תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז A9\148-8t
זיכרונות מאת אלתר דרויאנוב: שיחתו עם הימלפארב על יהודה לייב פינסקר (09.11.1914, כתב יד, מחברת, בצירוף רשימות ביבליוגרפיות) A10\10\2-2t
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב) A9\175-4t
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום) A9\5-1t
חוזר מאת יהודה לייב פינסקר בעניין תרומות לרכישת אדמות, תרמ"ה A9\41\1-8t
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי) A9\175-12t
רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב על יהודה לייב גורדון, משה לייב ליליינבלום, אליעזר בן-יהודה ונחום סוקולוב, ויחסם לכתבי יהודה לייב פינסקר (ללא תאריכים) A10\10\2-3t
2 מכתבים מאת אגודת "בני ציון" מפולטבה אל פינסקר בעניין גדרה, תרמ"ט A9\8-2t
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888) A9\10\2-16t
מכתב מאת מ.[מיכל?] פוחצ'בסקי אל מרדכי פדובה בעניין ביקורו אצל משה יהודה לייב ליליינבלום ויהודה לייב פינסקר (אודיסה, 07.07.1885) A9\92-9t
4 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת ועד חובבי ציון באודיסה, בחתימת יהודה לייב פינסקר, אל לייב קליבנסקי (קליוואנסקי), תרמ"ה - תרמ"ז (1885 - 1886) [נמסרו לדפוס על ידי יהודה לייב אפל; פורסם בעיתון "הארץ", 22.06.1934] A9\176-18t
"לחוקרי תולדות פינסקר", כתבה ביבליוגרפית מאת אליעזר רפאל מלאכי (קטעי העיתון "הארץ") A9\175-11t
תיאור:
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז
סימול: A9\148-8t
תיאור:
זיכרונות מאת אלתר דרויאנוב: שיחתו עם הימלפארב על יהודה לייב פינסקר (09.11.1914, כתב יד, מחברת, בצירוף רשימות ביבליוגרפיות)
סימול: A10\10\2-2t
תיאור:
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב)
סימול: A9\175-4t
תיאור:
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
סימול: A9\5-1t
תיאור:
חוזר מאת יהודה לייב פינסקר בעניין תרומות לרכישת אדמות, תרמ"ה
סימול: A9\41\1-8t
תיאור:
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
סימול: A9\175-12t
תיאור:
רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב על יהודה לייב גורדון, משה לייב ליליינבלום, אליעזר בן-יהודה ונחום סוקולוב, ויחסם לכתבי יהודה לייב פינסקר (ללא תאריכים)
סימול: A10\10\2-3t
תיאור:
2 מכתבים מאת אגודת "בני ציון" מפולטבה אל פינסקר בעניין גדרה, תרמ"ט
סימול: A9\8-2t
תיאור:
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888)
סימול: A9\10\2-16t
תיאור:
מכתב מאת מ.[מיכל?] פוחצ'בסקי אל מרדכי פדובה בעניין ביקורו אצל משה יהודה לייב ליליינבלום ויהודה לייב פינסקר (אודיסה, 07.07.1885)
סימול: A9\92-9t
תיאור:
4 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת ועד חובבי ציון באודיסה, בחתימת יהודה לייב פינסקר, אל לייב קליבנסקי (קליוואנסקי), תרמ"ה - תרמ"ז (1885 - 1886) [נמסרו לדפוס על ידי יהודה לייב אפל; פורסם בעיתון "הארץ", 22.06.1934]
סימול: A9\176-18t
תיאור:
"לחוקרי תולדות פינסקר", כתבה ביבליוגרפית מאת אליעזר רפאל מלאכי (קטעי העיתון "הארץ")
סימול: A9\175-11t
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז
זיכרונות מאת אלתר דרויאנוב: שיחתו עם הימלפארב על יהודה לייב פינסקר (09.11.1914, כתב יד, מחברת, בצירוף רשימות ביבליוגרפיות)
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב)
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
חוזר מאת יהודה לייב פינסקר בעניין תרומות לרכישת אדמות, תרמ"ה
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב על יהודה לייב גורדון, משה לייב ליליינבלום, אליעזר בן-יהודה ונחום סוקולוב, ויחסם לכתבי יהודה לייב פינסקר (ללא תאריכים)
2 מכתבים מאת אגודת "בני ציון" מפולטבה אל פינסקר בעניין גדרה, תרמ"ט
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888)
מכתב מאת מ.[מיכל?] פוחצ'בסקי אל מרדכי פדובה בעניין ביקורו אצל משה יהודה לייב ליליינבלום ויהודה לייב פינסקר (אודיסה, 07.07.1885)
4 מכתבים ומכתבים חוזרים מאת ועד חובבי ציון באודיסה, בחתימת יהודה לייב פינסקר, אל לייב קליבנסקי (קליוואנסקי), תרמ"ה - תרמ"ז (1885 - 1886) [נמסרו לדפוס על ידי יהודה לייב אפל; פורסם בעיתון "הארץ", 22.06.1934]
"לחוקרי תולדות פינסקר", כתבה ביבליוגרפית מאת אליעזר רפאל מלאכי (קטעי העיתון "הארץ")