תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
יפו, רמות השבים. תוכנית בניין. תכנית בקשת רשיון לבניין מגורים גוש 6452 חלקות 127 ו-128. בעלים ואדריכל: זליג ומריאנה דמבו. KKL5\17051-1m
תכנית ותרשים של בניין בית ספר ביפו, 1899 [?] J41\453-2m
תל אביב. "התפתחות תל אביב בדיאגרמות". מפת שלבי התפתחות תל אביב. הבחנה על פי מקרא צבעוני בין תל אביב בראשית הוסדה, תל אביב בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, תל אביב בהנתן חוקת המועצה, לבין תל אביב כיום (1924). בחלון בהקטנה: תל אביב וסביבותיה. MM\128\2
מקווה ישראל. מפה טופוגרפית. מאת משרד המהנדסים "שרגר את קרמין" בתל אביב, 18.06.1958 J41\437-1m
בית הספר לחקלאות "מקווה ישראל", יפו. הרחבת מרתף המפעל. תכנית מרתף וחתך אנכי (Agrandissement de la Cave de l'établissement. Plan du Sous-Sol et Coupe Verticale). תוכנית קומת קרקע (Plan du Rez-de-Chaussée). ירושלים, אוגוסט 1893 (העתק צבעוני, כחול-לבן) J41\127-2m
תל אביב : תכנית כללית \ Tel Aviv : General Plan. הוצאת המחלקה הטכנית של עיריית תל אביב. על גבה של המפה - סקירות דו-לשוניות (עברית וגרמנית) על תולדות העיר תל אביב ודיון סטטיסטי על התפתחות תל אביב לאור המספרים [שנת 1931] A18\2933-1m
יפו. תרשים מבנה "הגמנסיה העברית". חזית וכניסה, קומה ראשונה, קומה שנייה L42\79-1m
תרשים המקום ליבוש השדות של בית הספר החקלאי "מקווה ישראל", מאת המהנדס יוסף ברויר (1922\1923) J41\301-2m
תכנית בניין בית הספר "מקווה ישראל" עם שטחים סמוכים, 1899 J41\453-1m
הצעה לתכנון מכון מנדל לאמנויות, רמת השרון. תכנית קומת קרקע, גליון מס' 3 A569M\67\3
הצעה לתכנון מכון מנדל לאמנויות, רמת השרון. תכנית אתר, גליון מס' 1 A569M\67\1
תל אביב. גוש 6111 KKL5\31587-1m
תיאור:
יפו, רמות השבים. תוכנית בניין. תכנית בקשת רשיון לבניין מגורים גוש 6452 חלקות 127 ו-128. בעלים ואדריכל: זליג ומריאנה דמבו.
סימול: KKL5\17051-1m
תיאור:
תכנית ותרשים של בניין בית ספר ביפו, 1899 [?]
סימול: J41\453-2m
תיאור:
תל אביב. "התפתחות תל אביב בדיאגרמות". מפת שלבי התפתחות תל אביב. הבחנה על פי מקרא צבעוני בין תל אביב בראשית הוסדה, תל אביב בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, תל אביב בהנתן חוקת המועצה, לבין תל אביב כיום (1924). בחלון בהקטנה: תל אביב וסביבותיה.
סימול: MM\128\2
תיאור:
מקווה ישראל. מפה טופוגרפית. מאת משרד המהנדסים "שרגר את קרמין" בתל אביב, 18.06.1958
סימול: J41\437-1m
תיאור:
בית הספר לחקלאות "מקווה ישראל", יפו. הרחבת מרתף המפעל. תכנית מרתף וחתך אנכי (Agrandissement de la Cave de l'établissement. Plan du Sous-Sol et Coupe Verticale). תוכנית קומת קרקע (Plan du Rez-de-Chaussée). ירושלים, אוגוסט 1893 (העתק צבעוני, כחול-לבן)
סימול: J41\127-2m
תיאור:
תל אביב : תכנית כללית \ Tel Aviv : General Plan. הוצאת המחלקה הטכנית של עיריית תל אביב. על גבה של המפה - סקירות דו-לשוניות (עברית וגרמנית) על תולדות העיר תל אביב ודיון סטטיסטי על התפתחות תל אביב לאור המספרים [שנת 1931]
סימול: A18\2933-1m
תיאור:
יפו. תרשים מבנה "הגמנסיה העברית". חזית וכניסה, קומה ראשונה, קומה שנייה
סימול: L42\79-1m
תיאור:
תרשים המקום ליבוש השדות של בית הספר החקלאי "מקווה ישראל", מאת המהנדס יוסף ברויר (1922\1923)
סימול: J41\301-2m
תיאור:
תכנית בניין בית הספר "מקווה ישראל" עם שטחים סמוכים, 1899
סימול: J41\453-1m
תיאור:
הצעה לתכנון מכון מנדל לאמנויות, רמת השרון. תכנית קומת קרקע, גליון מס' 3
סימול: A569M\67\3
תיאור:
הצעה לתכנון מכון מנדל לאמנויות, רמת השרון. תכנית אתר, גליון מס' 1
סימול: A569M\67\1
תיאור:
תל אביב. גוש 6111
סימול: KKL5\31587-1m
יפו, רמות השבים. תוכנית בניין. תכנית בקשת רשיון לבניין מגורים גוש 6452 חלקות 127 ו-128. בעלים ואדריכל: זליג ומריאנה דמבו.
תכנית ותרשים של בניין בית ספר ביפו, 1899 [?]
תל אביב. "התפתחות תל אביב בדיאגרמות". מפת שלבי התפתחות תל אביב. הבחנה על פי מקרא צבעוני בין תל אביב בראשית הוסדה, תל אביב בפרוץ מלחמת העולם הראשונה, תל אביב בהנתן חוקת המועצה, לבין תל אביב כיום (1924). בחלון בהקטנה: תל אביב וסביבותיה.
מקווה ישראל. מפה טופוגרפית. מאת משרד המהנדסים "שרגר את קרמין" בתל אביב, 18.06.1958
בית הספר לחקלאות "מקווה ישראל", יפו. הרחבת מרתף המפעל. תכנית מרתף וחתך אנכי (Agrandissement de la Cave de l'établissement. Plan du Sous-Sol et Coupe Verticale). תוכנית קומת קרקע (Plan du Rez-de-Chaussée). ירושלים, אוגוסט 1893 (העתק צבעוני, כחול-לבן)
תל אביב : תכנית כללית \ Tel Aviv : General Plan. הוצאת המחלקה הטכנית של עיריית תל אביב. על גבה של המפה - סקירות דו-לשוניות (עברית וגרמנית) על תולדות העיר תל אביב ודיון סטטיסטי על התפתחות תל אביב לאור המספרים [שנת 1931]
יפו. תרשים מבנה "הגמנסיה העברית". חזית וכניסה, קומה ראשונה, קומה שנייה
תרשים המקום ליבוש השדות של בית הספר החקלאי "מקווה ישראל", מאת המהנדס יוסף ברויר (1922\1923)
תכנית בניין בית הספר "מקווה ישראל" עם שטחים סמוכים, 1899
הצעה לתכנון מכון מנדל לאמנויות, רמת השרון. תכנית קומת קרקע, גליון מס' 3
הצעה לתכנון מכון מנדל לאמנויות, רמת השרון. תכנית אתר, גליון מס' 1
תל אביב. גוש 6111