תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
כתבי יד המכילים רשימות מאת אלתר דרויאנוב במסגרת הכנת מונוגרפיה בעניין יהודה לייב פינסקר 1930- 1938 A10\3\2
ארכיון שמואל יוסף פין. 27 מכתבים מאת ועד חובבי ציון באודיסה ובוורשה, בחתימות יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, ישראל איזידור יסינובסקי ושאול פנחס רבינוביץ', אל שמואל יוסף פין, תרמ"ה - תר"ן 1884- 1890 A9\65
ארכיון אליעזר מרדכי אלטשולר. מכתב מאת ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה", אודיסה, אל אליעזר מרדכי אלטשולר בעניין פעילות החברה והשתתפותו של אלטשולר בעבודתה (מכתב מס' 75, י"ז אב תר"ן, בכתב ידו של יהודה לייב פינסקר) 1890- 1890 A9\82
קטעי השבועון "Die Neuzeit", וינה (צילומים), המכילים מאמרים בעניין כתבי יהודה לייב פינסקר (שנה 22, גליונות: מס' 13, 31.03.1882; מס' 14, 07.04.1882, מס' 15, 14.04.1882, מס' 44, 03.11.1882, מס' 45, 10.11.1882) 1882- 1882 A9\183
3 מאמרים (כתב מכונה, תוספות בכתב יד, וחלקי פירסום) מאת אלתר דרויאנוב בעניין יהודה לייב פינסקר [במסגרת הכנת הספר: "פינסקר וזמנו" אשר יוצא לאור על ידי המחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, ירושלים: הוצאת ראובן מס ("ספריית דורות", ספר ז'), תשי"ג] 1930- 1938 A10\3\1
כתבי יד, רשימות, טיוטות מאת אלתר דרויאנוב וקטעי עיתונים המכילים פירסומים, בפרט מאת דרויאנוב, בעניין יהודה לייב פינסקר ובני דורו (במסגרת הכנת מונוגרפיה על פינסקר) 1910- 1938 A10\10\2
23 מכתבים מאת מאת נציגי "לשכת ההנהגה הזמנית ליסוד מזכרת משה מונטיפיורי בארץ הקדושה, מחלקה ראשונה" באודיסה, ביניהם יהודה לייב פינסקר, משה יהודה לייב ליליינבלום, אברהם גרינברג, שמואל יוסף פין, אל הרב יחיאל מיכל פינס, בעניין סיוע לחברי תנועת ביל"ו וביסוס גדרה, ובעניינים שונים הקשורים לפעילותו של הוועד לחובבי ציון (תרמ"ה - תר"ן) 1885- 1890 A9\51
2 מכתבים מאגודות חובבי ציון בחרקוב ובוולוז'ין אל יהודה לייב (לאון) פינסקר (ואל יהודה לייב אפל[?]): ברכה לפינסקר לחזרו לעבודה ודיון בדבר מאסר תלמידי ישיבת וולוז'ין (תר"ן) 1890- 1890 A9\21
26 מכתבים מאת אנשים שונים אל ועד "החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה", אל משה יהודה לייב ליליינבלום ואל יהודה לייב פינסקר באודיסה (תר"ן - תרנ"ב) A9\22
5 מכתבים מאת אגודות חובבי ציון בפולטבה ובקובנה, מאת אגודת "בני ציון" בפריס ומאת חברת "שלום ירושלים" בירושלים אל יהודה לייב פינסקר ואל משה יהודה לייב ליליינבלום באודיסה 1887- 1889 A9\8
29 מכתבים וגלויות, בפרט טיוטות, מאת "לשכת ההנהגה הזמנית לייסוד מזכרת משה מונטיפיורי בארץ הקדושה, מחלקה ראשונה באודיסה", חתומים בידי יהודה לייב (לאון) פינסקר ומשה יהודה לייב ליליינבלום, או בידי אחד מהם, אל: פאול בן יעקב לוונסון, מיכאל ארלנגר, יואל ריבלין, הרב שמואל מוהילבר, הרב נפתלי צבי יהוה ברלין (הנצי"ב מוולוז'ין), ישראל איזידור יסינובסקי, שמואל יוסף פין, חברי המושבה גדרה בארץ ישראל, חובבי ציון בעיר אנאנייב שבפלך חרסון, ואל אחרים (תרמ"ה - תרמ"ט) 1884- 1889 A9\6
2 קטעים ממכתביו של ז. פרויטהל (S. Freuthal), חבר מערכת העיתון "Colonist" מקטוביץ, אל ליאו (יהודה לייב) פינסקר (והעתקים במכונת כתיבה) בעניין יסוד לשכת "בני ברית" ברוסיה, משלוח תמיכה לביל"ו ובעניין ספרו של יצחק רילף "ארוכת בת עמי" 1883- 1883 A9\4