תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מפה של הכרמל המרכזי. אדריכל ריכרד קאופמן, יוני 1923 L18\6488-79
הזמנה לפתיחת תערוכה של יצירות האדריכל ריכרד קאופמן A195\35-4t
מבחן לקבלת דיפלומה בארכיטקטורה. ניתוח תכנית למוזיאון משפחתי. 2 לאוגוסט 1912 A175\375-1t
מכתב מאת מרדכי נרקיס אל המהנדס והאדריכל ריכרד קאופמן בעניין הזמנה לכהן בחבר השופטים של התערוכה "אמנות שימושית" A175\322-2t
מכתב מאת ריכרד קאופמן אל שרלוטה כהן, יולי 1921 AK375\1-1t
"תכניות והגשמתן – תערוכה ליובלו השישים של ריכרד קאופמן", דבר דפוס מאת בית הנכות הלאומי בצלאל וקרן היסוד בעניין הקשר בין עבודתו של קאופמן וקרן היסוד KH8\249\2-5t
פירוט פרטי חלונות ודלתות. מסמך שצורף למפה שסימולה A175M\188\58 A175\115-1t
תדפיס של מאמר מאת אוריאל אדיב "ריכרד קאופמן – חלוץ מתכנני העיר והכפר בישראל" AK826\1-1t
חוזה מכירת קרקע לדוד אברמוביץ, רומניה. חלוקת הקרקע נעשתה על ידי ריכרד קאופמן, 09.06.1925 AK832\11-1t
"ריכרד קאופמן – תולדות חיים בשילוב עם קטלוג עבודות" מאת אוריאל אדיב AK826\1-2t
מכתב בעניין אי קבלת ההספד מאת מנוח אודות ריכרד קאופמן להדפסה בעיתון, כ"ט שבט תשי"ט A193\713-1t
מכתב מאת בנימין תמוז, עיתון "הארץ", אל יהושע מנוח, בעניין מאמר מאת מנוח אודות ריכרד קאופמן, 16.12.1958 A193\444-2t
תיאור:
מפה של הכרמל המרכזי. אדריכל ריכרד קאופמן, יוני 1923
סימול: L18\6488-79
תיאור:
הזמנה לפתיחת תערוכה של יצירות האדריכל ריכרד קאופמן
סימול: A195\35-4t
תיאור:
מבחן לקבלת דיפלומה בארכיטקטורה. ניתוח תכנית למוזיאון משפחתי. 2 לאוגוסט 1912
סימול: A175\375-1t
תיאור:
מכתב מאת מרדכי נרקיס אל המהנדס והאדריכל ריכרד קאופמן בעניין הזמנה לכהן בחבר השופטים של התערוכה "אמנות שימושית"
סימול: A175\322-2t
תיאור:
מכתב מאת ריכרד קאופמן אל שרלוטה כהן, יולי 1921
סימול: AK375\1-1t
תיאור:
"תכניות והגשמתן – תערוכה ליובלו השישים של ריכרד קאופמן", דבר דפוס מאת בית הנכות הלאומי בצלאל וקרן היסוד בעניין הקשר בין עבודתו של קאופמן וקרן היסוד
סימול: KH8\249\2-5t
תיאור:
פירוט פרטי חלונות ודלתות. מסמך שצורף למפה שסימולה A175M\188\58
סימול: A175\115-1t
תיאור:
תדפיס של מאמר מאת אוריאל אדיב "ריכרד קאופמן – חלוץ מתכנני העיר והכפר בישראל"
סימול: AK826\1-1t
תיאור:
חוזה מכירת קרקע לדוד אברמוביץ, רומניה. חלוקת הקרקע נעשתה על ידי ריכרד קאופמן, 09.06.1925
סימול: AK832\11-1t
תיאור:
"ריכרד קאופמן – תולדות חיים בשילוב עם קטלוג עבודות" מאת אוריאל אדיב
סימול: AK826\1-2t
תיאור:
מכתב בעניין אי קבלת ההספד מאת מנוח אודות ריכרד קאופמן להדפסה בעיתון, כ"ט שבט תשי"ט
סימול: A193\713-1t
תיאור:
מכתב מאת בנימין תמוז, עיתון "הארץ", אל יהושע מנוח, בעניין מאמר מאת מנוח אודות ריכרד קאופמן, 16.12.1958
סימול: A193\444-2t
מפה של הכרמל המרכזי. אדריכל ריכרד קאופמן, יוני 1923
הזמנה לפתיחת תערוכה של יצירות האדריכל ריכרד קאופמן
מבחן לקבלת דיפלומה בארכיטקטורה. ניתוח תכנית למוזיאון משפחתי. 2 לאוגוסט 1912
מכתב מאת מרדכי נרקיס אל המהנדס והאדריכל ריכרד קאופמן בעניין הזמנה לכהן בחבר השופטים של התערוכה "אמנות שימושית"
מכתב מאת ריכרד קאופמן אל שרלוטה כהן, יולי 1921
"תכניות והגשמתן – תערוכה ליובלו השישים של ריכרד קאופמן", דבר דפוס מאת בית הנכות הלאומי בצלאל וקרן היסוד בעניין הקשר בין עבודתו של קאופמן וקרן היסוד
פירוט פרטי חלונות ודלתות. מסמך שצורף למפה שסימולה A175M\188\58
תדפיס של מאמר מאת אוריאל אדיב "ריכרד קאופמן – חלוץ מתכנני העיר והכפר בישראל"
חוזה מכירת קרקע לדוד אברמוביץ, רומניה. חלוקת הקרקע נעשתה על ידי ריכרד קאופמן, 09.06.1925
"ריכרד קאופמן – תולדות חיים בשילוב עם קטלוג עבודות" מאת אוריאל אדיב
מכתב בעניין אי קבלת ההספד מאת מנוח אודות ריכרד קאופמן להדפסה בעיתון, כ"ט שבט תשי"ט
מכתב מאת בנימין תמוז, עיתון "הארץ", אל יהושע מנוח, בעניין מאמר מאת מנוח אודות ריכרד קאופמן, 16.12.1958