תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה למחקר. בין הנואמים: [?] אלכסנדר VO1\1021\2
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. טקס הענקת תואר דוקטור VO1\1021\19
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. טקס הענקת מלגות VO1\1021\18
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. ועדת הכספים VO1\1021\22
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה האקדמית. בין הנואמים: [?] אברבנל, [?] בן טוב, [?] רוך VO1\1021\10
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב VO1\1021\32
טקס פתיחת בית התפוצות באוניברסיטת תל אביב VO1\1030
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה האקדמית VO1\1021\8
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. הוועדה למחקר VO1\1021\5
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב. ועדה מתמדת VO1\1021\25
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב VO1\1021\26
הכנס השביעי של מועצת ההנהלה של אוניברסיטת תל אביב VO1\1021\27