תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים מקוריים מאת יחיאל מיכל פינס אל משה לייב ליליינבלום, שאול פנחס רבינוביץ (שפ"ר) ויהודה לייב פינסקר, בפרט בעניין משלוח כסף עבור המתיישבים בארץ ישראל, ומצב הפעולה של "חובבי ציון" ברוסיה (שנים תרמ"ה, תרנ"א - תרנ"ב, תרנ"ו) 1885- 1896 A109\137
23 מכתבים מאת מאת נציגי "לשכת ההנהגה הזמנית לייסוד מזכרת משה מונטיפיורי בארץ הקדושה, מחלקה ראשונה" באודיסה, ביניהם יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, שמואל יוסף פין, אל הרב יחיאל מיכל פינס, בעניין סיוע לחברי תנועת ביל"ו וביסוס גדרה, ובעניינים שונים הקשורים לפעילותו של הוועד לחובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן) 1885- 1890 A9\51
טיוטות בכתב יד מאת יהושע אייזנשטדט-ברזילי המכילות תיאור של שתי פגישות עם יהודה לייב (לאון) פינסקר, בצירוף התכתבות בין אייזנשטדט לבין לייב יפה, מוסקבה, בעניין פירסום זיכרונותיו של אייזנשטדט על הפגישות לציון יום ה-25 לפטירתו של פינסקר 1916- 1916 A25\223
כתבי יד, רשימות, טיוטות מאת אלתר דרויאנוב וקטעי עיתונים המכילים פירסומים, בפרט מאת דרויאנוב, בעניין יהודה לייב פינסקר ובני דורו (במסגרת הכנת מונוגרפיה על פינסקר) 1910- 1938 A10\10\2
גלויות המכילות תמונות דיוקן של משה מונטיפיורי, לאון פינסקר, פרץ סמולנסקין, הרב שאול רבינוביץ', ומוקדשות למפעלים ציוניים שונים: הקונגרס הציוני החמישי בבזל (1901); קונגרס ראשון לארץ ישראל עובדת (1930); "אם תרצו - אין זו אגדה. שנת 1917: מהפכה, חופש"; לזכר קדושי קישינב. בין היתר, ציורי אפרים משה ליליין 1901- 1930 F30\1394
3 מאמרים (כתב מכונה, תוספות בכתב יד, וחלקי פירסום) מאת אלתר דרויאנוב בעניין יהודה לייב פינסקר [במסגרת הכנת הספר: "פינסקר וזמנו" אשר יוצא לאור על ידי המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, ירושלים: הוצאת ראובן מס ("ספריית דורות", ספר ז'), תשי"ג] 1930- 1938 A10\3\1
17 מכתבים (והעתק אחד) מאת ליאו פינסקר, אודסה, אל יצחק רילף, ממל, בעניינים שונים 1882- 1885 A1\92
התכתבות בין נציגי לשכת המודיעין הציונית לבין אישים המוסדות שונים, ביניהם Reverent J. Halpern , אלעזר פינסקר ואחרים, בעיקר בעניין סיורים וביקורים של תיירים, סטודנטים וחיילים במקומות שונים בארץ בהם בית הערבה, והר הצופים, מתן ויזות לתיירים, תכנית קיץ לצעירים אמריקאים בארץ, ועידה עולמית לעסקני החנוך העברי בתפוצות, ובעניינים מנהליים וכספיים שונים, רשימות תיירים ביניהם תיירים מדרום אפריקה ורשימות של הרצאות לתיירים 1945- 1948 L55\2
מארכיונו של אברהם מנחם-מנדל אוסישקין. 3 מכתבים ו-6 מכתבים חוזרים מאת הוועד האודיסאי של חובבי ציון, בחתימות יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג וזלמן אפשטיין, אל אגודת חובבי ציון במוסקבה, אל מנחם אוסישקין ואנשים אחרים במוסקבה, בעניין רצונו של פינסקר להתפטר מההנהגה, בדבר רשיון הממשלה הרוסית לייסד חברה באודיסה לתמיכת עובדי אדמה ובעלי מלאכה בארץ ישראל, ובדבר פעילות זאב טיומקין ויהושע חנקין בארץ ישראל (תרמ"ז - תרנ"ב) 1887- 1891 A9\135
אלבום בולים. אישים: תיאודור הרצל, חיים נחמן ביאליק, מכס נורדאו, צבי הרמן שפירא, בנימין רוטשילד, יצחק לייב גולדברג, יונה קרמנצקי, מנחם אוסישקין, ליאו (יהודה אריה לייב) מוצקין, דוד וולפסון, מכס בודנהיימר, נ. דה-לימה, משה מונטיפיורי, שמואל מוהליבר, משה הס, יהודה לייב פינסקר, יחיאל צ'לנוב, אחד העם, חיים ארלוזורוב, יוסף טרומפלדור, אהרון דוד גורדון, יהודה לב מגנס, מרתין בובר, פרץ סמולנסקי, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ריצ'רד גוטהייל, אליעזר בן יהודה, צבי הירש קלישר, ה"מ קאלק, ב'. לאזר, ר"י אלקלעי, ש"מ לנדאו, אדמונד פלג, ברל כצנלסון, יחיאל מיכל פינס, יעקב קלצקין, יוסף חיים ברנר, מ"מ קפלן, ל. לואיסון KKL11\1
קטעי השבועון "Die Neuzeit", וינה (צילומים), המכילים מאמרים בעניין כתבי יהודה לייב פינסקר (שנה 22, גליונות: מס' 13, 31.03.1882; מס' 14, 07.04.1882, מס' 15, 14.04.1882, מס' 44, 03.11.1882, מס' 45, 10.11.1882) 1882- 1882 A9\183
כתבי יד המכילים רשימות מאת אלתר דרויאנוב במסגרת הכנת מונוגרפיה בעניין יהודה לייב פינסקר 1930- 1938 A10\3\2