תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שלמה קפלנסקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל, ירושלים, בעניין ביקורו בבית הספר "נצח ישראל" של ה"מזרחי" בחיפה, לשבחו של המנהל ישראל רבין (ט' תמוז תרצ"ז); מכתב אל מנהל הטכניון העברי בחיפה שלמה קפלנסקי בדבר תוכנית להקמת קתדרה ללימודי היהדות בראשותו של ישראל רבין (03.12.1943) 1937- 1943 A351\34
התכתבות , העתקי תזכירים וחומר אחר בעיקר בעניין מדיניות "הספר הלבן" של לורד פאספילד ("הספר הלבן השני"), וגם בענייני קרקעות ותעסוקה, בין המתכתבים, רוזנבליט פליכס; זליג ברודצקי; א. הלוי-הורוביץ, התכתבות בענין כספים שהוקצבו לעזרת יהדות רוסיה, קולונל קיש; דוריס מאי; ליאו לאוטרבאך; ק. שפר, המשרד הארץ ישראלי הציוני המרכזי בפולין בעניין עליה יהודית מפולין לארץ ישראל , ל.ב. נאמייר; מ. הקסטר; חיים ויצמן; שלמה קפלנסקי, התכתבות בעניין תשובתו לדו"ח של הופ סימפסון והתכתבות עם הממשלה בעניין זכויות על הקרקעות אדמות מפרץ חיפה 1931- 1931 A185\60
הסתדרויות "הנוער הציוני" - "החלוץ הכללי ציוני", המזכירות העליונה בארץ ישראל, תל אביב. חוזרים, דו"חות וקטעי עיתונים; תזכירים בענייני התנועה מאת ברל לוקר, לונדון (1939); התכתבות בין שלמה גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית בארצות הברית, שיקגו, לבין נציגי מוסדות שונים, בין היתר מחלקת ההנהגה העליונה בארץ של הסתדרות "הנוער הציוני" העולמית; מנחם מנדל אוסישקין, נשיא קרן קיימת לישראל, ירושלים (1938 - 1939); אברהם גרנובסקי (גרנות, 1938); שלמה קפלנסקי (1939); יצחק מרדכי מרקס (1940); משה קול (קולודני), חיים מרגלית-קלווריסקי, אליעזר קפלן, יעקב לוין, שרה רוחמה למפרט, ראובן מאס, מרדכי ניומן, יוסף מיוחס, אברהם מבשן, י.[?] מרמינסקי, ס. ניגר [שמואל ניגר?] ואחרים 1939- 1941 A296\3
התכתבות בין לואיס נאמייר, לונדון, לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בענייני פעילות ציונית וציבורית באנגליה, מדיניות וספרות, עלייה, המנדט הבריטי, פליטים יהודיים באירופה, בעיות היישוב היהודי בארץ ישראל, עמדת הפולנים כלפי הציונות והיהודים בשנת 1942, פיתוח מדינת ישראל. בין השאר התכתבות בעניין מוריס גרמניים באנגליה ואנשי מדע יהודיים - פליטים מגרמניה, והחשודים בתעמולה הנאצית בשנת 1933. בין המתכתבים: מונטגיו דוד אידר (Montague David Eder), יהודה לייב מאגנס וי.ד.[?] אופנהיים בעניין תחנת הנסיונות ברחובות (1928); זליג ברודצקי בעניין הבחרו להנהלה הציונית החדשה (1931); לאונרד שטיין בעניין עזרה לפליטים (1941); מאלקולם מאקדונאלד בעניין "הספר הלבן" ובנושאים אחרים (1932); חיים וייצמן (1932); מרטין רוזנבליט בעניין עזרה לפליטים יהודיים מגרמניה (1933); סיר ג'ון הופ סימפסון (John Hope Simpson) בעניין דו"ח פרנץ (1933); אריך לנגשטדט (Erich Langstadt) בגרמניה (1933); גרינברג בשם מערכת "Jewish Chronicle" בלונדון (1939); ארצ'יבאלד סינקלר והוגו דאלטון (1940); רבקה וסט בעניין האנטישמיות ביוגוסלביה (1942) ובעניין מאמרה על מונטגיו דוד אידר (1945); שלמה קפלנסקי בעניין הטכניון בחיפה (1947) 1928- 1951 A312\55
התכתבות (אפריל - מאי 1938) בין שלמה קפלנסקי, חיפה, לבין גאורג הרליץ, מנהל הארכיון הציוני המרכזי (הארכיון של ההסתדרות הציונית העולמית), ירושלים, בעניינים: הסכם ז'בוטינסקי - סלבינסקי בשנים 1921 - 1923, וקורספונדנציה של קפלנסקי עם מפלגת הלייבור הבריטית בשנים 1929 - 1931 1938- 1938 A137\145
מכתבים אישיים אל פרנץ אופנהיימר מאת קרובי משפחתו, חבריו וידידיו, ליום הולדתו השביעים בחיותו בפריס. בין המברכים: אוטו ורבורג, מרטין מרדכי בובר, שלמה קפלנסקי ואחרים (מרץ 1934) 1934- 1934 A161\76
חוזר מאת הנהלת קרן היסוד בלונדון ובו פירוט התקציב לשנת 1925 (26.08.1924); מברק מאת המלין (Hamlin), ניו יורק, אל שלמה קפלנסקי, לונדון, על מות נחמן סירקין (07.09.1924); מכתב מאת אגון צווייג בשם קרן קיימת לישראל בווינה אל שלמה קפלנסקי, המכיל תיאור המצב בארץ ישראל (27.05.1926) 1924- 1926 A137\146
תוכן הספר "חזון והגשמה. מבחר כתבים, הרצאות ונאומים" מאת שלמה קפלנסקי (4 חלקים: "ציונות סוציאליסטית. פרקים לתולדות המחשבה והתנועה הפועלי-ציונית"; "במערכות אינטרנציונל הפועלים"; בעיות המדיניות הארץ-ישראלית"; "בעיות ההתיישבות"). כתב יד וכתב מכונה 1949- 1950 A137\6
רשימות ותזכירים שונים מאת חיים ארלוזורוב, בעיקר בכתב מכונה, כולל טיוטות. בין היתר: "Jewish Society for Research in Arab Questions"; תזכיר אל ארתור רופין בעניין היחסים בין הממשלה הבריטית לבין הסוכנות היהודית (תל אביב, 05.06.1930); העתק ממכתבו של שלמה קפלנסקי, לונדון, אל מזכירות מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב (30.04.1931); "ידיעות סודיות בהחלט על המשא ומתן עם הממשלה בשאלת הפתוח" (תרגום מגרמנית, לונדון, 28.04.1931); העתק בכתב מכונה של ראיון לעיתון "Forward" בניו יורק בעניין מפלגת פועלי ארץ ישראל 1930- 1931 A44\55
2 מכתבים מאת משה שרתוק (נכתבו על טפסי העיתון "דבר", תל אביב) אל שלמה קפלנסקי בעניין יחסו של קפלנסקי לבית הספר העבריים בארץ ישראל ופעולתו בהנהלתו הציונית 1927- 1927 A137\104
ענייני הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל בחיפה. רשימות ידניות מאת שלמה קפלנסקי בענייני לימודי הנדסה, פרוטוקולי ישיבות מועצת המורים, חשבונות, עלוני הוועד "דורשי הטכניון העברי בחיפה", והתכתבות בין קפלנסקי לבין אנשים שונים בענייני הטכניון 1932- 1950 A137\138
חיבור מאת שלמה קפלנסקי "שיר השירים אשר לשלמה", סימפוניה חזיונית (עיבוד של "שיר השירים", עברית וגרמנית). כולל כתב מכונה וטיוטות מבוא\הקדמה בכתב יד, בצירוף קטע מעיתון - מאמר על החיבור, ומכתב אל קפלנסקי מאת ירוחם פישל לחובר, עורך השבועון לספרות, לביקורת ולדברי אמנות "מאזנים", תל אביב, בעניין חיבורו (י"ט אדר ב' תרפ"ט) 1909- 1929 A137\5