תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ריכרד קאופמן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
רישומים לא מזוהים של ריכרד קאופמן. פרטים S14\2177-1m
ירושלים. שכונת הפועלים. מפת סימון מבנים וסימון תוואי מערך כבישים. המפה צורפה למכתב ריכרד קאופמן מיום 9.10.47 KL20M\428\2
ריכרד קאופמן A175\311\70m
ריכרד קאופמן A175\311\64m
ריכרד קאופמן A175\311\66m
ריכרד קאופמן A175\311\68m
ריכרד קאופמן A175\311\75m
ריכרד קאופמן A175\311\72m
ריכרד קאופמן A175\311\62m
ריכרד קאופמן A175\311\60m
ריכרד קאופמן A175\311\74m
ריכרד קאופמן A175\311\61m
תיאור:
רישומים לא מזוהים של ריכרד קאופמן. פרטים
סימול: S14\2177-1m
תיאור:
ירושלים. שכונת הפועלים. מפת סימון מבנים וסימון תוואי מערך כבישים. המפה צורפה למכתב ריכרד קאופמן מיום 9.10.47
סימול: KL20M\428\2
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\70m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\64m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\66m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\68m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\75m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\72m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\62m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\60m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\74m
תיאור:
ריכרד קאופמן
סימול: A175\311\61m
רישומים לא מזוהים של ריכרד קאופמן. פרטים
ירושלים. שכונת הפועלים. מפת סימון מבנים וסימון תוואי מערך כבישים. המפה צורפה למכתב ריכרד קאופמן מיום 9.10.47
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן
ריכרד קאופמן