תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך עתלית
מוצגים פריטים 1 - 7 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
חינוך. עתלית. הרשמה למוסד לתורה חקלאות ומלאכה "כפר צבי", פירוט ההרשמה KRU\5875
ארץ ישראל. הודעה על קיום שביתת רעב של הורים העצורים - גולי קניה, למען החשת החזרתם לא"י לפי סיום המנדט. עצורי עתלית החליטו להצטרף לשביתה KRU\16168
חינוך. חיפה. פתיחת ההרשמה לבית הספר המקצועי - תיכוני כפר צבי, ע"ש צבי סיטרין. תקופת הלימודים: ארבע שנים. מטעם אורט בתדינת ישראל. ההרשמה בהסתדרות המזרחי ובמוסד עתלית, חיפה KRU\12202
מודעות אבל, אזכרות. גנזל יהושע אליהו. נרצח ע"י מרצחים שפלים מהמארב ע"י עתלית. מודעה על מותו מטעם המשפחה KRU\17930
מודעות אבל, אזכרות. שזיפי חנן. נהרג בזמן עבודתו בעתלית. מטעם מועצת פועלי חיפה, לשכת העבודה KRU\19130
תרבות. במת נוער מס' 4. בתכנית הרצאות בנושא: כפר גלעדי ועתלית מאת שלמה לוריא, ועמי אסיה לוחמים לשחרור, מאת אריה צ. מטעם הנוער המרכסיסטי ע"ש ב. בורוכוב. מועדון התנועה, תל אביב KRU\10655
תרבות. מוסף לשבת ס"ז - ג'. הרצאה: בין המעפילים בעתלית, מאת צבי רפאלי. הרצאה: ספרותנו היפה בשנת תש"ו, מאת שמואל רוזנהק. שירה: צבי סופר. הוועד הלאומי לכנסת ישראל - הקהלה העברית. אולם מכבי, חיפה KRU\12047
תיאור:
חינוך. עתלית. הרשמה למוסד לתורה חקלאות ומלאכה "כפר צבי", פירוט ההרשמה
סימול: KRU\5875
תיאור:
ארץ ישראל. הודעה על קיום שביתת רעב של הורים העצורים - גולי קניה, למען החשת החזרתם לא"י לפי סיום המנדט. עצורי עתלית החליטו להצטרף לשביתה
סימול: KRU\16168
תיאור:
חינוך. חיפה. פתיחת ההרשמה לבית הספר המקצועי - תיכוני כפר צבי, ע"ש צבי סיטרין. תקופת הלימודים: ארבע שנים. מטעם אורט בתדינת ישראל. ההרשמה בהסתדרות המזרחי ובמוסד עתלית, חיפה
סימול: KRU\12202
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. גנזל יהושע אליהו. נרצח ע"י מרצחים שפלים מהמארב ע"י עתלית. מודעה על מותו מטעם המשפחה
סימול: KRU\17930
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. שזיפי חנן. נהרג בזמן עבודתו בעתלית. מטעם מועצת פועלי חיפה, לשכת העבודה
סימול: KRU\19130
תיאור:
תרבות. במת נוער מס' 4. בתכנית הרצאות בנושא: כפר גלעדי ועתלית מאת שלמה לוריא, ועמי אסיה לוחמים לשחרור, מאת אריה צ. מטעם הנוער המרכסיסטי ע"ש ב. בורוכוב. מועדון התנועה, תל אביב
סימול: KRU\10655
תיאור:
תרבות. מוסף לשבת ס"ז - ג'. הרצאה: בין המעפילים בעתלית, מאת צבי רפאלי. הרצאה: ספרותנו היפה בשנת תש"ו, מאת שמואל רוזנהק. שירה: צבי סופר. הוועד הלאומי לכנסת ישראל - הקהלה העברית. אולם מכבי, חיפה
סימול: KRU\12047
חינוך. עתלית. הרשמה למוסד לתורה חקלאות ומלאכה "כפר צבי", פירוט ההרשמה
ארץ ישראל. הודעה על קיום שביתת רעב של הורים העצורים - גולי קניה, למען החשת החזרתם לא"י לפי סיום המנדט. עצורי עתלית החליטו להצטרף לשביתה
חינוך. חיפה. פתיחת ההרשמה לבית הספר המקצועי - תיכוני כפר צבי, ע"ש צבי סיטרין. תקופת הלימודים: ארבע שנים. מטעם אורט בתדינת ישראל. ההרשמה בהסתדרות המזרחי ובמוסד עתלית, חיפה
מודעות אבל, אזכרות. גנזל יהושע אליהו. נרצח ע"י מרצחים שפלים מהמארב ע"י עתלית. מודעה על מותו מטעם המשפחה
מודעות אבל, אזכרות. שזיפי חנן. נהרג בזמן עבודתו בעתלית. מטעם מועצת פועלי חיפה, לשכת העבודה
תרבות. במת נוער מס' 4. בתכנית הרצאות בנושא: כפר גלעדי ועתלית מאת שלמה לוריא, ועמי אסיה לוחמים לשחרור, מאת אריה צ. מטעם הנוער המרכסיסטי ע"ש ב. בורוכוב. מועדון התנועה, תל אביב
תרבות. מוסף לשבת ס"ז - ג'. הרצאה: בין המעפילים בעתלית, מאת צבי רפאלי. הרצאה: ספרותנו היפה בשנת תש"ו, מאת שמואל רוזנהק. שירה: צבי סופר. הוועד הלאומי לכנסת ישראל - הקהלה העברית. אולם מכבי, חיפה