תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך צבי הירש קלישר
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1961 גיליון 49, אוקטובר. מכבייה. רבי צבי הירש קלישר - דרישת ציון. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה. KRU\21271
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902) KRA\1963
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1961 גיליון 49, אוקטובר. מכבייה. רבי צבי הירש קלישר - דרישת ציון. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
סימול: KRU\21271
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902)
סימול: KRA\1963
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1961 גיליון 49, אוקטובר. מכבייה. רבי צבי הירש קלישר - דרישת ציון. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. "בארץ". תצלומים של מנחם אוסישקין נואם, הברון בנימין רוטשילד והרב צבי הירש קלישר, תצלום משותף של הלורד בלפור, נחום סוקולוב וד"ר חיים ויצמן. טקסט המכיל ידיעות על הנעשה במלחמה בחזית רוסיה ועל מצבם של היהודים שם, ציטוט מדברי ד"ר חיים ויצמן בכינוס הציוני הארצי. דוגמת בול הקרן הקימת (ראה גם KRA1902)