תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
באר שבע (אום ברגות). תכנית מתאר עירונית של חברת "אפיקים בנגב" ע"י באר שבע. תכנית פרצלציה על גבי קוי טופוגרפיה. תכנית הסביבה של העיר החדשה ביחס לבאר שבע. חתום ע"י פרופסור אלכסנדר קליין ואדריכל ריכרד קאופמן בהשתתפות פרופסור יוחנן רטנר A175M\143\4
חיפה. תוכנית הכשרת מפרץ חיפה עם מקרא, על יסוד התוכנית לבנין ערים של האדריכל ריכרד קאופמן. שורטט ע"י מאיר שקדי A175M\448\1
ירושלים. שכונת הפועלים. מפת סימון מבנים וסימון תוואי מערך כבישים. המפה צורפה למכתב ריכרד קאופמן מיום 9.10.47 KL20M\428\2
רישומים לא מזוהים של ריכרד קאופמן. פרטים S14\2177-1m
ריכרד קאופמן A175\311\70m
ריכרד קאופמן A175\311\64m
ריכרד קאופמן A175\311\66m
ריכרד קאופמן A175\311\68m
ריכרד קאופמן A175\311\75m
ריכרד קאופמן A175\311\72m
ריכרד קאופמן A175\311\56m
ריכרד קאופמן A175\311\58m
תיאור:
באר שבע (אום ברגות). תכנית מתאר עירונית של חברת "אפיקים בנגב" ע"י באר שבע. תכנית פרצלציה על גבי קוי טופוגרפיה. תכנית הסביבה של העיר החדשה ביחס לבאר שבע. חתום ע"י פרופסור אלכסנדר קליין ואדריכל ריכרד קאופמן בהשתתפות פרופסור יוחנן רטנר
סימול: A175M\143\4
תיאור:
חיפה. תוכנית הכשרת מפרץ חיפה עם מקרא, על יסוד התוכנית לבנין ערים של האדריכל ריכרד קאופמן. שורטט ע"י מאיר שקדי
סימול: A175M\448\1
תיאור:
ירושלים. שכונת הפועלים. מפת סימון מבנים וסימון תוואי מערך כבישים. המפה צורפה למכתב ריכרד קאופמן מיום 9.10.47
סימול: KL20M\428\2
תיאור:
רישומים לא מזוהים של ריכרד קאופמן. פרטים
סימול: S14\2177-1m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\70m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\64m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\66m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\68m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\75m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\72m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\56m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\58m
באר שבע (אום ברגות). תכנית מתאר עירונית של חברת "אפיקים בנגב" ע"י באר שבע. תכנית פרצלציה על גבי קוי טופוגרפיה. תכנית הסביבה של העיר החדשה ביחס לבאר שבע. חתום ע"י פרופסור אלכסנדר קליין ואדריכל ריכרד קאופמן בהשתתפות פרופסור יוחנן רטנר
חיפה. תוכנית הכשרת מפרץ חיפה עם מקרא, על יסוד התוכנית לבנין ערים של האדריכל ריכרד קאופמן. שורטט ע"י מאיר שקדי
ירושלים. שכונת הפועלים. מפת סימון מבנים וסימון תוואי מערך כבישים. המפה צורפה למכתב ריכרד קאופמן מיום 9.10.47
רישומים לא מזוהים של ריכרד קאופמן. פרטים
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן