תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת נציג מרכז העלייה שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל דוד צימנד, קושטא, בעניין בקשה לאשר רשיון עלייה ליצחק כהן (Isak Koen), בן 29, תושב איסטנבול (תל אביב, י"א תשרי תש"ד) L15\764-20
מכתב מאת Abraham Joseph Corkidi (Corkidis[?]), תושב תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת רשיון העלייה לרפאל קורקידי (Raphael Corkidi) ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [דף שני] L15\758-36
מכתב מאת Leon Harada, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין עלייתה של Donna Harada מטורקיה לארץ ישראל (דף 1) L15\509-15
מכתב מאת Abraham Joseph Corkidi (Corkidis[?]), תושב תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת רשיון העלייה לרפאל קורקידי (Raphael Corkidi) ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [דף ראשון] L15\758-35
מברק מאת "ארגון עולי תורכיה" בתל אביב אל יוסף גולדין, מנהל משרד הכוכנות היהודית בקושטא, בעניין רשיון עלייה ל-Raphael Corkidis ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [1943] (גב המברק) L15\758-38
מכתב מאת נציגי בנק ארץ ישראל לדיסקונט, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת שמואל מרקוס לעזור לו להעלות את אמו לאה סבן מאיסטנבול לארץ ישראל ( תל אביב, 09.07.1946) L15\508-14
העתק של תעודה ע"ש דוד צבי כצבורג שנרצח בפרעות ביפו S4\75-1t
Koenka Salvator, איזמיר - תל אביב, 1943 [?] (גב התצלום) L15\401-17
מכתב מאת Asher Mallah, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין עלייתם של Menahem Behar, בן 33, ואשתו Regina, בת 23 L15\545-52
מכתב מאת מאיר דיזנגוף בשם עיריית תל אביב אל אברהם עמרם, קושטא, בעניין עליית יהודי טורקיה לארץ ישראל (ח' סיון תרצ"ה) L15\537-29
מכתב מאת שמואל מרקוס, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשתו של מרקוס לעזור לו להעלות את אמו לאה סבן מאיסטנבול לארץ ישראל (תל אביב, 09.07.1946) L15\508-15
תעודת נישואים ע"ש עלוש חזקיהו וחממה S37\526-2t
תיאור:
מכתב מאת נציג מרכז העלייה שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל דוד צימנד, קושטא, בעניין בקשה לאשר רשיון עלייה ליצחק כהן (Isak Koen), בן 29, תושב איסטנבול (תל אביב, י"א תשרי תש"ד)
סימול: L15\764-20
תיאור:
מכתב מאת Abraham Joseph Corkidi (Corkidis[?]), תושב תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת רשיון העלייה לרפאל קורקידי (Raphael Corkidi) ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [דף שני]
סימול: L15\758-36
תיאור:
מכתב מאת Leon Harada, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין עלייתה של Donna Harada מטורקיה לארץ ישראל (דף 1)
סימול: L15\509-15
תיאור:
מכתב מאת Abraham Joseph Corkidi (Corkidis[?]), תושב תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת רשיון העלייה לרפאל קורקידי (Raphael Corkidi) ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [דף ראשון]
סימול: L15\758-35
תיאור:
מברק מאת "ארגון עולי תורכיה" בתל אביב אל יוסף גולדין, מנהל משרד הכוכנות היהודית בקושטא, בעניין רשיון עלייה ל-Raphael Corkidis ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [1943] (גב המברק)
סימול: L15\758-38
תיאור:
מכתב מאת נציגי בנק ארץ ישראל לדיסקונט, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת שמואל מרקוס לעזור לו להעלות את אמו לאה סבן מאיסטנבול לארץ ישראל ( תל אביב, 09.07.1946)
סימול: L15\508-14
תיאור:
העתק של תעודה ע"ש דוד צבי כצבורג שנרצח בפרעות ביפו
סימול: S4\75-1t
תיאור:
Koenka Salvator, איזמיר - תל אביב, 1943 [?] (גב התצלום)
סימול: L15\401-17
תיאור:
מכתב מאת Asher Mallah, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין עלייתם של Menahem Behar, בן 33, ואשתו Regina, בת 23
סימול: L15\545-52
תיאור:
מכתב מאת מאיר דיזנגוף בשם עיריית תל אביב אל אברהם עמרם, קושטא, בעניין עליית יהודי טורקיה לארץ ישראל (ח' סיון תרצ"ה)
סימול: L15\537-29
תיאור:
מכתב מאת שמואל מרקוס, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשתו של מרקוס לעזור לו להעלות את אמו לאה סבן מאיסטנבול לארץ ישראל (תל אביב, 09.07.1946)
סימול: L15\508-15
תיאור:
תעודת נישואים ע"ש עלוש חזקיהו וחממה
סימול: S37\526-2t
מכתב מאת נציג מרכז העלייה שעל יד ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, תל אביב, אל דוד צימנד, קושטא, בעניין בקשה לאשר רשיון עלייה ליצחק כהן (Isak Koen), בן 29, תושב איסטנבול (תל אביב, י"א תשרי תש"ד)
מכתב מאת Abraham Joseph Corkidi (Corkidis[?]), תושב תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת רשיון העלייה לרפאל קורקידי (Raphael Corkidi) ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [דף שני]
מכתב מאת Leon Harada, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין עלייתה של Donna Harada מטורקיה לארץ ישראל (דף 1)
מכתב מאת Abraham Joseph Corkidi (Corkidis[?]), תושב תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת רשיון העלייה לרפאל קורקידי (Raphael Corkidi) ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [דף ראשון]
מברק מאת "ארגון עולי תורכיה" בתל אביב אל יוסף גולדין, מנהל משרד הכוכנות היהודית בקושטא, בעניין רשיון עלייה ל-Raphael Corkidis ובני משפחתו, תושבי איזמיר: אשתו אסתר, בנו יוסף ובתו לאה [1943] (גב המברק)
מכתב מאת נציגי בנק ארץ ישראל לדיסקונט, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשת שמואל מרקוס לעזור לו להעלות את אמו לאה סבן מאיסטנבול לארץ ישראל ( תל אביב, 09.07.1946)
העתק של תעודה ע"ש דוד צבי כצבורג שנרצח בפרעות ביפו
Koenka Salvator, איזמיר - תל אביב, 1943 [?] (גב התצלום)
מכתב מאת Asher Mallah, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין עלייתם של Menahem Behar, בן 33, ואשתו Regina, בת 23
מכתב מאת מאיר דיזנגוף בשם עיריית תל אביב אל אברהם עמרם, קושטא, בעניין עליית יהודי טורקיה לארץ ישראל (ח' סיון תרצ"ה)
מכתב מאת שמואל מרקוס, תל אביב, אל יוסף גולדין, בא כח הסוכנות היהודית באיסטנבול, בעניין בקשתו של מרקוס לעזור לו להעלות את אמו לאה סבן מאיסטנבול לארץ ישראל (תל אביב, 09.07.1946)
תעודת נישואים ע"ש עלוש חזקיהו וחממה