תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
טפסי תרומות לקרן קיימת לישראל בפולין עבור יישובים בעמק יזרעאל (אב תרפ"ד \ פורים תרפ"ה) ועותקי תכנית החלוקה של חלקות א' וב' בשכונת רחביה בירושלים, נעשתה על ידי ריכרד קאופמן - אדריכל חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל 1924- 1925 A154\173
התכתבות אישית. בעיקר בגרמנית של אסתר קאופמן, הבת של ריכרד קאופמן 1948- 1948 A175\352
התכתבות בין סיימון רייך (Simon Reich) לבין ריכרד קאופמן 1924- 1924 A215\130
מכתבים אישיים מאת ריכרד קאופמן אל אירן צילצר 1937- 1939 AK859\1
תערוכת האדריכל ריכרד קאופמן "יצירות והגשמתן" - תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן בהשתתפות בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד בירושלים, יוני - יולי 1947. תכניות ולוחות זמנים, התכתבות, סיכומי החלטות של ישיבת הנהלת "בצלאל" וקטעי עיתונים בעניין התערוכה (01.07.1947 - 31.07.1947) 1947- 1947 KH4\5538
תערוכות שונות. תערוכת פינות קרן היסוד, תמוז תש"ז; תערוכת האדריכל ריכרד קאופמן בבית הנכות "בצלאל", ירושלים, 07.06.1947 - 05.07.1947; ותערוכות אחרות. רשימות המוסדות המשתתפים בתערוכות ומוזמנים למסיבות לגבי התערוכות; הזמנות, הודעות, תוכניות והצעות, תזכירים, סקירות, קטעי עיתונים ותדפיסים, והתכתבות בין קרן היסוד לבין נציגי מוסדות, חברות, אגודות, בתי חרושת, ארגונים שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בעיקר בעניין תערוכת האדריכל קאופמן (01.01.1947 - 31.06.1947) 1947- 1947 KH4\5530\1
חולות ראשון לציון. התכתבות עם אדריכל ריכרד קאופמן 1953- 1959 L18\7336
[קופסה מס' 1] רישום מפורט של תוכן התיקים בארכיון קאופמן (קלסר צהוב); רשימות של תוכניות קאופמן בארכיון הציוני; כתב היד של עבודת הדוקטורט של אוריאל אדיב; התכתבות עם שונים בעניין עבודת הדוקטורט, 1983-1985 (קלסר כתום); איסוף חומר על קאופמן, קורות חיים; רשימת תוכניות; נסיונות להנצחת פועלו; קטעי עיתונים AK826\1
התכתבות בין אברהם הרצפלד, י"ג שבט תשי"ח - 03.02.1958, לבין יהושע מנוח ח' אדר תשי"ח, בעניין מצבו הבריאותי של ריכרד קאופמן 1958- 1958 A193\413
חיבור על ריכרד קאופמן מאת לוטה כהן: Richard Kaufmann"Architekt und Staedtebauer Sein Werk im fruehen in "Palaestina, והתכתבות עם H. Tramer בעניין החיבור 1974- 1974 AK375\6
"תכניות והגשמתן: תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן". חוברת מאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד. ירושלים, 1947 (עותקי חוברות ללא עטיפה, בעברית ובאנגלית) 1947- 1947 KH4\5530\2
חיבור על ריכרד קאופמן מאת לוטה כהן: "Richard Kaufmann Architekt und Staedtebauer Sein Werk im fruehen in Palaestina" AK375\4