תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בין נציגי לשכת המודיעין הציונית לבין אישים המוסדות שונים, ביניהם Reverent J. Halpern , אלעזר פינסקר ואחרים, בעיקר בעניין סיורים וביקורים של תיירים, סטודנטים וחיילים במקומות שונים בארץ בהם בית הערבה, והר הצופים, מתן ויזות לתיירים, תכנית קיץ לצעירים אמריקאים בארץ, ועידה עולמית לעסקני החנוך העברי בתפוצות, ובעניינים מנהליים וכספיים שונים, רשימות תיירים ביניהם תיירים מדרום אפריקה ורשימות של הרצאות לתיירים 1945- 1948 L55\2
טיוטות בכתב יד מאת יהושע אייזנשטדט-ברזילי המכילות תיאור של שתי פגישות עם יהודה לייב (לאון) פינסקר, בצירוף התכתבות בין אייזנשטדט לבין לייב יפה, מוסקבה, בעניין פירסום זיכרונותיו של אייזנשטדט על הפגישות לציון יום ה-25 לפטירתו של פינסקר 1916- 1916 A25\223
גלויות המכילות תמונות דיוקן של משה מונטיפיורי, לאון פינסקר, פרץ סמולנסקין, הרב שאול רבינוביץ', ומוקדשות למפעלים ציוניים שונים: הקונגרס הציוני החמישי בבזל (1901); קונגרס ראשון לארץ ישראל עובדת (1930); "אם תרצו - אין זו אגדה. שנת 1917: מהפכה, חופש"; לזכר קדושי קישינב. בין היתר, ציורי אפרים משה ליליין 1901- 1930 F30\1394
17 מכתבים (והעתק אחד) מאת ליאו פינסקר, אודסה, אל יצחק רילף, ממל, בעניינים שונים 1882- 1885 A1\92
אלבום בולים. אישים: תיאודור הרצל, חיים נחמן ביאליק, מכס נורדאו, צבי הרמן שפירא, בנימין רוטשילד, יצחק לייב גולדברג, יונה קרמנצקי, מנחם אוסישקין, ליאו (יהודה אריה לייב) מוצקין, דוד וולפסון, מכס בודנהיימר, נ. דה-לימה, משה מונטיפיורי, שמואל מוהליבר, משה הס, יהודה לייב פינסקר, יחיאל צ'לנוב, אחד העם, חיים ארלוזורוב, יוסף טרומפלדור, אהרון דוד גורדון, יהודה לב מגנס, מרתין בובר, פרץ סמולנסקי, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ריצ'רד גוטהייל, אליעזר בן יהודה, צבי הירש קלישר, ה"מ קאלק, ב'. לאזר, ר"י אלקלעי, ש"מ לנדאו, אדמונד פלג, ברל כצנלסון, יחיאל מיכל פינס, יעקב קלצקין, יוסף חיים ברנר, מ"מ קפלן, ל. לואיסון KKL11\1
כתבי יד, רשימות, טיוטות מאת אלתר דרויאנוב וקטעי עיתונים המכילים פירסומים, בפרט מאת דרויאנוב, בעניין יהודה לייב פינסקר ובני דורו (במסגרת הכנת מונוגרפיה על פינסקר) 1910- 1938 A10\10\2
כתבי יד המכילים רשימות מאת אלתר דרויאנוב במסגרת הכנת מונוגרפיה בעניין יהודה לייב פינסקר 1930- 1938 A10\3\2
קטעי השבועון "Die Neuzeit", וינה (צילומים), המכילים מאמרים בעניין כתבי יהודה לייב פינסקר (שנה 22, גליונות: מס' 13, 31.03.1882; מס' 14, 07.04.1882, מס' 15, 14.04.1882, מס' 44, 03.11.1882, מס' 45, 10.11.1882) 1882- 1882 A9\183
2 מכתבים מאגודות חובבי ציון בחרקוב ובוולוז'ין אל יהודה לייב (לאון) פינסקר (ואל יהודה לייב אפל[?]): ברכה לפינסקר לחזרו לעבודה ודיון בדבר מאסר תלמידי ישיבת וולוז'ין (תר"ן) 1890- 1890 A9\21
26 מכתבים מאת אנשים שונים אל ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה", אל משה יהודה לייב ליליינבלום ואל יהודה לייב פינסקר באודיסה (תר"ן - תרנ"ב) A9\22
ארכיון שמואל יוסף פין. 27 מכתבים מאת ועד חובבי ציון באודיסה ובוורשה, בחתימות יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, ישראל איזידור יסינובסקי ושאול פנחס רבינוביץ', אל שמואל יוסף פין, תרמ"ה - תר"ן 1884- 1890 A9\65
5 מכתבים מאת אגודות חובבי ציון בפולטבה ובקובנה, מאת אגודת "בני ציון" בפריס ומאת חברת "שלום ירושלים" בירושלים אל יהודה לייב פינסקר ואל משה יהודה לייב ליליינבלום באודיסה 1887- 1889 A9\8