תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שושנה פרסיץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים ומברקים אל נחום סוקולוב מאת תושבי ארץ ישראל (ירושלים, תל אביב, יפו, חיפה) בעניינים שונים: התפתחות הכלכלה בארץ ישראל, ההתיישבות החדשה בארץ, ענייני חינוך ותרבות, ובעניינים פרטיים (מסודרים לפי שמות). בין האנשים: שפטיה בן צדקיה מירושלים, מ.[?] אריאלי (רוזנברג) מתל אביב, גב' ט.[?] רוזנבלט מחיפה, שושנה פרסיץ מירושלים, יעקב צבי זיסלמן מיפו, אנה כהן מתל אביב, מנחם כשר ואברהם אלמאליח מירושלים, מ.[?] ספיר מיפו, מ.[?] אליאסברג מתל אביב 1904- 1934 A18\2191
טיוטות מאמר, קטעי עיתונים, רשימות, מכתבים וחשבונות בעניין השתתפותו של אלכסנדר גולדשטיין בהוצאת "ספר אידלסון" (תולדות חייו של אברהם אידלסון). בין המתכתבים: גולדשטיין בשם "ועד להוצאת ספר אברהם אידלסון ז"ל ", תל אביב; לייב יפה בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים; שושנה פרסיץ בשם חברת "אמנות" בתל אביב; עורך הדין יעקב קליבנוב בחיפה 1923- 1946 A134\13
התכתבות בעניין הענקת אזרחות של כבוד מאת עיריית תל אביב לשושנה פרסיץ ומשה שרת; מאמרים על פעילותו של משה שרת בעיתונות ופרסום על פגישת דוד הכהן, שגריר ישראל בבורמה, עם צ'יו נייאן, סגן ראש ממשלת בורמה, 1961–1963 1961- 1963 S65\48
התכתבות בין הרב מאיר ברלין לשושנה פרסיץ בעניין פיטוריה של המורה נחמה רפפורט 1929- 1929 S45\56
מכתבי ומברקי ברכה אל יעקב קליבנוב לרגל מלאת לו 70 שנה, בין היתר מאת אליהו אילת, יצחק ורחל בן-צבי, בן-ציון דינור, אברהם הרמן, חנה ושמואל טולקובסקי, יוסף ספיר, שושנה פרסיץ, משה קול, יוסף ריבלין, פנחס שניאורסון ואריה שנקר 1957- 1958 A389\6
תל אביב. גן הילדים ז'. התכתבות בין יצחק אלטרמן, מפקח על גני הילדים, לבין ח.[?] ברוידא, מנהלת גן הילדים, הגננות שושנה מלמן-כפכפי, בת שבע שמשי ורחל בראון, ולבין שושנה פרסיץ, ראש המחלקה לחינוך ולתרבות של עיריית תל אביב, וחוזרים מאת המחלקה לטיפול בילד שעל יד המחלקה לחינוך ולתרבות 1933- 1935 J17\7455
שני מכתבים שנשלחו אל פרץ ברנשטיין מארץ ישראל. הם עוסקים בענייני דפוס ופירסום בארץ, הוצאת 'אמנות' של מקס ליאון אל מר סימונס בהאג, במכתב של מנקו מוזכרים קראמרסקי, בעניין הוצאת עיתון מאוייר בעברית בארץ , כן מוזכרים שושנה פרסיץ ואגרונסקי כעורך ה'פלסטיין פוסט' 1935- 1935 A309\116
התכתבות פרץ ברנשטיין עם דוד בן גוריון בעניין הקמת משרד כלכלי נוסף לאספקה וקיצוב, התכתבות עם שושנה פרסיץ, בעניין תיק נוסף בממשלה מטעם הציונים הכלליים 1949- 1949 A309\46
התכתבות עם ז'אק טורצ'ינר, עזרא איכילוב, ישראל גולדשטיין,יצחק זיו-אב, אורי אבנרי לאחר ראיון עם ברנשטיין ב'העולם הזה', עם חברי כנסת, מרטין לוי, יוסף תמיר, פרטיכל קרן מפעלים קונסטרוקטיביים וההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים', זלמן סוזיוב סגנו של ברנשטיין מתפטר, משה שרת, אליעזר שוסטק, שושנה פרסיץ 1953- 1954 A309\56
פרוטוקול של ישיבת ועד בתי הספר, בהשתתפות משה יוסף גליקסון, אביעזר ילין, שושנה פרסיץ, טוביה זיסקינד מילר, יצחק רפאל מולכו, יוסף מוהילבר, גד פרומקין, אליעזר ריגר ויושב הראש יוסף לוריא (י"ז אדר א' - 27.02.1929) 1929- 1929 J17\6692
התכתבות בין בנימין צמח לבין שושנה פרסיץ, שנות הששים AK483\1
מכתבים אל יוסף בר"נ מיוחס מאת מנחם אוסישקין, יצחק בן צבי, חיים וייצמן, ישעיהו פרס, שושנה פרסיץ, הרב הראשי ליהודי צרפת וארתור רופין 1928- 1936 A58\80