תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך צבי הירש קלישר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת הרב נחום מנשה (רופץ) אל הרב צבי הירש קלישר בענייני הלכה בתוספת תשובה של הרב קלישר, תר"ו (1845) A9\55-11t
העתק של מכתב מאת יחיאל מיכל זאבלודובסקי אל הרב צבי הירש קלישר ותשובת הרב קלישר בעניין הספר "דרישת ציון" וחברת ישוב ארץ ישראל, תרכ"ג (הועתק על ידי אלתר דרויאנוב) A9\55-5t
מכתב מאת יוסף יוספזון מווילנה אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל, (למכתב נוספו הערות מאת הרב קלישר), י"ד ניסן תרכ"ג A9\55-6t
תשובה מאת הרב מרדכי גימפל יפה על שאלה בענייני הלכה שעוררה על ידי הרב צבי הירש קלישר, והערות מאת הרב קלישר (לפני שנת תרל"ה) A9\55-7t
מכתב מאת עזריאל זליג הויזדורף אל הרב צבי הירש קלישר בעניין רכישת קרקעות על יד יריחו, תרל"ג (1873) A9\55-2t
3 מכתבים מאת הרב עזריאל הילדסהיימר אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל ובענייני הלכה, תר"ל - תר"ג A9\55-3t
מכתב מאת הרב שמואל הילמן אל הרב צבי הירש קלישר בענייני הלכה, תרל"ה A9\55-4t
מכתב מאת שואל פולק (פוליאק) מירושלים אל הרב צבי הירש קלישר בעניין הצורך לתמוך בלומדי תורב בירושלים, תרל"ג A9\55-12t
מכתב מאת אלתר קויפמן מניקרשט אל הרב צבי הירש קלישר בעניין עליית יהודים לארץ ישראל ויסוד כפר עבורם (י"ג אלול תרל"ג) A9\55-13t
מכתב מאת הרב אברהם (אלברט) כהן אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל (פריס, שנת תרכ"ט) A9\55-9t
מכתב מאת הרב ישראל יהושע (קוטנא) אל הרב צבי הירש קלישר בעניין ישוב יהודים על בקרקע בארץ ישראל, תר"ל A9\55-8t
מכתב מאת אברהם ליכט, תושב העיר ממל, אל הרב צבי הירש קלישר בעניין פעולותיו בשליחות חברת ישוב ארץ ישראל (ה' אלול תרכ"ג) A9\55-10t
תיאור:
מכתב מאת הרב נחום מנשה (רופץ) אל הרב צבי הירש קלישר בענייני הלכה בתוספת תשובה של הרב קלישר, תר"ו (1845)
סימול: A9\55-11t
תיאור:
העתק של מכתב מאת יחיאל מיכל זאבלודובסקי אל הרב צבי הירש קלישר ותשובת הרב קלישר בעניין הספר "דרישת ציון" וחברת ישוב ארץ ישראל, תרכ"ג (הועתק על ידי אלתר דרויאנוב)
סימול: A9\55-5t
תיאור:
מכתב מאת יוסף יוספזון מווילנה אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל, (למכתב נוספו הערות מאת הרב קלישר), י"ד ניסן תרכ"ג
סימול: A9\55-6t
תיאור:
תשובה מאת הרב מרדכי גימפל יפה על שאלה בענייני הלכה שעוררה על ידי הרב צבי הירש קלישר, והערות מאת הרב קלישר (לפני שנת תרל"ה)
סימול: A9\55-7t
תיאור:
מכתב מאת עזריאל זליג הויזדורף אל הרב צבי הירש קלישר בעניין רכישת קרקעות על יד יריחו, תרל"ג (1873)
סימול: A9\55-2t
תיאור:
3 מכתבים מאת הרב עזריאל הילדסהיימר אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל ובענייני הלכה, תר"ל - תר"ג
סימול: A9\55-3t
תיאור:
מכתב מאת הרב שמואל הילמן אל הרב צבי הירש קלישר בענייני הלכה, תרל"ה
סימול: A9\55-4t
תיאור:
מכתב מאת שואל פולק (פוליאק) מירושלים אל הרב צבי הירש קלישר בעניין הצורך לתמוך בלומדי תורב בירושלים, תרל"ג
סימול: A9\55-12t
תיאור:
מכתב מאת אלתר קויפמן מניקרשט אל הרב צבי הירש קלישר בעניין עליית יהודים לארץ ישראל ויסוד כפר עבורם (י"ג אלול תרל"ג)
סימול: A9\55-13t
תיאור:
מכתב מאת הרב אברהם (אלברט) כהן אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל (פריס, שנת תרכ"ט)
סימול: A9\55-9t
תיאור:
מכתב מאת הרב ישראל יהושע (קוטנא) אל הרב צבי הירש קלישר בעניין ישוב יהודים על בקרקע בארץ ישראל, תר"ל
סימול: A9\55-8t
תיאור:
מכתב מאת אברהם ליכט, תושב העיר ממל, אל הרב צבי הירש קלישר בעניין פעולותיו בשליחות חברת ישוב ארץ ישראל (ה' אלול תרכ"ג)
סימול: A9\55-10t
מכתב מאת הרב נחום מנשה (רופץ) אל הרב צבי הירש קלישר בענייני הלכה בתוספת תשובה של הרב קלישר, תר"ו (1845)
העתק של מכתב מאת יחיאל מיכל זאבלודובסקי אל הרב צבי הירש קלישר ותשובת הרב קלישר בעניין הספר "דרישת ציון" וחברת ישוב ארץ ישראל, תרכ"ג (הועתק על ידי אלתר דרויאנוב)
מכתב מאת יוסף יוספזון מווילנה אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל, (למכתב נוספו הערות מאת הרב קלישר), י"ד ניסן תרכ"ג
תשובה מאת הרב מרדכי גימפל יפה על שאלה בענייני הלכה שעוררה על ידי הרב צבי הירש קלישר, והערות מאת הרב קלישר (לפני שנת תרל"ה)
מכתב מאת עזריאל זליג הויזדורף אל הרב צבי הירש קלישר בעניין רכישת קרקעות על יד יריחו, תרל"ג (1873)
3 מכתבים מאת הרב עזריאל הילדסהיימר אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל ובענייני הלכה, תר"ל - תר"ג
מכתב מאת הרב שמואל הילמן אל הרב צבי הירש קלישר בענייני הלכה, תרל"ה
מכתב מאת שואל פולק (פוליאק) מירושלים אל הרב צבי הירש קלישר בעניין הצורך לתמוך בלומדי תורב בירושלים, תרל"ג
מכתב מאת אלתר קויפמן מניקרשט אל הרב צבי הירש קלישר בעניין עליית יהודים לארץ ישראל ויסוד כפר עבורם (י"ג אלול תרל"ג)
מכתב מאת הרב אברהם (אלברט) כהן אל הרב צבי הירש קלישר בענייני ישוב ארץ ישראל (פריס, שנת תרכ"ט)
מכתב מאת הרב ישראל יהושע (קוטנא) אל הרב צבי הירש קלישר בעניין ישוב יהודים על בקרקע בארץ ישראל, תר"ל
מכתב מאת אברהם ליכט, תושב העיר ממל, אל הרב צבי הירש קלישר בעניין פעולותיו בשליחות חברת ישוב ארץ ישראל (ה' אלול תרכ"ג)