תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
נאום זאב ז'בוטינסקי בפני חברי הפרלמנט הבריטי על הסיכונים של תוכנית החלוקה J23\1-2t
4 מכתבים מאת פרופ' יוסף קלוזנר אל אלתר דרויאנוב בעניין תכנית החלוקה של ארץ ישראל ובעניינים ספרותיים (ירושלים, תרצ"ד - תרצ"ח, 1934 - 1937) A10\27\3-15t
העתק פנייה (מברק) מאת צבי גרגורי בלקובסקי, חבר ועד המסדר הקונגרס הציוני הראשון, אל הקונגרס העשרים בציריך, בדבר הצהרת בלפור ותכנית החלוקה (1937) A171\32-1t
מכתב מאת סיירוס אדלר (Cyrus Adler) אל ורנר סנטור בעניין עמדותיו המדיניות לגבי פלסטינה-ארץ ישראל ותוכנית החלוקה S29\76\2-13t
גליון מס' 52 של התקופון Notes and News ובו מאמרים של בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, כולל מאמר של יוסף רוזן בנושא "ראיה מציאותית על קולוניזציה" ומאמר של מוריס הקסטר (Hexter) בנושא "סוף לתוכנית החלוקה" S29\76\2-8t
מפת תכנית החלוקה מתקופת המנדט (המפה הועברה לאוסף המפות) A209\147-9t
מכתב בעניין תכנית החלוקה, 07.08.1937 A209\37-1t
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים KH4\1968-1t
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים KH4\1967-1t
תזכיר מאת פרץ ברנשטין, עורך עיתון "הבוקר" בעניין שוללי תכנית החלוקה (אנגלית) A58\232-2t
עיתון יומי "חירות" של ירושלים הלוחמת, גליון מס' 13, המכיל בין היתר מודעה של המלווה הלאומי ומאמר על ביטול תכנית החלוקה S1\210\1-2t
תכנית טקס החלוקה הרביעית של פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת DD1\2113-4t
תיאור:
נאום זאב ז'בוטינסקי בפני חברי הפרלמנט הבריטי על הסיכונים של תוכנית החלוקה
סימול: J23\1-2t
תיאור:
4 מכתבים מאת פרופ' יוסף קלוזנר אל אלתר דרויאנוב בעניין תכנית החלוקה של ארץ ישראל ובעניינים ספרותיים (ירושלים, תרצ"ד - תרצ"ח, 1934 - 1937)
סימול: A10\27\3-15t
תיאור:
העתק פנייה (מברק) מאת צבי גרגורי בלקובסקי, חבר ועד המסדר הקונגרס הציוני הראשון, אל הקונגרס העשרים בציריך, בדבר הצהרת בלפור ותכנית החלוקה (1937)
סימול: A171\32-1t
תיאור:
מכתב מאת סיירוס אדלר (Cyrus Adler) אל ורנר סנטור בעניין עמדותיו המדיניות לגבי פלסטינה-ארץ ישראל ותוכנית החלוקה
סימול: S29\76\2-13t
תיאור:
גליון מס' 52 של התקופון Notes and News ובו מאמרים של בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, כולל מאמר של יוסף רוזן בנושא "ראיה מציאותית על קולוניזציה" ומאמר של מוריס הקסטר (Hexter) בנושא "סוף לתוכנית החלוקה"
סימול: S29\76\2-8t
תיאור:
מפת תכנית החלוקה מתקופת המנדט (המפה הועברה לאוסף המפות)
סימול: A209\147-9t
תיאור:
מכתב בעניין תכנית החלוקה, 07.08.1937
סימול: A209\37-1t
תיאור:
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
סימול: KH4\1968-1t
תיאור:
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
סימול: KH4\1967-1t
תיאור:
תזכיר מאת פרץ ברנשטין, עורך עיתון "הבוקר" בעניין שוללי תכנית החלוקה (אנגלית)
סימול: A58\232-2t
תיאור:
עיתון יומי "חירות" של ירושלים הלוחמת, גליון מס' 13, המכיל בין היתר מודעה של המלווה הלאומי ומאמר על ביטול תכנית החלוקה
סימול: S1\210\1-2t
תיאור:
תכנית טקס החלוקה הרביעית של פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת
סימול: DD1\2113-4t
נאום זאב ז'בוטינסקי בפני חברי הפרלמנט הבריטי על הסיכונים של תוכנית החלוקה
4 מכתבים מאת פרופ' יוסף קלוזנר אל אלתר דרויאנוב בעניין תכנית החלוקה של ארץ ישראל ובעניינים ספרותיים (ירושלים, תרצ"ד - תרצ"ח, 1934 - 1937)
העתק פנייה (מברק) מאת צבי גרגורי בלקובסקי, חבר ועד המסדר הקונגרס הציוני הראשון, אל הקונגרס העשרים בציריך, בדבר הצהרת בלפור ותכנית החלוקה (1937)
מכתב מאת סיירוס אדלר (Cyrus Adler) אל ורנר סנטור בעניין עמדותיו המדיניות לגבי פלסטינה-ארץ ישראל ותוכנית החלוקה
גליון מס' 52 של התקופון Notes and News ובו מאמרים של בכירי הקהילה היהודית בארצות הברית, כולל מאמר של יוסף רוזן בנושא "ראיה מציאותית על קולוניזציה" ומאמר של מוריס הקסטר (Hexter) בנושא "סוף לתוכנית החלוקה"
מפת תכנית החלוקה מתקופת המנדט (המפה הועברה לאוסף המפות)
מכתב בעניין תכנית החלוקה, 07.08.1937
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
דברי דפוס: מפת ארץ ישראל לפי תכנית החלוקה של האו"ם מחולקת ל-4 חלקים
תזכיר מאת פרץ ברנשטין, עורך עיתון "הבוקר" בעניין שוללי תכנית החלוקה (אנגלית)
עיתון יומי "חירות" של ירושלים הלוחמת, גליון מס' 13, המכיל בין היתר מודעה של המלווה הלאומי ומאמר על ביטול תכנית החלוקה
תכנית טקס החלוקה הרביעית של פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת