תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 9 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מפלגות. "מ" מפ"ם. מפת החלוקה של תכנית פיל, כיתוב המפרט את ההתנגדות לתכנית בילטמור, והאות מ' KRA\2750
ארץ ישראל. תכנית "בילטמור" - פירושה חלוקה! הבעת מחאה על תמיכה של דוד בן גוריון בתוכנית לחלוקת הארץ (איור של מפת החלוקה) KRU\11502
ארץ ישראל. קריאה כנגד ביטול כינוסו של הועד הפועל על ידי הנהלת הסוכנות היהודית, וכנגד תכנית החלוקה. מטעם מפלגת פועלים השומר הצעיר בארץ ישראל KRU\13305
ביטחון והגנה. לוחמי חרות ישראל (לח"י). גילוי דעת בנושא המנדט הבריטי ותכנית החלוקה: קריאה להמשיך להלחם על אחדות המולדת למען החופש KRU\13345
ארץ ישראל. קריאה אל פועלי ארץ ישראל והישוב העברי להתנגד לתכנית החלוקה ולהבין כי אין להשיג עצמאות עברית על ידי שלילת העצמאות מהערבים. מטעם האיגוד הקומוניסטי בארץ ישראל KRU\13293
תעמולה. מפלגת המדינה העברית. צו השעה - מלחמה בחלוקה. קריאה למלחמה בחלוקת הארץ ולהתנגדות לעמדת התומכים בתכנית החלוקה KRU\98
ביטחון והגנה. אצ"ל. מחאה נגד תוכנית החלוקה וקריאה להתפטרות המנהיגות והקמת אסיפת יסוד עברית KRU\19382
ארץ ישראל. מודעה הקוראת אל הפועלים הערבים בחיפה להמשיך את מצב השלום והשיתוף בין שני העמים למרות רעיון חלוקת הארץ למדינה יהודית ולמדינה ערבית (תכנית החלוקה). מטעם מועצת פועלי חיפה. ערבית KRU\8695
המשך לקול קורא מאת צור ישראל. תפילות ונבואות בעקבות ההצבעה על תכנית החלוקה באומות המאוחדות, מאת עמנואל בן ניסן (תאריך הכרוז: י"ז כסלו תש"ח, 29.11.1947) J1\30699-1kru
תיאור:
מפלגות. "מ" מפ"ם. מפת החלוקה של תכנית פיל, כיתוב המפרט את ההתנגדות לתכנית בילטמור, והאות מ'
סימול: KRA\2750
תיאור:
ארץ ישראל. תכנית "בילטמור" - פירושה חלוקה! הבעת מחאה על תמיכה של דוד בן גוריון בתוכנית לחלוקת הארץ (איור של מפת החלוקה)
סימול: KRU\11502
תיאור:
ארץ ישראל. קריאה כנגד ביטול כינוסו של הועד הפועל על ידי הנהלת הסוכנות היהודית, וכנגד תכנית החלוקה. מטעם מפלגת פועלים השומר הצעיר בארץ ישראל
סימול: KRU\13305
תיאור:
ביטחון והגנה. לוחמי חרות ישראל (לח"י). גילוי דעת בנושא המנדט הבריטי ותכנית החלוקה: קריאה להמשיך להלחם על אחדות המולדת למען החופש
סימול: KRU\13345
תיאור:
ארץ ישראל. קריאה אל פועלי ארץ ישראל והישוב העברי להתנגד לתכנית החלוקה ולהבין כי אין להשיג עצמאות עברית על ידי שלילת העצמאות מהערבים. מטעם האיגוד הקומוניסטי בארץ ישראל
סימול: KRU\13293
תיאור:
תעמולה. מפלגת המדינה העברית. צו השעה - מלחמה בחלוקה. קריאה למלחמה בחלוקת הארץ ולהתנגדות לעמדת התומכים בתכנית החלוקה
סימול: KRU\98
תיאור:
ביטחון והגנה. אצ"ל. מחאה נגד תוכנית החלוקה וקריאה להתפטרות המנהיגות והקמת אסיפת יסוד עברית
סימול: KRU\19382
תיאור:
ארץ ישראל. מודעה הקוראת אל הפועלים הערבים בחיפה להמשיך את מצב השלום והשיתוף בין שני העמים למרות רעיון חלוקת הארץ למדינה יהודית ולמדינה ערבית (תכנית החלוקה). מטעם מועצת פועלי חיפה. ערבית
סימול: KRU\8695
תיאור:
המשך לקול קורא מאת צור ישראל. תפילות ונבואות בעקבות ההצבעה על תכנית החלוקה באומות המאוחדות, מאת עמנואל בן ניסן (תאריך הכרוז: י"ז כסלו תש"ח, 29.11.1947)
סימול: J1\30699-1kru
מפלגות. "מ" מפ"ם. מפת החלוקה של תכנית פיל, כיתוב המפרט את ההתנגדות לתכנית בילטמור, והאות מ'
ארץ ישראל. תכנית "בילטמור" - פירושה חלוקה! הבעת מחאה על תמיכה של דוד בן גוריון בתוכנית לחלוקת הארץ (איור של מפת החלוקה)
ארץ ישראל. קריאה כנגד ביטול כינוסו של הועד הפועל על ידי הנהלת הסוכנות היהודית, וכנגד תכנית החלוקה. מטעם מפלגת פועלים השומר הצעיר בארץ ישראל
ביטחון והגנה. לוחמי חרות ישראל (לח"י). גילוי דעת בנושא המנדט הבריטי ותכנית החלוקה: קריאה להמשיך להלחם על אחדות המולדת למען החופש
ארץ ישראל. קריאה אל פועלי ארץ ישראל והישוב העברי להתנגד לתכנית החלוקה ולהבין כי אין להשיג עצמאות עברית על ידי שלילת העצמאות מהערבים. מטעם האיגוד הקומוניסטי בארץ ישראל
תעמולה. מפלגת המדינה העברית. צו השעה - מלחמה בחלוקה. קריאה למלחמה בחלוקת הארץ ולהתנגדות לעמדת התומכים בתכנית החלוקה
ביטחון והגנה. אצ"ל. מחאה נגד תוכנית החלוקה וקריאה להתפטרות המנהיגות והקמת אסיפת יסוד עברית
ארץ ישראל. מודעה הקוראת אל הפועלים הערבים בחיפה להמשיך את מצב השלום והשיתוף בין שני העמים למרות רעיון חלוקת הארץ למדינה יהודית ולמדינה ערבית (תכנית החלוקה). מטעם מועצת פועלי חיפה. ערבית
המשך לקול קורא מאת צור ישראל. תפילות ונבואות בעקבות ההצבעה על תכנית החלוקה באומות המאוחדות, מאת עמנואל בן ניסן (תאריך הכרוז: י"ז כסלו תש"ח, 29.11.1947)