תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שושנה פרסיץ
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
- העתק מכתב תנחומים מאת הרב מאיר ברלין אל שושנה פרסיץ במות אמה, 23.07.1930 S45\2\2-1t
הזמנה מאת שושנה פרסיץ לסעודת בת מצווה של בתה, ט' בתמוז תר"ץ S45\2\2-2t
התכתבות עם שושנה פרסיץ, הוצאת "אמנות" בעניין הוצאה לאור של עיתון רפואי, פברואר 1935 A195\43-4t
מכתב אל יהושע מנוח מאת הנהלת "הבימה" (מרגוט קלאוזנר, בן חיים, אהרן מסקין) אל שושנה פרסיץ בעניין בנין התיאטרון, 26.07.1932 A193\84-1t
מכתב מאת שושנה פרסיץ מהוצאת "אמנות" A39\23-5t
מכתב מאת שושנה פרסיץ A306\159-5t
מכתב מאת שושנה פרסיץ (לונדון) אל נחום גולדמן A40\198-8t
מכתב מאת שושנה פרסיץ אל יצחק רוקח בעניין החוברת אודות נוה צדק A323\12-1t
פרוטוקול ישיבות המועצה ה-9 של עירית תל אביב בעניין הענקת אזרחות כבוד למשה שרת ולשושנה פרסיץ A174\32-9t
התכתבות בעניין הניסיונות של שושנה פרסיץ לגייס כספים בלונדון למען הוצאת הספרים שבבעלותה S7\32\1-1t
"הודעות ע"ד נשואי הגב' מרים יפה": רשימת שמות, בין היתר: שושנה פרסיץ, נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק A46\38-1t
יוסף ושושנה פרסיץ (לבית זלטופולסקי). טיוטת חוזה בינם לבין קרן קימת לישראל [1909] L1\64-1t
תיאור:
- העתק מכתב תנחומים מאת הרב מאיר ברלין אל שושנה פרסיץ במות אמה, 23.07.1930
סימול: S45\2\2-1t
תיאור:
הזמנה מאת שושנה פרסיץ לסעודת בת מצווה של בתה, ט' בתמוז תר"ץ
סימול: S45\2\2-2t
תיאור:
התכתבות עם שושנה פרסיץ, הוצאת "אמנות" בעניין הוצאה לאור של עיתון רפואי, פברואר 1935
סימול: A195\43-4t
תיאור:
מכתב אל יהושע מנוח מאת הנהלת "הבימה" (מרגוט קלאוזנר, בן חיים, אהרן מסקין) אל שושנה פרסיץ בעניין בנין התיאטרון, 26.07.1932
סימול: A193\84-1t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ מהוצאת "אמנות"
סימול: A39\23-5t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ
סימול: A306\159-5t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ (לונדון) אל נחום גולדמן
סימול: A40\198-8t
תיאור:
מכתב מאת שושנה פרסיץ אל יצחק רוקח בעניין החוברת אודות נוה צדק
סימול: A323\12-1t
תיאור:
פרוטוקול ישיבות המועצה ה-9 של עירית תל אביב בעניין הענקת אזרחות כבוד למשה שרת ולשושנה פרסיץ
סימול: A174\32-9t
תיאור:
התכתבות בעניין הניסיונות של שושנה פרסיץ לגייס כספים בלונדון למען הוצאת הספרים שבבעלותה
סימול: S7\32\1-1t
תיאור:
"הודעות ע"ד נשואי הגב' מרים יפה": רשימת שמות, בין היתר: שושנה פרסיץ, נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק
סימול: A46\38-1t
תיאור:
יוסף ושושנה פרסיץ (לבית זלטופולסקי). טיוטת חוזה בינם לבין קרן קימת לישראל [1909]
סימול: L1\64-1t
- העתק מכתב תנחומים מאת הרב מאיר ברלין אל שושנה פרסיץ במות אמה, 23.07.1930
הזמנה מאת שושנה פרסיץ לסעודת בת מצווה של בתה, ט' בתמוז תר"ץ
התכתבות עם שושנה פרסיץ, הוצאת "אמנות" בעניין הוצאה לאור של עיתון רפואי, פברואר 1935
מכתב אל יהושע מנוח מאת הנהלת "הבימה" (מרגוט קלאוזנר, בן חיים, אהרן מסקין) אל שושנה פרסיץ בעניין בנין התיאטרון, 26.07.1932
מכתב מאת שושנה פרסיץ מהוצאת "אמנות"
מכתב מאת שושנה פרסיץ
מכתב מאת שושנה פרסיץ (לונדון) אל נחום גולדמן
מכתב מאת שושנה פרסיץ אל יצחק רוקח בעניין החוברת אודות נוה צדק
פרוטוקול ישיבות המועצה ה-9 של עירית תל אביב בעניין הענקת אזרחות כבוד למשה שרת ולשושנה פרסיץ
התכתבות בעניין הניסיונות של שושנה פרסיץ לגייס כספים בלונדון למען הוצאת הספרים שבבעלותה
"הודעות ע"ד נשואי הגב' מרים יפה": רשימת שמות, בין היתר: שושנה פרסיץ, נחום סוקולוב, חיים וייצמן, חיים נחמן ביאליק
יוסף ושושנה פרסיץ (לבית זלטופולסקי). טיוטת חוזה בינם לבין קרן קימת לישראל [1909]