תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
תכנית החלוקה ושליחות ד"ר נחום גולמן לוואשינגטון, קיץ 1946 גנין, צבי BK\52192
המחלוקת בין ארצות הברית לבין בריטניה בשאלת ארץ ישראל בתקופה אפריל - אוקטובר 1946, כנקודת מפנה בדרך להחלטה על תכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית גרינברג, צבי BK\75455
פולמןס החלוקה בתנועת העבודה קולת, ישראל BK\38038
עינינו נשואות אל השלטון; חזית המחר של תנועת השחרור כולל גם דבר שלא בעתו, מכתב לואי מאת יוסף קלוזנר הלפרין, אוריאל BK\21112\26\6
[פולמוס בישוב היהודי בא"י על תכנית החלוקה [ תמצית וסיכום אליאש, שולמית BK\34802\1\ג
[הפולמוס בישוב היהודי בא"י על תכנית החלוקה - [דו"ח פיל , יולי 1937 אליאש, שולמית BK\34802
הנסיגה מתכנית החלוקה; למדיניות הבריטית הארץ ישראל , 1936 - 1838 BK\34896
דבר אנשי-שם על תכנית החלוקה: קובץ מאמרים פינברון, מ' BK\66100\25\6
הרצאת ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י). הוגש לפרלמנט ע"י מזכיר הממלכה לעניני המושבות בפקודת הוד מלכותו, בחודש אוקטובר, 1938. תרגום רשמי. מסמך פרלמנטרי 5854 BK\6599\a
לדמותו החזויה של הכפר בישראל (הערות לתכנית החלוקה הגיאוגרפית של אוכלוסיה בת 4 מיליון נפש) ויץ, רענן BK\73366\ג
עיונים בתכנית החלוקה 1947-1937 BK\57367
The participation plan of Palestine and Zionist proposals for Beisan Valley BK\63560