תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה למחקר. בין הנואמים: [?] אלכסנדר VO1\1021\2
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. טקס הענקת תואר דוקטור VO1\1021\19
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. טקס הענקת מלגות VO1\1021\18
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. ועדת הכספים VO1\1021\22
זכרונות של ראשוני תל אביב VO1\532\2
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה למחקר. בין הנואמים: [?] אלכסנדר, [?] גולדהבר VO1\1021\3
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. ישיבת מליאה. בין הנואמים: לואיס לאורנס, [?] בסנר, מקס וילנר, [?] שטיין VO1\1021\12
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה האקדמית VO1\1021\8
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה למחקר VO1\1021\5
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. ועדה מתמדת VO1\1021\25
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב VO1\1021\26
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב VO1\1021\27