תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שושנה פרסיץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם אברהם איזקסון, יהודה בורלא, מאיר דיזנגוף, גוידו טדסקי (Guido Tedeschi), היינריך יורק-שטיינר, אבגניה מנדלשטם, מרדכי נורוק (ריגה), יצחק ניידיץ', נחמן סירקין, י. ה.[יהושע השל] פרבשטיין, ג'יימס פארקס (James Parkes), האנס קליי (Hans Klee) - מכתב בענייני הוצאת "אמנות" (שושנה פרסיץ) A126\515-1t
קטעי עיתונים המכילים הספדים, פרקי זיכרונות וסקירות לזכר שרה רוזוב; בין היתר מאמר מאת שושנה פרסיץ "שרה רוזוב ז"ל" (קטע העיתון "הארץ", 31.12.1944) A134\10-1t
- העתק מכתב תנחומים מאת הרב מאיר ברלין אל שושנה פרסיץ במות אמה, 23.07.1930 S45\2\2-1t
הזמנה מאת שושנה פרסיץ לסעודת בת מצווה של בתה, ט' בתמוז תר"ץ S45\2\2-2t
התכתבות עם שושנה פרסיץ, הוצאת "אמנות" בעניין הוצאה לאור של עיתון רפואי, פברואר 1935 A195\43-4t
מכתב אל יהושע מנוח מאת הנהלת "הבימה" (מרגוט קלאוזנר, בן חיים, אהרן מסקין) אל שושנה פרסיץ בעניין בנין התיאטרון, 26.07.1932 A193\84-1t
מכתב מאת שושנה פרסיץ מהוצאת "אמנות" A39\23-5t
התכתבות בעניין הניסיונות של שושנה פרסיץ לגייס כספים בלונדון למען הוצאת הספרים שבבעלותה S7\32\1-1t
"הודעות ע"ד נשואי הגב' מרים יפה": רשימת שמות, בין היתר: שושנה פרסיץ, נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק A46\38-1t
יוסף ושושנה פרסיץ (לבית זלטופולסקי). טיוטת חוזה בינם לבין קרן קימת לישראל [1909] L1\64-1t
מכתב מאת שושנה פרסיץ A306\159-5t
מכתב מאת שושנה פרסיץ (לונדון) אל נחום גולדמן A40\198-8t
תיאור:
התכתבות עם אברהם איזקסון, יהודה בורלא, מאיר דיזנגוף, גוידו טדסקי (Guido Tedeschi), היינריך יורק-שטיינר, אבגניה מנדלשטם, מרדכי נורוק (ריגה), יצחק ניידיץ', נחמן סירקין, י. ה.[יהושע השל] פרבשטיין, ג'יימס פארקס (James Parkes), האנס קליי (Hans Klee) - מכתב בענייני הוצאת "אמנות" (שושנה פרסיץ)
סימול: A126\515-1t
תיאור:
קטעי עיתונים המכילים הספדים, פרקי זיכרונות וסקירות לזכר שרה רוזוב; בין היתר מאמר מאת שושנה פרסיץ "שרה רוזוב ז"ל" (קטע העיתון "הארץ", 31.12.1944)
סימול: A134\10-1t
תיאור:
- העתק מכתב תנחומים מאת הרב מאיר ברלין אל שושנה פרסיץ במות אמה, 23.07.1930
סימול: S45\2\2-1t
תיאור:
הזמנה מאת שושנה פרסיץ לסעודת בת מצווה של בתה, ט' בתמוז תר"ץ
סימול: S45\2\2-2t
תיאור:
התכתבות עם שושנה פרסיץ, הוצאת "אמנות" בעניין הוצאה לאור של עיתון רפואי, פברואר 1935
סימול: A195\43-4t
תיאור:
מכתב אל יהושע מנוח מאת הנהלת "הבימה" (מרגוט קלאוזנר, בן חיים, אהרן מסקין) אל שושנה פרסיץ בעניין בנין התיאטרון, 26.07.1932
סימול: A193\84-1t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ מהוצאת "אמנות"
סימול: A39\23-5t
תיאור:
התכתבות בעניין הניסיונות של שושנה פרסיץ לגייס כספים בלונדון למען הוצאת הספרים שבבעלותה
סימול: S7\32\1-1t
תיאור:
"הודעות ע"ד נשואי הגב' מרים יפה": רשימת שמות, בין היתר: שושנה פרסיץ, נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק
סימול: A46\38-1t
תיאור:
יוסף ושושנה פרסיץ (לבית זלטופולסקי). טיוטת חוזה בינם לבין קרן קימת לישראל [1909]
סימול: L1\64-1t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ
סימול: A306\159-5t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ (לונדון) אל נחום גולדמן
סימול: A40\198-8t
התכתבות עם אברהם איזקסון, יהודה בורלא, מאיר דיזנגוף, גוידו טדסקי (Guido Tedeschi), היינריך יורק-שטיינר, אבגניה מנדלשטם, מרדכי נורוק (ריגה), יצחק ניידיץ', נחמן סירקין, י. ה.[יהושע השל] פרבשטיין, ג'יימס פארקס (James Parkes), האנס קליי (Hans Klee) - מכתב בענייני הוצאת "אמנות" (שושנה פרסיץ)
קטעי עיתונים המכילים הספדים, פרקי זיכרונות וסקירות לזכר שרה רוזוב; בין היתר מאמר מאת שושנה פרסיץ "שרה רוזוב ז"ל" (קטע העיתון "הארץ", 31.12.1944)
- העתק מכתב תנחומים מאת הרב מאיר ברלין אל שושנה פרסיץ במות אמה, 23.07.1930
הזמנה מאת שושנה פרסיץ לסעודת בת מצווה של בתה, ט' בתמוז תר"ץ
התכתבות עם שושנה פרסיץ, הוצאת "אמנות" בעניין הוצאה לאור של עיתון רפואי, פברואר 1935
מכתב אל יהושע מנוח מאת הנהלת "הבימה" (מרגוט קלאוזנר, בן חיים, אהרן מסקין) אל שושנה פרסיץ בעניין בנין התיאטרון, 26.07.1932
מכתב מאת שושנה פרסיץ מהוצאת "אמנות"
התכתבות בעניין הניסיונות של שושנה פרסיץ לגייס כספים בלונדון למען הוצאת הספרים שבבעלותה
"הודעות ע"ד נשואי הגב' מרים יפה": רשימת שמות, בין היתר: שושנה פרסיץ, נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק
יוסף ושושנה פרסיץ (לבית זלטופולסקי). טיוטת חוזה בינם לבין קרן קימת לישראל [1909]
מכתב מאת שושנה פרסיץ
מכתב מאת שושנה פרסיץ (לונדון) אל נחום גולדמן