודרכים. אזור הדיונות. סימון אזור צבאי. ציון שמות הכפרים השכנים: טירה, עין הוד, איג'זים, סרפנד. מפה דלה בפרטים. בצרפתית
עתלית. עתלית-חלקות. המושבה עתלית. תיחום שטח עם סימון 2 חלקות וגודלן, דרכים ושלושה מבנים.
עתלית. גיליון עתלית (ATLIT). מס' 14-23. מפת סימון גושים וציון מספריהם. סימון אדמות קק"ל. סימון שטחי הרחבה סביב עתלית. סימון שטחים עבור "שיכון 1951". סימון תחומי הישובים: נוה ים, החותרים, גבע, עתלית, בית אורן, מגדים
עתלית
עתלית. תוכנית עתלית. תיחום השטח וחלוקתו על פי טיב הקרקע. סימון ואדי, דרך ומבצר עתלית על חוף הים. בצד השרטוט מקרא.
עתלית ומזר. חלוקה לגושים וחלקות עם מספריהם וחלוקה בצבע ע"פ הבעלות על הקרקע. סימון דרכים, בית קברות, מבצר עתלית ומבנים שונים
עתלית. מפה מפורטת של אדמות עתלית. חלוקה לגושים ולחלקות וציון מספריהם. נתוני טופוגרפיה
עתלית. מפת סימון גושים באדמות עתלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון שמות מתיישבים. סימון תוואי מערך דרכים, מסילת ברזל חיפה - קנטרה, ואדיות. תוספת פרטים בכתב יד על גבי המפה
עתלית (?). 2 סקיצות של חלק מאדמות פיק"א באזור עתלית (?). סימון מיקום מפעל מלח, בית סירות, מחנה אימונים, חומה עתיקה. סימון תוואי קו החוף
עתלית. תוכנית כללית של אדמות עתלית. חלוקה לחלקות וציון מספריהן. ציון שטחים השיכות לחברת המלח (.Salt Co. Ltd). סימון שטחי ביצות. ציון שמות הישובים הסמוכים: עין הוד, טירה (Thire), איג'זים (Igzim). סימון תוואי מסילת הברזל
ישראל. מפת מפתח גושים. גיליון עתלית (ATLIT) מס' 14-23 מתוך סדרת מפות בקנה מידה 1:20,000. תוספת על המפה: סימון גבולות שטחים שבבעלות קק"ל