תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. שזיפי חנן. נהרג בזמן עבודתו בעתלית. מטעם מועצת פועלי חיפה, לשכת העבודה KRU\19130
חינוך. עתלית. הרשמה למוסד לתורה חקלאות ומלאכה "כפר צבי", פירוט ההרשמה KRU\5875
חינוך. חיפה. פתיחת ההרשמה לבית הספר המקצועי - תיכוני כפר צבי, ע"ש צבי סיטרין. תקופת הלימודים: ארבע שנים. מטעם אורט בתדינת ישראל. ההרשמה בהסתדרות המזרחי ובמוסד עתלית, חיפה KRU\12202
ארץ ישראל. הודעה על קיום שביתת רעב של הורים העצורים - גולי קניה, למען החשת החזרתם לא"י לפי סיום המנדט. עצורי עתלית החליטו להצטרף לשביתה KRU\16168
תרבות. מוסף לשבת ס"ז - ג'. הרצאה: בין המעפילים בעתלית, מאת צבי רפאלי. הרצאה: ספרותנו היפה בשנת תש"ו, מאת שמואל רוזנהק. שירה: צבי סופר. הוועד הלאומי לכנסת ישראל - הקהלה העברית. אולם מכבי, חיפה KRU\12047
תרבות. במת נוער מס' 4. בתכנית הרצאות בנושא: כפר גלעדי ועתלית מאת שלמה לוריא, ועמי אסיה לוחמים לשחרור, מאת אריה צ. מטעם הנוער המרכסיסטי ע"ש ב. בורוכוב. מועדון התנועה, תל אביב KRU\10655
מודעות אבל, אזכרות. גנזל יהושע אליהו. נרצח ע"י מרצחים שפלים מהמארב ע"י עתלית. מודעה על מותו מטעם המשפחה KRU\17930
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. שזיפי חנן. נהרג בזמן עבודתו בעתלית. מטעם מועצת פועלי חיפה, לשכת העבודה
סימול: KRU\19130
תיאור:
חינוך. עתלית. הרשמה למוסד לתורה חקלאות ומלאכה "כפר צבי", פירוט ההרשמה
סימול: KRU\5875
תיאור:
חינוך. חיפה. פתיחת ההרשמה לבית הספר המקצועי - תיכוני כפר צבי, ע"ש צבי סיטרין. תקופת הלימודים: ארבע שנים. מטעם אורט בתדינת ישראל. ההרשמה בהסתדרות המזרחי ובמוסד עתלית, חיפה
סימול: KRU\12202
תיאור:
ארץ ישראל. הודעה על קיום שביתת רעב של הורים העצורים - גולי קניה, למען החשת החזרתם לא"י לפי סיום המנדט. עצורי עתלית החליטו להצטרף לשביתה
סימול: KRU\16168
תיאור:
תרבות. מוסף לשבת ס"ז - ג'. הרצאה: בין המעפילים בעתלית, מאת צבי רפאלי. הרצאה: ספרותנו היפה בשנת תש"ו, מאת שמואל רוזנהק. שירה: צבי סופר. הוועד הלאומי לכנסת ישראל - הקהלה העברית. אולם מכבי, חיפה
סימול: KRU\12047
תיאור:
תרבות. במת נוער מס' 4. בתכנית הרצאות בנושא: כפר גלעדי ועתלית מאת שלמה לוריא, ועמי אסיה לוחמים לשחרור, מאת אריה צ. מטעם הנוער המרכסיסטי ע"ש ב. בורוכוב. מועדון התנועה, תל אביב
סימול: KRU\10655
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. גנזל יהושע אליהו. נרצח ע"י מרצחים שפלים מהמארב ע"י עתלית. מודעה על מותו מטעם המשפחה
סימול: KRU\17930
מודעות אבל, אזכרות. שזיפי חנן. נהרג בזמן עבודתו בעתלית. מטעם מועצת פועלי חיפה, לשכת העבודה
חינוך. עתלית. הרשמה למוסד לתורה חקלאות ומלאכה "כפר צבי", פירוט ההרשמה
חינוך. חיפה. פתיחת ההרשמה לבית הספר המקצועי - תיכוני כפר צבי, ע"ש צבי סיטרין. תקופת הלימודים: ארבע שנים. מטעם אורט בתדינת ישראל. ההרשמה בהסתדרות המזרחי ובמוסד עתלית, חיפה
ארץ ישראל. הודעה על קיום שביתת רעב של הורים העצורים - גולי קניה, למען החשת החזרתם לא"י לפי סיום המנדט. עצורי עתלית החליטו להצטרף לשביתה
תרבות. מוסף לשבת ס"ז - ג'. הרצאה: בין המעפילים בעתלית, מאת צבי רפאלי. הרצאה: ספרותנו היפה בשנת תש"ו, מאת שמואל רוזנהק. שירה: צבי סופר. הוועד הלאומי לכנסת ישראל - הקהלה העברית. אולם מכבי, חיפה
תרבות. במת נוער מס' 4. בתכנית הרצאות בנושא: כפר גלעדי ועתלית מאת שלמה לוריא, ועמי אסיה לוחמים לשחרור, מאת אריה צ. מטעם הנוער המרכסיסטי ע"ש ב. בורוכוב. מועדון התנועה, תל אביב
מודעות אבל, אזכרות. גנזל יהושע אליהו. נרצח ע"י מרצחים שפלים מהמארב ע"י עתלית. מודעה על מותו מטעם המשפחה