תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
קטעי עיתונים ורשימות בכתב יד מאת אלתר דרויאנוב למאמריו: "רשמי מסעי בפולניה"; "רגעים פסיכולוגיים בהיסטוריה"; חלק מתכנית "ספר תל אביב"; ובענייני החלוקה ותולדות תנועת חיבת ציון; קטעי עיתונים רוסיים בעניין לב טולסטוי A10\9
קטעי עיתונים בעברית, אנגלית ויידיש בעניין "תוכנית החלוקה" והמלצות ועדות חקירה בריטיות לארץ ישראל כ- Peel Commission - ועדת פיל (1937), וועדת וודהד (1938) 1937- 1938 A294\17
התכתבות, תזכירים ודו"חות בעניין החלוקה, ותוכניות אחרות לאחר נטישת רעיון החלוקה, דיונים בעניין השתתפות בשיחות השולחן העגול, ענייני עליית הנוער ועלייה בלתי חוקית ועוד; נאום בלונדון מאת ויקטור קאזאלט. בין המתכתבים: חיים וייצמן, דוד בן גוריון, זליג ברודצקי, נחום גולדמן, ויליאם אורמבסי-גור (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו-Z4) 1937- 1938 A312\23
התכתבות עם אבל הרצברך בענין החלוקה, הברית העולמית של הציונים הכללים, וכן סניף ירושלים, מכתב מחברת עולים המסונף לאגודת הנוער העברי בהולנד, מכתב מקרל אדרסהיים בענין מחלוקות בברית ציוני הולנד לגבי תכנית חלוקת ארץ ישראל והמרד הערבי, התאחדות עולי אוסטריה, עמדתו של משה סמילנסקי בענין החלוקה כפי שניתנה במאמר של ברנשטיין בJoodse Wachter 1937- 1937 A309\38
בולטינים, קטעי עיתונים, גליונות בודדים של עיתונים בענייני תוכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל. בין העיתונים: "Palcor. Middle East Bulletin", "Commentary", "PM", "The Nation", "The Palestine Post", "The Washington Post", "Africa Trade and Development", "Biology and Human Affairs", "Vestnik Zidovske Obce Nabozenske v Praze", "Economic Council Letter", "New York Herald Tribune", "Evening Standard" (בעיקר שנים 1947 - 1948) 1946- 1959 A366\20
גליונות בודדים וקטעי העיתון "The New York Times" בענייני תוכנית החלוקה והקמת מדינת ישראל (מאי 1946, אוקטובר - נובמבר 1947, פברואר - מאי 1948) 1946- 1948 A366\21
מכתבים, מברקים, תזכירים, פרוטוקולים וסיכומי שיחות עם שרי משרד המושבות ומשרד החוץ הבריטיים, דו"חות של ישיבות הוועדה המדינית והנהלת הסוכנות היהודית בלונדון. בין הנושאים: חיפוש נשק ביישובים בארץ ישראל; "תכנית פילבי"; הגיוס לצבא הבריטי, הקמת החי"ל בארץ ישראל והתנגדות להוצאת חיילים יהודיים מן הארץ; העלייה וההפעלה מחבל הבלקן, מאוריציוס ופרמונטי די טרזיה (Ferramonti di Tarsia); ועידת ברמודה (Bermuda Conference) באפריל 1943; תכנית של שלום אדלר (רודל) בעניין 2000 הילדים; ההתנגדות לתכנית החלוקה (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו- Z4) 1943- 1943 A312\38
התכתבות, דו"חות וסיכומי פגישות חברי הנהלת הסוכנות היהודית במשרד המושבות ומשרד החוץ בענייני עלייה חוקית ובלתי חוקית, המחנות בקפריסין, פעולות הטרור ועיריית ירושלים. בין המתכתבים והנושאים: חיים וייצמן אל רוברט אנתוני אידן - הרוזן הראשון מאייבון, ואחרים, 1945; פגישתו של אבא אבן עם נציגי משרד החוץ בעניין תכנית מוריסון, תכנית עזאם פחה ותכנית החלוקה, 1946; א.[?] קריץ ג'ונס, משרד המושבות, אל חיים וייצמן בעניין מחנות קפריסין, 1946; דניאל אוסטר, ראש עיריית ירושלים, אל מושל המחוז, 1945; משה שרת אל סקוט, 1945 (חומר מודפס במכונת כתיבה - העתקי תעודות מהארכיון הציוני המרכזי, חטיבות S25 ו- Z4) 1945- 1946 A312\40
התכתבות בעניין ההתנגדות לתכנית החלוקה ולקראת ועידה ציונית באמסטרדם בספטמבר 1938 עם אבל י' הרצברך ואחרים מציוני הולנד, אל ברנשטיין כעורך 'הבוקר', ארגון העובדים הציונים הכלליים בארץ ישראל וברית הציונים הכלליים בארץ ישראל והקשר ביניהם 1938- 1938 A309\49
מפלגת "עלייה חדשה", תל אביב - עמדות בעניינים מדיניים ביחס לתוכנית החלוקה. תזכירים, מאמרים, סקירות, הצהרות בדבר שאלה ערבית - יהודית בארץ ישראל, השתתפות "עלייה חדשה" בוועד הפועל הציוני; חוזר מאת סניף המפלגה ברחובות בעניין המצב הפוליטי ועמדת "עלייה חדשה"; הצהרה על הופעה בפני הוועדה האנגלו אמריקאית; מצע לקונגרס הציוני הכ"ב מאת "עליה חדשה ובלתי תלויים" ודיווחים מאת פליקס רוזנבליט מהקונגרס הכ"ב (בכתב מכונה, סטנסיל, דברי דפוס ורשימות בכתב יד) 1945- 1946 A158\76
השתתפותו של מאכס גוטשאלק במושב החמישי של הסוכנות היהודית בציריך, שבו נדונה תוכנית החלוקה של ארץ ישראל. מכתבים מאת פליקס ורבורג בעניין השתתפותו של מאכס גוטשאלק בוועדה מייעצת מדינית 1937- 1937 AK62\1
קטעי עיתונים, חלקם מלווים בהערות ורשימות של ארתור ברין, בעניינים ציבוריים, פוליטיים ומדיניים. בין הנושאים: הסוכנות היהודית, הבריטים בארץ ישראל, השאלה הערבית, היחס לערבים, פציפיזם, אנטישמיות, תוכנית החלוקה, רעיון המדינה היהודית (שנות הארבעים) AK431\2