תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב. תוכנית החלוקה לחלקות של "לב תל אביב המורחבת א" [חולון], חלקות מס' 8 - 9 בגוש מס' 44 שבבעלות קרסו משה וכהן (Caraso, Moses & Cohen). ציון מספרי המגרשים. הדגשה של מגרשים מסויימים. בטבלה: מספר המגרש וציון גודל כל מגרש במ"ר. המפה הוצאה ע"י חברת "נליקו" החברה הלאומית לביטוח קרקעי. תוספת: לוגו של חברת נליקו, תרשים סביבה J121\3-6m
Palestine. Plan of Partition with Economic Union, proposed by the ad hoc Committee on the palestinian question - מפת ארץ ישראל, מס' 103, תוכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי KH4\5583-7m
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים KH4\5582-4m
פרדס חנה. גוש 101052, חלקות 149/2 (זמני), 150/2 (זמני). תכנית בית מלאכה לנפחות. תרשים המקום ושינוי החלוקה בחלקות, תכנית המגרש. חתך, חזיתות. הבית בבעלות אליעזר וגצל קושצינסקי. J15\10616-2m
מחניים. תוכנית החלוקה לחלקות של חלק מאדמות מחניים. ציון מספרי החלקות וגודל השטח J15\12498-9m
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. סימון אזור בנוי, בית קברות. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. אבחנה בצבע על פי מקרא מפרט בין שטחים: אדמות פיק"א, כרמים, זיתים, כרמים וזיתים, פרדסים, יערות, סלעים ועוד. סימון תוואי מערך דרכים. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה J15\4230\5-2m
ירושלים. שכונת מקור חיים. תוכנית החלוקה לחלקות של אדמת קק"ל באדמת עמוס. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה באמות KL5M\6963
רחובות. תוכנית קומה ב' בבניין מכון כמיה בתחנת הנסיונית ברחובות. תוכנית החלוקה לחללים KL5M\1667
ירושלים. בית היתומות. תוכנית מפורטת לשינוי החלוקה והדרכים בסביבה, תוכנית המגרש A175M\176\66
ישראל. מפת תוכנית החלוקה של א"י. חלוקה "ב" וחלוקה "ג". סימון גבולות המדינה היהודות, הערבית והשטחים המנדטורים על מפה טופוגרפית. מפה עם הצעות החלוקה של המשלחת המלכותית ושל מלקולם. A538\2-1m
כפר חסידים. "תוכנית החלוקה לשיכון בכפר חסידים לאורך הכביש הראשי". מסמך נלווה למפה KLM20/285/21. דו"ח המתייחס לתוכנית. באנגלית KL20M\285\22
חנה שרמיסטר. בניין מגורים בהלואה וחסכון. רח' נוה שאנן 78. תוכנית החלוקה לחללים, חתך וחזית, מפת סימון תחומי הבניין A584M\56
תיאור:
תל אביב. תוכנית החלוקה לחלקות של "לב תל אביב המורחבת א" [חולון], חלקות מס' 8 - 9 בגוש מס' 44 שבבעלות קרסו משה וכהן (Caraso, Moses & Cohen). ציון מספרי המגרשים. הדגשה של מגרשים מסויימים. בטבלה: מספר המגרש וציון גודל כל מגרש במ"ר. המפה הוצאה ע"י חברת "נליקו" החברה הלאומית לביטוח קרקעי. תוספת: לוגו של חברת נליקו, תרשים סביבה
סימול: J121\3-6m
תיאור:
Palestine. Plan of Partition with Economic Union, proposed by the ad hoc Committee on the palestinian question - מפת ארץ ישראל, מס' 103, תוכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי
סימול: KH4\5583-7m
תיאור:
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
סימול: KH4\5582-4m
תיאור:
פרדס חנה. גוש 101052, חלקות 149/2 (זמני), 150/2 (זמני). תכנית בית מלאכה לנפחות. תרשים המקום ושינוי החלוקה בחלקות, תכנית המגרש. חתך, חזיתות. הבית בבעלות אליעזר וגצל קושצינסקי.
סימול: J15\10616-2m
תיאור:
מחניים. תוכנית החלוקה לחלקות של חלק מאדמות מחניים. ציון מספרי החלקות וגודל השטח
סימול: J15\12498-9m
תיאור:
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. סימון אזור בנוי, בית קברות. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. אבחנה בצבע על פי מקרא מפרט בין שטחים: אדמות פיק"א, כרמים, זיתים, כרמים וזיתים, פרדסים, יערות, סלעים ועוד. סימון תוואי מערך דרכים. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה
סימול: J15\4230\5-2m
תיאור:
ירושלים. שכונת מקור חיים. תוכנית החלוקה לחלקות של אדמת קק"ל באדמת עמוס. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה באמות
סימול: KL5M\6963
תיאור:
רחובות. תוכנית קומה ב' בבניין מכון כמיה בתחנת הנסיונית ברחובות. תוכנית החלוקה לחללים
סימול: KL5M\1667
תיאור:
ירושלים. בית היתומות. תוכנית מפורטת לשינוי החלוקה והדרכים בסביבה, תוכנית המגרש
סימול: A175M\176\66
תיאור:
ישראל. מפת תוכנית החלוקה של א"י. חלוקה "ב" וחלוקה "ג". סימון גבולות המדינה היהודות, הערבית והשטחים המנדטורים על מפה טופוגרפית. מפה עם הצעות החלוקה של המשלחת המלכותית ושל מלקולם.
סימול: A538\2-1m
תיאור:
כפר חסידים. "תוכנית החלוקה לשיכון בכפר חסידים לאורך הכביש הראשי". מסמך נלווה למפה KLM20/285/21. דו"ח המתייחס לתוכנית. באנגלית
סימול: KL20M\285\22
תיאור:
חנה שרמיסטר. בניין מגורים בהלואה וחסכון. רח' נוה שאנן 78. תוכנית החלוקה לחללים, חתך וחזית, מפת סימון תחומי הבניין
סימול: A584M\56
תל אביב. תוכנית החלוקה לחלקות של "לב תל אביב המורחבת א" [חולון], חלקות מס' 8 - 9 בגוש מס' 44 שבבעלות קרסו משה וכהן (Caraso, Moses & Cohen). ציון מספרי המגרשים. הדגשה של מגרשים מסויימים. בטבלה: מספר המגרש וציון גודל כל מגרש במ"ר. המפה הוצאה ע"י חברת "נליקו" החברה הלאומית לביטוח קרקעי. תוספת: לוגו של חברת נליקו, תרשים סביבה
Palestine. Plan of Partition with Economic Union, proposed by the ad hoc Committee on the palestinian question - מפת ארץ ישראל, מס' 103, תוכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
פרדס חנה. גוש 101052, חלקות 149/2 (זמני), 150/2 (זמני). תכנית בית מלאכה לנפחות. תרשים המקום ושינוי החלוקה בחלקות, תכנית המגרש. חתך, חזיתות. הבית בבעלות אליעזר וגצל קושצינסקי.
מחניים. תוכנית החלוקה לחלקות של חלק מאדמות מחניים. ציון מספרי החלקות וגודל השטח
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. סימון אזור בנוי, בית קברות. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. אבחנה בצבע על פי מקרא מפרט בין שטחים: אדמות פיק"א, כרמים, זיתים, כרמים וזיתים, פרדסים, יערות, סלעים ועוד. סימון תוואי מערך דרכים. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה
ירושלים. שכונת מקור חיים. תוכנית החלוקה לחלקות של אדמת קק"ל באדמת עמוס. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה באמות
רחובות. תוכנית קומה ב' בבניין מכון כמיה בתחנת הנסיונית ברחובות. תוכנית החלוקה לחללים
ירושלים. בית היתומות. תוכנית מפורטת לשינוי החלוקה והדרכים בסביבה, תוכנית המגרש
ישראל. מפת תוכנית החלוקה של א"י. חלוקה "ב" וחלוקה "ג". סימון גבולות המדינה היהודות, הערבית והשטחים המנדטורים על מפה טופוגרפית. מפה עם הצעות החלוקה של המשלחת המלכותית ושל מלקולם.
כפר חסידים. "תוכנית החלוקה לשיכון בכפר חסידים לאורך הכביש הראשי". מסמך נלווה למפה KLM20/285/21. דו"ח המתייחס לתוכנית. באנגלית
חנה שרמיסטר. בניין מגורים בהלואה וחסכון. רח' נוה שאנן 78. תוכנית החלוקה לחללים, חתך וחזית, מפת סימון תחומי הבניין