תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שאול טשרניחובסקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון יעקב צור (טשרנוביץ). תצלום קבוצתי (תשעה אנשים): משתתפים בשידור "קול ירושלים" בעברית. מימין לשמאל: יצחק גרינבוים, שאול טשרניחובסקי, ברל כצנלסון, חנה רובינא, אליהו דובקין, יצחק בן-צבי, ריתה פרסיץ (סורקין?), ארי קוטאי (שחקן "הבימה"), אליעזר לוברני (עובד "קול ירושלים"). אולי זה השידור הראשון ליהודי רוסיה בקשר לכניסת ברית המועצות למלחמת העולם השנייה ב-1941 - בתשובה לקריאת הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה[?]. בשידור זה השתתף גם מנחם מנדל אוסישקין, אך היה חולה - והוקלט בביתו A326\365-11p
המשורר שאול טשרניחובסקי בירושלים GNYBD\400986
חברי מרכז? "הסתדרות" באודיסה, ביניהם שאול טשרניחובסקי, לפני נסיעתו לארץ ישראל? 1922 1922 PHZPR\1250243
מתתיהו סגל. מימין שאול טשרניחובסקי PHG\1109106
חברי האגודה האקדמית הציונית בברן (שווייץ) תרס"ו, 1906. מסיבה לרגל ביקורו של מנדלי מוכר ספרים 1906 PHZPR\1250197
שאול טשרניחובסקי PHZPR\1256705
שאול טשרניחובסקי PHZPR\1250195
סופרי אודיסה, תרפ"א, 19.6.1921 . בין הנוכחים: ח.נ. ביאליק, שאול טשרניחובסקי, אלתר דרויאנוב 1921 PHZPR\1250181
ועידת הסופרים למען הקרן הקיימת, קרית ענבים. משתתפים: בשולחן הנשיאות: לייב יפה, ארתור רופין, יהושע חנקין, בין הסופרים: שאול טשרניחובסקי, שלמה לביא, קדיש סילמן, יוסך צבי רימון, שלמה לבקוביץ' 1926 PHA13\2000013
חלוצים שהגיעו מהגירוש ברוסיה, בחצר בית עולים בתל אביב, 1925. בין הנוכחים שאול טשרניחובסקי 1925 PHZPR\1255964
שאול טשרניחובסקי. PHG\1100916
אורון אישים: שאול טשרניחובסקי. PHO\1390155
תיאור:
ארכיון יעקב צור (טשרנוביץ). תצלום קבוצתי (תשעה אנשים): משתתפים בשידור "קול ירושלים" בעברית. מימין לשמאל: יצחק גרינבוים, שאול טשרניחובסקי, ברל כצנלסון, חנה רובינא, אליהו דובקין, יצחק בן-צבי, ריתה פרסיץ (סורקין?), ארי קוטאי (שחקן "הבימה"), אליעזר לוברני (עובד "קול ירושלים"). אולי זה השידור הראשון ליהודי רוסיה בקשר לכניסת ברית המועצות למלחמת העולם השנייה ב-1941 - בתשובה לקריאת הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה[?]. בשידור זה השתתף גם מנחם מנדל אוסישקין, אך היה חולה - והוקלט בביתו
סימול: A326\365-11p
תיאור:
המשורר שאול טשרניחובסקי בירושלים
סימול: GNYBD\400986
תיאור:
חברי מרכז? "הסתדרות" באודיסה, ביניהם שאול טשרניחובסקי, לפני נסיעתו לארץ ישראל? 1922
שנה: 1922 סימול: PHZPR\1250243
תיאור:
מתתיהו סגל. מימין שאול טשרניחובסקי
סימול: PHG\1109106
תיאור:
חברי האגודה האקדמית הציונית בברן (שווייץ) תרס"ו, 1906. מסיבה לרגל ביקורו של מנדלי מוכר ספרים
שנה: 1906 סימול: PHZPR\1250197
תיאור:
שאול טשרניחובסקי
סימול: PHZPR\1256705
תיאור:
שאול טשרניחובסקי
סימול: PHZPR\1250195
תיאור:
סופרי אודיסה, תרפ"א, 19.6.1921 . בין הנוכחים: ח.נ. ביאליק, שאול טשרניחובסקי, אלתר דרויאנוב
שנה: 1921 סימול: PHZPR\1250181
תיאור:
ועידת הסופרים למען הקרן הקיימת, קרית ענבים. משתתפים: בשולחן הנשיאות: לייב יפה, ארתור רופין, יהושע חנקין, בין הסופרים: שאול טשרניחובסקי, שלמה לביא, קדיש סילמן, יוסך צבי רימון, שלמה לבקוביץ'
שנה: 1926 סימול: PHA13\2000013
תיאור:
חלוצים שהגיעו מהגירוש ברוסיה, בחצר בית עולים בתל אביב, 1925. בין הנוכחים שאול טשרניחובסקי
שנה: 1925 סימול: PHZPR\1255964
תיאור:
שאול טשרניחובסקי.
סימול: PHG\1100916
תיאור:
אורון אישים: שאול טשרניחובסקי.
סימול: PHO\1390155
ארכיון יעקב צור (טשרנוביץ). תצלום קבוצתי (תשעה אנשים): משתתפים בשידור "קול ירושלים" בעברית. מימין לשמאל: יצחק גרינבוים, שאול טשרניחובסקי, ברל כצנלסון, חנה רובינא, אליהו דובקין, יצחק בן-צבי, ריתה פרסיץ (סורקין?), ארי קוטאי (שחקן "הבימה"), אליעזר לוברני (עובד "קול ירושלים"). אולי זה השידור הראשון ליהודי רוסיה בקשר לכניסת ברית המועצות למלחמת העולם השנייה ב-1941 - בתשובה לקריאת הוועד האנטי-פשיסטי במוסקבה[?]. בשידור זה השתתף גם מנחם מנדל אוסישקין, אך היה חולה - והוקלט בביתו
המשורר שאול טשרניחובסקי בירושלים
חברי מרכז? "הסתדרות" באודיסה, ביניהם שאול טשרניחובסקי, לפני נסיעתו לארץ ישראל? 1922
מתתיהו סגל. מימין שאול טשרניחובסקי
חברי האגודה האקדמית הציונית בברן (שווייץ) תרס"ו, 1906. מסיבה לרגל ביקורו של מנדלי מוכר ספרים
שאול טשרניחובסקי
שאול טשרניחובסקי
סופרי אודיסה, תרפ"א, 19.6.1921 . בין הנוכחים: ח.נ. ביאליק, שאול טשרניחובסקי, אלתר דרויאנוב
ועידת הסופרים למען הקרן הקיימת, קרית ענבים. משתתפים: בשולחן הנשיאות: לייב יפה, ארתור רופין, יהושע חנקין, בין הסופרים: שאול טשרניחובסקי, שלמה לביא, קדיש סילמן, יוסך צבי רימון, שלמה לבקוביץ'
חלוצים שהגיעו מהגירוש ברוסיה, בחצר בית עולים בתל אביב, 1925. בין הנוכחים שאול טשרניחובסקי
שאול טשרניחובסקי.
אורון אישים: שאול טשרניחובסקי.