תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הודעה מודפסת על אספת האבל הגדולה לזכר נחום סוקולוב ביום ראשון, י' בסיון תרצ"ו - 31.05.1936 בתל אביב. נאומי הזכרה מאת ראש העיר מאיר דיזנגוף, אלכסנדר גולדשטיין וברל כצנלסון. כרוז מאת עיריית תל אביב, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד. דפוס "הרצליה", תל אביב A18\2812-1kru
הודעה מאת עיריית תל אביב, הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל והוועד הארצי לקרן היסוד בדבר יום סוקולוב בתל אביב ביום שלישי, ט' באייר - 24.04.1934 A18\1848-1kru
A declaration of The Chief Rabbinate of Tel Aviv – Jaffa on the importance of purchasing a personal citron for Sukkot signed by Ben-Zion Meir Hai Uziel and Shlomo Hacohen Aaronson A399\1042-7kru
קרוז מאת יונה שטנצל, "ועד עולמי ללימוד המשנה היומית" בעניין קריאה להצטרפות לקבוצות לומדי "משנה יומית" לזכר קורבנות השואה, אוגוסט 1956 S61\363-1kru
אחד במאי. חגיגה לפועלי תל אביב ויפו, פירוט האירוע. מגרש המצעדים, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת ה - 1 במאי KRU\2979
מינהל. תל אביב. הודעה למפרסמי מודעות בתל אביב האוסרת להדביק מודעות במקומות ציבוריים, פרט למקומות המיועדים. מטעם עיריית תל אביב. (מודעה עירונית מס' 3) KRU\10679
בחירות לרשויות מוניציפליות. תל אביב - יפו. מועצת העיר השביעית. עצרת נוער לקראת הבחירות. קולנוע אלנבי, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת הבחירות KRU\2918
תערוכות. תל אביב - יפו בציור. איור מופשט המשלב את סמל העיר תל אביב, נופי יפו ודמות של צייר KRA\2492
קרן היסוד. עשרים וחמש שנה להוסדה, אספה חגיגית. נאומים: אלכסנדר גולדשטין, זרובבל חביב, סרט: מההוי של חיינו. קולנוע "נעמן", ראשון לציון KH8\16-9kru
מודעות אבל, אזכרות. גרטל שלמה. מראשוני פקידי ועד תל אביב, גזברה הראשון של עיריית תל אביב. מטעם עיריית תל אביב יפו KRU\17612
מפלגות. תל אביב. מודעה עירונית מס' 22. קריאה לתושבי תל אביב-יפו להימנע משימוש בחומר נפץ מתוך כוונה לפגוע בקיומן של אסיפות בחירות KRU\6235
עיתונים ומגזינים. ידיעות עירית תל אביב. עיתונה הרשמי של תל אביב, מוקדש למלאת 10 שנים למותו של מאיר דיזנגוף KRU\16198
תיאור:
הודעה מודפסת על אספת האבל הגדולה לזכר נחום סוקולוב ביום ראשון, י' בסיון תרצ"ו - 31.05.1936 בתל אביב. נאומי הזכרה מאת ראש העיר מאיר דיזנגוף, אלכסנדר גולדשטיין וברל כצנלסון. כרוז מאת עיריית תל אביב, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד. דפוס "הרצליה", תל אביב
סימול: A18\2812-1kru
תיאור:
הודעה מאת עיריית תל אביב, הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל והוועד הארצי לקרן היסוד בדבר יום סוקולוב בתל אביב ביום שלישי, ט' באייר - 24.04.1934
סימול: A18\1848-1kru
תיאור:
A declaration of The Chief Rabbinate of Tel Aviv – Jaffa on the importance of purchasing a personal citron for Sukkot signed by Ben-Zion Meir Hai Uziel and Shlomo Hacohen Aaronson
סימול: A399\1042-7kru
תיאור:
קרוז מאת יונה שטנצל, "ועד עולמי ללימוד המשנה היומית" בעניין קריאה להצטרפות לקבוצות לומדי "משנה יומית" לזכר קורבנות השואה, אוגוסט 1956
סימול: S61\363-1kru
תיאור:
אחד במאי. חגיגה לפועלי תל אביב ויפו, פירוט האירוע. מגרש המצעדים, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת ה - 1 במאי
סימול: KRU\2979
תיאור:
מינהל. תל אביב. הודעה למפרסמי מודעות בתל אביב האוסרת להדביק מודעות במקומות ציבוריים, פרט למקומות המיועדים. מטעם עיריית תל אביב. (מודעה עירונית מס' 3)
סימול: KRU\10679
תיאור:
בחירות לרשויות מוניציפליות. תל אביב - יפו. מועצת העיר השביעית. עצרת נוער לקראת הבחירות. קולנוע אלנבי, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת הבחירות
סימול: KRU\2918
תיאור:
תערוכות. תל אביב - יפו בציור. איור מופשט המשלב את סמל העיר תל אביב, נופי יפו ודמות של צייר
סימול: KRA\2492
תיאור:
קרן היסוד. עשרים וחמש שנה להוסדה, אספה חגיגית. נאומים: אלכסנדר גולדשטין, זרובבל חביב, סרט: מההוי של חיינו. קולנוע "נעמן", ראשון לציון
סימול: KH8\16-9kru
תיאור:
מודעות אבל, אזכרות. גרטל שלמה. מראשוני פקידי ועד תל אביב, גזברה הראשון של עיריית תל אביב. מטעם עיריית תל אביב יפו
סימול: KRU\17612
תיאור:
מפלגות. תל אביב. מודעה עירונית מס' 22. קריאה לתושבי תל אביב-יפו להימנע משימוש בחומר נפץ מתוך כוונה לפגוע בקיומן של אסיפות בחירות
סימול: KRU\6235
תיאור:
עיתונים ומגזינים. ידיעות עירית תל אביב. עיתונה הרשמי של תל אביב, מוקדש למלאת 10 שנים למותו של מאיר דיזנגוף
סימול: KRU\16198
הודעה מודפסת על אספת האבל הגדולה לזכר נחום סוקולוב ביום ראשון, י' בסיון תרצ"ו - 31.05.1936 בתל אביב. נאומי הזכרה מאת ראש העיר מאיר דיזנגוף, אלכסנדר גולדשטיין וברל כצנלסון. כרוז מאת עיריית תל אביב, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד. דפוס "הרצליה", תל אביב
הודעה מאת עיריית תל אביב, הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל והוועד הארצי לקרן היסוד בדבר יום סוקולוב בתל אביב ביום שלישי, ט' באייר - 24.04.1934
A declaration of The Chief Rabbinate of Tel Aviv – Jaffa on the importance of purchasing a personal citron for Sukkot signed by Ben-Zion Meir Hai Uziel and Shlomo Hacohen Aaronson
קרוז מאת יונה שטנצל, "ועד עולמי ללימוד המשנה היומית" בעניין קריאה להצטרפות לקבוצות לומדי "משנה יומית" לזכר קורבנות השואה, אוגוסט 1956
אחד במאי. חגיגה לפועלי תל אביב ויפו, פירוט האירוע. מגרש המצעדים, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת ה - 1 במאי
מינהל. תל אביב. הודעה למפרסמי מודעות בתל אביב האוסרת להדביק מודעות במקומות ציבוריים, פרט למקומות המיועדים. מטעם עיריית תל אביב. (מודעה עירונית מס' 3)
בחירות לרשויות מוניציפליות. תל אביב - יפו. מועצת העיר השביעית. עצרת נוער לקראת הבחירות. קולנוע אלנבי, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת הבחירות
תערוכות. תל אביב - יפו בציור. איור מופשט המשלב את סמל העיר תל אביב, נופי יפו ודמות של צייר
קרן היסוד. עשרים וחמש שנה להוסדה, אספה חגיגית. נאומים: אלכסנדר גולדשטין, זרובבל חביב, סרט: מההוי של חיינו. קולנוע "נעמן", ראשון לציון
מודעות אבל, אזכרות. גרטל שלמה. מראשוני פקידי ועד תל אביב, גזברה הראשון של עיריית תל אביב. מטעם עיריית תל אביב יפו
מפלגות. תל אביב. מודעה עירונית מס' 22. קריאה לתושבי תל אביב-יפו להימנע משימוש בחומר נפץ מתוך כוונה לפגוע בקיומן של אסיפות בחירות
עיתונים ומגזינים. ידיעות עירית תל אביב. עיתונה הרשמי של תל אביב, מוקדש למלאת 10 שנים למותו של מאיר דיזנגוף