תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
עורך הדין משה זמורה והסתדרות עורכי הדין היהודים בארץ ישראל, תעודות משפטיות, פרוטוקולים, תקנות חדשות ודו"חות מטעם הוועדים והאגודות בתל אביב, בירושלים ובחיפה, יומני הנשיאות של הוועד, משפט חברים בין עורכי הדין, חוק העלייה, המועצה הארצית החמישית, דו"חות כספיים ותזכירים שהוגשו לוועדה המלכותית על ידי הוועד הכלכלי האמריקאי לא"י 1935- 1937 A215\419
תזכירים פנימיים מאת הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב (ינואר 1932 - יולי 1934) 1932- 1934 A215\432
התכתבות בין עורך הדין משה זמורה בירושלים לבין המושל המחוזי (מחוז ירושלים - יפו) והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית בתל אביב, גליונות בודדים של עיתונים, בולטינים, חוברות, בעיקר בעברית, בעניין פעילותו הציבורית של משה זמורה והסתדרות "הפועל המזרחי" בארץ ישראל; בין היתר חוברות "האוהלה" בהוצאת המזכירות של "הפועל המזרחי" 1924- 1925 A215\436
רשימות את צבי כהן על "חוקת תל אביב", "מסי תל אביב" ו"בחירות חוקיות" A395\72
הרצאות מאת משה זמורה בעניין דרכי הקליטה של החוק האנגלי בארץ ישראל, בפרט הרצאותיו בכינוסים המשפטיים של אגודת עורכי הדין בתל אביב ובירושלים; טיוטות, סקירות, פרסומים במסגרת הכנת ההרצאות 1937- 1940 A215\435
מכתבים ודו"חות אל מנחם אוסישקין מאת פעילי תרבות "ברית הראשונים", תל אביב, בית המדרש למורות ולגננות - מוסד חובבי ציון לזכר הסופר אלחנן לייב לוינסקי, תל אביב, אגודת הסטודנטים של התכניון העברי בחיפה, ועד הקהילה העברית של כנסת ישראל בירושלים, גמנסיה "הרצליה", תל אביב, משרד ההנהלה של הסוכנות היהודית בירושלים, ההסתדרות הציונים הכלליים, סניף ירושלים, פרוטוקולים הישיבות ועדת החינוך של הוועד הלאומי, ומכתבים מאת חיים וייצמן, לונדון, בעניין ההתפתחות התרבות והחינוך העברי החדש (עברית, גרמנית, צרפתית) 1933- 1934 A24\1154
גליונות בודדים של כתבי עת סובייטיים וישראליים (כולל גם העתקים) המכילים יצירותיו של ברוך אבני (בוריס קמיאנוב). בין כתבי העת: "Bibliotekar" (מוסקבה, 1974, מס' 2), "Nauka i religiya" (מוסקבה, 1975, מס' 3), "פרוזה" (תל אביב, חוברת כפולה 56 - 57); "רב-קול 1" (רבעון ישראלי לספרות בהוצאת התאחדות אגודות הסופרים במדינת ישראל ואגודת הסופרים העבריים, גליון מס' 46, שנת 2000) 1974- 2000 A224\12
2 תעודות ברכה אל מנחם אוסישקין למלאות 50 שנה לפעילותו הציונית - מאת "ברית ראשונים", תל אביב, בחתימותם של יושב ראש, חברי ועד ומזכיר האגודה, י"ח שבט תרצ"ב, ומאת בית המדרש העברי למורים בירושלים, בחתימותם של 13 חברי ההנהלה, ז' אדר תרצ"ב 1932- 1932 A24\1235
אלבום הדפסים של הצייר לזר קרסטין (Lazar Krestin), וינה, הוצאת "הרוח", 1924, שניתן במתנה למנחם אוסישקין, בצירוף הקדשה מאת דוד רוטבלום, תל אביב 1939- 1939 A24\1224
התכתבות בין ברוך אבני, מוסקבה - ירושלים, לבין סופרים, משוררים, עורכי כתבי עת בישראל ובחוץ לארץ, בעניינים ציבוריים ומקצועיים, בין היתר ספרותיים. בין המתכתבים: נעמי שמר, תל אביב; יפים אטקינד (Efim Etkind), פריס; אליה סוסלוב (Ilya Suslov), וושינגטון; איגור יפימוב (Igor Efimov), ניו יורק; יורי דומברובסקי (Yury Dombrovsky), מוסקבה; איליה רובין, איליה ניימרק בישראל, ואחרים 1976- 2003 A224\3
התכתבות בין הסוכנות היהודית לבין JRSO, ניו יורק, The Council of Jews from Austria - הוועד המרכזי של היהודים יוצאי אוסטריה, תל אביב, Committee for Jewish Claims on Austria, ניו יורק, ארגון עולי מרכז אירופה, תל אביב, ה-"ג'וינט", פריס, ומוסדות יהודיים אחרים בעניין פעילותם למען החזרת הרכוש באוסטריה, 16.10.1952 - 26.03.1953 1952- 1953 S35\203
מכתבים, דו"חות, תזרירים ומברקים אל מנחם אוסישקין מאת נציגי מוסדות ציוניים בארץ ישראל ובאירופה, בפרט בגרמניה, אוסטריה, שווייץ ופולין, בינייהם "מחנה גיוס לבית"ר "הכותל", ירושלים העתיקה, הוועד הפועל העולמי של מפלגת המדינה העברית, תל-אביב, בית הנכאת הלאומי "בצלאל", ירושלים, התאחדות בעלי בתים ובעלי רכוש בתל-אביב, ועד הדר הכרמל בחיפה, בית המדרש למורים "מזרחי", עיריה אחידה בירושלים, בעיקר בעניין תרבות וחינוך (עברית, גרמנית, צרפתית, רוסית) 1937- 1938 A24\1175