תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שמריהו לוין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
כפר מל"ל. "גנים וחורשות בכפר מל"ל". סימון תחומי יער ע"ש יהודי ברזליה (תרומת קלאבין), חורשה בתרומת יהדות ארצות הברית, חורשה בתרומת יהדות גרמניה, חורשה ע"ש צבי הירש מסליאנסקי, שמריהו לוין ועוד אחרים. ציון מספר העצים בכל חורשה KL5M\3767
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המדרגות, חתכים ופרטים A569M\28\10
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתך ב-ב A569M\28\8
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים KH4\7207-1m
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים KH4\7207-3m
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית מזרחית A569M\28\6
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומת הקרקע A569M\28\3
חיפה. הדר הכרמל. תכנית לבניין עבור מגן דוד אדום ברחוב שמריהו לוין KH4\12185-1m
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים KH4\7207-4m
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי דלתות A569M\28\11
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזיתות A569M\28\5
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית צפוניצ A569M\28\7
תיאור:
כפר מל"ל. "גנים וחורשות בכפר מל"ל". סימון תחומי יער ע"ש יהודי ברזליה (תרומת קלאבין), חורשה בתרומת יהדות ארצות הברית, חורשה בתרומת יהדות גרמניה, חורשה ע"ש צבי הירש מסליאנסקי, שמריהו לוין ועוד אחרים. ציון מספר העצים בכל חורשה
סימול: KL5M\3767
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המדרגות, חתכים ופרטים
סימול: A569M\28\10
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתך ב-ב
סימול: A569M\28\8
תיאור:
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים
סימול: KH4\7207-1m
תיאור:
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים
סימול: KH4\7207-3m
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית מזרחית
סימול: A569M\28\6
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומת הקרקע
סימול: A569M\28\3
תיאור:
חיפה. הדר הכרמל. תכנית לבניין עבור מגן דוד אדום ברחוב שמריהו לוין
סימול: KH4\12185-1m
תיאור:
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים
סימול: KH4\7207-4m
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי דלתות
סימול: A569M\28\11
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזיתות
סימול: A569M\28\5
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית צפוניצ
סימול: A569M\28\7
כפר מל"ל. "גנים וחורשות בכפר מל"ל". סימון תחומי יער ע"ש יהודי ברזליה (תרומת קלאבין), חורשה בתרומת יהדות ארצות הברית, חורשה בתרומת יהדות גרמניה, חורשה ע"ש צבי הירש מסליאנסקי, שמריהו לוין ועוד אחרים. ציון מספר העצים בכל חורשה
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המדרגות, חתכים ופרטים
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתך ב-ב
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית מזרחית
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומת הקרקע
חיפה. הדר הכרמל. תכנית לבניין עבור מגן דוד אדום ברחוב שמריהו לוין
תכנית חברת "רסקו" לבניית "בית שמריהו לוין" לשיכון ציונים ותיקים
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי דלתות
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזיתות
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית צפוניצ