תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך שמריהו לוין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתך ב-ב A569M\28\8
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המדרגות, חתכים ופרטים A569M\28\10
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית מזרחית A569M\28\6
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומת הקרקע A569M\28\3
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי דלתות A569M\28\11
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי חלונות A569M\28\13
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית צפוניצ A569M\28\7
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזיתות A569M\28\5
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומה עליונה A569M\28\4
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המגרש A569M\28\2
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתכים A569M\28\9
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית גג וחתכים A569M\28\12
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתך ב-ב
סימול: A569M\28\8
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המדרגות, חתכים ופרטים
סימול: A569M\28\10
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית מזרחית
סימול: A569M\28\6
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומת הקרקע
סימול: A569M\28\3
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי דלתות
סימול: A569M\28\11
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי חלונות
סימול: A569M\28\13
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית צפוניצ
סימול: A569M\28\7
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזיתות
סימול: A569M\28\5
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומה עליונה
סימול: A569M\28\4
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המגרש
סימול: A569M\28\2
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתכים
סימול: A569M\28\9
תיאור:
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית גג וחתכים
סימול: A569M\28\12
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתך ב-ב
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המדרגות, חתכים ופרטים
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית מזרחית
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומת הקרקע
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי דלתות
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. פרטי חלונות
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזית צפוניצ
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חזיתות
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית קומה עליונה
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית המגרש
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. חתכים
בית ז (זאב!?) שרף, רחוב שמריהו לוין, קרית יובל, ירושלים. תכנית גג וחתכים