תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שאול טשרניחובסקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קרן קימת לישראל. "בארץ" - אוסף ידיעות לילדי הארץ, "הישוב למען אחינו בגולה", "לימי החנוכה", "לזכרו של שאול טשרניחובסקי", כסליו תש"ד. KH8\66\2-4kra
מודעות אבל, אזכרות. הודעה בכתב יד על קיום ערב יזכור לשאול טשרניחובסקי. בספרייה המרכזית J10\1098-3kru
התישבות. יום ההתישבות. איור של אדם חורש וחייל עם נשק משולבים. ציטוט משיר של שאול טשרניחובסקי העוסק באותיות האלף-בית KRA\497
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול, המשורר. אזכרה. דברי הערכה וקריאה: א. א. קבק ויהודה ארנקרנץ. מטעם הוועדה ללשון ולתרבות. אולם מכבי, חיפה KRU\18240
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול, המשורר. טכס גילוי מצבה במלאת שנתיים לפטירתו. בית הקברות הישן, תל אביב KRU\18242
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1961 גיליון 48, ספטמבר. גבורי ישראל. שאול טשרניחובסקי. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה. KRU\21270
עיתונים ומגזינים. הלבנון. נשף היובל. תערוכת העיתונות בתל אביב לציון 75 שנות פעילות העיתון בהשתתפות ישראל רוקח ושאול טשרניחובסקי KRU\49
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול. אספת זכרון למלאת שנה למותו. הרצאה מאת חיים בר - דיין. אולם האגודה להשתלמות במדע, בית פבזנר, חיפה KRU\12005
תרבות. הרצאה בנושא: שאול טשרניחובסקי, מאת שה לבן. מטעם מועצת פועלי פתח תקוה. קלוב העבודה, פתח תקוה KRU\16000
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. הודעה על קיום מסיבת המוקדשת לשאול טשרניחובסקי. מועדון המפלגה, חיפה KRU\16158
תרבות. השבוע בביתנו. הרצאה: 50 שנה ליצירת שאול טשרניחובסקי, מאת י. ליכטנבוים. נשף ההסתדרות לחיילים, בהשתתפות: יוסף ברץ, ר. מחט וי. ארנקרנץ KRU\7370
נשפים. תוכנית נשף חגיגי, המוקדש לשאול טשרניחובסקי לציון יובל השישים ובהשתתפות המשורר. בית העם, ראשון לציון KRU\11573
תיאור:
קרן קימת לישראל. "בארץ" - אוסף ידיעות לילדי הארץ, "הישוב למען אחינו בגולה", "לימי החנוכה", "לזכרו של שאול טשרניחובסקי", כסליו תש"ד.
סימול: KH8\66\2-4kra
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. הודעה בכתב יד על קיום ערב יזכור לשאול טשרניחובסקי. בספרייה המרכזית
סימול: J10\1098-3kru
תיאור:
התישבות. יום ההתישבות. איור של אדם חורש וחייל עם נשק משולבים. ציטוט משיר של שאול טשרניחובסקי העוסק באותיות האלף-בית
סימול: KRA\497
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול, המשורר. אזכרה. דברי הערכה וקריאה: א. א. קבק ויהודה ארנקרנץ. מטעם הוועדה ללשון ולתרבות. אולם מכבי, חיפה
סימול: KRU\18240
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול, המשורר. טכס גילוי מצבה במלאת שנתיים לפטירתו. בית הקברות הישן, תל אביב
סימול: KRU\18242
תיאור:
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1961 גיליון 48, ספטמבר. גבורי ישראל. שאול טשרניחובסקי. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
סימול: KRU\21270
תיאור:
עיתונים ומגזינים. הלבנון. נשף היובל. תערוכת העיתונות בתל אביב לציון 75 שנות פעילות העיתון בהשתתפות ישראל רוקח ושאול טשרניחובסקי
סימול: KRU\49
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול. אספת זכרון למלאת שנה למותו. הרצאה מאת חיים בר - דיין. אולם האגודה להשתלמות במדע, בית פבזנר, חיפה
סימול: KRU\12005
תיאור:
תרבות. הרצאה בנושא: שאול טשרניחובסקי, מאת שה לבן. מטעם מועצת פועלי פתח תקוה. קלוב העבודה, פתח תקוה
סימול: KRU\16000
תיאור:
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. הודעה על קיום מסיבת המוקדשת לשאול טשרניחובסקי. מועדון המפלגה, חיפה
סימול: KRU\16158
תיאור:
תרבות. השבוע בביתנו. הרצאה: 50 שנה ליצירת שאול טשרניחובסקי, מאת י. ליכטנבוים. נשף ההסתדרות לחיילים, בהשתתפות: יוסף ברץ, ר. מחט וי. ארנקרנץ
סימול: KRU\7370
תיאור:
נשפים. תוכנית נשף חגיגי, המוקדש לשאול טשרניחובסקי לציון יובל השישים ובהשתתפות המשורר. בית העם, ראשון לציון
סימול: KRU\11573
קרן קימת לישראל. "בארץ" - אוסף ידיעות לילדי הארץ, "הישוב למען אחינו בגולה", "לימי החנוכה", "לזכרו של שאול טשרניחובסקי", כסליו תש"ד.
מודעות אבל, אזכרות. הודעה בכתב יד על קיום ערב יזכור לשאול טשרניחובסקי. בספרייה המרכזית
התישבות. יום ההתישבות. איור של אדם חורש וחייל עם נשק משולבים. ציטוט משיר של שאול טשרניחובסקי העוסק באותיות האלף-בית
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול, המשורר. אזכרה. דברי הערכה וקריאה: א. א. קבק ויהודה ארנקרנץ. מטעם הוועדה ללשון ולתרבות. אולם מכבי, חיפה
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול, המשורר. טכס גילוי מצבה במלאת שנתיים לפטירתו. בית הקברות הישן, תל אביב
עיתונים ומגזינים. עיתון קיר. ישראל בעמים. 1961 גיליון 48, ספטמבר. גבורי ישראל. שאול טשרניחובסקי. המחלקה לחינוך ולתרבות של הסוכנות היהודית באמריקה.
עיתונים ומגזינים. הלבנון. נשף היובל. תערוכת העיתונות בתל אביב לציון 75 שנות פעילות העיתון בהשתתפות ישראל רוקח ושאול טשרניחובסקי
מודעות אבל, אזכרות. טשרניחובסקי שאול. אספת זכרון למלאת שנה למותו. הרצאה מאת חיים בר - דיין. אולם האגודה להשתלמות במדע, בית פבזנר, חיפה
תרבות. הרצאה בנושא: שאול טשרניחובסקי, מאת שה לבן. מטעם מועצת פועלי פתח תקוה. קלוב העבודה, פתח תקוה
מפלגות. מפלגת פועלי ארץ ישראל. הודעה על קיום מסיבת המוקדשת לשאול טשרניחובסקי. מועדון המפלגה, חיפה
תרבות. השבוע בביתנו. הרצאה: 50 שנה ליצירת שאול טשרניחובסקי, מאת י. ליכטנבוים. נשף ההסתדרות לחיילים, בהשתתפות: יוסף ברץ, ר. מחט וי. ארנקרנץ
נשפים. תוכנית נשף חגיגי, המוקדש לשאול טשרניחובסקי לציון יובל השישים ובהשתתפות המשורר. בית העם, ראשון לציון