תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת יוסף זלצמן, תל אביב, אל יוליוס שינדלר בעניין הפרויקט "אתלית" של ריכרד קאופמן A222\100-3t
מכתב מאת גברת ר.[?] ויטלס, יו"ר המחלקה לנופש של ארגון נשות הדסה, אל ריכרד קאופמן בעניין תכנון הפארק A175\109-1t
חוברות בעברית ובאנגלית "תכניות והגשמתן. תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן \ From Planning to Reality. An Exhibition of Plans and Photographaps" בהוצאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד בירושלים המכילות קטלוג של תערוכת יצירות ריכרד קאופמן (Richard Kaufmann), ירושלים, 1947 A605\420-3t
"תכניות והגשמתן \ From Planning to Reality. תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן" \ An Exhibition of Plans and Photographs, חוברת מאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד, דפוס "ירושלים", 1947 (מהדורות בעברית ובאנגלית) A605\474-5t
מכתב מאת מרדכי נרקיס אל המהנדס והאדריכל ריכרד קאופמן בעניין הזמנה לכהן בחבר השופטים של התערוכה "אמנות שימושית" A175\322-2t
מכתב מאת ריכרד קאופמן אל שרלוטה כהן, יולי 1921 AK375\1-1t
מפה של הכרמל המרכזי. אדריכל ריכרד קאופמן, יוני 1923 L18\6488-79
הזמנה לפתיחת תערוכה של יצירות האדריכל ריכרד קאופמן A195\35-4t
מבחן לקבלת דיפלומה בארכיטקטורה. ניתוח תכנית למוזיאון משפחתי. 2 לאוגוסט 1912 A175\375-1t
"תכניות והגשמתן – תערוכה ליובלו השישים של ריכרד קאופמן", דבר דפוס מאת בית הנכות הלאומי בצלאל וקרן היסוד בעניין הקשר בין עבודתו של קאופמן וקרן היסוד KH8\249\2-5t
תדפיס של מאמר מאת אוריאל אדיב "ריכרד קאופמן – חלוץ מתכנני העיר והכפר בישראל" AK826\1-1t
פירוט פרטי חלונות ודלתות. מסמך שצורף למפה שסימולה A175M\188\58 A175\115-1t
תיאור:
מכתב מאת יוסף זלצמן, תל אביב, אל יוליוס שינדלר בעניין הפרויקט "אתלית" של ריכרד קאופמן
סימול: A222\100-3t
תיאור:
מכתב מאת גברת ר.[?] ויטלס, יו"ר המחלקה לנופש של ארגון נשות הדסה, אל ריכרד קאופמן בעניין תכנון הפארק
סימול: A175\109-1t
תיאור:
חוברות בעברית ובאנגלית "תכניות והגשמתן. תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן \ From Planning to Reality. An Exhibition of Plans and Photographaps" בהוצאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד בירושלים המכילות קטלוג של תערוכת יצירות ריכרד קאופמן (Richard Kaufmann), ירושלים, 1947
סימול: A605\420-3t
תיאור:
"תכניות והגשמתן \ From Planning to Reality. תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן" \ An Exhibition of Plans and Photographs, חוברת מאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד, דפוס "ירושלים", 1947 (מהדורות בעברית ובאנגלית)
סימול: A605\474-5t
תיאור:
מכתב מאת מרדכי נרקיס אל המהנדס והאדריכל ריכרד קאופמן בעניין הזמנה לכהן בחבר השופטים של התערוכה "אמנות שימושית"
סימול: A175\322-2t
תיאור:
מכתב מאת ריכרד קאופמן אל שרלוטה כהן, יולי 1921
סימול: AK375\1-1t
תיאור:
מפה של הכרמל המרכזי. אדריכל ריכרד קאופמן, יוני 1923
סימול: L18\6488-79
תיאור:
הזמנה לפתיחת תערוכה של יצירות האדריכל ריכרד קאופמן
סימול: A195\35-4t
תיאור:
מבחן לקבלת דיפלומה בארכיטקטורה. ניתוח תכנית למוזיאון משפחתי. 2 לאוגוסט 1912
סימול: A175\375-1t
תיאור:
"תכניות והגשמתן – תערוכה ליובלו השישים של ריכרד קאופמן", דבר דפוס מאת בית הנכות הלאומי בצלאל וקרן היסוד בעניין הקשר בין עבודתו של קאופמן וקרן היסוד
סימול: KH8\249\2-5t
תיאור:
תדפיס של מאמר מאת אוריאל אדיב "ריכרד קאופמן – חלוץ מתכנני העיר והכפר בישראל"
סימול: AK826\1-1t
תיאור:
פירוט פרטי חלונות ודלתות. מסמך שצורף למפה שסימולה A175M\188\58
סימול: A175\115-1t
מכתב מאת יוסף זלצמן, תל אביב, אל יוליוס שינדלר בעניין הפרויקט "אתלית" של ריכרד קאופמן
מכתב מאת גברת ר.[?] ויטלס, יו"ר המחלקה לנופש של ארגון נשות הדסה, אל ריכרד קאופמן בעניין תכנון הפארק
חוברות בעברית ובאנגלית "תכניות והגשמתן. תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן \ From Planning to Reality. An Exhibition of Plans and Photographaps" בהוצאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד בירושלים המכילות קטלוג של תערוכת יצירות ריכרד קאופמן (Richard Kaufmann), ירושלים, 1947
"תכניות והגשמתן \ From Planning to Reality. תערוכה ליובלו הששים של ריכרד קאופמן" \ An Exhibition of Plans and Photographs, חוברת מאת בית הנכות הלאומי "בצלאל" בשיתוף עם קרן היסוד, דפוס "ירושלים", 1947 (מהדורות בעברית ובאנגלית)
מכתב מאת מרדכי נרקיס אל המהנדס והאדריכל ריכרד קאופמן בעניין הזמנה לכהן בחבר השופטים של התערוכה "אמנות שימושית"
מכתב מאת ריכרד קאופמן אל שרלוטה כהן, יולי 1921
מפה של הכרמל המרכזי. אדריכל ריכרד קאופמן, יוני 1923
הזמנה לפתיחת תערוכה של יצירות האדריכל ריכרד קאופמן
מבחן לקבלת דיפלומה בארכיטקטורה. ניתוח תכנית למוזיאון משפחתי. 2 לאוגוסט 1912
"תכניות והגשמתן – תערוכה ליובלו השישים של ריכרד קאופמן", דבר דפוס מאת בית הנכות הלאומי בצלאל וקרן היסוד בעניין הקשר בין עבודתו של קאופמן וקרן היסוד
תדפיס של מאמר מאת אוריאל אדיב "ריכרד קאופמן – חלוץ מתכנני העיר והכפר בישראל"
פירוט פרטי חלונות ודלתות. מסמך שצורף למפה שסימולה A175M\188\58