תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תכנית החלוקה של חלקות א' וב' בשכונת רחביה, ירושלים, נעשתה על ידי ריכרד קאופמן - אדריכל חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל A154\429-1m
יפו, מפת תכנון של נמל חדש חדש ביפו. המפה הוכנה על ידי חברת הבניה "קדם" והאדריכל ריכרד קאופמן. אזור הנמל המתוכנן נמצא מצפון לעיר העתיקה יפו והוא מהווה בעצם תוכנית לעיר החדשה תל אביב. המפה מציינת במקרא ובצבע את סימון המבנים השונים בתחום שטח הנמל, סימון שטח העיר, שטח למבני מגורים ושטחים ירוקים, דרכים וסימון שטחה של העיר העתיקה יפו. J15\7210-1m
ירושלים, רחביה. מפת מדידה וחלוקה למגרשים ומפה של כבישים המחברים את רחביה לרחבי העיר KH4\7675-1m
ריכרד קאופמן A175\311\64m
ריכרד קאופמן A175\311\66m
ריכרד קאופמן A175\311\70m
ריכרד קאופמן A175\311\68m
ריכרד קאופמן A175\311\56m
ריכרד קאופמן A175\311\58m
ריכרד קאופמן A175\311\72m
ריכרד קאופמן A175\311\75m
ריכרד קאופמן A175\311\60m
תיאור:
תכנית החלוקה של חלקות א' וב' בשכונת רחביה, ירושלים, נעשתה על ידי ריכרד קאופמן - אדריכל חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל
סימול: A154\429-1m
תיאור:
יפו, מפת תכנון של נמל חדש חדש ביפו. המפה הוכנה על ידי חברת הבניה "קדם" והאדריכל ריכרד קאופמן. אזור הנמל המתוכנן נמצא מצפון לעיר העתיקה יפו והוא מהווה בעצם תוכנית לעיר החדשה תל אביב. המפה מציינת במקרא ובצבע את סימון המבנים השונים בתחום שטח הנמל, סימון שטח העיר, שטח למבני מגורים ושטחים ירוקים, דרכים וסימון שטחה של העיר העתיקה יפו.
סימול: J15\7210-1m
תיאור:
ירושלים, רחביה. מפת מדידה וחלוקה למגרשים ומפה של כבישים המחברים את רחביה לרחבי העיר
סימול: KH4\7675-1m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\64m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\66m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\70m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\68m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\56m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\58m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\72m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\75m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\60m
תכנית החלוקה של חלקות א' וב' בשכונת רחביה, ירושלים, נעשתה על ידי ריכרד קאופמן - אדריכל חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל
יפו, מפת תכנון של נמל חדש חדש ביפו. המפה הוכנה על ידי חברת הבניה "קדם" והאדריכל ריכרד קאופמן. אזור הנמל המתוכנן נמצא מצפון לעיר העתיקה יפו והוא מהווה בעצם תוכנית לעיר החדשה תל אביב. המפה מציינת במקרא ובצבע את סימון המבנים השונים בתחום שטח הנמל, סימון שטח העיר, שטח למבני מגורים ושטחים ירוקים, דרכים וסימון שטחה של העיר העתיקה יפו.
ירושלים, רחביה. מפת מדידה וחלוקה למגרשים ומפה של כבישים המחברים את רחביה לרחבי העיר
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן