תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
Palestine. Plan of Partition with Economic Union, proposed by the ad hoc Committee on the palestinian question - מפת ארץ ישראל, מס' 103, תוכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי KH4\5583-7m
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים KH4\5582-4m
פרדס חנה. גוש 101052, חלקות 149/2 (זמני), 150/2 (זמני). תכנית בית מלאכה לנפחות. תרשים המקום ושינוי החלוקה בחלקות, תכנית המגרש. חתך, חזיתות. הבית בבעלות אליעזר וגצל קושצינסקי. J15\10616-2m
מחניים. תוכנית החלוקה לחלקות של חלק מאדמות מחניים. ציון מספרי החלקות וגודל השטח J15\12498-9m
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. סימון אזור בנוי, בית קברות. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. אבחנה בצבע על פי מקרא מפרט בין שטחים: אדמות פיק"א, כרמים, זיתים, כרמים וזיתים, פרדסים, יערות, סלעים ועוד. סימון תוואי מערך דרכים. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה J15\4230\5-2m
ירושלים. בית היתומות. תוכנית מפורטת לשינוי החלוקה והדרכים בסביבה, תוכנית המגרש A175M\176\66
תלמי אלעזר. תוכנית ניקוז באדמות המושב. חתך לאורך בגבול הצפוני של החלקות 52 - 58, חתך לאורך בגבול הדרומי של החלקות מס' 52 - 58 בשטח החלוקה הנוסף תלמי אלעזר ובקרקעית התעלה הקיימת עד לנחל פוריין J15\3082\1-23m
תלמי אלעזר. תוכנית ניקוז באדמות המושב. חתך לאורך בגבול הצפוני של החלקות 52 - 58, חתך לאורך בגבול הדרומי של החלקות מס' 52 - 58 בשטח החלוקה הנוסף תלמי אלעזר ובקרקעית התעלה הקיימת עד לנחל פוריין. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה J15\3082\1-22m
ירושלים. שכונת מקור חיים. תוכנית החלוקה לחלקות של אדמת קק"ל באדמת עמוס. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה באמות KL5M\6963
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. הדגשה בצבע על שטחים מסויימים ללא מקרא מפרט. סימון תוואי מערך דרכים. חתימות וחותמות. תוספת פרטים בעיפרון בגב המפה J15\3908\1-1m
רחובות. תוכנית קומה ב' בבניין מכון כמיה בתחנת הנסיונית ברחובות. תוכנית החלוקה לחללים KL5M\1667
ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות כולל חלקות מטעים וציון מספריהן. בטבלה מפורטת: שם המתיישב, סוג הגידול, כמויות הגידולים, גודל השטח המעובד לפי הגידולים השונים: גפנים, זיתים, תפוזים, אקליפטוסים ועוד, גודל השטח הבנוי J15\3029-6m
תיאור:
Palestine. Plan of Partition with Economic Union, proposed by the ad hoc Committee on the palestinian question - מפת ארץ ישראל, מס' 103, תוכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי
סימול: KH4\5583-7m
תיאור:
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
סימול: KH4\5582-4m
תיאור:
פרדס חנה. גוש 101052, חלקות 149/2 (זמני), 150/2 (זמני). תכנית בית מלאכה לנפחות. תרשים המקום ושינוי החלוקה בחלקות, תכנית המגרש. חתך, חזיתות. הבית בבעלות אליעזר וגצל קושצינסקי.
סימול: J15\10616-2m
תיאור:
מחניים. תוכנית החלוקה לחלקות של חלק מאדמות מחניים. ציון מספרי החלקות וגודל השטח
סימול: J15\12498-9m
תיאור:
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. סימון אזור בנוי, בית קברות. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. אבחנה בצבע על פי מקרא מפרט בין שטחים: אדמות פיק"א, כרמים, זיתים, כרמים וזיתים, פרדסים, יערות, סלעים ועוד. סימון תוואי מערך דרכים. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה
סימול: J15\4230\5-2m
תיאור:
ירושלים. בית היתומות. תוכנית מפורטת לשינוי החלוקה והדרכים בסביבה, תוכנית המגרש
סימול: A175M\176\66
תיאור:
תלמי אלעזר. תוכנית ניקוז באדמות המושב. חתך לאורך בגבול הצפוני של החלקות 52 - 58, חתך לאורך בגבול הדרומי של החלקות מס' 52 - 58 בשטח החלוקה הנוסף תלמי אלעזר ובקרקעית התעלה הקיימת עד לנחל פוריין
סימול: J15\3082\1-23m
תיאור:
תלמי אלעזר. תוכנית ניקוז באדמות המושב. חתך לאורך בגבול הצפוני של החלקות 52 - 58, חתך לאורך בגבול הדרומי של החלקות מס' 52 - 58 בשטח החלוקה הנוסף תלמי אלעזר ובקרקעית התעלה הקיימת עד לנחל פוריין. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה
סימול: J15\3082\1-22m
תיאור:
ירושלים. שכונת מקור חיים. תוכנית החלוקה לחלקות של אדמת קק"ל באדמת עמוס. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה באמות
סימול: KL5M\6963
תיאור:
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. הדגשה בצבע על שטחים מסויימים ללא מקרא מפרט. סימון תוואי מערך דרכים. חתימות וחותמות. תוספת פרטים בעיפרון בגב המפה
סימול: J15\3908\1-1m
תיאור:
רחובות. תוכנית קומה ב' בבניין מכון כמיה בתחנת הנסיונית ברחובות. תוכנית החלוקה לחללים
סימול: KL5M\1667
תיאור:
ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות כולל חלקות מטעים וציון מספריהן. בטבלה מפורטת: שם המתיישב, סוג הגידול, כמויות הגידולים, גודל השטח המעובד לפי הגידולים השונים: גפנים, זיתים, תפוזים, אקליפטוסים ועוד, גודל השטח הבנוי
סימול: J15\3029-6m
Palestine. Plan of Partition with Economic Union, proposed by the ad hoc Committee on the palestinian question - מפת ארץ ישראל, מס' 103, תוכנית החלוקה עם האיחוד הכלכלי
מפת מדינת ישראל הלוחמת. מס' 6, מהדורה מתוקנת. קו גבולות החלוקה לפי החלטת או"מ מיום 29.11.1947, כולל תכנית החלוקה של ארץ ישראל ושכנותיה ומפת חלוקת ירושלים
פרדס חנה. גוש 101052, חלקות 149/2 (זמני), 150/2 (זמני). תכנית בית מלאכה לנפחות. תרשים המקום ושינוי החלוקה בחלקות, תכנית המגרש. חתך, חזיתות. הבית בבעלות אליעזר וגצל קושצינסקי.
מחניים. תוכנית החלוקה לחלקות של חלק מאדמות מחניים. ציון מספרי החלקות וגודל השטח
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. סימון אזור בנוי, בית קברות. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. אבחנה בצבע על פי מקרא מפרט בין שטחים: אדמות פיק"א, כרמים, זיתים, כרמים וזיתים, פרדסים, יערות, סלעים ועוד. סימון תוואי מערך דרכים. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה
ירושלים. בית היתומות. תוכנית מפורטת לשינוי החלוקה והדרכים בסביבה, תוכנית המגרש
תלמי אלעזר. תוכנית ניקוז באדמות המושב. חתך לאורך בגבול הצפוני של החלקות 52 - 58, חתך לאורך בגבול הדרומי של החלקות מס' 52 - 58 בשטח החלוקה הנוסף תלמי אלעזר ובקרקעית התעלה הקיימת עד לנחל פוריין
תלמי אלעזר. תוכנית ניקוז באדמות המושב. חתך לאורך בגבול הצפוני של החלקות 52 - 58, חתך לאורך בגבול הדרומי של החלקות מס' 52 - 58 בשטח החלוקה הנוסף תלמי אלעזר ובקרקעית התעלה הקיימת עד לנחל פוריין. תוספת פרטים בעיפרון על גבי המפה
ירושלים. שכונת מקור חיים. תוכנית החלוקה לחלקות של אדמת קק"ל באדמת עמוס. בטבלה: מס' החלקה וציון גודל שטחה באמות
בוריקה. אזור זכרון יעקב, בנימינה. תוכנית החלוקה לחלקות ולחלקות גידול של אדמות בוריקה וציון מספריהן. חלוקה פיזית: צפון, מרכז, דרום. הדגשה בצבע על שטחים מסויימים ללא מקרא מפרט. סימון תוואי מערך דרכים. חתימות וחותמות. תוספת פרטים בעיפרון בגב המפה
רחובות. תוכנית קומה ב' בבניין מכון כמיה בתחנת הנסיונית ברחובות. תוכנית החלוקה לחללים
ראשון לציון. תוכנית החלוקה לחלקות כולל חלקות מטעים וציון מספריהן. בטבלה מפורטת: שם המתיישב, סוג הגידול, כמויות הגידולים, גודל השטח המעובד לפי הגידולים השונים: גפנים, זיתים, תפוזים, אקליפטוסים ועוד, גודל השטח הבנוי