תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב-יפו. מפת סימון של חלקת אדמה של חפז שייך עלי.סימון דרך יפו-סלמה. סימון גבולות השטח. 2 בתים בחלק המערבי. חתימות וחותמות בערבית על קניית השטח ע"י חברת גאולה. בטבלה:ציון גודל השטח באמות, במ"ר ובדונם. J85\420-3m
תל אביב-יפו. מפת מדידה של חלקת אדמת סולימן, ציון שמות חלקות סמויות, ומבנה בחלק המערבי. J85\420-2m
תל אביב. תוכנית של גשר להולכי רגל בתחנת תל אביב. חזית, חתך A-A, פרטי מבנה: מדרגות, מעקה. מתכנן: מסילות ארץ ישראל (P.R. Palestine Railways) J15\4249\4-1m
רמת גן. בית חרושת לבירה מאלט לוונט. תכניות קומת מרתף, קומה א, קומה ב. J15\9176-2m
יפו. עג'מי (el Jami). סימון שטחים. הערות נוספות J15\4315\4-2m
הרצליה. סקיצה. הצגה של גן רשל (Rachel), אזורי אדמה כבדה ופרדסי הרצליה J93\1\5-1m
שונות. בני ברק. בנייני מגורים טפוסיים א'. חזית. חתך. חלוקה לחללים. A584M\284
רמת גן. בית חרושת לבירה מאלט לוונט. מבנה B [?]. J15\9176-1m
הרצליה. צילום סקיצה. הצגה של גן רשל (Rachel), אזורי אדמה כבדה ופרדסי הרצליה J93\10-1m
יפו, מפת תכנון של נמל חדש חדש ביפו. המפה הוכנה על ידי חברת הבניה "קדם" והאדריכל ריכרד קאופמן. אזור הנמל המתוכנן נמצא מצפון לעיר העתיקה יפו והוא מהווה בעצם תוכנית לעיר החדשה תל אביב. המפה מציינת במקרא ובצבע את סימון המבנים השונים בתחום שטח הנמל, סימון שטח העיר, שטח למבני מגורים ושטחים ירוקים, דרכים וסימון שטחה של העיר העתיקה יפו. J15\7210-1m
תל אביב. "תל אביב - יפו". פרוט הרחובות והמבנים המרכזיים בעיר. בחלון מפת סימון מסלולי הנסיעה של קווי האוטובוס. בגב המפה רשימת הרחובות. MM\120
תל אביב. מגרש התערוכה (יריד המזרח?). מפת שימושי קרקע בביתן הארץ ישראלי S8\2552-14m
תיאור:
תל אביב-יפו. מפת סימון של חלקת אדמה של חפז שייך עלי.סימון דרך יפו-סלמה. סימון גבולות השטח. 2 בתים בחלק המערבי. חתימות וחותמות בערבית על קניית השטח ע"י חברת גאולה. בטבלה:ציון גודל השטח באמות, במ"ר ובדונם.
סימול: J85\420-3m
תיאור:
תל אביב-יפו. מפת מדידה של חלקת אדמת סולימן, ציון שמות חלקות סמויות, ומבנה בחלק המערבי.
סימול: J85\420-2m
תיאור:
תל אביב. תוכנית של גשר להולכי רגל בתחנת תל אביב. חזית, חתך A-A, פרטי מבנה: מדרגות, מעקה. מתכנן: מסילות ארץ ישראל (P.R. Palestine Railways)
סימול: J15\4249\4-1m
תיאור:
רמת גן. בית חרושת לבירה מאלט לוונט. תכניות קומת מרתף, קומה א, קומה ב.
סימול: J15\9176-2m
תיאור:
יפו. עג'מי (el Jami). סימון שטחים. הערות נוספות
סימול: J15\4315\4-2m
תיאור:
הרצליה. סקיצה. הצגה של גן רשל (Rachel), אזורי אדמה כבדה ופרדסי הרצליה
סימול: J93\1\5-1m
תיאור:
שונות. בני ברק. בנייני מגורים טפוסיים א'. חזית. חתך. חלוקה לחללים.
סימול: A584M\284
תיאור:
רמת גן. בית חרושת לבירה מאלט לוונט. מבנה B [?].
סימול: J15\9176-1m
תיאור:
הרצליה. צילום סקיצה. הצגה של גן רשל (Rachel), אזורי אדמה כבדה ופרדסי הרצליה
סימול: J93\10-1m
תיאור:
יפו, מפת תכנון של נמל חדש חדש ביפו. המפה הוכנה על ידי חברת הבניה "קדם" והאדריכל ריכרד קאופמן. אזור הנמל המתוכנן נמצא מצפון לעיר העתיקה יפו והוא מהווה בעצם תוכנית לעיר החדשה תל אביב. המפה מציינת במקרא ובצבע את סימון המבנים השונים בתחום שטח הנמל, סימון שטח העיר, שטח למבני מגורים ושטחים ירוקים, דרכים וסימון שטחה של העיר העתיקה יפו.
סימול: J15\7210-1m
תיאור:
תל אביב. "תל אביב - יפו". פרוט הרחובות והמבנים המרכזיים בעיר. בחלון מפת סימון מסלולי הנסיעה של קווי האוטובוס. בגב המפה רשימת הרחובות.
סימול: MM\120
תיאור:
תל אביב. מגרש התערוכה (יריד המזרח?). מפת שימושי קרקע בביתן הארץ ישראלי
סימול: S8\2552-14m
תל אביב-יפו. מפת סימון של חלקת אדמה של חפז שייך עלי.סימון דרך יפו-סלמה. סימון גבולות השטח. 2 בתים בחלק המערבי. חתימות וחותמות בערבית על קניית השטח ע"י חברת גאולה. בטבלה:ציון גודל השטח באמות, במ"ר ובדונם.
תל אביב-יפו. מפת מדידה של חלקת אדמת סולימן, ציון שמות חלקות סמויות, ומבנה בחלק המערבי.
תל אביב. תוכנית של גשר להולכי רגל בתחנת תל אביב. חזית, חתך A-A, פרטי מבנה: מדרגות, מעקה. מתכנן: מסילות ארץ ישראל (P.R. Palestine Railways)
רמת גן. בית חרושת לבירה מאלט לוונט. תכניות קומת מרתף, קומה א, קומה ב.
יפו. עג'מי (el Jami). סימון שטחים. הערות נוספות
הרצליה. סקיצה. הצגה של גן רשל (Rachel), אזורי אדמה כבדה ופרדסי הרצליה
שונות. בני ברק. בנייני מגורים טפוסיים א'. חזית. חתך. חלוקה לחללים.
רמת גן. בית חרושת לבירה מאלט לוונט. מבנה B [?].
הרצליה. צילום סקיצה. הצגה של גן רשל (Rachel), אזורי אדמה כבדה ופרדסי הרצליה
יפו, מפת תכנון של נמל חדש חדש ביפו. המפה הוכנה על ידי חברת הבניה "קדם" והאדריכל ריכרד קאופמן. אזור הנמל המתוכנן נמצא מצפון לעיר העתיקה יפו והוא מהווה בעצם תוכנית לעיר החדשה תל אביב. המפה מציינת במקרא ובצבע את סימון המבנים השונים בתחום שטח הנמל, סימון שטח העיר, שטח למבני מגורים ושטחים ירוקים, דרכים וסימון שטחה של העיר העתיקה יפו.
תל אביב. "תל אביב - יפו". פרוט הרחובות והמבנים המרכזיים בעיר. בחלון מפת סימון מסלולי הנסיעה של קווי האוטובוס. בגב המפה רשימת הרחובות.
תל אביב. מגרש התערוכה (יריד המזרח?). מפת שימושי קרקע בביתן הארץ ישראלי