תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שמואל יבנאלי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
טיוטות של העתקי מכתבים ששלח שמואל יבנאלי לארתור רופין ואחרים מתימן, תרע"ב A237\64-1t
תזכיר מאת שמואל ורשבסקי יבנאלי [?] בנוגע להתיישבות התימנים, אפריל 1914 L2\74-7t
התכתבות עם שמואל ורשבסקי (יבנאלי), כ"ח ניסן תרע"ד L2\74-3t
שמואל יבנאלי,1939 A71\41-11t
העתק של שאלון אישי ששלח יבנאלי לגנזים A237\1-2t
-תרגום הדו"ח של שמואל ורשבסקי (יבנאלי) לצרפתית KKL2\197-2t
-דו"ח מאת שמואל ורשבסקי (יבנאלי) מסיורו בתימן KKL2\196-2t
כתב יד ומאמר מאת מאיר פרנקל "יהודי תימן בראי ספרות", תשי"ג A237\18-1t
דו"ח מאת שמואל יבנאלי על מצבם הקשה של התימנים במושבות DD1\8370-1t
מחברת עם שמות עולי תימן ונתונים סטטיסטים שונים A237\4-1t
העתק מכתב תשובה אל ארתור רופין בעניין יהודי תימן וטמיעתם בחיי היישוב, 1931 A237\62-1t
רשימה סטטיסטית לגבי נחלת צבי, תרע"ד A237\15-1t
תיאור:
טיוטות של העתקי מכתבים ששלח שמואל יבנאלי לארתור רופין ואחרים מתימן, תרע"ב
סימול: A237\64-1t
תיאור:
תזכיר מאת שמואל ורשבסקי יבנאלי [?] בנוגע להתיישבות התימנים, אפריל 1914
סימול: L2\74-7t
תיאור:
התכתבות עם שמואל ורשבסקי (יבנאלי), כ"ח ניסן תרע"ד
סימול: L2\74-3t
תיאור:
שמואל יבנאלי,1939
סימול: A71\41-11t
תיאור:
העתק של שאלון אישי ששלח יבנאלי לגנזים
סימול: A237\1-2t
תיאור:
-תרגום הדו"ח של שמואל ורשבסקי (יבנאלי) לצרפתית
סימול: KKL2\197-2t
תיאור:
-דו"ח מאת שמואל ורשבסקי (יבנאלי) מסיורו בתימן
סימול: KKL2\196-2t
תיאור:
כתב יד ומאמר מאת מאיר פרנקל "יהודי תימן בראי ספרות", תשי"ג
סימול: A237\18-1t
תיאור:
דו"ח מאת שמואל יבנאלי על מצבם הקשה של התימנים במושבות
סימול: DD1\8370-1t
תיאור:
מחברת עם שמות עולי תימן ונתונים סטטיסטים שונים
סימול: A237\4-1t
תיאור:
העתק מכתב תשובה אל ארתור רופין בעניין יהודי תימן וטמיעתם בחיי היישוב, 1931
סימול: A237\62-1t
תיאור:
רשימה סטטיסטית לגבי נחלת צבי, תרע"ד
סימול: A237\15-1t
טיוטות של העתקי מכתבים ששלח שמואל יבנאלי לארתור רופין ואחרים מתימן, תרע"ב
תזכיר מאת שמואל ורשבסקי יבנאלי [?] בנוגע להתיישבות התימנים, אפריל 1914
התכתבות עם שמואל ורשבסקי (יבנאלי), כ"ח ניסן תרע"ד
שמואל יבנאלי,1939
העתק של שאלון אישי ששלח יבנאלי לגנזים
-תרגום הדו"ח של שמואל ורשבסקי (יבנאלי) לצרפתית
-דו"ח מאת שמואל ורשבסקי (יבנאלי) מסיורו בתימן
כתב יד ומאמר מאת מאיר פרנקל "יהודי תימן בראי ספרות", תשי"ג
דו"ח מאת שמואל יבנאלי על מצבם הקשה של התימנים במושבות
מחברת עם שמות עולי תימן ונתונים סטטיסטים שונים
העתק מכתב תשובה אל ארתור רופין בעניין יהודי תימן וטמיעתם בחיי היישוב, 1931
רשימה סטטיסטית לגבי נחלת צבי, תרע"ד