תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שמואל יבנאלי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטעי עיתונים המכילים בקורות על ספרי אלתר דרויאנוב: "כתבים לתולדות חיבת ציון" (קטעי העיתונים "הדואר", מוסף ל"דבר", "הפועל הצעיר", בפרט מאמרים מאת שמואל יבנאלי ויצחק ריבקינד, תרפ"ט), ו"ספר הבדיחה והחידוד" (קטעי "קריית ספר" ו"דבר", 1935) 1928- 1935 A10\7
פעילותו של אריה אתיאל בתנועת הפועלים בארץ ישראל. מכתבים, חוזרים, קול קורא וכרוזים, בין היתר בחתימת שמואל יבנאלי (ורשבסקי) בעניין בחירות לאסיפת הנבחרים הראשונה מטעם תנועת העבודה בשנת תר"ף (1920), והשביתה בראשון לציון ועוד, מטעם התאחדות ציונית-סוציאליסטית של פועלי ארץ ישראל "אחדות העבודה" והסתדרות הפועלים העבריים בארץ ישראל "הפועל הצעיר" (תרס"ז \ תר"ף - תרפ"ד) 1907- 1924 A321\13
התכתבות בין שמואל יבנאלי לבין יהושע מנוח, תשי"ג - תש"ך 1953- 1960 A193\407
2 מכתבים מאת שמואל יבנאלי (ורשבסקי) בשם ועדה להוצאת כתבי ברל כצנלסון שעל יד מפלגת פועלי ארץ ישראל, תל אביב, אל שלמה קפלנסקי (16.06.1948, 08.01.1948) 1948- 1948 A137\67
התכתבות בין שמואל יבנאלי לבין יהושע מנוח, בין היתר בעניין הוצאת כתבי אהרן דוד גורדון וברל כצנלסון, תש"ח - תש"י 1947- 1949 A193\472
העתקי מכתבים יוצאים מאת יהושע מנוח אל שמואל יבנאלי בעניין פרסומי אהרן דוד גורדון, תש"ח - תש"ט 1948- 1949 A193\99
פרוטוקול התייעצות חברי ועד החינוך, בהשתתפות הנרייטה סאלד, יצחק ברקסון, יצחק לופבן, שמואל יבנאלי, יוסף מיוחס, אברהם ארנון, מרדכי ברכיהו, יצחק אלטרמן, יוסף עזריהו, יעקב ברמן ואביעזר ילין (כ' תמוז תרפ"ח) 1927- 1928 J17\6695
התכתבות בין מנשה מאירוביץ למערכות עיתונים, הוצאות ספרים וארכיונים בעניין פרסום מאמרים וספרים שלו. בין המתכתבים: אהרון עבר-הדני, מערכת "בוסתנאי", 1939; שמואל יבנאלי, 1947; משה גליקסון, "הארץ", 1932; משה קליינמן, "העולם", תש"ו; יששכר דב בר דרורא, "דאר היום", 1932; פסח גינזבורג, 1929 1929- 1947 A32\44
יבנאלי, שמואל. קטעי עיתונים, כולל מאמריו, מאמרים וכתבות עליו, ומודעות אבל 1933- 1967 F30\524
מכתבים מאת סופרים, ארכיונים, ספריות ומוסדות אחרים, בעניינים ספרותיים. בין המתכתבים: אשר ברש, 1945; מאיר אלעזרי ולקני, תש"א; צבי הרכבי, תש"ה; אביגדור המאירי, 1939; יצחק אבינרי, תרצ"ב-תש"ד; אברהם טביב, 1932; שמואל יבנאלי, תש"ד; ישראל קלויזנר, תש"ז 1932- 1944 A32\45
שמואל יבנאלי. מכתבים ששלח למשרד הארץ ישראלי בנוגע לעלייה מתימן (תיק זה נמסר לארכיון הציוני מעזבונו של שמואל יבנאלי, ביוני 1965. כנראה שבזמן כלשהוא הושאל התיק מחדש לשמואל יבנאלי לשם כתיבת זכרונות) 1911- 1912 L2\601
התכתבות עם שמואל יבנאלי (ורשבסקי) בעניין פעילותו הציבורית ופרסומיו 1939- 1961 S83\1102