תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שושנה פרסיץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עניינים פרטיים בנושאים שונים בין היתר מאמרים על פעילותו של משה שרת בעיתונות, פרסום על פגישת דוד הכהן, שגריר ישראל בבורמה, עם צ'יו נייאן, סגן ראש ממשלת בורמה, הענקת אזרחות של כבוד מאת עיריית תל אביב לשושנה פרסיץ ומשה שרת 1961- 1963 S65\48
התכתבות בין הרב מאיר ברלין לשושנה פרסיץ בעניין פיטוריה של המורה נחמה רפפורט 1929- 1929 S45\56
מכתבי ומברקי ברכה אל יעקב קליבנוב לרגל מלאת לו 70 שנה, בין היתר מאת אליהו אילת, יצחק ורחל בן-צבי, בן-ציון דינור, אברהם הרמן, חנה ושמואל טולקובסקי, יוסף ספיר, שושנה פרסיץ, משה קול, יוסף ריבלין, פנחס שניאורסון ואריה שנקר 1957- 1958 A389\6
שני מכתבים שנשלחו אל פרץ ברנשטיין מארץ ישראל. הם עוסקים בענייני דפוס ופירסום בארץ, הוצאת 'אמנות' של מקס ליאון אל מר סימונס בהאג, במכתב של מנקו מוזכרים קראמרסקי, בעניין הוצאת עיתון מאוייר בעברית בארץ , כן מוזכרים שושנה פרסיץ ואגרונסקי כעורך ה'פלסטיין פוסט' 1935- 1935 A309\116
התכתבות פרץ ברנשטיין עם דוד בן גוריון בעניין הקמת משרד כלכלי נוסף לאספקה וקיצוב, התכתבות עם שושנה פרסיץ, בעניין תיק נוסף בממשלה מטעם הציונים הכלליים 1949- 1949 A309\46
התכתבות עם ז'אק טורצ'ינר, עזרא איכילוב, ישראל גולדשטיין,יצחק זיו-אב, אורי אבנרי לאחר ראיון עם ברנשטיין ב'העולם הזה', עם חברי כנסת, מרטין לוי, יוסף תמיר, פרטיכל קרן מפעלים קונסטרוקטיביים וההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים', זלמן סוזיוב סגנו של ברנשטיין מתפטר, משה שרת, אליעזר שוסטק, שושנה פרסיץ 1953- 1954 A309\56
תל אביב. גן הילדים ז'. התכתבות בין יצחק אלטרמן, מפקח על גני הילדים, לבין ח.[?] ברוידא, מנהלת גן הילדים, הגננות שושנה מלמן-כפכפי, בת שבע שמשי ורחל בראון, ולבין שושנה פרסיץ, ראש המחלקה לחינוך ולתרבות של עיריית תל אביב, וחוזרים מאת המחלקה לטיפול בילד שעל יד המחלקה לחינוך ולתרבות 1933- 1935 J17\7455
בקשות למשכורות של עוזרות וגננות לשנת תרצ"ה. התכתבות בין יצחק אלטרמן, שושנה פרסיץ ושרה פאיאנס-גליק בשם המחלקה לחינוך ולתרבות של עיריית תל אביב, לבין העובדות העוזרות והגננות בערים שונות 1934- 1936 J17\7241
תל אביב. ענייני גן הילדים כ"א. תזכירים פנימיים של עיריית תל אביב, מאת שושנה פרסיץ אל יצחק אלטרמן, והתכתבות בין אלטרמן, לבין לאה טברסקי, מנהלת גן הילדים, הגננות רחל בראומן, סימה גינגיס, הני זיסלה, ברתה שפרונג, מריב מושינזון ולאה זבלודובסקי, ולבין סניף חיפה של הסתדרות מדיצינית "הדסה" 1934- 1935 J17\7534
מכתבים אל יוסף בר"נ מיוחס מאת מנחם אוסישקין, יצחק בן צבי, חיים וייצמן, ישעיהו פרס, שושנה פרסיץ, הרב הראשי ליהודי צרפת וארתור רופין 1928- 1936 A58\80
פרסיץ, שושנה. קטעי עיתונים וסקירה ביוגרפית בכתב מכונה 1959- 1969 F30\690
הוועד המינהל למערכת החינוך של כנסת ישראל, ירושלים. מכתב מאת שושנה פרסיץ, ראש המחלקה לחינוך ולתרבות של עיריית תל אביב, אל הוועד המינהל למערכת החינוך, ומכתב מאת יוסף עזריהו, מפקח על בתי הספר הכלליים, תל אביב, אל יצחק אלטרמן, חבר הוועד המפקח על בתי הספר הכלליים, תל אביב 1933- 1934 J17\7471