תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים מאת אנשים שונים אל הדסה שרמן, יושבת ראש של התאחדות הבוגרים והחניכים של הגימנסיה העברית "הרצליה", תל אביב, בעניין ארגון "ערב אבות הגימנסיה" לזכרו של ברוך בן-יהודה, שהתקיימו בשנים תשמ"ח - תשנ"ב בהשתתפות בוגרי הגימנסיה; הרצאות, סקירות, נאומים המכילים זיכרונות של בוגרי הגימנסיה; בצירוף רשימות שמיות של המשתתפים וקטע עיתונים בעניין זה 1987- 1991 J130\69
טיוטות של קטעי מחזות, מאמרים וסקירות בעניינים שונים מאת מיכאל גנדלב מתקופת שיתוף הפעולה עם העיתון "Vesti", תל אביב (שנות ה-90 של המאה העשרים) A665\13
דו"חות מאת: חברת ארץ ישראל לספנות, חיפה - תל אביב, 1935 (דברי דפוס וקטעי עיתונים); בנק האפותיקאי הכללי של ארץ ישראל (דין וחשבון ומאזן, 31 לדצמבר 1935, תל אביב); הוועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל - מרכז למען תוצרת הארץ (דין וחשבון לתקופת פברואר 1936 - מאי 1937); Federation of Jewish Relief Organisations (דין וחשבון שנתי 1954\1955) 1935- 1955 A18\2816
מכתבים, רשימות וזכרון דברים מפגישות בעניין שיתוף הפעולה בין הגימנסיה העברית "הרצליה" ובין מוזיאון הארץ, מוזיאון לתולדות תל אביב - יפו 1981- 1985 J130\80
תיק טיולים של תלמידי הגימנסיה העברית "הרצליה" לשנת הלימודים תשס"א \ תשס"ב. טבלאות ודו"חות מכילים הצעת מחיר לטיוטים וסיורים, נוהלים והנחיות למורים ומחנכים מאת מינהל חברה ונוער מחוז תל אביב של משרד החינוך 2001- 2002 J130\20
התכתבות בין הנהלת הגימנסיה העברית ביפו ואגודת "הרצל" מתלמידי הגימנסיה העברית לבין נציגי ועד תל אביב, נציגי ועד "אחוזת בית" ביפו והוועד המפקח של הגימנסיה העברית, ירושלים. בצירוף רשימות תלמידי הגימנסיה (העתקים בצילום מאוספי הארכיון ההיסטורי של עיריית תל אביב - יפו) 1908- 1921 J130\86
רשימות תלמידי הגימנסיה "הרצליה", מחזור כ"ג, לפי מחלקות - כיתות, בסדר אלפביתי, והתכתבות בעניין בוגרי המחזור בין מנהל הגימנסיה בן ציון מוסנזון לבין נציגי מחקת החינוך שליד הוועד המנהל למערכת החינוך של הוועד הלאומי, נציגי המחלקה לחינוך ולתרבות של עיריית תל אביב, הנהלת בית המדרש למורות ולגננות בתל אביב, והמזכירות הראשית של האוניברסיטה העברית בירושלים 1935- 1936 J130\29
גימנסיה "הרצליה", תל אביב. שאלונים (בקשות לרישום לכיתה) לשנת הלימודים תשמ"א של ילדים שלא התקבלו (מרץ - אפריל 1980) 1980- 1980 J130\76
תיק ביטחון של הגימנסיה "הרצליה". התכתבות בין מזכירות בית הספר לבין מחלקת הביטחון של עיריית תל אביב - יפו, חוזרים אל כל המורים והעובדים, אישורי הזמנת מאבטחים, תכניות לנהיגה ונתנהגות נכונות, סיכומי ישיבות ההנהלה וראשי פרקים לתרגילי הביטחון, רשימות המקלטים בבית הספר (אב תשס"ג - אפריל תשס"ד, אוגוסט 2003 - אפריל 2004) 2003- 2003 J130\23
גליונות בודדים וקטעי עיתונים וירחונים בעברית ובאנגלית המכילים מאמרים וסקירות מאת נחום סוקולוב בעניינים ציוניים וספרותיים. בין כתבי העת: "הארץ" ו"טורים", תל אביב; "The Palestine Post", ירושלים; "The Zionist Review", לונדון 1934- 1934 A18\2902
גליונות בודדים וקטעי עיתונים והודעות מודפסות בעברית וביידיש בעיקר בעניין יהודי פולין ומצבם של יוצאי פולין באנגליה, בארצות הברית ובארגנטינה. בין כתבי העת: "אונזער שטימע" (עלון של התאחדות יהודי פולין באנגליה, יוני 1941), "אונזער שטימע" (ירחון של התאחדות יהודי גליציה בארצות הברית, ניו יורק, יולי - אוגוסט 1944), "דאס יודישע פאלק" (וילנה[?], גיליון 131, תאריך לא ברור) 1931- 1950 A18\2933
העיתון "דאס אידישע פאלק \ The Jewish People", לונדון, גיליון 27 מיום 20\27 בנובמבר 1970 (מכיל ראיון עם צלינה סוקולוב על פעילותה בהנהלת ויצ"ו וזיכרונותיה על אביה נחום סוקולוב); העיתון "אונזער ווארט", פריס, מיום 20.03.1973 (מכיל מאמר מאת מרים שיר בעניין ערב ב"בית סוקולוב" בתל אביב לכבוד הספר "אבי, נחום סוקולוב" מאת פלוריאן סוקולוב עם הקדמה מאת צלינה סוקולוב); וקטע העיתון "ידיעות אחרונות", תל אביב, מיום י' כסלו תשל"א - 08.12.1970 (מכיל כתבה מאת מנחם ברש "בנדיקטוס ה-15 הציע עזרה למפעל הציוני. בנו של סוקולוב מגלה בספרו פרטים בלתי ידועים על פגישת אביו עם האפיפיור") 1970- 1973 A18\2868