תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב, רחוב פינסקר. תכנית בניין, קומה ב KH4\7981-2m
תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, תרשים המגרש, תרשים הסביבה, חישובי שטחים, קומות, חתכים וחזיתות KH4\7981-4m
תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, קומות: מרתף, עמודים, א, ב, ג KH4\7981-3m
תל אביב. בית ד"ר קרוסקל. תוכנית קומה ג', חתך הבניין וחזיתות מרחוב הס ומרחוב פינסקר A175M\243\12
תל אביב. בית ד"ר קרוסקל. תוכנית הבלוק והמגרש בין הרחובות פינסקר,אידלסון והס. תוכניות קומה א', ב' A175M\243\10
תל אביב. בית לבינשטיין קרוסקל, רחוב פינסקר פינת רחוב אידלסון. בניין בן שלש קומות. מפת סימון תחומי הבניין בין רחובות פינסקר אידלסון והס. מפת מיקום תוכנית כללית של המגרש A175M\265\27
ירושלים. בית ד"ר ישראל גולדשטיין ברחוב פינסקר בגוש מס' 30021. תוכנית חיבור ביוב. חתך לאורך KL20M\294\2
ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות על המגרשים: גרנות, גודשטיין, שווילי. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מל"ל, דובנוב. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים KL20M\294\21
ירושלים. טלביה. מפת סימון מגרשים בגוש מס' 30021 ליד גן השושנים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. אבחנה בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מרקוס. למפה מסמך נלווה KLN20/294/13 KL20M\294\12
ירושלים. טלביה. מפת סימון תחום שטח שגבולותיו הרחובות י.ל. פינסקר ומרקוס. אבחנה לפי צבע בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/15 KL20M\294\14
ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. בכתב יד: ציון שמות משפחה בתחום שטחי המגרשים. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים. סימון מיקום הרחובות פינסקר, דובנוב. המפה הוכנה עבור קק"ל KL20M\359\3
תל אביב. בית לבינשטיין קרוסקל, רחוב פינסקר פינת רחוב אידלסון. בניין בן שלש קומות. חזית הבניין A175M\265\25
תיאור:
תל אביב, רחוב פינסקר. תכנית בניין, קומה ב
סימול: KH4\7981-2m
תיאור:
תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, תרשים המגרש, תרשים הסביבה, חישובי שטחים, קומות, חתכים וחזיתות
סימול: KH4\7981-4m
תיאור:
תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, קומות: מרתף, עמודים, א, ב, ג
סימול: KH4\7981-3m
תיאור:
תל אביב. בית ד"ר קרוסקל. תוכנית קומה ג', חתך הבניין וחזיתות מרחוב הס ומרחוב פינסקר
סימול: A175M\243\12
תיאור:
תל אביב. בית ד"ר קרוסקל. תוכנית הבלוק והמגרש בין הרחובות פינסקר,אידלסון והס. תוכניות קומה א', ב'
סימול: A175M\243\10
תיאור:
תל אביב. בית לבינשטיין קרוסקל, רחוב פינסקר פינת רחוב אידלסון. בניין בן שלש קומות. מפת סימון תחומי הבניין בין רחובות פינסקר אידלסון והס. מפת מיקום תוכנית כללית של המגרש
סימול: A175M\265\27
תיאור:
ירושלים. בית ד"ר ישראל גולדשטיין ברחוב פינסקר בגוש מס' 30021. תוכנית חיבור ביוב. חתך לאורך
סימול: KL20M\294\2
תיאור:
ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות על המגרשים: גרנות, גודשטיין, שווילי. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מל"ל, דובנוב. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים
סימול: KL20M\294\21
תיאור:
ירושלים. טלביה. מפת סימון מגרשים בגוש מס' 30021 ליד גן השושנים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. אבחנה בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מרקוס. למפה מסמך נלווה KLN20/294/13
סימול: KL20M\294\12
תיאור:
ירושלים. טלביה. מפת סימון תחום שטח שגבולותיו הרחובות י.ל. פינסקר ומרקוס. אבחנה לפי צבע בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/15
סימול: KL20M\294\14
תיאור:
ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. בכתב יד: ציון שמות משפחה בתחום שטחי המגרשים. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים. סימון מיקום הרחובות פינסקר, דובנוב. המפה הוכנה עבור קק"ל
סימול: KL20M\359\3
תיאור:
תל אביב. בית לבינשטיין קרוסקל, רחוב פינסקר פינת רחוב אידלסון. בניין בן שלש קומות. חזית הבניין
סימול: A175M\265\25
תל אביב, רחוב פינסקר. תכנית בניין, קומה ב
תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, תרשים המגרש, תרשים הסביבה, חישובי שטחים, קומות, חתכים וחזיתות
תל אביב, רחוב פינסקר 15. תכנית בניין, קומות: מרתף, עמודים, א, ב, ג
תל אביב. בית ד"ר קרוסקל. תוכנית קומה ג', חתך הבניין וחזיתות מרחוב הס ומרחוב פינסקר
תל אביב. בית ד"ר קרוסקל. תוכנית הבלוק והמגרש בין הרחובות פינסקר,אידלסון והס. תוכניות קומה א', ב'
תל אביב. בית לבינשטיין קרוסקל, רחוב פינסקר פינת רחוב אידלסון. בניין בן שלש קומות. מפת סימון תחומי הבניין בין רחובות פינסקר אידלסון והס. מפת מיקום תוכנית כללית של המגרש
ירושלים. בית ד"ר ישראל גולדשטיין ברחוב פינסקר בגוש מס' 30021. תוכנית חיבור ביוב. חתך לאורך
ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. ציון שמות על המגרשים: גרנות, גודשטיין, שווילי. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מל"ל, דובנוב. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים
ירושלים. טלביה. מפת סימון מגרשים בגוש מס' 30021 ליד גן השושנים. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. אבחנה בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. ציון שמות הרחובות הסמוכים: פינסקר, מרקוס. למפה מסמך נלווה KLN20/294/13
ירושלים. טלביה. מפת סימון תחום שטח שגבולותיו הרחובות י.ל. פינסקר ומרקוס. אבחנה לפי צבע בין שטחים שונים ללא מקרא מפרט. סימון תוואי מערך כבישים. למפה מסמך נלווה KLM20/294/15
ירושלים. טלביה. מפת מדידה גוש מס' 30021. חלוקה למגרשים וציון מספריהם. בכתב יד: ציון שמות משפחה בתחום שטחי המגרשים. בטבלה: מס' מגרש וגודל שטחו בדונמים. סימון מיקום הרחובות פינסקר, דובנוב. המפה הוכנה עבור קק"ל
תל אביב. בית לבינשטיין קרוסקל, רחוב פינסקר פינת רחוב אידלסון. בניין בן שלש קומות. חזית הבניין