תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
העתקים של מכתב יוצא מאת יצחק ורפל אל אורי צבי גרינברג בכולל ברכה לגרינברג לרגל קבלת פרס ביאליק של עירית תל אביב, 06/01/1948 S51\465-1t
פסק דין מאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט ד"ר יצחק קיסטר בעניין תיק "משה (מוריס) פריד נגד בסי פריד", תושבי תל אביב - יפו [ניתן ביום כ"ז סיון תשי"ב - 20.06.1952] (שישה עמ', העתק במכונת כתיבה) A476\145-7t
רשימות שמיות של עולים לפי חודשים (מרץ - אפריל) במטוסים ולפי אוניות, תל-אביב, 1949 S104\625-1t
מכתב מאת מפקח "Palestine Railways" אל מנהל הגימנסיה בעניין הזמנת רכבת מיוחדת עבור טיול תלמידי הגימנסיה בקו תל אביב - חיפה - עפולה J130\2048-1t
שני ספרוני לחנים, סדרה "זמר לשבת", הוצאת "זמרת", הקיבוץ הדתי - המכון למוסיקה דתית, תל אביב, 1963 (ספרון 1 - לחן ח.[?] קירש, ספרון 2 - לחן הרב ישעיהו שפירא) A476\151-1t
מכתב חוזר מאת פ. פוגלמן, מזכיר "חבל ימי לישראל", סניף תל אביב אל "הנהלת בתי ספר העממיים והתיכוניים" בעניין "בקורות בנמל תל-אביב" לכבוד "חג העשור לנמל תל-אביב ביום הים (כ"ג אייר)" J130\2049-5t
מכתב מאת ש.[?] יפרח, סגן פרקליט המדינה של משרד המשפטים, לשכת פרקליט במחוז תל אביב, אל פרקליט המדינה של משרד המשפטים בירושלים, בעניין המשפט "ג'בר מוחמד חסין אלאסדי ואח' נגד מדינת ישראל" (תל אביב, ה' כסלו תשכ"א - 24.11.1960). תרגום בצירוף הסברים שונים התקבלו מידי עורך הדין מרדכי לבנון A476\95-1t
"הורה מלחים" לגרשון קרונפלד. מלים נבחרות מתוך שירי י.[יהודה?] קרני ול.[לאה?] גולדברג לקול בלווי מפוחית (תדפיס בהוצאת החבל הימי לישראל, תל אביב, טבת תש"י) A476\151-4t
רשימת מורי בית הספר לתלמוד תורה "אהל יעקב" תל-אביב ומשפחותיהם S51\414\2-1t
רשימת תלמידי בית הספר לתלמוד תורה "אהל יעקב" תל אביב S51\414\2-2t
מכתב מאת יעקב בלובשטיין בשם חברת "בית העם" בע"מ, תל אביב, אל מרדכי לבנון בעניין הצורך בהקמת בית עם בירושלים (י"ג תשרי תרצ"א - 05.10.1930) A476\7-9t
מכתב מאת חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה אל קצין מחוז המושבות, תל-אביב בעניין שאלת מצב הבטחוני באזור מודיעין שבו הגימנסיה מתכוונת לארגן טיול J130\2044-3t
תיאור:
העתקים של מכתב יוצא מאת יצחק ורפל אל אורי צבי גרינברג בכולל ברכה לגרינברג לרגל קבלת פרס ביאליק של עירית תל אביב, 06/01/1948
סימול: S51\465-1t
תיאור:
פסק דין מאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט ד"ר יצחק קיסטר בעניין תיק "משה (מוריס) פריד נגד בסי פריד", תושבי תל אביב - יפו [ניתן ביום כ"ז סיון תשי"ב - 20.06.1952] (שישה עמ', העתק במכונת כתיבה)
סימול: A476\145-7t
תיאור:
רשימות שמיות של עולים לפי חודשים (מרץ - אפריל) במטוסים ולפי אוניות, תל-אביב, 1949
סימול: S104\625-1t
תיאור:
מכתב מאת מפקח "Palestine Railways" אל מנהל הגימנסיה בעניין הזמנת רכבת מיוחדת עבור טיול תלמידי הגימנסיה בקו תל אביב - חיפה - עפולה
סימול: J130\2048-1t
תיאור:
שני ספרוני לחנים, סדרה "זמר לשבת", הוצאת "זמרת", הקיבוץ הדתי - המכון למוסיקה דתית, תל אביב, 1963 (ספרון 1 - לחן ח.[?] קירש, ספרון 2 - לחן הרב ישעיהו שפירא)
סימול: A476\151-1t
תיאור:
מכתב חוזר מאת פ. פוגלמן, מזכיר "חבל ימי לישראל", סניף תל אביב אל "הנהלת בתי ספר העממיים והתיכוניים" בעניין "בקורות בנמל תל-אביב" לכבוד "חג העשור לנמל תל-אביב ביום הים (כ"ג אייר)"
סימול: J130\2049-5t
תיאור:
מכתב מאת ש.[?] יפרח, סגן פרקליט המדינה של משרד המשפטים, לשכת פרקליט במחוז תל אביב, אל פרקליט המדינה של משרד המשפטים בירושלים, בעניין המשפט "ג'בר מוחמד חסין אלאסדי ואח' נגד מדינת ישראל" (תל אביב, ה' כסלו תשכ"א - 24.11.1960). תרגום בצירוף הסברים שונים התקבלו מידי עורך הדין מרדכי לבנון
סימול: A476\95-1t
תיאור:
"הורה מלחים" לגרשון קרונפלד. מלים נבחרות מתוך שירי י.[יהודה?] קרני ול.[לאה?] גולדברג לקול בלווי מפוחית (תדפיס בהוצאת החבל הימי לישראל, תל אביב, טבת תש"י)
סימול: A476\151-4t
תיאור:
רשימת מורי בית הספר לתלמוד תורה "אהל יעקב" תל-אביב ומשפחותיהם
סימול: S51\414\2-1t
תיאור:
רשימת תלמידי בית הספר לתלמוד תורה "אהל יעקב" תל אביב
סימול: S51\414\2-2t
תיאור:
מכתב מאת יעקב בלובשטיין בשם חברת "בית העם" בע"מ, תל אביב, אל מרדכי לבנון בעניין הצורך בהקמת בית עם בירושלים (י"ג תשרי תרצ"א - 05.10.1930)
סימול: A476\7-9t
תיאור:
מכתב מאת חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה אל קצין מחוז המושבות, תל-אביב בעניין שאלת מצב הבטחוני באזור מודיעין שבו הגימנסיה מתכוונת לארגן טיול
סימול: J130\2044-3t
העתקים של מכתב יוצא מאת יצחק ורפל אל אורי צבי גרינברג בכולל ברכה לגרינברג לרגל קבלת פרס ביאליק של עירית תל אביב, 06/01/1948
פסק דין מאת בית המשפט המחוזי בתל אביב בפני השופט ד"ר יצחק קיסטר בעניין תיק "משה (מוריס) פריד נגד בסי פריד", תושבי תל אביב - יפו [ניתן ביום כ"ז סיון תשי"ב - 20.06.1952] (שישה עמ', העתק במכונת כתיבה)
רשימות שמיות של עולים לפי חודשים (מרץ - אפריל) במטוסים ולפי אוניות, תל-אביב, 1949
מכתב מאת מפקח "Palestine Railways" אל מנהל הגימנסיה בעניין הזמנת רכבת מיוחדת עבור טיול תלמידי הגימנסיה בקו תל אביב - חיפה - עפולה
שני ספרוני לחנים, סדרה "זמר לשבת", הוצאת "זמרת", הקיבוץ הדתי - המכון למוסיקה דתית, תל אביב, 1963 (ספרון 1 - לחן ח.[?] קירש, ספרון 2 - לחן הרב ישעיהו שפירא)
מכתב חוזר מאת פ. פוגלמן, מזכיר "חבל ימי לישראל", סניף תל אביב אל "הנהלת בתי ספר העממיים והתיכוניים" בעניין "בקורות בנמל תל-אביב" לכבוד "חג העשור לנמל תל-אביב ביום הים (כ"ג אייר)"
מכתב מאת ש.[?] יפרח, סגן פרקליט המדינה של משרד המשפטים, לשכת פרקליט במחוז תל אביב, אל פרקליט המדינה של משרד המשפטים בירושלים, בעניין המשפט "ג'בר מוחמד חסין אלאסדי ואח' נגד מדינת ישראל" (תל אביב, ה' כסלו תשכ"א - 24.11.1960). תרגום בצירוף הסברים שונים התקבלו מידי עורך הדין מרדכי לבנון
"הורה מלחים" לגרשון קרונפלד. מלים נבחרות מתוך שירי י.[יהודה?] קרני ול.[לאה?] גולדברג לקול בלווי מפוחית (תדפיס בהוצאת החבל הימי לישראל, תל אביב, טבת תש"י)
רשימת מורי בית הספר לתלמוד תורה "אהל יעקב" תל-אביב ומשפחותיהם
רשימת תלמידי בית הספר לתלמוד תורה "אהל יעקב" תל אביב
מכתב מאת יעקב בלובשטיין בשם חברת "בית העם" בע"מ, תל אביב, אל מרדכי לבנון בעניין הצורך בהקמת בית עם בירושלים (י"ג תשרי תרצ"א - 05.10.1930)
מכתב מאת חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה אל קצין מחוז המושבות, תל-אביב בעניין שאלת מצב הבטחוני באזור מודיעין שבו הגימנסיה מתכוונת לארגן טיול