תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך תל אביב
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הודעה מאת התאחדות הבוגרים של הגמנסיה העברית "הרצליה" על מותו של המורה הוותיק ישראל דושמן. דפוס "אור", תל אביב. יום ג', כ"ז בתמוז תש"ז (15.07.1947) J130\3502-1kru
הודעה על ההרשמה לפנימיות הצבאיות שליד בית הספר הריאלי בחיפה והגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בין התאריכים 01.01.1965 - 10.03.1965 J130\3291-1kra
מודעה מאת אגודת מגדלי האתרוגים בעניין רכישת אתרוגים עבודה עברית תוצרת הארץ, והקמת מחסן ייעודי לצורך שיווק אתרוגים בתל אביב A399\1133-11kru
הודעה מודפסת על אספת האבל הגדולה לזכר נחום סוקולוב ביום ראשון, י' בסיון תרצ"ו - 31.05.1936 בתל אביב. נאומי הזכרה מאת ראש העיר מאיר דיזנגוף, אלכסנדר גולדשטיין וברל כצנלסון. כרוז מאת עיריית תל אביב, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד. דפוס "הרצליה", תל אביב A18\2812-1kru
הודעה על ההרשמה לפנימיות הצבאיות שליד בית הספר הריאלי בחיפה והגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בין התאריכים 23.01.1966 - 22.02.1966 J130\3291-2kra
אחד במאי. חגיגה לפועלי תל אביב ויפו, פירוט האירוע. מגרש המצעדים, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת ה - 1 במאי KRU\2979
מינהל. תל אביב. הודעה למפרסמי מודעות בתל אביב האוסרת להדביק מודעות במקומות ציבוריים, פרט למקומות המיועדים. מטעם עיריית תל אביב. (מודעה עירונית מס' 3) KRU\10679
תערוכות. תל אביב - יפו בציור. איור מופשט המשלב את סמל העיר תל אביב, נופי יפו ודמות של צייר KRA\2492
בחירות לרשויות מוניציפליות. תל אביב - יפו. מועצת העיר השביעית. עצרת נוער לקראת הבחירות. קולנוע אלנבי, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת הבחירות KRU\2918
הודעה מאת עיריית תל אביב, הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל והוועד הארצי לקרן היסוד בדבר יום סוקולוב בתל אביב ביום שלישי, ט' באייר - 24.04.1934 A18\1848-1kru
מפלגות. תל אביב. מודעה עירונית מס' 22. קריאה לתושבי תל אביב-יפו להימנע משימוש בחומר נפץ מתוך כוונה לפגוע בקיומן של אסיפות בחירות KRU\6235
עיתונים ומגזינים. ידיעות עירית תל אביב. עיתונה הרשמי של תל אביב, מוקדש למלאת 10 שנים למותו של מאיר דיזנגוף KRU\16198
תיאור:
הודעה מאת התאחדות הבוגרים של הגמנסיה העברית "הרצליה" על מותו של המורה הוותיק ישראל דושמן. דפוס "אור", תל אביב. יום ג', כ"ז בתמוז תש"ז (15.07.1947)
סימול: J130\3502-1kru
תיאור:
הודעה על ההרשמה לפנימיות הצבאיות שליד בית הספר הריאלי בחיפה והגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בין התאריכים 01.01.1965 - 10.03.1965
סימול: J130\3291-1kra
תיאור:
מודעה מאת אגודת מגדלי האתרוגים בעניין רכישת אתרוגים עבודה עברית תוצרת הארץ, והקמת מחסן ייעודי לצורך שיווק אתרוגים בתל אביב
סימול: A399\1133-11kru
תיאור:
הודעה מודפסת על אספת האבל הגדולה לזכר נחום סוקולוב ביום ראשון, י' בסיון תרצ"ו - 31.05.1936 בתל אביב. נאומי הזכרה מאת ראש העיר מאיר דיזנגוף, אלכסנדר גולדשטיין וברל כצנלסון. כרוז מאת עיריית תל אביב, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד. דפוס "הרצליה", תל אביב
סימול: A18\2812-1kru
תיאור:
הודעה על ההרשמה לפנימיות הצבאיות שליד בית הספר הריאלי בחיפה והגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בין התאריכים 23.01.1966 - 22.02.1966
סימול: J130\3291-2kra
תיאור:
אחד במאי. חגיגה לפועלי תל אביב ויפו, פירוט האירוע. מגרש המצעדים, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת ה - 1 במאי
סימול: KRU\2979
תיאור:
מינהל. תל אביב. הודעה למפרסמי מודעות בתל אביב האוסרת להדביק מודעות במקומות ציבוריים, פרט למקומות המיועדים. מטעם עיריית תל אביב. (מודעה עירונית מס' 3)
סימול: KRU\10679
תיאור:
תערוכות. תל אביב - יפו בציור. איור מופשט המשלב את סמל העיר תל אביב, נופי יפו ודמות של צייר
סימול: KRA\2492
תיאור:
בחירות לרשויות מוניציפליות. תל אביב - יפו. מועצת העיר השביעית. עצרת נוער לקראת הבחירות. קולנוע אלנבי, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת הבחירות
סימול: KRU\2918
תיאור:
הודעה מאת עיריית תל אביב, הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל והוועד הארצי לקרן היסוד בדבר יום סוקולוב בתל אביב ביום שלישי, ט' באייר - 24.04.1934
סימול: A18\1848-1kru
תיאור:
מפלגות. תל אביב. מודעה עירונית מס' 22. קריאה לתושבי תל אביב-יפו להימנע משימוש בחומר נפץ מתוך כוונה לפגוע בקיומן של אסיפות בחירות
סימול: KRU\6235
תיאור:
עיתונים ומגזינים. ידיעות עירית תל אביב. עיתונה הרשמי של תל אביב, מוקדש למלאת 10 שנים למותו של מאיר דיזנגוף
סימול: KRU\16198
הודעה מאת התאחדות הבוגרים של הגמנסיה העברית "הרצליה" על מותו של המורה הוותיק ישראל דושמן. דפוס "אור", תל אביב. יום ג', כ"ז בתמוז תש"ז (15.07.1947)
הודעה על ההרשמה לפנימיות הצבאיות שליד בית הספר הריאלי בחיפה והגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בין התאריכים 01.01.1965 - 10.03.1965
מודעה מאת אגודת מגדלי האתרוגים בעניין רכישת אתרוגים עבודה עברית תוצרת הארץ, והקמת מחסן ייעודי לצורך שיווק אתרוגים בתל אביב
הודעה מודפסת על אספת האבל הגדולה לזכר נחום סוקולוב ביום ראשון, י' בסיון תרצ"ו - 31.05.1936 בתל אביב. נאומי הזכרה מאת ראש העיר מאיר דיזנגוף, אלכסנדר גולדשטיין וברל כצנלסון. כרוז מאת עיריית תל אביב, הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד. דפוס "הרצליה", תל אביב
הודעה על ההרשמה לפנימיות הצבאיות שליד בית הספר הריאלי בחיפה והגמנסיה "הרצליה" בתל אביב בין התאריכים 23.01.1966 - 22.02.1966
אחד במאי. חגיגה לפועלי תל אביב ויפו, פירוט האירוע. מגרש המצעדים, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת ה - 1 במאי
מינהל. תל אביב. הודעה למפרסמי מודעות בתל אביב האוסרת להדביק מודעות במקומות ציבוריים, פרט למקומות המיועדים. מטעם עיריית תל אביב. (מודעה עירונית מס' 3)
תערוכות. תל אביב - יפו בציור. איור מופשט המשלב את סמל העיר תל אביב, נופי יפו ודמות של צייר
בחירות לרשויות מוניציפליות. תל אביב - יפו. מועצת העיר השביעית. עצרת נוער לקראת הבחירות. קולנוע אלנבי, תל אביב. מטעם מועצת פועלי תל אביב ויפו, ועדת הבחירות
הודעה מאת עיריית תל אביב, הוועד הארצי לקרן הקיימת לישראל והוועד הארצי לקרן היסוד בדבר יום סוקולוב בתל אביב ביום שלישי, ט' באייר - 24.04.1934
מפלגות. תל אביב. מודעה עירונית מס' 22. קריאה לתושבי תל אביב-יפו להימנע משימוש בחומר נפץ מתוך כוונה לפגוע בקיומן של אסיפות בחירות
עיתונים ומגזינים. ידיעות עירית תל אביב. עיתונה הרשמי של תל אביב, מוקדש למלאת 10 שנים למותו של מאיר דיזנגוף