תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת סיירוס אדלר (Cyrus Adler) אל ורנר סנטור בעניין עמדותיו המדיניות לגבי פלסטינה-ארץ ישראל ותוכנית החלוקה S29\76\2-13t
גליון מס' 52 של התקופון Notes and News ובו מאמרים של בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, כולל מאמר של יוסף רוזן בנושא "ראיה מציאותית על קולוניזציה" ומאמר של מוריס הקסטר (Hexter) בנושא "סוף לתוכנית החלוקה" S29\76\2-8t
מפת תכנית החלוקה מתקופת המנדט (המפה הועברה לאוסף המפות) A209\147-9t
מכתב בעניין תכנית החלוקה, 07.08.1937 A209\37-1t
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים KH4\1967-1t
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים KH4\1968-1t
תזכיר מאת פרץ ברנשטין, עורך עיתון "הבוקר" בעניין שוללי תכנית החלוקה (אנגלית) A58\232-2t
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה A69\9-4t
עיתון יומי "חירות" של ירושלים הלוחמת, גליון מס' 13, המכיל בין היתר מודעה של המלווה הלאומי ומאמר על ביטול תכנית החלוקה S1\210\1-2t
תכנית טקס החלוקה הרביעית של פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת DD1\2113-4t
גיליון של דור היום, ביטאון של יהודה העצמאית, ובו טורים מאת איתמר בן אב"י, משה כרמון ועובד בן עמ"י בעקבות פירסום תוכנית החלוקה של וועדת פיל DD1\1093-2t
מפות תכנית החלוקה A69\9-5t
תיאור:
מכתב מאת סיירוס אדלר (Cyrus Adler) אל ורנר סנטור בעניין עמדותיו המדיניות לגבי פלסטינה-ארץ ישראל ותוכנית החלוקה
סימול: S29\76\2-13t
תיאור:
גליון מס' 52 של התקופון Notes and News ובו מאמרים של בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, כולל מאמר של יוסף רוזן בנושא "ראיה מציאותית על קולוניזציה" ומאמר של מוריס הקסטר (Hexter) בנושא "סוף לתוכנית החלוקה"
סימול: S29\76\2-8t
תיאור:
מפת תכנית החלוקה מתקופת המנדט (המפה הועברה לאוסף המפות)
סימול: A209\147-9t
תיאור:
מכתב בעניין תכנית החלוקה, 07.08.1937
סימול: A209\37-1t
תיאור:
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
סימול: KH4\1967-1t
תיאור:
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
סימול: KH4\1968-1t
תיאור:
תזכיר מאת פרץ ברנשטין, עורך עיתון "הבוקר" בעניין שוללי תכנית החלוקה (אנגלית)
סימול: A58\232-2t
תיאור:
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה
סימול: A69\9-4t
תיאור:
עיתון יומי "חירות" של ירושלים הלוחמת, גליון מס' 13, המכיל בין היתר מודעה של המלווה הלאומי ומאמר על ביטול תכנית החלוקה
סימול: S1\210\1-2t
תיאור:
תכנית טקס החלוקה הרביעית של פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת
סימול: DD1\2113-4t
תיאור:
גיליון של דור היום, ביטאון של יהודה העצמאית, ובו טורים מאת איתמר בן אב"י, משה כרמון ועובד בן עמ"י בעקבות פירסום תוכנית החלוקה של וועדת פיל
סימול: DD1\1093-2t
תיאור:
מפות תכנית החלוקה
סימול: A69\9-5t
מכתב מאת סיירוס אדלר (Cyrus Adler) אל ורנר סנטור בעניין עמדותיו המדיניות לגבי פלסטינה-ארץ ישראל ותוכנית החלוקה
גליון מס' 52 של התקופון Notes and News ובו מאמרים של בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, כולל מאמר של יוסף רוזן בנושא "ראיה מציאותית על קולוניזציה" ומאמר של מוריס הקסטר (Hexter) בנושא "סוף לתוכנית החלוקה"
מפת תכנית החלוקה מתקופת המנדט (המפה הועברה לאוסף המפות)
מכתב בעניין תכנית החלוקה, 07.08.1937
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
תזכיר מאת פרץ ברנשטין, עורך עיתון "הבוקר" בעניין שוללי תכנית החלוקה (אנגלית)
עיתון "הארץ": הדין והחשבון של ועדת וודהד דוחה את התכנית של ועדת פיל-הודעה רשמית מס. 7\38: ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י)-תמצית ההרצאה
עיתון יומי "חירות" של ירושלים הלוחמת, גליון מס' 13, המכיל בין היתר מודעה של המלווה הלאומי ומאמר על ביטול תכנית החלוקה
תכנית טקס החלוקה הרביעית של פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת
גיליון של דור היום, ביטאון של יהודה העצמאית, ובו טורים מאת איתמר בן אב"י, משה כרמון ועובד בן עמ"י בעקבות פירסום תוכנית החלוקה של וועדת פיל
מפות תכנית החלוקה