תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
AK893 - גילוץ, מנחם 1884- 1974 AK893
F49 - ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ההנהלה העולמית תל-אביב 1920- 1970 F49
J129 - מועצת הדבש בישראל, אגודה חקלאית שיתופית (המזכירות: תל אביב) 1936- 2011 J129
L62 - מוסדות לטיפול במח"ל תל-אביב 1948- 1953 L62
TZ4 1940- 1947 TZ4
A302 - עבר-הדני אהרון 1899- 1972 A302
S63 - לשכת לוי אשכול תל-אביב 1949- 1952 S63
J23 - הוועד הכלכלי האמריקאי לארץ-ישראל תל-אביב 1932- 1937 J23
AK53 - פרומקין אריה ליב 1845- 1916 AK53
J106 - "תנועת עם" תל-אביב 1941- 1948 J106
J111 - "רוטרי" ישראל תל-אביב J111
S4 - לשכת העלייה תל-אביב 1920- 1948 S4