תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פרנץ אופנהיימר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעניין ספרו של עקיבא אטינגר אודות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל (גרמנית), 1917. המתכתבים: זלמן דוד לבונטין, נחום סוקולוב, פרנץ אופנהיימר, ארתור הנטקה, ארתור רופין, אדולף בהם וליאון יעבץ 1917- 1917 A111\13
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין "Gustav Fischer Verlag" בגרמניה בעניין השמדת כל ספרי פרנץ אופנהיימר בזמנו של היטלר (1947 - 1974), ובעניין תשובתו החיובית של לודוויג אופנהיימר בדבר סיוע לחידוש הוצאת כתבי אביו (1951); חוברת המכילה רשימת כתביו של פרנץ אופנהיימר שהוצאו מחדש: "System der Soziologie" 1947- 1974 A161\99
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אנשים שונים בענייני היישוב השיתופי מרחביה; רשימות, סקירות והצעות בענייני מרחביה. בין היתר התכתבות בין לודוויג אופנהיימר לבין אליעזר לוברני בקשר לעריכת ספר היובל, ובקשת הערכה על פעילותו של פרנץ אופנהיימר בהקמת מרחביה (11.11.1960 - 02.01.1961); התכתבות בעניין טיפולו של ישעיהו פרדר בהנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר בקשר למרחביה (10.06.1963 - 16.02.1964); התכתבות בעניין הקמת בית אופנהיימר במרחביה ליום הולדתו המאה (24.06.1963 - 30.03.1964); טיוטות, הערות וחישובים של פרויקטים מחקריים על מרחביה, יובל ה-50 של מרחביה והקמת בית על שם אופנהיימר 1957- 1965 A161\100
מכתבים אל מקס ובלה הירש מאת לודוויג אופנהיימר (בעניין אביו פרופסור פרנץ אופנהיימר), בצירוף מאמרים המודפסים במכונת כתיבה בנושא "פרנץ אופניימר וציונות"; ותעודות אישיות, כולל דרכון, של סינדי הסקל (Sidney Haskel) 1920- 1975 A500\6
דברי הערכה על מפעל חייו של פרנץ אופנהיימר כאחד המייסדים של הציונות המעשית (סקירות ומכתבים, בפרט מאת לודוויג אופנהיימר, בנו של פרנץ אופנהיימר) A161\87
התכתבות בין יהודה לודוויג אופנהיימר לבין אלכס ביין ומיכאל היימן - נציגי הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, בעניינים שונים הקשורים בעיקר להעברת סידור ארכיון פרנץ אופנהיימר ליעקב פרוידנברג וגצל אליקים קרסל, ומסירת כתבי יד של פרנץ אופנהיימר לידי הארכיון הציוני 1958- 1975 A161\109
מכתב מאת פרנץ אופנהיימר לבניו בעת ביקורו בארץ ישראל בהתיישבות השיתופית מרחביה (05.04.1913); קובץ מכתבים מאת פרנץ אופנהיימר, לוס אנג'לס, אל בניו, ותשובותיהם (1940 - 1943); מכתב מאת בתו רנטה אופנהיימר אל אחיה לודוויג (07.03.1964) 1913- 1964 A161\105
מאמר ביקורתי מאת יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין כתב היד של "התיאוריה" ("Die Theorie") מאת אביו פרנץ אופנהיימר (26.04.1919); תשובתו של פרנץ אופנהיימר לבנו על שאלותיו והזמנה לבוא לפרנקפורט (30.06.1919) 1919- 1919 A161\90
מכתב מאת פרנץ אופנהיימר, 21.09.1904 1904- 1904 A74\20
מכתבים אל ארתור הנטקה מאת פרנץ אופנהיימר בעניין יחסו לציונות, ומאמר ביקורת על הציונות 1906- 1907 A11\73
חוברת של בטאון "Bulletin" ובה: מאמר "Alex Bein: Franz Oppenheimer als Mensch und Zionist"; מאמר מאת ולטר פראוס (Walter Preus), ערכו המדעי של פרנץ אופנהיימר: "Franz Oppenheimers Wissenschaftliche Bedeutung"; מאמר בנוגע להתכתבות בין תאודור הרצל לבין פרנץ אופנהיימר: "Briefwechsel zwischen Theodor Herzl und Franz Oppenheimer" 1964- 1964 A161\111
שיר באנגלית מאת פרנץ אופנהיימר: "Germanomaniacs" (שלושה העתקים); אוסף של מלים בגרמנית שתורגמו לאנגלית, שירי רודיארד קיפלינג שתורגמו לגרמנית על ידי פרנץ אופנהיימר A161\108