תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
טיוטת סקירה ביוגרפית על יהודה לייב (לאון) פינסקר (ללא שם ותאריך) A507\89-3t
מאמר על ההיסטוריון והסופר בנושא הקראים שמחה פינסקר A325\12-20t
מאמר על יושב ראש חיבת ציון לאו פינסקר שהתעסק ברפואה, משפטים, ותנ"ך A325\12-19
לאון פינסקר, "אוטואמנסיפציה", הוצאת ההסתדרות הציונית, קופנהאגן, 1935 (שפה: שוודית) KH4\2569-1t
"אחינו בני ישראל!" - העתק של כרוז מודפס מאת ועד החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה, אודסה, בחתימת ראש הוועד יהודה לייב פינסקר, וחברי הוועד אברהם גרינברג, מנשה מרגליות, שלמה פריץ ושמואל ברבש (29.05.1890) F30\8-6t
מכתב מאת צבי פרילוצקי, יפו, אל מנחם אוסישקין בעניין הצורך להוציא לאור את חוברתו של לאו פינסקר "האוטואמנסיפציה", וכן ביוגרפיה של פינסקר, וגם לוח שנתי בשפה הרוסית, והצורך לייסד יקב בארץ ישראל על יסודות מסחריים, י"ז סיון תרנ"ד (תעודה מס' 32) A24\616-49t
רשימת תקציב לבנין לפי תכנית מס' 5 600X700 שכון ניר מאת ארכיטקט אריה שרון, ת"א, פינסקר 14. ללא תאריך J15\3477-1t
2 מכתבים מאת משה לייב לילינבלום, אודיסה, אל מנחם אוסישקין, מוסקבה, בעניין תודות בשם לאו פינסקר בעד ברכות ששלחו חברי אגודת חובבי ציון במוסקבה לפינסקר, תר"ן (תעודות מס' 27, 53) A24\607-41t
מברק מאת לאו פינסקר, אודסה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, על מצב בריאותו של פינסקר, רוסית (תעודה מס' 123) A24\611-25t
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום) A9\5-1t
מכתב מאת ליאון פינסקר A3\18-1t
כרטיס כניסה לנשף פינסקר בתיאטרון "ציון" DD1\6045-1t
תיאור:
טיוטת סקירה ביוגרפית על יהודה לייב (לאון) פינסקר (ללא שם ותאריך)
סימול: A507\89-3t
תיאור:
מאמר על ההיסטוריון והסופר בנושא הקראים שמחה פינסקר
סימול: A325\12-20t
תיאור:
מאמר על יושב ראש חיבת ציון לאו פינסקר שהתעסק ברפואה, משפטים, ותנ"ך
סימול: A325\12-19
תיאור:
לאון פינסקר, "אוטואמנסיפציה", הוצאת ההסתדרות הציונית, קופנהאגן, 1935 (שפה: שוודית)
סימול: KH4\2569-1t
תיאור:
"אחינו בני ישראל!" - העתק של כרוז מודפס מאת ועד החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה, אודסה, בחתימת ראש הוועד יהודה לייב פינסקר, וחברי הוועד אברהם גרינברג, מנשה מרגליות, שלמה פריץ ושמואל ברבש (29.05.1890)
סימול: F30\8-6t
תיאור:
מכתב מאת צבי פרילוצקי, יפו, אל מנחם אוסישקין בעניין הצורך להוציא לאור את חוברתו של לאו פינסקר "האוטואמנסיפציה", וכן ביוגרפיה של פינסקר, וגם לוח שנתי בשפה הרוסית, והצורך לייסד יקב בארץ ישראל על יסודות מסחריים, י"ז סיון תרנ"ד (תעודה מס' 32)
סימול: A24\616-49t
תיאור:
רשימת תקציב לבנין לפי תכנית מס' 5 600X700 שכון ניר מאת ארכיטקט אריה שרון, ת"א, פינסקר 14. ללא תאריך
סימול: J15\3477-1t
תיאור:
2 מכתבים מאת משה לייב לילינבלום, אודיסה, אל מנחם אוסישקין, מוסקבה, בעניין תודות בשם לאו פינסקר בעד ברכות ששלחו חברי אגודת חובבי ציון במוסקבה לפינסקר, תר"ן (תעודות מס' 27, 53)
סימול: A24\607-41t
תיאור:
מברק מאת לאו פינסקר, אודסה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, על מצב בריאותו של פינסקר, רוסית (תעודה מס' 123)
סימול: A24\611-25t
תיאור:
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
סימול: A9\5-1t
תיאור:
מכתב מאת ליאון פינסקר
סימול: A3\18-1t
תיאור:
כרטיס כניסה לנשף פינסקר בתיאטרון "ציון"
סימול: DD1\6045-1t
טיוטת סקירה ביוגרפית על יהודה לייב (לאון) פינסקר (ללא שם ותאריך)
מאמר על ההיסטוריון והסופר בנושא הקראים שמחה פינסקר
מאמר על יושב ראש חיבת ציון לאו פינסקר שהתעסק ברפואה, משפטים, ותנ"ך
לאון פינסקר, "אוטואמנסיפציה", הוצאת ההסתדרות הציונית, קופנהאגן, 1935 (שפה: שוודית)
"אחינו בני ישראל!" - העתק של כרוז מודפס מאת ועד החברה לתמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריה ובארץ הקדושה, אודסה, בחתימת ראש הוועד יהודה לייב פינסקר, וחברי הוועד אברהם גרינברג, מנשה מרגליות, שלמה פריץ ושמואל ברבש (29.05.1890)
מכתב מאת צבי פרילוצקי, יפו, אל מנחם אוסישקין בעניין הצורך להוציא לאור את חוברתו של לאו פינסקר "האוטואמנסיפציה", וכן ביוגרפיה של פינסקר, וגם לוח שנתי בשפה הרוסית, והצורך לייסד יקב בארץ ישראל על יסודות מסחריים, י"ז סיון תרנ"ד (תעודה מס' 32)
רשימת תקציב לבנין לפי תכנית מס' 5 600X700 שכון ניר מאת ארכיטקט אריה שרון, ת"א, פינסקר 14. ללא תאריך
2 מכתבים מאת משה לייב לילינבלום, אודיסה, אל מנחם אוסישקין, מוסקבה, בעניין תודות בשם לאו פינסקר בעד ברכות ששלחו חברי אגודת חובבי ציון במוסקבה לפינסקר, תר"ן (תעודות מס' 27, 53)
מברק מאת לאו פינסקר, אודסה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, על מצב בריאותו של פינסקר, רוסית (תעודה מס' 123)
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
מכתב מאת ליאון פינסקר
כרטיס כניסה לנשף פינסקר בתיאטרון "ציון"