תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888) A9\10\2-16t
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב) A9\175-4t
חוזר מאת יהודה לייב פינסקר בעניין תרומות לרכישת אדמות, תרמ"ה A9\41\1-8t
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי) A9\175-12t
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום) A9\5-1t
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז A9\148-8t
2 מכתבים מאת אגודת "בני ציון" מפולטבה אל פינסקר בעניין גדרה, תרמ"ט A9\8-2t
5 מכתבים מאת יחיאל מיכל פינס, יפו, אל יהודה לייב פינסקר, אודיסה, בעניין גדרה (תרמ"ח - תרמ"ט, עברית); תוספת למכתב מאת ש.[שמואל?] הירש אל פינסקר מיום 06.12.1887 בדבר ש.[שמעון?] מויאל, אלעזר רוקח ועוד (עברית, צרפתית) A9\10\2-6t
מכתב מאת אגוגת "בני ציון" בפריס אל פינסקר בעניין מטרות האגודה והתפתחותה, תרמ"ט A9\8-3t
מכתב מודפס מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר (היה מצורף לחוברת "אוטואמנציפציה"), [1882] A9\1-2t
כרוז מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר על חיבת ציון, 1882 A9\1-3t
רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב על יהודה לייב גורדון, משה לייב ליליינבלום, אליעזר בן-יהודה ונחום סוקולוב, ויחסם לכתבי יהודה לייב פינסקר (ללא תאריכים) A10\10\2-3t
תיאור:
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888)
סימול: A9\10\2-16t
תיאור:
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב)
סימול: A9\175-4t
תיאור:
חוזר מאת יהודה לייב פינסקר בעניין תרומות לרכישת אדמות, תרמ"ה
סימול: A9\41\1-8t
תיאור:
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
סימול: A9\175-12t
תיאור:
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
סימול: A9\5-1t
תיאור:
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז
סימול: A9\148-8t
תיאור:
2 מכתבים מאת אגודת "בני ציון" מפולטבה אל פינסקר בעניין גדרה, תרמ"ט
סימול: A9\8-2t
תיאור:
5 מכתבים מאת יחיאל מיכל פינס, יפו, אל יהודה לייב פינסקר, אודיסה, בעניין גדרה (תרמ"ח - תרמ"ט, עברית); תוספת למכתב מאת ש.[שמואל?] הירש אל פינסקר מיום 06.12.1887 בדבר ש.[שמעון?] מויאל, אלעזר רוקח ועוד (עברית, צרפתית)
סימול: A9\10\2-6t
תיאור:
מכתב מאת אגוגת "בני ציון" בפריס אל פינסקר בעניין מטרות האגודה והתפתחותה, תרמ"ט
סימול: A9\8-3t
תיאור:
מכתב מודפס מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר (היה מצורף לחוברת "אוטואמנציפציה"), [1882]
סימול: A9\1-2t
תיאור:
כרוז מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר על חיבת ציון, 1882
סימול: A9\1-3t
תיאור:
רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב על יהודה לייב גורדון, משה לייב ליליינבלום, אליעזר בן-יהודה ונחום סוקולוב, ויחסם לכתבי יהודה לייב פינסקר (ללא תאריכים)
סימול: A10\10\2-3t
3 מכתבים מאת אליהו שייד אל יהודה לייב פינסקר ואל קלונימוס זאב ויסוצקי בדבר כרוז שפירסם פינסקר ב"איזראעליט" על פעולות ויסוצקי בזמן שליחותו לארץ ישראל, ובדבר פעולות הברון למען המושבות בארץ ישראל. למכתב אל ויסוצקי הוסיף אברהם מויאל מכתב מצידו אל פינסקר. המכתב מאת מויאל הועתק בידי אלתר דרויאנוב (1885 - 1888)
מאמר מאת א.[?] כהן "יהודה-לייב ברבי שמחה הלוי פינסקר" בעיתון "הדואר", מכיל ביבליוגרפיה של כתבי פינסקר בעברית וכל מה שנכתב עליו בעברית; בצירוף תוספות (ט"ו טבת תרפ"ב)
חוזר מאת יהודה לייב פינסקר בעניין תרומות לרכישת אדמות, תרמ"ה
"יום פינסקר", כרוז בדבר חגיגת יום הולדת המאה של יהודה לייב פינסקר, שנת תרפ"ב (בחתימות מנחם מנדל אוסישקין, אחד העם, חיים נחמן ביאליק, א.מ.[מרדכי?] ברוכוב, משה יוסף גליקסון, אלתר דרויאנוב, יוסף קלוזנר ויהושע חנא רבניצקי)
נאום הפתיחה של ליאו פינסקר באסיפת קטוביץ (כתב יד והעתק במכונת כתיבה בגרמנית ותרגום לעברית של הנאום)
מכתב מאת אגודת חובבי ציון בריגה ("מזכרת משה") אל אגודת חובבי ציון בקובנה בעניין פעולות הוועד המרכזי לחובבי ציון ויהודה לייב פינסקר, תרמ"ז
2 מכתבים מאת אגודת "בני ציון" מפולטבה אל פינסקר בעניין גדרה, תרמ"ט
5 מכתבים מאת יחיאל מיכל פינס, יפו, אל יהודה לייב פינסקר, אודיסה, בעניין גדרה (תרמ"ח - תרמ"ט, עברית); תוספת למכתב מאת ש.[שמואל?] הירש אל פינסקר מיום 06.12.1887 בדבר ש.[שמעון?] מויאל, אלעזר רוקח ועוד (עברית, צרפתית)
מכתב מאת אגוגת "בני ציון" בפריס אל פינסקר בעניין מטרות האגודה והתפתחותה, תרמ"ט
מכתב מודפס מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר (היה מצורף לחוברת "אוטואמנציפציה"), [1882]
כרוז מאת יהודה לייב (לאון) פינסקר על חיבת ציון, 1882
רשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב על יהודה לייב גורדון, משה לייב ליליינבלום, אליעזר בן-יהודה ונחום סוקולוב, ויחסם לכתבי יהודה לייב פינסקר (ללא תאריכים)