תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך פרנץ אופנהיימר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים, איחולים והוקרה אל פרנץ אופנהיימר בקשר ליום הולדתו ה-75, מאת ידידים ותלמידיו לשעבר (פברואר - מרץ 1939) A161\77-1t Entire File
חוברת בהוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, האג, אלול תרע"ז - אוגוסט 1917 (מהסדרה "נאציאנאלפאנד-ביבליאטעק"), המכילה מאמרים מאת פרנץ אופנהיימר "דאס שותפות'דיגע און דאס פריוואטע ערד-אייגענטום" ומאת עקיבא אטינגר (עטינגער) "די פראקטישע מעלות פון דער ירושה-פאכט" A154\202-1t
מכתבים מאת יהודה לייב מגנס בעניין סיוע ליהודי תימן בארץ ישראל ובעניין ביקורו של פרנץ אופנהיימר בארצות הברית KKL1\7-6t
2 מכתבים אל יהודה לודוויג אופנהיימר מאת הריה בן-דוד (Harja Ben-David), מזכיר לשם כבוד של האגודה למדעי המדינה הישראלית, בעניין מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר (18.06.1967, 04.07.1967) A161\101-9t
רשימה מאת יוסף טרומפלדור בענייני היסודות הכלכליים של ההתיישבות החקלאית, בין היתר, לפי תורת פרנץ אופנהיימר (בכתב יד, ללא תאריך) A42\4-13t
מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יהודה לודוויג אופנהיימר ואל Wirtschaftspolitische Gesellschaft in Frankfurt am Main בעניין קבלת ספרים וכתבי יד של פרנץ אופנהיימר במצב טוב (27.02.1975, גרמנית, צילום) A161\109-3t
מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין כתב היד "Der Staat" מאת אביו פרנץ אופנהיימר (10.09.1969) A161\109-2t
מכתב מאת יהודה לודוויג אופנהיימר אל אלכס ביין בדבר כתב יד חשוב על פרנץ אופנהיימר עם הערות מאת יעקב פרוידנברג (11.03.1969) A161\109-1t
מכתב מאת יצחק מן, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין ראשי פרקים לספר על פרנץ אופנהיימר (22.06.1954) A161\94-10t
מכתב מאת מרטין מרדכי בובר אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין רעיונותיו של פרנץ אופנהיימר בענייני הערבים ועל התיאוריות שלו, 1944 A161\94-7t
מכתב מאת אידוב כהן (Idow Cohen) אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין השידור ברדיו על פרנץ אופנהיימר, 1944 A161\94-6t
מכתב מאת יהודה לודוויג אופנהיימר אל מרטין מרדכי בובר בעניין הוצאת מכתבי פרנץ אופנהיימר (גרמנית, העתק), 23.05.1944 A161\94-5t
תיאור:
מכתבים, איחולים והוקרה אל פרנץ אופנהיימר בקשר ליום הולדתו ה-75, מאת ידידים ותלמידיו לשעבר (פברואר - מרץ 1939)
סימול: A161\77-1t Entire File
תיאור:
חוברת בהוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, האג, אלול תרע"ז - אוגוסט 1917 (מהסדרה "נאציאנאלפאנד-ביבליאטעק"), המכילה מאמרים מאת פרנץ אופנהיימר "דאס שותפות'דיגע און דאס פריוואטע ערד-אייגענטום" ומאת עקיבא אטינגר (עטינגער) "די פראקטישע מעלות פון דער ירושה-פאכט"
סימול: A154\202-1t
תיאור:
מכתבים מאת יהודה לייב מגנס בעניין סיוע ליהודי תימן בארץ ישראל ובעניין ביקורו של פרנץ אופנהיימר בארצות הברית
סימול: KKL1\7-6t
תיאור:
2 מכתבים אל יהודה לודוויג אופנהיימר מאת הריה בן-דוד (Harja Ben-David), מזכיר לשם כבוד של האגודה למדעי המדינה הישראלית, בעניין מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר (18.06.1967, 04.07.1967)
סימול: A161\101-9t
תיאור:
רשימה מאת יוסף טרומפלדור בענייני היסודות הכלכליים של ההתיישבות החקלאית, בין היתר, לפי תורת פרנץ אופנהיימר (בכתב יד, ללא תאריך)
סימול: A42\4-13t
תיאור:
מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יהודה לודוויג אופנהיימר ואל Wirtschaftspolitische Gesellschaft in Frankfurt am Main בעניין קבלת ספרים וכתבי יד של פרנץ אופנהיימר במצב טוב (27.02.1975, גרמנית, צילום)
סימול: A161\109-3t
תיאור:
מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין כתב היד "Der Staat" מאת אביו פרנץ אופנהיימר (10.09.1969)
סימול: A161\109-2t
תיאור:
מכתב מאת יהודה לודוויג אופנהיימר אל אלכס ביין בדבר כתב יד חשוב על פרנץ אופנהיימר עם הערות מאת יעקב פרוידנברג (11.03.1969)
סימול: A161\109-1t
תיאור:
מכתב מאת יצחק מן, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין ראשי פרקים לספר על פרנץ אופנהיימר (22.06.1954)
סימול: A161\94-10t
תיאור:
מכתב מאת מרטין מרדכי בובר אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין רעיונותיו של פרנץ אופנהיימר בענייני הערבים ועל התיאוריות שלו, 1944
סימול: A161\94-7t
תיאור:
מכתב מאת אידוב כהן (Idow Cohen) אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין השידור ברדיו על פרנץ אופנהיימר, 1944
סימול: A161\94-6t
תיאור:
מכתב מאת יהודה לודוויג אופנהיימר אל מרטין מרדכי בובר בעניין הוצאת מכתבי פרנץ אופנהיימר (גרמנית, העתק), 23.05.1944
סימול: A161\94-5t
מכתבים, איחולים והוקרה אל פרנץ אופנהיימר בקשר ליום הולדתו ה-75, מאת ידידים ותלמידיו לשעבר (פברואר - מרץ 1939)
חוברת בהוצאת הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, האג, אלול תרע"ז - אוגוסט 1917 (מהסדרה "נאציאנאלפאנד-ביבליאטעק"), המכילה מאמרים מאת פרנץ אופנהיימר "דאס שותפות'דיגע און דאס פריוואטע ערד-אייגענטום" ומאת עקיבא אטינגר (עטינגער) "די פראקטישע מעלות פון דער ירושה-פאכט"
מכתבים מאת יהודה לייב מגנס בעניין סיוע ליהודי תימן בארץ ישראל ובעניין ביקורו של פרנץ אופנהיימר בארצות הברית
2 מכתבים אל יהודה לודוויג אופנהיימר מאת הריה בן-דוד (Harja Ben-David), מזכיר לשם כבוד של האגודה למדעי המדינה הישראלית, בעניין מרחביה והנצחת זכרו של פרנץ אופנהיימר (18.06.1967, 04.07.1967)
רשימה מאת יוסף טרומפלדור בענייני היסודות הכלכליים של ההתיישבות החקלאית, בין היתר, לפי תורת פרנץ אופנהיימר (בכתב יד, ללא תאריך)
מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יהודה לודוויג אופנהיימר ואל Wirtschaftspolitische Gesellschaft in Frankfurt am Main בעניין קבלת ספרים וכתבי יד של פרנץ אופנהיימר במצב טוב (27.02.1975, גרמנית, צילום)
מכתב מאת מיכאל היימן בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין כתב היד "Der Staat" מאת אביו פרנץ אופנהיימר (10.09.1969)
מכתב מאת יהודה לודוויג אופנהיימר אל אלכס ביין בדבר כתב יד חשוב על פרנץ אופנהיימר עם הערות מאת יעקב פרוידנברג (11.03.1969)
מכתב מאת יצחק מן, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין ראשי פרקים לספר על פרנץ אופנהיימר (22.06.1954)
מכתב מאת מרטין מרדכי בובר אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין רעיונותיו של פרנץ אופנהיימר בענייני הערבים ועל התיאוריות שלו, 1944
מכתב מאת אידוב כהן (Idow Cohen) אל יהודה לודוויג אופנהיימר בעניין השידור ברדיו על פרנץ אופנהיימר, 1944
מכתב מאת יהודה לודוויג אופנהיימר אל מרטין מרדכי בובר בעניין הוצאת מכתבי פרנץ אופנהיימר (גרמנית, העתק), 23.05.1944