תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת אגודת "בני ציון" בפריס אל פינסקר בעניין מטרות האגודה והתפתחותה, תרמ"ט A9\8-3t
מכתב מאת הוועד להפצת ספרו של לאו פינסקר "Selbst-Emansipation", וינה, גרמנית, 1891 (תעודה מס' 103) A24\611-16t
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בביאליסטוק אל מאיר פינס - חות דעת על המטיף ח.י. יפה והצעה להתכנס שוב בקיץ בדרוזקניג (דרוסקנינקיי), ליטא, כדי לדון בדרישת לאו פינסקר הדורש את קבלת התפטרותו ובעניינים אחרים של תנועת חיבת ציון, א"ג סיון תרמ"ח (תעודה מס' 78) A24\603-7t
מכתב מאת יחיאל צ'לנוב אל מנחם אוסישקין בעניין עבודת פעילי תנועת חובבי ציון פריידנברג ולאו פינסקר, והעברת כספים על ידי קלונימוס זאב ויסוצקי, רוסית (תעודה מס' 1) A24\605-7t
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום) A9\5-1t
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888) A9\10\2-16t
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב) A9\175-4t
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי) A9\175-12t
5 מכתבים מאת יחיאל מיכל פינס, יפו, אל יהודה לייב פינסקר, אודיסה, בעניין גדרה (תרמ"ח - תרמ"ט, עברית); תוספת למכתב מאת ש.[שמואל?] הירש אל פינסקר מיום 06.12.1887 בדבר ש.[שמעון?] מויאל, אלעזר רוקח ועוד (עברית, צרפתית) A9\10\2-6t
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז A9\148-8t
כרוז מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר על חיבת ציון, 1882 A9\1-3t
מכתב מודפס מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר (היה מצורף לחוברת "אוטואמנציפציה"), [1882] A9\1-2t
תיאור:
מכתב מאת אגודת "בני ציון" בפריס אל פינסקר בעניין מטרות האגודה והתפתחותה, תרמ"ט
סימול: A9\8-3t
תיאור:
מכתב מאת הוועד להפצת ספרו של לאו פינסקר "Selbst-Emansipation", וינה, גרמנית, 1891 (תעודה מס' 103)
סימול: A24\611-16t
תיאור:
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בביאליסטוק אל מאיר פינס - חות דעת על המטיף ח.י. יפה והצעה להתכנס שוב בקיץ בדרוזקניג (דרוסקנינקיי), ליטא, כדי לדון בדרישת לאו פינסקר הדורש את קבלת התפטרותו ובעניינים אחרים של תנועת חיבת ציון, א"ג סיון תרמ"ח (תעודה מס' 78)
סימול: A24\603-7t
תיאור:
מכתב מאת יחיאל צ'לנוב אל מנחם אוסישקין בעניין עבודת פעילי תנועת חובבי ציון פריידנברג ולאו פינסקר, והעברת כספים על ידי קלונימוס זאב ויסוצקי, רוסית (תעודה מס' 1)
סימול: A24\605-7t
תיאור:
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
סימול: A9\5-1t
תיאור:
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888)
סימול: A9\10\2-16t
תיאור:
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב)
סימול: A9\175-4t
תיאור:
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
סימול: A9\175-12t
תיאור:
5 מכתבים מאת יחיאל מיכל פינס, יפו, אל יהודה לייב פינסקר, אודיסה, בעניין גדרה (תרמ"ח - תרמ"ט, עברית); תוספת למכתב מאת ש.[שמואל?] הירש אל פינסקר מיום 06.12.1887 בדבר ש.[שמעון?] מויאל, אלעזר רוקח ועוד (עברית, צרפתית)
סימול: A9\10\2-6t
תיאור:
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז
סימול: A9\148-8t
תיאור:
כרוז מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר על חיבת ציון, 1882
סימול: A9\1-3t
תיאור:
מכתב מודפס מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר (היה מצורף לחוברת "אוטואמנציפציה"), [1882]
סימול: A9\1-2t
מכתב מאת אגודת "בני ציון" בפריס אל פינסקר בעניין מטרות האגודה והתפתחותה, תרמ"ט
מכתב מאת הוועד להפצת ספרו של לאו פינסקר "Selbst-Emansipation", וינה, גרמנית, 1891 (תעודה מס' 103)
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בביאליסטוק אל מאיר פינס - חות דעת על המטיף ח.י. יפה והצעה להתכנס שוב בקיץ בדרוזקניג (דרוסקנינקיי), ליטא, כדי לדון בדרישת לאו פינסקר הדורש את קבלת התפטרותו ובעניינים אחרים של תנועת חיבת ציון, א"ג סיון תרמ"ח (תעודה מס' 78)
מכתב מאת יחיאל צ'לנוב אל מנחם אוסישקין בעניין עבודת פעילי תנועת חובבי ציון פריידנברג ולאו פינסקר, והעברת כספים על ידי קלונימוס זאב ויסוצקי, רוסית (תעודה מס' 1)
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888)
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב)
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
5 מכתבים מאת יחיאל מיכל פינס, יפו, אל יהודה לייב פינסקר, אודיסה, בעניין גדרה (תרמ"ח - תרמ"ט, עברית); תוספת למכתב מאת ש.[שמואל?] הירש אל פינסקר מיום 06.12.1887 בדבר ש.[שמעון?] מויאל, אלעזר רוקח ועוד (עברית, צרפתית)
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז
כרוז מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר על חיבת ציון, 1882
מכתב מודפס מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר (היה מצורף לחוברת "אוטואמנציפציה"), [1882]