תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שושנה שטרן
מוצגים פריטים 1 - 3 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. מודעת אבל מטעם אגודת עורכי הדין היהודים בירושלים KRU\18765
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. נרצחה בדרכה לתלפיות, המשפחה KRU\18764
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. עבדה במסירות בלשכה המשפטית. מטעם התאחדות נשים לשווי זכויות, סניך ירושלים KRU\19063
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. מודעת אבל מטעם אגודת עורכי הדין היהודים בירושלים
סימול: KRU\18765
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. נרצחה בדרכה לתלפיות, המשפחה
סימול: KRU\18764
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. עבדה במסירות בלשכה המשפטית. מטעם התאחדות נשים לשווי זכויות, סניך ירושלים
סימול: KRU\19063
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. מודעת אבל מטעם אגודת עורכי הדין היהודים בירושלים
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. נרצחה בדרכה לתלפיות, המשפחה
מודעות אבל, אזכרות. שטרן שושנה. עבדה במסירות בלשכה המשפטית. מטעם התאחדות נשים לשווי זכויות, סניך ירושלים