מטבעות ושטרות

בין אוספי הארכיון הציוני המרכזי שמור אוסף מרהיב ביופיו של כרזות ושל כרוזים מלפני קום המדינה וגם מהשנים שלאחר מכן. הכרזות והכרוזים התפרסמו על לוחות מודעות בחוצות העיר, ובעזרתם הועברו המסרים והידיעות לקהל הרחב. הם עסקו בנושאים שונים כמו: ציונות, התיישבות, ביטחון, אמנות, תיאטרון, בריאות ועוד.
 
הוצאת השטרות החדשים עם דמותן של לאה גולדברג ורחל המשוררת משתלב יפה עם המנהג לתת מעות לילדים בחג החנוכה. סיפורם של המטבעות והשטרות בארץ ישראל ובמדינת ישראל בא לידי ביטוי באוסף הכרזות של הארכיון הציוני. החל מהשטרות שהנפיק בנק אנגלו-פלשתינה (אפ"ק), דרך השטרות והמטבעות מימי המנדט הבריטי, שטרות שהודפסו בשנים הראשונות של מדינת ישראל ומדליונים מיוחדים לציון אירועים שונים.
 
 KRA1889.jpg
 מטבעות שונים מתקופת המנדט הבריטי, כרזה שהודפסה ע"י מועצת המטבעות הפלשתינאית (א"י), לונדון (KRA\1889)
 
 
 
KRA258.jpg
כרזה של מפעל הפיס עם טבלת זכיות בהגרלות שונות ותמונה של לירה ארץ ישראלית של בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ,
עיצוב: פרסום רמון, שנות ה-50 (KRA\258)
 
 
 
KRA215.jpg
 כרזה של ההסתדרות הציונית העולמית, הקושרת בין מטבעות שהוטבעו במרד בר כוכבא והשקל הציוני, תש"ט-תש"י, 1949.
עיצוב: אוטה וליש (KRA\215)
 
 
KRA3379.jpg
כרזת פרסומת לתערוכה של בית הנכות הלאומי "בצלאל" לכבוד יום העצמאות תש"ט בנושא מטבעות שנטבעו בירושלים 
ובה מופיע איור של מטבע עתיקה, 1949 (KRA\3379)
 
 
 KRA323.jpg
כרזה של יחידת מדליונים ומטבעות, שהודפסה לקראת חג החנוכה. היחידה הופקדה על פרסום מטבעות זיכרון רשמיים של מדינת ישראל. בכרזה מופיעים מטבעות של לירות ישראליות ומטבע מיוחדת שעיצבה המחלקה ומציינת יובל להתיישבות הקיבוצית
בדגניה, 1960. עיצוב: רולי (KRA\323)
 
KRA367.jpg
כרזה נוספת של יחידת מדליונים ומטבעות של מדינת ישראל, שהודפסה לקראת חג החנוכה. בכרזה מופיעים מטבעות שונים ומטבע דגניה, המציין יובל להתיישבות הקיבוצית, 1960. עיצוב: מרים קרולי (KRA\367)
 
KRA124.jpg
כרזת פרסומת של בנק לאומי לישראל (בנק אפ"ק לשעבר) העושה שימוש במטבעות ובשטרות לבניית איור של מכונית, 1956. 
עיצוב: שמיר (KRA\124) 
 
 
KRA4012.jpg

מתוך כרזת פרסומת של בנק לאומי לישראל (בשיתוף מעריב) ובו מוצגים שטרות שונים מימי המנדט ועד שנות ה-70. בכרזה סדרות של שטרות עם צילומי נוף מ-1955, והסדרה העוקבת עם ציורים של האחים שמיר ויעקב צים מ-1958 (KRA\4012)

 
KRA255.jpg
כרזה של יחידת מדליות ומטבעות, שהודפסה לקראת יום העמאות תש"ך, ובה מופיעה מטבע עם דמותו של הרצל, 1960.
עיצוב: אלכס ברליין (KRA\255)