תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שמואל לובלינר
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם סינדיקט מגדלי הטבק העבריים, עם חברה ארץ ישראלית לתעשיית סיגריות וטבק שמואל לובלינר ועם אחרים בעניין סכסוך בין הסינדיקט לבין חברת שמואל לובלינר ובעניינים הקשורים לגידול הטבק ולשיווקו 1926- 1929 J15\3924
חברה ארץ ישראלית לתעשיית סגריות וטבק של שמואל לובלינר - The Palestine Tobacco & Cigarettes Manufacturing Company (Samuel Lubliner) Limited , יפו - תל אביב. הסכם בין אפ"ק לחברת הטבק, מאזני החברה ותזכירים, התכתבות של החברה עם הנהלת אפ"ק וסניף אפ"ק בירושלים, עורכי דין, אוצר התיישבות היהודים וחברות שונות בעניין שטרות לובלינר, התכתבות של הנהלת אפ"ק עם סניף יפו, הקונסול הגרמני בארץ ישראל ובנק מרכזי למוסדות שתופיים בארץ ישראל, ירושלים 1928- 1933 L51\942
התכתבות בעניין בית חרושת לסיגריות של שמואל לובלינר, פרשת וולטר מוזס ושיקום הקשרים בין לובלינר, ליאו וינץ ותיאודור זלוציסטי 1925- 1934 A136\49
העתקי מכתבים של ליאו וינץ ושל אחרים אל שמואל לובלינר בעניין גידול טבק וייצור סיגריות בארץ ישראל לאחר סילוקם של וינץ וזלוציסטי מעבודתם בבית חרושת לסיגריות של לובלינר ומינויו של וולטר מוזיס כנציגו בארץ ישראל 1926- 1926 A136\48
העתקי מכתבים מאת ליאו וינץ אל שמואל לובלינר בדבר סילוקם של וינץ ותיאודור זלוציסטי מעבודתם בבית חרושת לייצור סיגריות של לובלינר ומינויו של ולטר מוזס לנציגו הבלעדי בארץ ישראל 1926- 1926 A136\46
העתקי מכתבים אל שמואל לובלינר (ברלין) בעניין גידול טבק וייצור סיגריות בארץ ישראל 1923- 1924 A136\41
חברה ארץ ישראלית לתעשיית סגריות וטבק של שמואל לובלינר - The Palestine Tobacco & Cigarettes Manufacturing Company (Samuel Lubliner) Limited , יפו - תל אביב, העברת המניות לבנק אפ"ק ולבנק מרכזי למוסדות שתופיים בארץ ישראל, ירושלים. פניות לחברת לובלינר לקניית מניות והעברת מניות, התכתבות עם נציגי הנהלת אפ"ק, הבנק המרכזי למוסדות שתופיים, רושם החברות, אוצר התיישבות היהודים, בענייני הקמת חברה שיתופית חדשה, דו"חות על מכירת סיגריות, תזכירים על השותפות החדשה אפ"ק ובנק מרכזי 1925- 1928 L51\941
חברה ארץ ישראלית לתעשיית סגריות וטבק של שמואל לובלינר - The Palestine Tobacco & Cigarettes Manufacturing Company (Samuel Lubliner) Limited , יפו - תל אביב. תקנון החברה, מאזנים וערך האינוונטר, תזכירים והסכם הכירה של החברה, התכתבות של ולטר מוזס, המנהל הכללי של החברה, עם גאורג הלפרן, היינריך מרגוליס (מרגלית), ארתור הנטקה, הרי ויטלס, מאיר דיזנגוף, JCT (אוצר התיישבות היהודים) ו- Economic Board 1924- 1928 L51\940
התכתבות בעניינים כספיים עם חברת "שמואל לובלינר" לסיגריות וטבק ועם הקבלן פול ליפשיץ (Paul Lifshitz) (מס' קודם: 1176) 1926- 1928 S1\1002
העתקי התכתבות בין ליאו וינץ, תיאודור זלוציסטי ושמואל לובלינר בעניין גידול טבק והקמת בית חרושת לסיגריות בארץ ישראל 1924- 1924 A136\226
התכתבות של ליאו וינץ עם שמואל לובלינר ואחרים בדבר סילוקם של וינץ ותיאודור זלוציסטי מעבודתם בבית חרושת לייצור סיגריות של לולבלינר, דרישות כספיות, חשבונות וקבלות 1926- 1926 A136\47
העתקי התכתבות בין ליאו וינץ ותיאודור זלוציסטי לשמואל לובלינר בעניין גידול טבק, הקמת בית חרושת לסיגריות בארץ ישראל ודו"חות כספיים 1924- 1925 A136\43