תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים מאת זבולון צ'מרינסקי, תל אביב, אל אליעזר ואסתר כגן בעניינים אישיים, חינוך והוראה, ובדבר שירותו בצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם השנייה 1938- 1942 A653\8
מאזן כספי מטעם "אגודה הדדית בערבון מוגבל, הלואה וחסכון יפו - תל-אביב" בעניין מצב המפעלים המשותפים לסוכנות היהודית, המפדה האזרחי, בנק אנגלו פלשתינה והלואה וחסכון יפו - תל-אביב, ליום 31/12/1941 1941- 1941 S51\401\1
"אפרת", ביטאון אגודת "אפרת" - אגודה למען עידוד הילודה בעם היהודי בישראל ובתפוצות, תל אביב. גיליונות בודדים בעברית, אנגלית ויידיש (תשרי תשכ"ה - אלול תשכ"ה, ספטמבר 1964, מאי 1965, ספטמבר 1965) 1964- 1965 A476\127
התכתבות עם מוסדות, ואישים שונים. בין היתר עם: משרד הבריאות, ארגון "הדסה", בית החולים "הדסה", אוניברסיטאות בן גוריון בנגב, חיפה, בר-אילן ותל אביב, משרד מבקר המדינה-נציב תלונות הציבור, Queen's College, ברית חיילי אצ"ל, תנועת החרות, המוסד לנוירולוגיה בלונדון, הסתדרות "ישורון", אוניברסיטת קליפורניה, ו"עטרת כהנים" (מרץ 1979 - ינואר 1980) 1979- 1980 A492\42
התכתבות בין מרדכי לבנון לבין נציגי הוועד הפועל של הסתדרות "הפועל המזרחי" בארץ ישראל (תל אביב) והמרכז העולמי של הסתדרות ה"מזרחי" ו"הפועל המזרחי" (ירושלים) בעניין המפלגה הדתית לאומית 1948- 1958 A476\81
התכתבות בין עורך הדין מרדכי לבנון, ירושלים, לבין ישראל יהודה ישי אדלר, תל אביב, עורכי הדין ומשרד ספרי האחוזה בתל אביב, בצירוף חוזים, שטר חכירה, תעודות חידוש ופדיון משכנתא, רשימות סטטיסטיות וכספיות בעניין חנה אדלר (העזבון הלא נייד - מגרש מעבר לירקון), תל אביב 1945- 1948 A476\120
העתקי מכתבים רשמיים (מודפסים במכונת כתיבה) מאת עורך הדין מרדכי לבנון בירושלים אל נציגי מוסדות ממשלתיים, הסוכנות היהודית, קרן קיימת לישראל, ארגונים צבוריים שונים בישראל, ביניהם אחוזה "סיר הרברט סמואל" בתל אביב, ארגון בעלי מלאכה בירושלים, עיריית תל אביב, המרכז העולמי של "מזרחי", הסתדרות המורים העבריים בישראל (דצמבר 1950 - יוני 1953) 1950- 1953 A476\84
"עיתון רשמי", תל אביב, בהוצאת הממשלה הזמנית של מדינת ישראל. גליונות בודדים: מס' 1 - 11 (ה' אייר תש"ח, 14.05.1948 - כ"א תמוז תש"ח, 28.07.1948); מס' 18 (כ"ז אב תש"ח - 01.09.1948); מס' 21 (י"א אלול תש"ח - 15.09.1948); מס' 31 - 32 (ג' חשון תש"ט, 05.11.1948 - י' חשון תש"ט, 12.11.1948); מס' 34 (כ"ד חשון תש"ט - 26.11.1948); מס' 36 (ח' כסלו תש"ט - 10.12.1948), עם תוספות 1948- 1948 A476\101
התכתבות בין עורך הדין מרדכי לבנון, ירושלים, לבין שמואל רזן (Samuel N. Resen), תל אביב, האפטרופס על רכוש האויב בירושלים, Claim Comission בחיפה, בצירוף תזכירים, פסקי דין וקטעי עיתונים, בעניין הנזקים בבית רזן 1948- 1948 A476\111
טיולים של הגימנסיה בשנת 1948.מכתב חוזר מאת משרד המפקחים בתל אביב, מחלקת החינוך, הועד הלאומי לכנסת ישראל אל הנהלות בתי הספר בעניין המלצות של "סיורים של תלמידים בתי-ספר במפעלי תעשיה שונים בעיר ובסביבה"; רשימת משתתפי הטיול "שילר-גזר-נען-חולדה" מטעם "צופי הגמנסיה הרציה"; אישור טיול ביפו עבור תלמידי הגימנסיה מאת מושל הצבי ביפו, נובמבר 1947 - דצמבר 1948 1947- 1948 J130\2047
התכתבות בין אליעזר כגן, עפולה, לבין יעלה הרץ (Yaela Herz), תל אביב, בעניינים אישיים, אמנותיים, ספרותיים, מוזיקליים; בעיקר מכתבים, גלויות ומברקים אל כגן, בחלקם חתומים גם על ידי 'טלמון', בצירוף שירים ותווי נגינה 1945- 1950 A653\21
התכתבות בין אליעזר כגן, ירושלים, לבין אסתר כגן, תל אביב, גם אחרי הגרושין, בעניינים אישיים, משפחתיים, ציבוריים שונים ובין היתר בדבר פעילותו הפדגוגית בבית הספר "כפר ילדים" שבגבעת המורה (בית הספר המחוזי בעפולה) משנת 1943 ואילך ובעניין שירותו של אליעזר במשטרת המנדט בין השנים 1939 - 1943 1938- 1950 A653\9