תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך צדוק ליסבונה
מוצגים פריטים 1 - 11 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם העדות היהודית הספרדית בחיפה. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס KRU\18092
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נרצח ע"י שודדים. מטעם ברקליס בנק. הלוויתו תצא מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס KRU\18090
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. נפל חלל במלאותו את צו הישוב. מטעם ועד הקהילה חיפה KRU\17659
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם חברת חסד של אמת עזרת אחים. הלוויתו תצה מביה"ס חכי"ח (אליאנס) KRU\18095
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. חבר מרצחים ושודדים רצחו את יקירנו. מטעם המשפחה. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס KRU\18097
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. נפל חלל בהיאבקותו עם מרצחים. מטעם מועצת פועלי חיפה - המחלקה לעדות המזרח. הלוויתו תצא מבית חולים רוטשילד KRU\18089
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם ארגון יהודי סוריה והלבנון. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס עד תיאטרון ארמון KRU\18091
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם דגל ציון, חיפה. הלוויתו תצה מביה"ס חכי"ח (אליאנס) KRU\18094
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נפל חלל ע"י כנופיית מרצחים. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד KRU\18093
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם בית הכנסת היכל נתנאל. הלוויתו תצא מביה"ס חכי"ח (אליאנס) KRU\18096
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נפל חלל בעת מילוי תפקידו. מטעם ההנהלה וחבר פקידי בנק ברקליס, תל אביב KRU\18098
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם העדות היהודית הספרדית בחיפה. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס
סימול: KRU\18092
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נרצח ע"י שודדים. מטעם ברקליס בנק. הלוויתו תצא מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס
סימול: KRU\18090
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. נפל חלל במלאותו את צו הישוב. מטעם ועד הקהילה חיפה
סימול: KRU\17659
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם חברת חסד של אמת עזרת אחים. הלוויתו תצה מביה"ס חכי"ח (אליאנס)
סימול: KRU\18095
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. חבר מרצחים ושודדים רצחו את יקירנו. מטעם המשפחה. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס
סימול: KRU\18097
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. נפל חלל בהיאבקותו עם מרצחים. מטעם מועצת פועלי חיפה - המחלקה לעדות המזרח. הלוויתו תצא מבית חולים רוטשילד
סימול: KRU\18089
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם ארגון יהודי סוריה והלבנון. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס עד תיאטרון ארמון
סימול: KRU\18091
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם דגל ציון, חיפה. הלוויתו תצה מביה"ס חכי"ח (אליאנס)
סימול: KRU\18094
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נפל חלל ע"י כנופיית מרצחים. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד
סימול: KRU\18093
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם בית הכנסת היכל נתנאל. הלוויתו תצא מביה"ס חכי"ח (אליאנס)
סימול: KRU\18096
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נפל חלל בעת מילוי תפקידו. מטעם ההנהלה וחבר פקידי בנק ברקליס, תל אביב
סימול: KRU\18098
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם העדות היהודית הספרדית בחיפה. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נרצח ע"י שודדים. מטעם ברקליס בנק. הלוויתו תצא מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. נפל חלל במלאותו את צו הישוב. מטעם ועד הקהילה חיפה
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם חברת חסד של אמת עזרת אחים. הלוויתו תצה מביה"ס חכי"ח (אליאנס)
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. חבר מרצחים ושודדים רצחו את יקירנו. מטעם המשפחה. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. נפל חלל בהיאבקותו עם מרצחים. מטעם מועצת פועלי חיפה - המחלקה לעדות המזרח. הלוויתו תצא מבית חולים רוטשילד
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם ארגון יהודי סוריה והלבנון. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד ותעבור ע"י ביה"ס אליאנס עד תיאטרון ארמון
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם דגל ציון, חיפה. הלוויתו תצה מביה"ס חכי"ח (אליאנס)
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נפל חלל ע"י כנופיית מרצחים. הלוויתו תצה מבית החולים רוטשילד
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק. מטעם בית הכנסת היכל נתנאל. הלוויתו תצא מביה"ס חכי"ח (אליאנס)
מודעות אבל, אזכרות. ליסבונה צדוק, אשר נפל חלל בעת מילוי תפקידו. מטעם ההנהלה וחבר פקידי בנק ברקליס, תל אביב