תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
בולטינים, קטעי עיתונים, גליונות בודדים של עיתונים בענייני תוכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל. בין העיתונים: "Palcor. Middle East Bulletin", "Commentary", "PM", "The Nation", "The Palestine Post", "The Washington Post", "Africa Trade and Development", "Biology and Human Affairs", "Vestnik Zidovske Obce Nabozenske v Praze", "Economic Council Letter", "New York Herald Tribune", "Evening Standard" (בעיקר שנים 1947 - 1948) 1946- 1959 A366\20
התכתבות עם אבל הרצברך בענין החלוקה, הברית העולמית של הציונים הכללים, וכן סניף ירושלים, מכתב מחברת עולים המסונף לאגודת הנוער העברי בהולנד, מכתב מקרל אדרסהיים בענין מחלוקות בברית ציוני הולנד לגבי תכנית חלוקת ארץ ישראל והמרד הערבי, התאחדות עולי אוסטריה, עמדתו של משה סמילנסקי בענין החלוקה כפי שניתנה במאמר של ברנשטיין בJoodse Wachter 1937- 1937 A309\38
קטעי עיתונים בעברית, אנגלית ויידיש בעניין "תוכנית החלוקה" והמלצות ועדות חקירה בריטיות לארץ ישראל כוועדת פיל (1937), וועדת וודהד (1938) 1937- 1938 A294\17
גליונות בודדים וקטעי העיתון "The New York Times" בענייני תוכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל (מאי 1946, אוקטובר - נובמבר 1947, פברואר - מאי 1948) 1946- 1948 A366\21
התכתבות בעניין ההתנגדות לתכנית החלוקה ולקראת ועידה ציונית באמסטרדם בספטמבר 1938 עם אבל י' הרצברך ואחרים מציוני הולנד, אל ברנשטיין כעורך 'הבוקר', ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל וברית הציונים הכלליים בארץ ישראל והקשר ביניהם 1938- 1938 A309\49
מפלגת "עלייה חדשה", תל אביב - עמדות בעניינים מדיניים ביחס לתוכנית החלוקה. תזכירים, מאמרים, סקירות, הצהרות בדבר שאלה ערבית - יהודית בארץ ישראל, השתתפות "עלייה חדשה" בוועד הפועל הציוני; חוזר מאת סניף המפלגה ברחובות בעניין המצב הפוליטי ועמדת "עלייה חדשה"; הצהרה על הופעה בפני הוועדה האנגלו אמריקאית; מצע לקונגרס הציוני הכ"ב מאת "עליה חדשה ובלתי תלויים" ודיווחים מאת פליקס רוזנבליט מהקונגרס הכ"ב (בכתב מכונה, סטנסיל, דברי דפוס ורשימות בכתב יד) 1945- 1946 A158\76
קטעי עיתונים, חוברות ודברי דפוס בעיקר בענייני תוכניות החלוקה של ארץ ישראל ומאורעות תרצ"ו - תרצ"ט, בין היתר חוברות של חברת הכשרת היישוב 1905- 1943 A69\9
קטעי עיתונים, חלקם מלווים בהערות ורשימות של ארתור ברין, בעניינים ציבוריים, פוליטיים ומדיניים. בין הנושאים: הסוכנות היהודית, הבריטים בארץ ישראל, השאלה הערבית, היחס לערבים, פציפיזם, אנטישמיות, תוכנית החלוקה, רעיון המדינה היהודית (שנות הארבעים) AK431\2
התכתבות בין תיאודור זיסו, לונדון, לבין האדריכל משה בלוך (Moshe I. Bloch), קובנה (Kaunas), בפרט בעניין תכניתו של בלוך לחפור תעלה בין עזה ובין עקבה, תכנית שהוגשה לוועדת החלוקה (ועדת וודהד) 1938- 1939 A240\3
תעודות בעניינים מדיניים וכלכליים של ארץ ישראל ומדינת ישראל , בין היתר בעניין תכנית החלוקה 1933- 1958 A209\186
השתתפותו של מאכס גוטשאלק במושב החמישי של הסוכנות היהודית בציריך, שבו נדונה תוכנית החלוקה של ארץ ישראל. מכתבים מאת פליקס ורבורג בעניין השתתפותו של מאכס גוטשאלק בוועדה מייעצת מדינית 1937- 1937 AK62\1
קריאות והכרזות בעניינים שונים. כולל כרוזים שפורסמו בבריטניה ב-1938 בעניין הסכם מינכן והסכמת חיים וייצמן לתוכנית החלוקה, בפרט קריאה להתפטרותו של וייצמן; רשימה בכתב ובמכונה על הבעיה היהודית בברית המועצות (נכתבה כנראה בסביבות 1946 - 1947, הכותב לא ידוע); קול קורא להקמת אספה לאומית יהודית כוללת ובלתי תלוייה במפלגות, במקום ההסתדרות הציונית 1933- 1947 A421\14