תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך צבי הירש קלישר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון הרב צבי הירש קלישר. מכתב מאת הרב יחיאל מיכל פינס, ירושלים, אל יהודה לייב קלישר בעניין הצורך להשתמש בכספים שנשארו אחרי אביו, הרב צבי הירש קלישר, לרכישת קרקעות בפתח תקווה, ולא על יד קבר רחל 1883- 1883 A9\58
ארכיון הרב צבי הירש קלישר. 23 מכתבים מאת אישים שונים אל הרב צבי הירש קלישר ואל חברת ישוב ארץ ישראל בברלין (תר"ו - תרל"ה); והעתק של מכתב מאת הרב קלישר אל הרב יחיאל מיכל זאבלודובסקי בענייני ישוב ארץ ישראל והלכה (תרל"ג) 1846- 1875 A9\55
ארכיון הרב צבי הירש קלישר. מכתבים, הודעות מודפסות, כתבי יד בענייני חייו ופעילותו של הרב צבי קלישר: ספר העתקים של מכתבי הרב קלישר ושלושה מכתבים בודדים בכתב יד; בין היתר העתקי מכתבים אליו מאת הרב יקיר גירון, מחברת "כל ישראל חברים", מכתבים מאת הרב קלישר אל בתו האנכן בעניינים פרטיים ובענייני יישוב בארץ ישראל (שנת תרל"ג), אנשל רוטשילד (פרנקפורט, שנת תקצ"ו) והרב עזריאל הילדסהיימר (תרל"א, בצילום) 1836- 1875 A9\54
ארכיון הרב צבי הירש קלישר. כתב יד של הספר "אמונה ישרה" (חלקים א' - ב') מאת הרב צבי הירש קלישר [רשימה על המעטפה: "כתבי יד קדשי קדשים מאת ר' חיים יוסף יפה, שרצה להוציא לאור את כתבי קאלישר וקיבל את כתבי היד מבנו של קאלישר, ר' יהודה לייב"] A9\56
ארכיון הרב צבי הירש קלישר. דברי דפוס תרכ"ג - תרל"ב: גליון אחד של "כבוד הלבנון" (תוספת ל"בלבנון"), תרכ"ג ושני דפים של "המגיד", משנת תרל"ב המכילים מאמרים, בין היתר, מאת הרב צבי הירש קלישר והרב מאיר אורבך בענייני ישוב ארץ ישראל והקרבת קרבנות ובעניין רצונו של הרב קלישר לעלות לארץ ישראל; קול קורא מאת הרבנים אליהו גוטמאכר וקלישר בעניין חברת ישוב ארץ ישראל וחברת "כל ישראל חברים" (כרוז בעברית וגרמנית), 1866 1862- 1872 A9\57
אילן היוחסין של משפחת קלישר; מכתבים שנשלחו אל הרטה מנדלסון בניו יורק; תעודות הקשורות לתולדות משפחת קלישר, קטעי עיתונים, מאמרים וסקירות בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר 1891- 1972 A499\5
רשימות שונות בדבר אילן היוחסין של משפחת קלישר; התכתבות בין הרטה מנדלסון לבין בני משפחתה, נציגי מוסדות ואנשים פרטיים שונים; קטעי עיתונים ופרסומים שונים הקשורים לתולדות משפחת קלישר, מאמרים, סקירות ותקצירים, כולל תרגומים, בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר; דפי עד מטעם "יד ושם". בין המתכתבים: הנהלת מוסד הרב קוק, "יד ושם", הארכיון הציוני המרכזי 1872- 1971 A499\6
אלבום בולים. אישים: תיאודור הרצל, חיים נחמן ביאליק, מכס נורדאו, צבי הרמן שפירא, בנימין רוטשילד, יצחק לייב גולדברג, יונה קרמנצקי, מנחם אוסישקין, ליאו (יהודה אריה לייב) מוצקין, דוד וולפסון, מכס בודנהיימר, נ. דה-לימה, משה מונטיפיורי, שמואל מוהליבר, משה הס, יהודה לייב פינסקר, יחיאל צ'לנוב, אחד העם, חיים ארלוזורוב, יוסף טרומפלדור, אהרון דוד גורדון, יהודה לב מגנס, מרתין בובר, פרץ סמולנסקי, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ריצ'רד גוטהייל, אליעזר בן יהודה, צבי הירש קלישר, ה"מ קאלק, ב'. לאזר, ר"י אלקלעי, ש"מ לנדאו, אדמונד פלג, ברל כצנלסון, יחיאל מיכל פינס, יעקב קלצקין, יוסף חיים ברנר, מ"מ קפלן, ל. לואיסון KKL11\1
מכתבים וגלויות אל הרטה מנדלוביץ' בברסלאו מאת בני המשפחה וידידים, ביניהם מרדכי וייץ, הרב יהודה לייב ליפשיץ, פאול קאליש, בעניינים גנאלוגיים של משפחת קאליש (קלישר), בצירוף קטעי עיתונים ומאמרים וסקירות ביוגרפיים המודפסים במכונת כתיבה בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר 1929- 1941 A499\3
מאמרים בעניין חייו ופעילותו של הרב צבי הירש קלישר, בפרט מתוך אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו של דוד תדהר; מאמרים, סקירות ורשימות במכונת כתיבה ובכתב יד, כולל תרגומים, בעניין הרב קלישר מאת מחברים אחרים, ביניהם הדסה בן-עמי, בצירוף מכתבים אל הרטה מנדלסון מאת מחברי המאמרים A499\2
ארכיון חיים יוסף יפה. 6 העתקים וטיוטות של מכתבים מאת חיים יוסף יפה אל אברהם הירש דושמן (לידא), אל מאיר נח לוין (וילנה), אל אליהו הלוי לוין-אפשטיין ואחרים, בעניין כתבי יד של הרב צבי הירש קלישר ואליהו גוטמכר בדבר כרמו ברחובות 1887- 1899 A9\95
ארכיון חיים יוסף יפה. כתבים שהוא הכין להוצאת הספר "דרישת ציון" של הרב צבי הירש קלישר (תרל"ד - תרמ"ט) 1874- 1889 A9\94