תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שלמה קפלנסקי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו KRU\17501
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על סדרי הלוויתו של מנהל הטכניון העברי KRU\17478
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על סדרי הלוויתו של מנהל הטכניון העברי KRU\17480
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו KRU\17482
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו KRU\17484
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, מנהל הטכניון העברי. מטעם הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והמודדים. הלוויתו תצא מחצר הטכניון [תשיא] KRU\18608
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. אסיפת אזכרה במלאת שלושים לפטירתו של מנהל הטכניון. מטעם הטכניון העברי בחיפה KRU\17641
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, מנהל הטכניון. מטעם אגודת דורשי הטכניון העברי, חיפה KRU\18230
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, ממייסדי התנועה הציונית - סוציאליסטית KRU\18232
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, אינג'ינר. מטעם ארגון עובדי הטכניון ובית הספר המקצועי והימי KRU\18234
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, אינג'ינר. מטעם ארגון האסיסטנטים בטכניון, חיפה; KRU\18236
מפלגות. מפלגת הפועלים המאוחדת. השבוע במועדון המפלגה: הרצאת הח' שלמה קפלנסקי ישיבת הועד הפועל הציוני, ישיבת מועצת הסניף, אסיפת הסניף. חיפה KRU\5082
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו
סימול: KRU\17501
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על סדרי הלוויתו של מנהל הטכניון העברי
סימול: KRU\17478
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על סדרי הלוויתו של מנהל הטכניון העברי
סימול: KRU\17480
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו
סימול: KRU\17482
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו
סימול: KRU\17484
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, מנהל הטכניון העברי. מטעם הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והמודדים. הלוויתו תצא מחצר הטכניון [תשיא]
סימול: KRU\18608
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. אסיפת אזכרה במלאת שלושים לפטירתו של מנהל הטכניון. מטעם הטכניון העברי בחיפה
סימול: KRU\17641
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, מנהל הטכניון. מטעם אגודת דורשי הטכניון העברי, חיפה
סימול: KRU\18230
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, ממייסדי התנועה הציונית - סוציאליסטית
סימול: KRU\18232
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, אינג'ינר. מטעם ארגון עובדי הטכניון ובית הספר המקצועי והימי
סימול: KRU\18234
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, אינג'ינר. מטעם ארגון האסיסטנטים בטכניון, חיפה;
סימול: KRU\18236
תיאור:
מפלגות. מפלגת הפועלים המאוחדת. השבוע במועדון המפלגה: הרצאת הח' שלמה קפלנסקי ישיבת הועד הפועל הציוני, ישיבת מועצת הסניף, אסיפת הסניף. חיפה
סימול: KRU\5082
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על סדרי הלוויתו של מנהל הטכניון העברי
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על סדרי הלוויתו של מנהל הטכניון העברי
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. הודעה על פטירתו
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, מנהל הטכניון העברי. מטעם הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והמודדים. הלוויתו תצא מחצר הטכניון [תשיא]
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה. אסיפת אזכרה במלאת שלושים לפטירתו של מנהל הטכניון. מטעם הטכניון העברי בחיפה
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, מנהל הטכניון. מטעם אגודת דורשי הטכניון העברי, חיפה
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, ממייסדי התנועה הציונית - סוציאליסטית
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, אינג'ינר. מטעם ארגון עובדי הטכניון ובית הספר המקצועי והימי
מודעות אבל, אזכרות. קפלנסקי שלמה, אינג'ינר. מטעם ארגון האסיסטנטים בטכניון, חיפה;
מפלגות. מפלגת הפועלים המאוחדת. השבוע במועדון המפלגה: הרצאת הח' שלמה קפלנסקי ישיבת הועד הפועל הציוני, ישיבת מועצת הסניף, אסיפת הסניף. חיפה