תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שלמה קפלנסקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברת מאת שלמה קפלנסקי ("מהנדס קפלן-קפלנסקי") "כושר הקליטה של ארץ ישראל", הוצאת "גליל", מוסקבה, 1917 (ברוסית) A137\11-1t
ראשי פרקים לחוברת על פרנץ אופנהיימר. הכותבים: אלכסנדר ביין, רבי בנימין, שלמה קפלנסקי, גאורג הרליץ, דוד כנעני, יוסף רבינוביץ', ברל לוקר, פנחס רוזן, זליג סוסקין (10.10.1951) A161\94-9t
מכתב מאת בית העם בירושלים אל שלמה קפלנסקי, בעניין הזמנה להרצות על הקונגרס הציוני ה-11 A137\12-1t
"האבוקה", חוברת מקדשת לרעיון ה"פועלי-ציוני", מוצאת על ידי קבוצת חברי "אחדות העבודה". ירושלים, גליון מס' 1, כסלו תרפ"ה (כולל מכתב גלוי מאת שלמה קפלנסקי). סה"כ 24 עמ' (חוברת בהכפלה) A137\65-2t
מכתב מאת נציגי "יבנה", אגודה אקדמית לתרבות, וינה, אל שלמה קפלנסקי בעניין הרצאות באוניברסיטה העממית של האגודה (גרמנית, כתב מכונה, בערך שנות העשרים, ללא תאריך מסויים) A137\134-1t
מכתב אל שלמה קפלנסקי, ירושלים, מאת רדלר-פלדמן בשם חברת "כנסת", הוצאה וממכר ספרים, שכונת מאה שערים, ירושלים, בעניין "ברית שלום" (י"א סיון תרפ"ו) A137\109-1t
כרטיס ציר מס' 124 על שם שלמה קפלנסקי, סניף ירושלים, לוועידה הארצית החמישית (י"ח חשון - כ"ג חשון תרפ"ז) של התאחדות ציונית-סוציאליסטית של פועלי ארץ ישראל "אחדות העבודה" A137\1-1t
כרטיס ציר מס' 187 לקונגרס הסוציאליסטי הבינלאומי בהמבורג בשנת 1923, על שם שלמה קפלנסקי (Solomon Kaplansky) מטעם "פועלי ציון" A137\81-1t
הרצאה מאת שלמה קפלנסקי "אונדזערע טעטיגקייט אין ארץ ישראל" ('פעילותנו בארץ ישראל'), כתב יד, 1919 A137\32-1t
דו"ח בעניין בניין על מגרש הטכניון העברי ובית הספר הריאלי בחיפה: משא ומתן עם שלמה קפלנסקי ביום 02.05.1935 (מכתב אל עורך הדין א.[אהרון?] ברט, חיפה, 09.05.1935), בצירוף תצלום של תכנית ההמגרש KH4\5977-3t
"Biuletyn Oppozycji" \ Bulletin der Opposition (Bolschewiki-Leninisten), Berlin, ביטאון בהוצאת האינטרנציונל הרביעי (טרוצקיסטי), גליון מס' 23, אוגוסט 1931 A137\85-1t
קטע מעיתון: מאמר מאת יצחק בן-צבי "לראשית דרכה של העלייה השנייה בארץ" (בעניין "פועלי ציון") A137\63-1t
תיאור:
חוברת מאת שלמה קפלנסקי ("מהנדס קפלן-קפלנסקי") "כושר הקליטה של ארץ ישראל", הוצאת "גליל", מוסקבה, 1917 (ברוסית)
סימול: A137\11-1t
תיאור:
ראשי פרקים לחוברת על פרנץ אופנהיימר. הכותבים: אלכסנדר ביין, רבי בנימין, שלמה קפלנסקי, גאורג הרליץ, דוד כנעני, יוסף רבינוביץ', ברל לוקר, פנחס רוזן, זליג סוסקין (10.10.1951)
סימול: A161\94-9t
תיאור:
מכתב מאת בית העם בירושלים אל שלמה קפלנסקי, בעניין הזמנה להרצות על הקונגרס הציוני ה-11
סימול: A137\12-1t
תיאור:
"האבוקה", חוברת מקדשת לרעיון ה"פועלי-ציוני", מוצאת על ידי קבוצת חברי "אחדות העבודה". ירושלים, גליון מס' 1, כסלו תרפ"ה (כולל מכתב גלוי מאת שלמה קפלנסקי). סה"כ 24 עמ' (חוברת בהכפלה)
סימול: A137\65-2t
תיאור:
מכתב מאת נציגי "יבנה", אגודה אקדמית לתרבות, וינה, אל שלמה קפלנסקי בעניין הרצאות באוניברסיטה העממית של האגודה (גרמנית, כתב מכונה, בערך שנות העשרים, ללא תאריך מסויים)
סימול: A137\134-1t
תיאור:
מכתב אל שלמה קפלנסקי, ירושלים, מאת רדלר-פלדמן בשם חברת "כנסת", הוצאה וממכר ספרים, שכונת מאה שערים, ירושלים, בעניין "ברית שלום" (י"א סיון תרפ"ו)
סימול: A137\109-1t
תיאור:
כרטיס ציר מס' 124 על שם שלמה קפלנסקי, סניף ירושלים, לוועידה הארצית החמישית (י"ח חשון - כ"ג חשון תרפ"ז) של התאחדות ציונית-סוציאליסטית של פועלי ארץ ישראל "אחדות העבודה"
סימול: A137\1-1t
תיאור:
כרטיס ציר מס' 187 לקונגרס הסוציאליסטי הבינלאומי בהמבורג בשנת 1923, על שם שלמה קפלנסקי (Solomon Kaplansky) מטעם "פועלי ציון"
סימול: A137\81-1t
תיאור:
הרצאה מאת שלמה קפלנסקי "אונדזערע טעטיגקייט אין ארץ ישראל" ('פעילותנו בארץ ישראל'), כתב יד, 1919
סימול: A137\32-1t
תיאור:
דו"ח בעניין בניין על מגרש הטכניון העברי ובית הספר הריאלי בחיפה: משא ומתן עם שלמה קפלנסקי ביום 02.05.1935 (מכתב אל עורך הדין א.[אהרון?] ברט, חיפה, 09.05.1935), בצירוף תצלום של תכנית ההמגרש
סימול: KH4\5977-3t
תיאור:
"Biuletyn Oppozycji" \ Bulletin der Opposition (Bolschewiki-Leninisten), Berlin, ביטאון בהוצאת האינטרנציונל הרביעי (טרוצקיסטי), גליון מס' 23, אוגוסט 1931
סימול: A137\85-1t
תיאור:
קטע מעיתון: מאמר מאת יצחק בן-צבי "לראשית דרכה של העלייה השנייה בארץ" (בעניין "פועלי ציון")
סימול: A137\63-1t
חוברת מאת שלמה קפלנסקי ("מהנדס קפלן-קפלנסקי") "כושר הקליטה של ארץ ישראל", הוצאת "גליל", מוסקבה, 1917 (ברוסית)
ראשי פרקים לחוברת על פרנץ אופנהיימר. הכותבים: אלכסנדר ביין, רבי בנימין, שלמה קפלנסקי, גאורג הרליץ, דוד כנעני, יוסף רבינוביץ', ברל לוקר, פנחס רוזן, זליג סוסקין (10.10.1951)
מכתב מאת בית העם בירושלים אל שלמה קפלנסקי, בעניין הזמנה להרצות על הקונגרס הציוני ה-11
"האבוקה", חוברת מקדשת לרעיון ה"פועלי-ציוני", מוצאת על ידי קבוצת חברי "אחדות העבודה". ירושלים, גליון מס' 1, כסלו תרפ"ה (כולל מכתב גלוי מאת שלמה קפלנסקי). סה"כ 24 עמ' (חוברת בהכפלה)
מכתב מאת נציגי "יבנה", אגודה אקדמית לתרבות, וינה, אל שלמה קפלנסקי בעניין הרצאות באוניברסיטה העממית של האגודה (גרמנית, כתב מכונה, בערך שנות העשרים, ללא תאריך מסויים)
מכתב אל שלמה קפלנסקי, ירושלים, מאת רדלר-פלדמן בשם חברת "כנסת", הוצאה וממכר ספרים, שכונת מאה שערים, ירושלים, בעניין "ברית שלום" (י"א סיון תרפ"ו)
כרטיס ציר מס' 124 על שם שלמה קפלנסקי, סניף ירושלים, לוועידה הארצית החמישית (י"ח חשון - כ"ג חשון תרפ"ז) של התאחדות ציונית-סוציאליסטית של פועלי ארץ ישראל "אחדות העבודה"
כרטיס ציר מס' 187 לקונגרס הסוציאליסטי הבינלאומי בהמבורג בשנת 1923, על שם שלמה קפלנסקי (Solomon Kaplansky) מטעם "פועלי ציון"
הרצאה מאת שלמה קפלנסקי "אונדזערע טעטיגקייט אין ארץ ישראל" ('פעילותנו בארץ ישראל'), כתב יד, 1919
דו"ח בעניין בניין על מגרש הטכניון העברי ובית הספר הריאלי בחיפה: משא ומתן עם שלמה קפלנסקי ביום 02.05.1935 (מכתב אל עורך הדין א.[אהרון?] ברט, חיפה, 09.05.1935), בצירוף תצלום של תכנית ההמגרש
"Biuletyn Oppozycji" \ Bulletin der Opposition (Bolschewiki-Leninisten), Berlin, ביטאון בהוצאת האינטרנציונל הרביעי (טרוצקיסטי), גליון מס' 23, אוגוסט 1931
קטע מעיתון: מאמר מאת יצחק בן-צבי "לראשית דרכה של העלייה השנייה בארץ" (בעניין "פועלי ציון")