תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פינסקר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
צוואתו של פינסקר פרלמן, משה BK\50527
מבחר ספרי קריאה גר-פינסקר, צפרירה BK\38213\ג
י.ל. פינסקר - ביבליוגרפיה שוחטמן, ברוך SOK\94099
ההוצאות של "אוטואמנציפאציה" ליהודה ליב פינסקר אברהמי, הלה BK\36478
אוטואמנצפציה : קטעים נבחרים מתוך תרגומו של אחד העם פינסקר, י.ל. BK\74407
ציונות: מבחר כותבים. יהודה לייב פינסקר, אחד העם, עיקב יצחק ריינס, אליעזר בן יהודה, זאב ז'בוטינסקי, דב בר בורוכב, אהרון דוד גורדון, יוסף חיים ברנר, מרדכי מרטין בובר, ברל כצנדסון, דוד בן גוריון צור, מוקי (עורך) BK\68597
Palaestinaliebe: Leon Pinsker, der Antisemitismus und die Anfaenge der nationaljuedischen Bewegung in Deutschland BK\66967
א סגולה צו די יודישע צרות פונם ספר "אוטואמנציפציה" וואס איז אפגדרוקט אין דער דייטשער שפראכע אברמוביץ, ש"י (מנדלי מוכר ספרים) - מתרגם BK\66100\12\8
משלי הגזרה והבניה על שימוש והבנינים בפעלי שפת עבר פינסקר, שמחה SOK\92881
Aus zwei Jahrhunderten: Beitraege zur neueren Geschichte der Juden SOK\91827
Leo Pinsker and Emma Lazarus SOK\92123
Pinsker and his brochure BK\66100\2\16