תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תוכנית החלוקה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
עיונים בתכנית החלוקה 1947-1937 אביזוהר, מאיר;פרידמן, ישעיהו (עורכים) BK\57367
תכנית החלוקה ושליחות ד"ר נחום גולמן לוואשינגטון, קיץ 1946 גנין, צבי BK\52192
המחלוקת בין ארצות הברית לבין בריטניה בשאלת ארץ ישראל בתקופה אפריל - אוקטובר 1946, כנקודת מפנה בדרך להחלטה על תכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית גרינברג, צבי BK\75455
פולמןס החלוקה בתנועת העבודה קולת, ישראל BK\38038
עינינו נשואות אל השלטון; חזית המחר של תנועת השחרור כולל גם דבר שלא בעתו, מכתב לואי מאת יוסף קלוזנר הלפרין, אוריאל BK\21112\26\6
דבר אנשי-שם על תכנית החלוקה: קובץ מאמרים פינברון, מ' BK\66100\25\6
הרצאת ועדת החלוקה לפלשתינה (א"י). הוגש לפרלמנט ע"י מזכיר הממלכה לעניני המושבות בפקודת הוד מלכותו, בחודש אוקטובר, 1938. תרגום רשמי. מסמך פרלמנטרי 5854 BK\6599\a
[פולמוס בישוב היהודי בא"י על תכנית החלוקה [ תמצית וסיכום אליאש, שולמית BK\34802\1\ג
[הפולמוס בישוב היהודי בא"י על תכנית החלוקה - [דו"ח פיל , יולי 1937 אליאש, שולמית BK\34802
לדמותו החזויה של הכפר בישראל (הערות לתכנית החלוקה הגיאוגרפית של אוכלוסיה בת 4 מיליון נפש) ויץ, רענן BK\73366\ג
הנסיגה מתכנית החלוקה; למדיניות הבריטית הארץ ישראל , 1936 - 1838 BK\34896
The participation plan of Palestine and Zionist proposals for Beisan Valley BK\63560