תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מוצרים למכירה/תצוגה (?) מפת יישוב של ריכרד קאופמן. ברקע ציור של מושבה (?) NKH\485685
ריכרד קאופמן. PHG\1111335
ריכרד קאופמן. PHG\1111338
ריכרד קאופמן. PHG\1111339
ריכרד קאופמן. PHG\1111328
ריכרד קאופמן. PHG\1111344
ריכרד קאופמן. PHG\1111342
ריכרד קאופמן. PHG\1111340
ריכרד קאופמן. PHG\1111330
ריכרד קאופמן. PHG\1111337
ריכרד קאופמן. PHG\1111333
ריכרד קאופמן. PHG\1111334
תיאור:
מוצרים למכירה/תצוגה (?) מפת יישוב של ריכרד קאופמן. ברקע ציור של מושבה (?)
סימול: NKH\485685
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111335
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111338
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111339
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111328
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111344
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111342
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111340
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111330
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111337
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111333
תיאור:
ריכרד קאופמן.
סימול: PHG\1111334
מוצרים למכירה/תצוגה (?) מפת יישוב של ריכרד קאופמן. ברקע ציור של מושבה (?)
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.
ריכרד קאופמן.