תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך רוזה גינוסר
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
האחיות לבית הכהן, בנות מרדכי בן הלל ושפרה בתיה. מימין לשמאל: רוזה גינוסר שהייתה עורכת הדין הראשונה בא"י (רעייתו של שלמה גינוסר - גינצברג, בנו של אחד העם), דינה הכהן, חנה רופין, 14/4/1928 GNAR\330968
האחיות לבית הכהן, בנות מרדכי בן הלל ושפרה בתיה. מימין לשמאל: דינה הכהן, רוזה גינוסר שהייתה עורכת הדין הראשונה בא"י (רעייתו של שלמה גינוסר - גינצברג, בנו של אחד העם), חנה רופין, 14/4/1928 1928 GNAR\330969
חיים יסקי. רוזה גינוסר בחזית בית המשפט בירושלים, 1930. 1930 PHG\1103915
רוזה ( גינצברג) גינוסר, ממנהיגות ה " ויצו" בארץ- ישראל ( 1949) . 1949 PHG\1011020
חיים יסקי. רוזה גינוסר בחזית בית המשפט בירושלים, 1930. 1930 PHG\1103915.1
ביה"ס חקלאי עיינות - חגיגות העשור-רוזה גינוסר ועדה פישמן PHWI\1245181
תיאור:
האחיות לבית הכהן, בנות מרדכי בן הלל ושפרה בתיה. מימין לשמאל: רוזה גינוסר שהייתה עורכת הדין הראשונה בא"י (רעייתו של שלמה גינוסר - גינצברג, בנו של אחד העם), דינה הכהן, חנה רופין, 14/4/1928
סימול: GNAR\330968
תיאור:
האחיות לבית הכהן, בנות מרדכי בן הלל ושפרה בתיה. מימין לשמאל: דינה הכהן, רוזה גינוסר שהייתה עורכת הדין הראשונה בא"י (רעייתו של שלמה גינוסר - גינצברג, בנו של אחד העם), חנה רופין, 14/4/1928
שנה: 1928 סימול: GNAR\330969
תיאור:
חיים יסקי. רוזה גינוסר בחזית בית המשפט בירושלים, 1930.
שנה: 1930 סימול: PHG\1103915
תיאור:
רוזה ( גינצברג) גינוסר, ממנהיגות ה " ויצו" בארץ- ישראל ( 1949) .
שנה: 1949 סימול: PHG\1011020
תיאור:
חיים יסקי. רוזה גינוסר בחזית בית המשפט בירושלים, 1930.
שנה: 1930 סימול: PHG\1103915.1
תיאור:
ביה"ס חקלאי עיינות - חגיגות העשור-רוזה גינוסר ועדה פישמן
סימול: PHWI\1245181
האחיות לבית הכהן, בנות מרדכי בן הלל ושפרה בתיה. מימין לשמאל: רוזה גינוסר שהייתה עורכת הדין הראשונה בא"י (רעייתו של שלמה גינוסר - גינצברג, בנו של אחד העם), דינה הכהן, חנה רופין, 14/4/1928
האחיות לבית הכהן, בנות מרדכי בן הלל ושפרה בתיה. מימין לשמאל: דינה הכהן, רוזה גינוסר שהייתה עורכת הדין הראשונה בא"י (רעייתו של שלמה גינוסר - גינצברג, בנו של אחד העם), חנה רופין, 14/4/1928
חיים יסקי. רוזה גינוסר בחזית בית המשפט בירושלים, 1930.
רוזה ( גינצברג) גינוסר, ממנהיגות ה " ויצו" בארץ- ישראל ( 1949) .
חיים יסקי. רוזה גינוסר בחזית בית המשפט בירושלים, 1930.
ביה"ס חקלאי עיינות - חגיגות העשור-רוזה גינוסר ועדה פישמן