תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
17 מכתבים (והעתק אחד) מאת ליאו פינסקר, אודסה, אל יצחק רילף, ממל, בעניינים שונים 1882- 1885 A1\92
גלויות המכילות תמונות דיוקן של משה מונטיפיורי, לאון פינסקר, פרץ סמולנסקין, הרב שאול רבינוביץ', ומוקדשות למפעלים ציוניים שונים: הקונגרס הציוני החמישי בבזל (1901); קונגרס ראשון לארץ ישראל עובדת (1930); "אם תרצו - אין זו אגדה. שנת 1917: מהפכה, חופש"; לזכר קדושי קישינב. בין היתר, ציורי אפרים משה ליליין 1901- 1930 F30\1394
3 מאמרים (כתב מכונה, תוספות בכתב יד, וחלקי פירסום) מאת אלתר דרויאנוב בעניין יהודה לייב פינסקר [במסגרת הכנת הספר: "פינסקר וזמנו" אשר יוצא לאור על ידי המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, ירושלים: הוצאת ראובן מס ("ספריית דורות", ספר ז'), תשי"ג] 1930- 1938 A10\3\1
מארכיונו של אברהם מנחם-מנדל אוסישקין. 3 מכתבים ו-6 מכתבים חוזרים מאת הוועד האודיסאי של חובבי ציון, בחתימות יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג וזלמן אפשטיין, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, אל מנחם אוסישקין ואנשים אחרים במוסקבה, בעניין רצונו של פינסקר להתפטר מההנהגה, בדבר רשיון הממשלה הרוסית לייסד חברה באודיסה לתמיכת עובדי אדמה ובעלי מלאכה בארץ ישראל, ובדבר פעילות זאב טיומקין ויהושע חנקין בארץ ישראל (תרמ"ז - תרנ"ב) 1887- 1891 A9\135
כתבי יד המכילים רשימות מאת אלתר דרויאנוב במסגרת הכנת מונוגרפיה בעניין יהודה לייב פינסקר 1930- 1938 A10\3\2
3 פנקסים המכילים רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב במסגרת הכנת מונוגרפיה בעניין יהודה לייב פינסקר 1930- 1938 A10\3\3
מכתב מאת שפ"ר (שאול פנחס רבינוביץ') אל יל"ג (יהודה לייב גורדון) בעניין תחרות על שיר בשביל תמונת דיוקן של משה מונטיפיורי (ורשה, יום כיפור תרמ"ד) [1883]; מכתב חוזר מאת יהודה לייב פינסקר (סוף התעודה, ללא תאריך, גרמנית) 1883 A9\207
18 עיתונים, קטעי עיתונים והעתקי פרסומים, המכילים מאמרים בעניין יהודה לייב פינסקר וספרו "אוטואמנציפציה!" 1882- 1937 A9\175
ארכיון אליעזר מרדכי אלטשולר. מכתב מאת ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה", אודיסה, אל אליעזר מרדכי אלטשולר בעניין פעילות החברה והשתתפותו של אלטשולר בעבודתה (מכתב מס' 75, י"ז אב תר"ן, בכתב ידו של יהודה לייב פינסקר) 1890- 1890 A9\82
ארכיון שמואל יוסף פין. 27 מכתבים מאת ועד חובבי ציון באודיסה ובוורשה, בחתימות יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, ישראל איזידור יסינובסקי ושאול פנחס רבינוביץ', אל שמואל יוסף פין, תרמ"ה - תר"ן 1884- 1890 A9\65
23 מכתבים מאת מאת נציגי "לשכת ההנהגה הזמנית ליסוד מזכרת משה מונטיפיורי בארץ הקדושה, מחלקה ראשונה" באודיסה, ביניהם יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, שמואל יוסף פין, אל הרב יחיאל מיכל פינס, בעניין סיוע לחברי תנועת ביל"ו וביסוס גדרה, ובעניינים שונים הקשורים לפעילותו של הוועד לחובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן) 1885- 1890 A9\51
2 קטעים ממכתביו של ז. פרויטהל (S. Freuthal), חבר מערכת העיתון "Colonist" מקטוביץ, אל ליאו (יהודה לייב) פינסקר (והעתקים במכונת כתיבה) בעניין יסוד לשכת "בני ברית" ברוסיה, משלוח תמיכה לביל"ו ובעניין ספרו של יצחק רילף "ארוכת בת עמי" 1883- 1883 A9\4